Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 2.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikkona 10.12.2008  klo 9.00 – 10.45

 

Paikka

 

HUOM! Törmälän kokoustila

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta

 

155 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

156 §     PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

157 §     RAKENNUSLUPA 2008-0047 / SKÖNÖN SAFARIT,

              RUOKAILUTILA

158 §     TOIMENPIDELUPA 2008-0048 / TUOMO SIVONEN,

              PIENOISTUULIVOIMALA

159 §     RAKENNUSLUPA 2008-0049 / HEIKKI JA PIRITTA

              HUHTASALO, ASUINRAKENNUS JA JV-JÄRJESTELMÄ

160 §     RAKENNUSLUPA 2008-0050 / HEIKKI JA PIRITA

              HUHTASALO, AUTOTALLI/KATOS

161 §     JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUOHJELMAT

162 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

163 §     RAKENNUSLUPA 2008-0051 / IHANAMÄKI PETRI JA

              JOHANNA , ASUINRAKENNUS JA JV-JÄRJESTELMÄ

164 §     RAKENNUSLUPA 2008-0052 / IHANAMÄKI PETRI JA

              JOHANNA, AUTOTALLI

165 §     JÄMI-JYLLITIEN PERUSKUNNOSTUS

166 §     VIEMÄRÖINTIALUEIDEN KUNNOSTUS

167 §     YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON LIITYVÄT

              OJANKAIVUUT

168 §     JYLLINKOSKEN PATOASIA

169 §     ANOMUS JÄMI AREENAN PELASSUUNNITELMAN

              MUUTOKSEEN / JÄMI SÄÄTIÖ

170 §     ANOMUS JÄTEPISTEEN HOIDOSTA / JÄMI SÄÄTIÖ

171 §     TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3013/ KALEVI

              KANKARISTO, KONEHALLIN KATOS

172 §     SUURIMAAN KOULUN PERUSKUNNOSTUSASIAT

173 §     OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Keskiviikko 10.12.2008 klo 9.00 – 10.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                 puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Ritakorpi Raimo

Mikko Salminen

Miia Sjöman

Anja Tunturi                                   varajäsen

Viilo Juhani                                    pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Elisa Koivumäki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                             kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 155 -  173                        sivut 234 - 262

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                        Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                          Anja Tunturi                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

155 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:           Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi                   

 

 

-----

 

 

 

156 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:           Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Anja Tunturi                  

 

 

-----

 

 

 

161 § JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUOHJELMAT

 

 

 

Jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvissä lupaehdoissa on edellytetty jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailuohjelman sekä vesitarkkailuohjelman tekemistä. Ko. tarkkailuohjelma on teetetty Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksellä.

 

 

Päätösehdotus:                Lähetetään tarkkailuohjelmat ympäristökeskuksen hyväksymiskäsittelyyn.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

162 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Parkanon kaupunki:

-         Vesihuollon kehittämissuunnitelma 8.4.2008

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 295 § Kauppakirjan hyväksyminen / Merja ja Pekka Simberg

-         ote 302 § Puunostotarjous

-         ote 303 § Sähkön osto vuodelle 2009

 

                                       Tekninen toimi:

-         Muutosten hyväksyminen vuoden 2008 talousarvioon

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään em. asiat tiedoksi

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

-----

 

 

 

165 § JÄMI – JYLLITIEN PERUSKUNNOSTUS

 

                                           

-         Syksyllä 2007 tehtiin ja ojitus- ja rumputyöt

-         Syksyllä 2008 kantavuuden parantaminen ja kulutuspinta kalliomurskeella, sekä viimeistelytyöt

-         Tiekunta on maksanut kunnalle kustannusosuudestaan ensimmäisen erän, 4.500 €.

 

 

 

Päätösehdotus:                Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi suoritetut toimenpiteet ja tiekunnalta laskutettavaksi toinen erä sen jälkeen kun kustannukset on saatu selville.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

166 § VIEMÄRÖINTIALUEIDEN KUNNOSTUS

 

 

                                            19.4.2006

Viemärin tulvasta johtuvat peruskunnostustyöt Huhtaniemen tontin / keskuspumppaamon purkuputken alueella.

Huhtaniemi on vaatinut ko. alueen korottamista täyttömailla jotta pumppaamon ns. ylivuototilanteessa jätevedet ei pääse hänen omistamalleen alueelle.

 

Viitteet:

-         tekninen lautakunta 29.11.2006 § 238

-         valitus 28.4.2006 Huhtaniemi / Ympäristökeskus

-         23.11.2006 neuvottelumuistio

-         9.5.2008 neuvottelumuistio (siinä sovittiin että alueen täyttö suoritetaan muualta saatavilla täyttömailla, lähinnä Martintien peruskunnostuksesta saatavilla mailla.)

 

 

Ko. täyttömaat saatiin siirretyiksi paikalleen marraskuun 2008 lopussa (maa oli sopivasti jäässä että se kantoi hyvin).

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin suoritetut toimenpiteet.

 

 

-----

 

 

 

167 § YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON LIITTYVÄT OJANKAIVUUT

 

 

                                            Kuluvana kesäkautena on tehty yksityisteillä seuraavat ojankaivuutyöt:

 

-         Kontinkylän yksityistie 10,5 km

-         Leponiementie 3 km

-         Kyrönkankaantie 2,7 km, Kyrönkankaantien ojitusta jatketaan vuonna 2009

-         Rannanperäntie 0,3 km

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

-----

 

 

 

168 § JYLLINKOSKEN PATOASIA

 

 

 

Taisto Uusikauppila teki huomautuksen Pirkanmaan ympäristökeskukselle siitä, että Jyllinkosken patoa on pidetty suljettuna siten, että luvassa määritelty padotuskorkeus +99,80 on ylittynyt (mm. 28.10.2008 n. 38 cm:llä ja 22.10.2008 tilanne oli sama tällöin, vaan ei mittarihavaintoja tehty). Ilmoituksen jälkeen patoa oli avattu osittain, vaan ei lupaehtojen mukaisesti kokonaan. 20.11.2008 Jaakko Muurimäki Pirkanmaan Ympäristökeskuksesta kävi padolla, mutta asian selvittäminen jäi kesken koska kiintopisteestä ei ollut varmuutta. Asian selvittely jatkuu.

 

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään asia tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

-----

 

 

 

169 § ANOMUS JÄMI AREENAN PELASTUSSUUNNITELMAN MUUTOKSEEN

 

 

                                            Tuija Ranta toi tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen anomuksen:

 

” Palotarkastuksen yhteydessä (Kimmo Vaani) todettiin yksi ns. ylimääräinen poistumistie- valolla merkitty ovi. Ovi sijaitsee Areenalla miesten suihkuhuoneen ja esiintyjien huoneen välillä. Suihkuhuonetta muutoin käytettäessä ovi tulisi olla lukittuna koska Areenan kallein kalusto (elektroniikka, äänentoistolaitteet) sijaitsevat esiintyjien huoneessa. Pelastussuunnitelmaan ovi on merkitty poistumistieksi, joten Jämi Säätiö anoo tuon merkinnän poistamista pelastussuunnitelmasta.

 

 

Jämi Säätiö rs:n psta Tuija Ranta

 

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan hakemuksessa esitetyn poistumistie -merkinnän poistamisen.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

170 § ANOMUS JÄTEPISTEEN HOIDOSTA

 

 

 

Tuija Ranta on toimittanut tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen kirjeen:

 

”Jämi Säätiö anoo Jämillä Jämihotellin ja Areenan välissä sijaitsevan Molok jätepisteen hoitovelvoitteen siirtämistä Jämijärven kunnalle. Jätepiste on yleisessä käytössä ja Säätiöllä on Areenaa varten omat jäteastiat, myös Jämihotellilla on oma jätepisteensä.”

 

Jämi Säätiö rs:n puolesta Tuija Ranta

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin hakemus siten, että se alkaa vuoden 2009 alussa ja on voimassa toistaiseksi.

 

 

-----

 

 

 

172 § SUURIMAAN KOULUN PERUSKUNNOSTUS ASIAT

 

                                            1) Pihan kunnostus, Kaivuyhtymä Niemi tekee (asia sovittu tehtäväksi).

 

2) Vesirännien ja syöksytorvien uusinta. Sainion peltisepänliike tekee hintaan 4.500 €, sis. alv 22% (asia sovittu tehtäväksi)

 

3) Seitsemästä ikkunasta pyydetty tarjous ja myös saatu:

                      - Karvian Ikkunat ja Ovet Oy

                      - Puusepänliike T. Peurala Ky

                      - Pihla-Ikkunat Ky

                      - Ojakorven Puutyö Oy

                      - WILMA ikkuna Oy

                      - Hämeenkyrön ikkunatehdas Oy

 

4) Sälekaihdinten hankinnasta pyydettiin ja saatiin tarjoukset seuraavilta:

                      - Sisustusliike Sata-Hämeen Kaihdinpalvelu

                      - Karin Kaihdin

                      - T:mi Tuomo Marttila

 

 

Päätösehdotus:                     1. Hankitaan ikkunat edullisimman tarjouksen tehneeltä Karvian Ikkunat ja Ovet Oy:ltä.

                                            2. Hankitaan sälekaihtimet edullisimman tarjouksen tehneeltä T:mi Tuomo Marttilalta.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.