Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 30.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 4.11.2008  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut käsiteltävät asiat

 

 

 

 

Tekninen lautakunta

134 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

135 §     PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

136 §     TALVIKUNNOSSAPIDON HINTOJEN TARKISTUS

137 §     YKSITYISTIEAVUSTUKSET

138 §     RAKENNUSLUPA 2008-0040/KESÄMÖKKI, JUHANI

              RAITALA

139 §     RAKENNUSLUPA 2008-0041/SAUNA, JUHANI RAITALA

140 §    TOIMENPIDELUPA 2008-0042/LÄMPÖKESKUS,

              KUUSIKOSKI JUHA

141 §     RAKENNUSLUPA 2008-0043/ASUINRAKENNUKSEN

              MUUTOSTYÖ, IKONEN ELISA

142 §     RAKENNULUPA 2008-0044/SAVUSAUNA,

              JÄMIJÄRVEN KUNTA / VAPAA-AIKA LTK

143 §     TOIMENPIDELUPA 2008-0045/VANHOJEN KUISTIEN

              TILALLE UUSI KUISTI, SKM-TEOLLISUUSMUOVIT OY

144 §     SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009

145 §     VIEMÄRIVERKOSTON OHITUSKOHTIEN

              REKISTERÖINTILAITTEIDEN HANKINTA

146 §     JÄRVEN KUNNOSTUS ASIA

147 §     TOIMENPIDEKEHOTUS

148 §     RAKENNUSLUPA 2008-0046 / LOMAMÖKKI,

              PETRI KULMALA

149 §     MUUTOSTYÖ / Peijarin koulu

150 §     TOIMENPIDEKEHOTUS

151 §     YLEISAMMATTIMIEHEN PALKKAUKSEN MUUTOS

              KUUKAUSIPALKKAISEKSI

152 §     PURKAMISKEHOITUS KOSKIEN KILETEISTÄ

              RAKENNUSLUPAPÄÄTÖSTA 2005-0041

153 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 4.11.2008 klo 9.00 – 10.25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                 puheenjohtaja

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Ritakorpi Sauli                                varajäsen

Kotaoja Kristiina                             varajäsen

Viilo Juhani                                     pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

Salminen Mikko

Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tapio Rajalahti                         kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 134 - 154                          sivut  203 - 233

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                        Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                     Sauli Ritakorpi            

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

134 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:           Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi                   

 

 

 

-----

 

 

 

135 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:           Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Sauli Ritakorpi         

 

 

-----

 

 

 

                                       Tekninen lautakunta 238 §                 4.12.2007                  

 

136 § TALVIKUNNOSSAPIDON HINTOJEN TARKISTUS      

 

 

Tekninen ltk 238 §        Aurausta- ja talvihiekoitusta koskeviin urakoihin sisältyy ehto siitä, että sopimushintoja tarkistetaan kunkin talvikauden alussa 1.10. ja siinä huomioidaan ko. alan indeksin mukainen kustannusmuutos.

                                       Sopimukset ovat voimassa syksystä 2006 kevääseen 2009 (+ optiomahdollisuus).

 

                                       Maanrakennusalan kunnossapitokoneiden kustannukset ovat nousseet tilastokeskuksen mukaan syyskuusta 2006 syyskuuhun 2007  5,2%.

 

Päätösehdotus:                Korotetaan aurausta ja talvihiekoitusta koskevia hintoja 5,2 %.

 

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus.

 

                                       Esteellisenä Harri Koivumäki oli poistuneena kokouksesta tämän asian ajan.

 

 

 

                                      

Tekninen ltk 136 §        Hintojen tarkistus talvikaudelle 2008 – 2009.

 

                                       Maanrakennusalan kunnossapitokoneiden kustannukset ovat nousseet tilastokeskuksen tiedon mukaan syyskuusta 2007 syyskuuhun 2008  9,3 %.

 

 

 

Päätösehdotus:                Korotetaan aurausta ja talvihiekoitusta koskevia hintoja 9,3 %.

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.     

 

 

-----

                                      

 

 

137 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKO 2008

 

Kunnan talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen 6.000 euron määräraha. Kunnossapidon avustushakemuksia on jätetty 18 kpl:tta ja peruskorjausavustuksia 2 kpl:tta.

 

     Avustusten hakuperusteet olivat seuraavat:

 

Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään   300 m.

 

Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 150 m/asunto ja 50 m/loma-asunto.

Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen. Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio. Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.

 

Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.

 

Päätösehdotus:                1. Kunnossapitoavustuksena maksetaan avustettavalle tienosalle (on tien pituus vähennettynä omavastuuosuudella) 320 €/km, liitteen 137.1 mukaisesti.

 

                                       2. Peruskorjausavustusta maksetaan haetuille teille ehdotuksen mukaisesti. (liite 137.2) 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus. Avustuksia maksetaan yhteensä 5.918,30 €.

                                  

                                        

-----

 

 

 

                                       Tekninen lautakunta 114 §                23.09.2008

 

144 § SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009

 

 

Tekn.ltk 114§                    Sähkön ostoa koskeva, voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2008.

                                            Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2009 lukien.

 

 

Päätösehdotus:                     Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle   1.1.2009 – 31.12.2009 seuraavilta sähköntoimittajilta:

§         Leppäkosken Sähkö Oy

§         Vatajankosken Sähkö Oy

§         Tampereen Sähkölaitos Oy

§         Helsingin Energia

§         Kymenlaakson Sähkö

§         Kokkolan Energia

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus

 

Tekn.ltk 144 §                   TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                            Määräaikana saatiin seuraavat tarjoukset jotka avattiin kokouksessa:

 - Leppäkosken Sähkö Oy

 - Kymenlaakson Sähkö Oy

 - Helsingin Energia

 

Päätös:                            Esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi edullisin tarjous eli Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjous.

 

-----

 

 

 

145 § VIEMÄRIVERKOSTON OHITUSKOHTIEN REKISTERÖINTILAITTEIDEN

HANKINTA

 

 

                                       Jätevesilaitoksen ympäristölupa edellyttää että viemäriverkoston kaikkiin ohituskohtiin (ylivuotokohdat) on asennettava ohijuoksutuksen rekisteröivät laitteet.

 

                                       Tarjouksia laitteista on saatu seuraavilta laitetoimittajilta:

-         Saidok Oy / Esa Erkkilä (6.8.2008)

-         Onninen Oy. Pori / Vesa Mäkelä (18.8.2008)

-         Onninen oy, Tampere / Janne Hakala (1.10.2008 ja 2.10.2008)

-         Labkotec Oy / Jukka Kortesniemi (15.10.2008 ja 3.11.2008)

 

Tarjotuista laitteista / laitekokonaisuuksista täydellisen laitekokonaisuuden muodostaa Labkotec Oy:n 3.11.2008 tekemä tarjous.

 

 

 

Päätös:                            1.)Hankitaan laitteistot Labkotec Oy:n (3.11.2008) tekemän tarjouksen perusteella.

 

                                       2.) Laitteistojen asennus teetetään paikallisella urakoitsijalla.

 

 

-----

 

 

 

                                       Tekninen lautakunta 119§              23.9.2008

 

146 § JÄRVEN KUNNOSTUS ASIA

 

 

Tekn. ltk 119 §

Virtauksen mahdollistaminen Isoruohon saarekkeiden välissä vesiväylissä olevien kulkukannaksien kohdalla, sekä Korkeasaaren ja mantereen välisen kannaksen kohdalta.

 

Päätös:                                 Hankitaan ja asennetaan mainittujen kannasten kohdalle vesien virtauksen mahdollistavat putkirummut.

 

 

Tekn.ltk 146 §                  

                                           

                                            Putkirummuista saatiin seuraavat tarjoukset:

-         Suurimaan Kauppa Oy

o       isotupla SN4 600/672 (6m)  á-hinta 324,- / kpl (alv 0%)

o       isotupla SN8 800/893 (10m) á-hinta 1.250,- / kpl (alv 0%)

(sisältää rahdin)

-         Säästö-Jämi Oy

o       JITA SN4 600/672 (6m) á-hinta 443,18 € / kpl (sis.alv 22%)

o       Rumpuputki SN8 (10m) á-hinta 1.628,98 € / kpl (sis alv 22%)

( + rahti 100 €)

-         Koskela Oy

o       á-hinta 394 €

o       á-hinta 911 € (Huom! 6m pitkä, tarjouspyyntö edellytti 10 m:n putkia)

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin Suurimaan Kauppa Oy:n tarjous joka oli edullisin tarjouspyynnön mukainen.

 

-----

 

 

 

147 § TOIMENPIDEKEHOTUS

 

 

Todettiin, että Jämijärven kylän SALO, Rnro 5:78, nimisen tilan rakennetussa ympäristössä on muoviriekaleita, jotka rumentavat maisemaa.

 

 

Päätös:                                 Päätettiin kehottaa maanomistajaa poistamaan rakennettua ympäristöä rumentavat muovinriekaleet välittömästi. (MRL 167§)

 

-----

 

 

 

149 § MUUTOSTYÖ

 

Nk. Peijarin koulun asuinrakennuksen julkisivun muutostyö on suoritettu luvatta asemakaavan suojelumääräyksen vastaisesti. Ko. asia ilmenee katselmusmuistiosta 3.9.2008, liite 149.1.

 

 

Päätös:                                 Suoritetaan asiasta kuuleminen, eli varataan asianosaiselle mahdollisuus kirjallisen selityksen antamiseen, liite 149.2.

 

-----

 

 

150 § TOIMENPIDEKEHOTUS

 

                                            Tekninen lautakunta on antanut Riku Holmalle toimenpidekehotuksen 26.10.2007 päivätyllä kirjeellä. Todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu, joten päätettiin antaa uusi kehotus koskien Kauppilan kylän Saari RNO 5:28 nimisen tilan alueella olevia auto- ym. romuja. Em. romut tulee poistaa 1.4.2009 mennessä.

 

                                            Ellei vaadittuja toimenpiteitä suoriteta määräaikaan mennessä, kunta voi ryhtyä MRL:n 182 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. (MRL 166 §, 167 §, 169 §)

 

Päätös:                                 Annetaan uusi kehotus poistaa romut 1.4.2009 mennessä.

 

-----

 

 

151 § YLEISAMMATTIMIEHEN PALKKAUKSEN MUUTOS

KUUKAUSIPALKKAISEKSI

 

                                            Yleisammattimies toimii tuntipalkkaisena kuuluen kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin. Palkka on tällä hetkellä 2.242,88 euron tasolla.

 

 

Päätös:                                 Yleisammattimiehen palkkauksessa siirrytään 1.1.2009 alkaen kuukausipalkkaukseen ja sen mukaiseen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen noudattamiseen. Tehtävien perusteella yleisammattimies sijoittuu palkkaryhmään I.

 

-----

 

 

152 § PURKAMISKEHOITUS KOSKIEN KIELTEISTÄ RAKENNUSLUPA-

PÄÄTÖSTÄ 2005-0041

                                           

                                            Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 19.8.2008 (taltionumero 1989, diaarinumero 621/1/07) kumonnut asiaan liittyvän Turun hallinto-oikeuden päätöksen ja saattanut Jämijärven kunnan teknisen lautakunnan kielteisen rakennuslupapäätöksen 2005-0041 voimaan.

 

 

Päätös:                                 Keijo Leppäluomaa kehoitetaan purkamaan ko. luvaton rakennus välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa tästä päätöksestä tiedon saatuaan.

 

-----

 

 

153 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                            Mhy Karhu

     - Uudet tarjoukset myynnissä olevasta leimikosta

 

     Jämijärven kunnanhallitus

     - ote 286 § Jämi-Jyllitien perusparantamisen tilanne

     - ote 281 § Vuokrasopimuksen irtisanominen / Kankaanpään

     kansanterveystyön kuntayhtymä