Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 7.8.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 12.08.2008 klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta

91 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

92 §    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

93 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

94 §    TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN            TARKKAILUSTA V. 2009

95 §    RAKENNUSLUPA 2008-0031 / SOINI KALLE, OMAKOTITALO

96 §    RAKENNUSLUPA 2008-0032 / PERHEKOTI HONKARANTA

           AY, AUTOKATOS/VARASTO JA JÄTE/PYÖRÄKATOS

97 §    RAKENNUSLUPA 2008-0033 / JÄMIN LOMATALOT OY,

           KAKSI VUOKRATTAVAA LOMA-ASUNTOA

98 §    RAKENNUSLUPA 2008-0034 / JÄMIN LOMATALOT OY,

           VARASTO

99 §    RAKENNUSLUPA 2008-0035 / LAURILA JORMA, LOMA-   

           ASUNNON LAAJENNUS

100 § JATKOAIKAHAKEMUS 2008-5005 / KOIVUMÄKI PETRI

101 § TOIMENPIDELUPA 2008-0036 / KOIVULA RAIMO, JV-      

           JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

109 § RAKENNUSLUPA 2008-0037/LEPPIHALME JUSSI, JOUTILAS            EMAKOIDEN JALOITTELUTILA

Muut käsiteltävät asiat:

-         Kaivuyhtymä Niemen muutospyyntö koskien kuorma-autojen tuntiveloituksen muutosta ja kaluston vaihtumista (liite)

 

-         Pentti Virtasen irtisanoutuminen työnjohtajan määräaikaisesta työsuhteesta 15.7.2008. Irtisanomisaika on yksi kuukausi.

 

-         Lausunnon antaminen Parkanon kaupungin vesihuoltosuunnitelmasta

 

-         Lausunnon antaminen Ikaalisten kaupungin Nummenrinteen asema-kaavaluonnoksesta.

 

-         Kuntaan jätettyjen aloitteiden käsittely, koskien koirapuistoa ja agility-esteitä sekä nopeusrajoitusasiaa (liite)

 

-         Muut mahdolliset asiat

 

 

 

 

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 12.8.2008 klo 9.00 – 11.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                    puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Kannosto Matti                                 varajäsen

Viilo Juhani                                       pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

ASIAT

 

§§ 91-110                          sivut 143 - 175

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                           Juhani Viilo               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Harri Koivumäki                        Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

91 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:           Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

---------

 

 

92 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

 

Päätös:          Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Koivumäki ja Miia Sjöman

 

 

----------

 

 

93 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Lounais-Suomen ympäristökeskus

 

-         Poikkeamispäätös nro 83YHO, Soini Kalle

-         Poikkeamispäätös nro 73YHO, Kaija Alakoski/c.o Ari Kilpi

 

Jämijärven kunnanhallitus

 

-         ote 35 § Eron myöntäminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Mira Manninen

-         ote 38 § Kauppakirjan hyväksyminen / Samuli Rajakallio, perustettavan yhtiön lukuun

-         ote 159 § Tiekuntien aktivointi hanke Satakunnassa ja Lounais-Suomessa

-         ote 200 § Poikkeamislupahakemus / Perhekoti Honkaranta Ay

-         ote 201 § Poikkeamislupahakemus / Laurila Jorma

-         ote 203 § Korjausavustusten ja energia-avustusten myöntäminen v.2008

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään em. asiat tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin em. asiat tiedoksi

 

 

----------

 

 

94 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN

TARKKAILUSTA V. 2009

 

                                            Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalla tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2009.

 

                                            Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                                       2.310 €

                                            Purkuvesistön tarkkailu                                                    3.260 €

                                            Yhteensä:                                                                      5.570 € (alv 0 %)

 

                                            (Esityslistan liitteenä 94.1 saapunut tarjous)

 

 

Päätösehdotus:                     Hyväksytään tarjous

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus

 

---------

 

 

102 § KAIVUYHTYMÄ NIEMEN MUUTOSPYYNTÖ

 

Kaivuyhtymä Niemi pyytää muutosta kuorma-autojen tuntiveloitushintoihin sekä muutosta kaluston vaihtumisesta. Liite 102.1

 

 

Päätös:                                 1. Esitettyjä muutoksia autojen tuntiveloitushintoihin ei hyväksytä.

 

2. Hyväksytään ajoneuvon vaihdos.

 

---------

 

 

103 § PENTTI VIRTASEN IRTISANOUTUMINEN

 

Pentti Virtanen on irtisanoutunut työnjohtajan määräaikaisesta työsuhteesta 15.07.2008. Irtisanomisaika on yksi kuukausi.

 

 

Päätös:                                 Hyväksytään irtisanoutuminen

 

---------

 

 

104 § LAUSUNNON ANTAMINEN PARKANON KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

 

Parkanon kaupungin tekninen lautakunta pyytää vesihuollon kehittämissuunnitelmasta naapurikuntien lausuntoa.

Parkanon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2008-2020. Ensimmäinen kehittämissuunnitelma on laadittu vuonna 2003.

 

                      Kehittämissuunnitelma esitetään kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus:                     Jämijärven kunnalla ei ole huomautettavaa Parkanon kehittämissuunnitelmasta.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus

 

---------

 

 

105 § LAUSUNNON ANTAMINEN IKAALISTEN KAUPUNGIN NUMMENRINTEEN ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

 

Ikaalisten kaupunki antaa Jämijärven kunnalle mahdollisuuden antaa lausunto Nummenrinteen asemakaavaluonnoksesta.

 

Suunnitelma-asiakirjat esitetään kokouksessa. Suunnitelma sisältää myöskin selvityksen vähittäiskaupan kehittämisedellytyksistä.

 

 

Rakennuspäällikön ehdotus Jämijärven kunnan lausunnoksi:

 

Jämijärven kunnalla ei ole huomautettavaa Nummenrinteen asemakaava-  luonnoksen suhteen.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

---------

 

 

                                         Jämijärven kunnanhallitus 289 § 29.10.08

106 § KUNTAAN JÄTETTYJÄ ALOITTEITA / HILKKA GALLEN-KALLELA

 

Hilkka Gallen-Kallela on jättänyt kuntaan kolme aloitetta. (kh:n liite 289.1).

Kunnanhallituksen tulee päättää jatkotoimista aloitteiden suhteen.

 

Ehdotus:                               Kunnanhallitus päättää saattaa hiihtotunnelia koskevan aloitteen Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitukselle tiedoksi. Nopeusrajoitusta ja koirakenttää koskevat aloitteet annetaan teknisen lautakunnan valmisteltaviksi.

 

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

-----

 

Tekninen ltk 106 §

 

                                            Aloitteet liitteissä 106.1 ja 106.2.

 

Päätös:                                 1. Esitetystä nopeusrajoitusasiasta todetaan kunnanhallitukselle, että nopeusrajoituksien määrittäminen yleisillä teillä on tienpitoviranomaisen vallassa oleva asia, joten ko. aloite annetaan tiedoksi tiehallinnon Turun tiepiirille.

 

                                            2. Kunnanhallitukselle esitetään koirapuiston rakentaminen toteutettavaksi siten, että kunta luovuttaa paikan puistolle (Markulahdelta) sekä antaa aitaustarvikkeet, muista tarvikkeista ja työstä tulee koiranomistajien vastata. Lisäksi kunta huolehtii alueen jätehuollosta.

 

---------

 

 

107 § JÄMIN ERÄMIEHET RY:N LUPAPYYNTÖ KOSKIEN RIISTAN RUOKINTAKATOKSEN JA VÄIJYNTÄTORNIN RAKENTAMISTA

 

Pekka Pirttikoski on Jämin Erämiesten puolesta tiedustellut mahdollisuutta rakentaa Krupulahdentien koillispuoleiselle alueelle (kunnan omistamalle maa-alueelle) riistanruokintakatoksen ja väijyntätornin.

 

 

Päätös:                                 Lupaa ruokintakatoksen ja väijyntätornin rakentamiselle ei anneta. 

 

 

------

 

 

108 § JÄRVEN KUNNOSTUS ASIAT

 

Kuluvalle vuodelle on järven kunnostukseen varauduttu lähinnä Isoruoho – Avento-alueella sekä Poljansalmen alueella.

 

Poljansalmen alueen kunnostus on suunniteltu toteutettavaksi kaivinkone ja jyrsinimuruoppaustyönä sekä osittain niittona. Isoruoho – Avento –alueen kunnostustyöt soveltuvat parhaiten tehtäväksi niittona.

 

 

Päätös:                                 Pyritään saamaan niittotöiden tekijä (koska ko. töitä ei ole urakoitu). Kaivinkone ja jyrsinimuruoppaustyöt on annettu tarjousmenettelyssä Jämijärven Metsäkoneurakointi T:mi / Sauli Ritakorven tehtäväksi.