Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä: 22.9.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

29.10.2008 kello 16.00

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

 

Käsiteltävät asiat

 

105 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

106 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

107 §       TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01 - 30.09.2008

108 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

109 §       PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOKSET 2008

110 §       ------------

111 §       ------------

 

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Auli Ranta

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

29.10.2008             kello 16.00 - 16.35

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

Perusturvakeskus

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen saapui 16.10

Aili Leppihalme                        jäsen

Eija Salminen                           varajäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Marjo Leikkola                         varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Satu Jokela

Petri Ylikoski

Jaana Ojala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Auli Ranta                                pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

ASIAT

 

§§ 105 - 112

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Rainer Rajamäki                    Auli Ranta                                         

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Eija Salminen                          Marjo Leikkola           

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

105 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

106 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa

                                            olevat Eija Salminen ja Marjo Leikkola.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------

 

 

107 §           TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01 - 30.09.2008

 

                                            Talousarvion toteuma ajalta 01.01.–30.09.2008 on menojen osalta 78,2 %. Tulot ovat toteutuneet 79,4 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 80 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 76,3 %.

 

                                            Suhteellinen toteuma syyskuun lopussa on 75 %.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 107.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------

 

Merja Lahdenpää saapui 16.10

 

 

108 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

- Kiertävän erityislastentarhanopettajan sijaisuuteen tuli yksi hakemus. Hakijalla ei ollut muodollista pätevyyttä. Palvelun ostajien kanssa on keskusteltu asiasta ja tässä vaiheessa sijaisuutta ei julisteta ennen vuoden vaihdetta haettavaksi.

- Ostopalvelusopimuksien irtisanominen (esityslistan liite 108.1).

- Länsi-Suomen lääninhallituksen lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen paikan päällä tehdystä tarkastuksesta (esityslistan liite 108.2).

- Hoitopäivätilanne 30.9.2008 (esityslistan liite 108.3).

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Ohjeita yksityisen lastensuojelulaitoksen perustamiseen.

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Länsi-Suomen lääninhallituksen suositus tupakoinnin lopettamiseen lastensuojeluyksiköissä.

- Onnikoti Oy:n ilmoitus (esityslistan liite 108.4).

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen (esityslistan liite 108.5).

- Perhekoti Honkaranta: Briitta Rantanen 06.10.2008 (esityslistan liite 108.6).

- PoSan palveluvastaavien ja tiiminvetäjien valinta (esityslistan liite 108.7).

- Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2009 toimitettu kunnanjohtajalle 14.10.2008 (liite 108.8).

- Satakunnan sairaanhoitopiiri: Hallituksen pöytäkirjanote 29.9.2008, § 163. Ennakkotietoja osavuosikatsauksesta 1 – 8 kk/2008 ja jonotiedot.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

109 §            PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOKSET 2008

 

                                            Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokunnilta esitystä talousarvio- muutoksista vuodelle 2008.

 

                                            Yhdistelmä muutoksista liitteenä 109.1.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan talousarviomuutokset vuoden 2008 talousarvioon hyväksytään liitteen 109.1. mukaisesti.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------

 

 

110 §           ------------

 

 

111 §           ------------