Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 2.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 7.10.2008  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta

126 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

127 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

128 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 JA

           INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 SEKÄ            HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

129 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

130 § RAKENNUSLUPA 2008-0038/PIHASAUNAN

           RAKENTAMINEN, KENJAKKA HELI

131 § RAKENNUSLUPA 2008-0039/AUTOKATOS/VARASTO,

           KENJAKKA HELI

132 § RAKENNUSLUVAN VOIM.OLON JATKAMINEN 2008-5008/

           JÄMIN HIIHTOTUNNELI, LUVAT 2002-0006 JA 2002-0032

 

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 7.10.2008  klo 9.00 – 12.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                 puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Sjöman Miia

Kannosto Matti                              varajäsen

Viilo Juhani                                    pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Ritakorpi Raimo

Salminen Mikko

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tapio Rajalahti                         kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 126-133                                sivut 192-202

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                        Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                               Harri Koivumäki      

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

126 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

-----

 

 

 

127 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:           Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Harri Koivumäki

 

 

-----

 

 

 

128 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 SEKÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

 

                                       Pöytäkirjan liitteenä:

-         talousarvion laadintaohjeet (liite 128.1)

-         talousarvio vuodelle 2009 (liite 128.2)

-         investointisuunnitelma vuosille 2009-2013 (liite 128.3)

-         henkilöstösuunnitelma vuosille 2009-2013 (liite 128.4)

 

 

Päätösehdotus:                Tehdään ehdotus talousarvioksi vuodelle 2009 ja investointisuunnitelma vuosille 2009-2013 sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2009-2013.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

                                      

 

------

                                      

 

 

129 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                      

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 261 § Rakennuspäällikön virkasuhteen jatkaminen

-         ote 262 § Teknisen toimen kanslistin paikan täyttäminen toistaiseksi

-         ote 265 § Puunostotarjous

 

 

Satakunnan Pelastuslaitos/ valistusmestari Kimmo Vaani

- Palotarkastuspöytäkirja / rak.lupa 2005-0013

 

 

 

 

Päätös:                            Merkittiin em. asiat tiedoksi

 

 

 

-----