Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       16.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 28.10.2008  klo 16.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

11 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

12 §    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

13 §    LAUSUNNON ANTAMINEN VAPAA-AIKASIHTEERIN

           VIRAN HAKIJOISTA

14 §    SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖRAHOJEN JAKAMINEN

15 §    TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA

           TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

 

 

Puheenjohtaja

 

 

Seppo Leponiemi                                            

SEPPO LEPONIEMI                               Jouko Kulmala

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta                          

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 28.10.2008  klo 16.00 – 18.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi  pj

Jyrki Kerola

Anneli Pitkänen

Anu Koivumäki

Niina Nukarinen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kunnanhallitus

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Pitkänen                        Niina Nukarinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

Vapaa-aikalautakunta             11 '                                    28.10.2008

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                        Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on

                         paikalla.

 

Päätös:           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

                     

 

 

 

 

 

 

Vapaa-aikalautakunta             12 '                                    28.10.2008

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:           Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:             Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anneli Pitkänen ja Niina Nukarinen     
 

Vapaa-aikalautakunta             13 '                                    28.10.2008

 

LAUSUNNON ANTAMINEN VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRAN HAKIJOISTA

 

                        Viran nykyinen haltija Jouko Kulmala jää eläkkeelle 1.1.2009 alkaen.

 

Tehtävien hoitamista tai viran haettavaksi julistamista on valmisteltu toimikunnalla, johon ovat kuuluneet Aki Rantanen, Rolf Björkman, Seppo Leponiemi, Niina Nukarinen ja Jouko Kulmala. Toimikunta päätyi viran täyttämiseen. Talousarviossa on varauduttu siihen että mahdollinen uusi viranhaltija voisi aloittaa lokakuussa 2008 perehdyttämiskoulutuksella.

 

Valinnan tekee rehtori Rolf Björkman. Vapaa-aikalautakunta antaa ennen valintaa hänelle lausuntonsa.

 

Virka on ollut haettavana 26.9.2008 mennessä useissa tiedotusvälineissä. Sitä haki kahdeksan henkilöä, joista haastatteluun valittiin em. toimikunnan toimesta Kirsi Karvinen Rautavaaralta, Jonna Haavisto Karviasta, Sanna Saarinen ja Leena Saloniemi Jämijärveltä. Kirsi Karvinen ilmoitti 12.10.2008, että hän ei ole käytettävissä.

 

Haastattelut suoritettiin 13.10.2008. Läsnä olivat Rolf Björkman, Seppo Leponiemi, Niina Nukarinen ja Jouko Kulmala.

 

Liitteet: Hakuilmoitus, haastateltujen hakemukset

 

Muu aineisto esitellään tarvittaessa kokouksessa.

 

Ehdotus:           Vapaa-aikasihteeri suosittelee virkaan valittavaksi Leena Saloniemeä.

 

                        Perustelut:

1.      Hänellä on paras koulutus hakijoista, vaikka se ei ole varsinaisesti alan koulutus.

Hakuilmoituksessa edellytettiin vähintään ammattikorkeakoulutasoista liikunta/nuorisoalan tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta.

Kukaan hakijoista ei täyttänyt ensimmäistä ehtoa, joten heidät luetaan muun soveltuvan koulutuksen piiriin kuuluviksi.

 

2.      Leena Saloniemi esiintyi haastattelussa parhaiten edukseen.

 

3.      Leena Saloniemen valinta Jämijärven kunnan palvelukseen avaa myös huomattavia toimenkuvan laajentamisen mahdollisuuksia kielitaidon ja hyvän taloushallinto-osaamisen mm. matkailun markkinoinnin ja erilaisten projektien vetäjän ominaisuudessa.

 

Päätös:             Keskustelun jälkeen Seppo Leponiemi ehdotti virkaan suositeltavaksi Jonna Haavistoa. Niina Nukarinen kannatti ehdotusta. Asiasta suoritettiin lippuäänestys, jossa Jonna Haavisto sai neljä ääntä ja Leena Saloniemi yhden äänen.

 

                        Täten lautakunta suosittaa virkaan valittavaksi Jonna Haavistoa.


 

 

Vapaa-aikalautakunta             14 '                                    28.10.2008

 

 

SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖRAHOJEN JAKAMINEN

 

Mainittu raha on ollut haettavana lautakunnan päätöksen mukaan kuntatiedotteessa (syyskuu 2008) 26.9.2008 mennessä. Jaettavissa on 6.000 euroa.

 

                        Hakemuksia ovat jättäneet:

   Palokosken koti-koulu –yhdistys                1.300 €

   Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry            1.000 €

   Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura ry     2.000 €

   Jämin Jänne, salibandy jaosto                     2.000 €

  

   Muina hakijoina ovat:

Jämijärven 4H-yhdistys ry, Jämijärven Helluntaiseurakunta ry ja Jämijärven VPK ry:n nuoriso-osasto. He eivät ilmoittaneet hakemuksessaan raha summaa.

 

Ehdotus:           Vapaa-aikasihteerin uusi ehdotus rahan jakamiseksi oli seuraava:

                        Palokosken koti-koulu –yhdistys                1.000 €

                        Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry            1.000 €

                        Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura ry     1.000 €

                        Jämin Jänne, salibandy jaosto                     1.000 €

                        Jämijärven VPK ry:n nuoriso-osasto          500 €

                        Jämijärven Helluntaiseurakunta ry               500 €

                        Jämijärven 4H-yhdistys ry                           1.000 €

 

Päätös:             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Vapaa-aikalautakunta             15 '                                    28.10.2008

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

 

                        Liitteenä seuraa talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet.

 

Ehdotus:           Laadittaneen em. ehdotukset

 

Päätös:             Laadittiin liitteenä olevat ehdotukset.