Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 4/2004

Laatimispäivämäärä: 23.03.2004

KokoustiedotAika 30.03.2004 kello 18.30
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSSivu 98
89 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 98
90 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 21.05.2004 Sivu 99
91 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2004 Sivu 100
92 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 09.03.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 101
93 PERUSPARANNUSLAINAN SIIRTÄMINEN/JARMO SILLANPÄÄ Sivu 102
94 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 103
95 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 104
96 KASPERI -KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO-OHJELMASivu 105
97 ATK-LUOKAN KONEET Sivu 106
98 ATK-KOULUTUS Sivu 107
99 HANKITTAVAT TYÖASEMAT Sivu 108
100 HENKILÖKUNNAN KONEIDEN HANKINTA Sivu 109
101 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ELISA JA PENTTI KOIVUMÄKI Sivu 110
102 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUSSivu 111
103 REHTORI ROLF BJÖRKMANIN VIRKASUHTEEN VAKINAISTAMINEN Sivu 112
104 ASUIN-/LIIKETONTIN OSTAMINEN JAT-ASENNUS OY:LTÄ Sivu 113
105 JÄMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN TAMPEREEN LÄNTISEEN SEUTULIPPUALUEESEEN Sivu 114
106 VANHAN TERVEYSTALON KUNTOARVIO/KORJAUSSUUNNITELMA Sivu 115
107 JÄMI-JUKOLA 2004 TUNNETUKSI TEKEMINEN -HANKE/JATKOHAKEMUS Sivu 116
108 KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO Sivu 117
109 KUNNANJOHTAJA ESA ALA-KARVIAN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN Sivu 119
110 TEEMA-ASIAT/SOSIAALITOIMI Sivu 120
111 SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Sivu 121


Puheenjohtaja
MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2004
KOKOUSAIKA 30.03.2004 kello 18.30 - 21.03
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja, klo 18.30 - 20.36

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen perusturvajohtaja, klo 18.30 - 19.12

ASIAT 88 - 113

88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

89 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään pykälät

108 - 110 , jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

________

90 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 21.05.2004

Vuonna 2003 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

Tänä vuonna helatorstai on 20.05.2004. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 21.05.2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

91 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2004

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi, kotipalvelu ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 5.7.2004 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

92 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 09.03.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 09.03.2004.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

09.03.2004 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

93 PERUSPARANNUSLAINAN SIIRTÄMINEN/JARMO SILLANPÄÄ

Jarmo Sillanpää on anonut, että hänen ja Päivi Sillanpään nimissä ollut perusparannuslaina siirrettäisiin yksinomaan hänen vastattavakseen. Lainapääomaa on jäljellä 10.545,39 euroa.

Pyynnön perusteena on avioero, ositus 07.09.2000.

Ehdotus: Kunnanhallitus siirtää em. perusparannuslainan Jarmo Sillanpään nimiin ja yksin hänen vastattavakseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

94 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 09.03.2004

- Sivistyslautakunta 26.02.2004

- Toimistoautomaatiotyöryhmä 09.03.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

95 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Esitykset 6.12.2004 myönnettävistä kunniamerkeistä

- Suomen Kuntaliitto: Liittymismaksujen verotuksesta

- Porin Maistraatti: Viralliset väkiluvut vuodenvaihteessa 2003/2004

- Mielahden asukasyhdistyksen valmistelutoimikunnan kokous

- Ympäristöministeriö: Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2004

- Satavesi, Satakunnan vesistöohjelman tiedotuslehti

- Sotaveteranit r.y. Naisjaosto: kirje kunnanjohtajalle ja kunnan päättäjille

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

- Satakunnan Puhelin Oy: DNA Internet sopimus

- Reima Country Matkailuyhdistys ry

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi

- Porin kaupunki: Haaste karhuviestiin

- Valtiokonttori: Ilmoitus omaisuuden luovuttamista koskevan hakemuksen vastaanottamisesta

- Suomen Kuntaliitto: aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

- Valtion asuntorahasto: Henkilökohtaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuus

- Verohallinto: Maksatuserittely tilitysjakso 03/2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Toimistoautomaatiotyöryhmä 2 09.03.2004

96 KASPERI -KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO-OHJELMA

Toimistoautomaatio

työryhmä 2 Kunnassa on käytössä vanha DOS-pohjainen käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma. Sen kehitystyö päättyy ja tilalle on pitkään tarjottu uudempaa Windows-versiota. Vaihdon uuteen versioon saa nyt puoleen hintaan (1770 eur + alv 22 %). Käyttäjäkoulutus ja asennus maksaa 83 eur/h tai 650 eur/pv + matkakulut. Ylläpitomaksu on 15 % kulloisestakin listahankintahinnasta.

Toimistoautomaatioryhmä suosittelee Windows-version hankkimista, koska vanhaa versiota ei enää kehitä eikä ilman ohjelmaakaan voi olla. Ohjelma on liian monimutkainen korvattavaksi taulukkolaskentasovelluksilla.

---------

KH 96  

Tarjous on liitteenä nro 96.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Espina Oy:n tarjouksen Kasperi-käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelman päivittämiseksi Windows-versioksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Toimistoautomaatiotyöryhmä 3 09.03.2004

97 ATK-LUOKAN KONEET

Toimistoautomaatiotyöryhmä 3  

Koulun ATK-luokassa on 17 tietokonetta vuodelta 1998. Viime vuonna niihin lisättiin muistia ja päivitettiin käyttöjärjestelmä uudemmaksi. Tarkoituksena oli, että uudet koneet hankitaan leasingillä v. 2005 ja nykyiset koneet siirretään luokkiin. Nyt on kuitenkin puolen vuoden sisällä hajonnut koneista 7! Kolmen koneen kohdalta asiaa on tutkittu ja todettu emolevyn hajonneen. Niin iäkkäisiin koneisiin ei enää löydy emolevyä ja uudet eivät sovi vaihtamatta paljon muutakin tavaraa. Näin suuri vajaus konemäärässä haittaa opiskelua ja lienee vain ajan kysymys, milloin loputkin pimenevät.

Toimistoautomaatioryhmä esittää, että opiskelun turvaamiseksi aikaistetaan ATK-luokan koneiden hankintaa niin, että uudet koneet ja koulun palvelin ovat käytettävissä syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa. Koneet hankittaisiin leasingillä.

------------

KH 97

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy toimistoautomaatiotyöryhmän esityksen koulun ATK-luokan koneiden hankinnan aikaistamiseksi syksyyn 2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Toimistoautomaatiotyöryhmä 4 09.03.2004

98 ATK-KOULUTUS

Toimistoautomaatiotyöryhmä 4  

Kunnanvirastolla kaivattaisiin ATK-opetusta, jotta erityisesti toimisto-ohjelmistoja saataisiin paremmin hyödynnettyä. Samoin koululla opettajien ATK-osaamista halutaan nostaa. Hallinnon toimisto-ohjelmistoa on suunniteltu uusittavaksi v. 2005, joten siinä yhteydessä lienee paras aika järjestää koulutusta. Toimistoautomaatioryhmä ehdottaa, että rahat koulutukseen varataan ensi vuoden budjettiin.

-----------

KH 98

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy toimistoautomaatiotyöryhmän esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Toimistoautomaatiotyöryhmä 6 09.04.2004

99 HANKITTAVAT TYÖASEMAT

Toimistoautomaatiotyöryhmä 6  

ATK-investointibudjetissa oli varauduttu 5 työaseman hankintaan. Nyt kuitenkin koulun lukujärjestys- yms ohjelmaan meni yhden koneen hinta ja Kasperiin toisen. Toimistoautomaatioryhmä päätti esittää tässä vaiheessa hankittavaksi 3 työasemaa , joista yksi tulisi kouluavustajalle, yksi Palokosken koululle ja yksi tekniseen toimeen. (Kokouksen jälkeen kävi ilmi, että palotoimesta vapautuu palopäällikön kone. Sen voi siirtää teknisen toimen käyttöön, jolloin kolmannen hankittavan voi sijoittaa joko Suurimaan koululle tai keskuskoululle rehtorin harkinnan mukaan.)

------------


KH 99

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Toimistoautomaatiotyöryhmä 7 09.03.2004

100 HENKILÖKUNNAN KONEIDEN HANKINTA

Toimistoautomaatiotyöryhmä 7  

Henkilökunnan puolelta on tiedusteltu, olisiko henkilökunnan mahdollista saada ostaa samalla hinnalla tietokoneita kuin kuntakin eli pyytää tarjouksia hankintojen yhteydessä myös henkilökunnalle. Tämä voisi lisätä osaamista ja intoa hankkia ATK-taitoja. Joissakin kunnissa on jopa työnantaja ostanut koneet ja perinyt sen hinnan palkasta jonkin ajan kuluessa.

Toimistoautomaatioryhmä piti ajatusta henkilökunnalle tarjottavasta ostomahdollisuudesta hyvänä.

--------

KH 100

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää suhtautua yhteishankintaan myönteisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 291 13.11.2001 280

Kunnanvaltuusto 74 18.12.2001 110

101 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ELISA JA PENTTI KOIVUMÄKI

KH 291  

Jämijärven kunnan ja Elisa ja Pentti Koivumäen välille on valmisteltu kauppakirja, jolla kunta myy Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevan Avento 72/1 RN:o 1:329 nimisen tilan kauppahintaan 23.625 markkaa.

Lisäksi tulevat lohkomis- ja yhteisantennikulut.

Ostaja sitoutuu aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen tontille 1.6.2003 mennessä.

Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 291.1

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Elisa ja Pentti Koivumäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 74

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

KH 101  

Kauppakirja allekirjoitettiin vasta 19.3.2004, koska Avennon alueella vireillä olleet kaavamuutokset valmistuivat syksyllä 2003.

Alkuperäiseen valtuuston hyväksymään kauppakirjaan jouduttiin tekemään viivästyksestä johtuen tarkentavia muutoksia: Kauppaan liittyvät hinnat muutettiin markoista euroiksi sekä rakentamisen aloittamisen takaraja muutettiin 1.6.2003:sta 1.6.2005:een

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy em. tarkentavat korjaukset valtuuston 18.12.2001 74 hyväksymään kauppakirjaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

102 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KH 102  

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 102.1.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2003 oli + 334.893,03 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 91.861,79 euroa. Talousarviolainat vähenivät hieman vuoden aikana 927 euroon/asukas (v. 2002 961 /asukas).

Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 150.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 200.000 euroa).

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2003. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 91.861,79 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

103 REHTORI ROLF BJÖRKMANIN VIRKASUHTEEN VAKINAISTAMINEN

Jämijärven kunnanvaltuusto on 2.9.2003 64 valinnut KM Rolf Björkmanin Jämijärven keskuskoulun rehtorin virkaan (perusopetus vuosiluokat 1-9 lk). Virkaan on sisällytetty myös kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät. Virka täytettiin 6 kuukauden koeajaksi.

Rolf Björkman on ottanut rehtorin viran vastaan 1.11.2003 alkaen eli hänen koeaikansa päättyy 30.4.2004. Hän on edellisestä virastaan Korppoosta virkavapaalla ja siellä on tehty väliaikaisjärjestelyjä.

Koska koeaika on päättymässä ja Rolf Björkman on päässyt hyvin sisälle tehtäviinsä, niin ei ole syytä pitkittää virkasuhteen vakinaistamista.

Ehdotus. Kunnanhallitus päättää vakinaistaa rehtori Rolf Björkmanin virkasuhteen koeajan päättyessä 1.5.2004 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

104 ASUIN-/LIIKETONTIN OSTAMINEN JAT-ASENNUS OY:LTÄ

JAT-Asennus Oy:n ja Jämijärven kunnan välillä on käyty neuvotteluja, joilla Jämijärven kirkonkylässä keskeisellä paikalla oleva rakennuspaikka kortteli nro 36 tontti nro 6 siirtyisi kunnan omistukseen. Tontin pinta-ala on 2500 m ja rakennusoikeus 800 m. Tontilla sijaitsee varastorakennus ja sauna. JAT-Asennus Oy:llä ei ole tällä hetkellä käyttöä tontille.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta JAT-Asennus on tehnyt tontista oheisen liitteen mukaisen myyntitarjouksen. Liite nro 104.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä JAT-Asennus Oy:n tekemän tarjouksen

2) että kauppakirjaluonnos tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

__________

105 JÄMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN TAMPEREEN LÄNTISEEN SEUTULIPPUALUEESEEN

Jämijärven kunta kuuluu sekä Pohjois-Satakunnan että Satakunnan seutulippualueeseen. Lipun hinta on 60 kuukaudessa. Useiden eri tahojen pyynnöstä ja Ikaalisissa tehdyn kuntavierailun pohjalta on selvitetty sitä mahdollisuutta, että Jämijärvi voisi liittyä myös Tampereen läntiseen seutulippualueeseen. Siihen kuuluvat nykyisellään: Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kiikoinen, Kihniö, Kuru, Mouhijärvi, Nokia, Parkano, Ruovesi, Suodenniemi, Tampere, Vammala, Viljakkala, Virrat, Ylöjärvi ja Äetsä.

Tampereen läntinen seutulipputyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 24.4.2003 ja on päättänyt toivottaa Jämijärven kunnan tervetulleeksi mukaan seutulippualueeseen. Jämijärven kunnan tulee tehdä päätös liittymisestä sekä lipun hinnasta.

Yleisin hinta tällä hetkellä on peruslipulla 67 euroa (esim. Jämijärvi-Ikaalinen) ja Tampereelle asti 100 euroa. Valtionavustus seutulippuihin on maksimissaan 48 %. Joukkoliikennevastaava rehtori Rolf Björkman on valmistellut asian. Liite nro 105.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) liittyä mukaan Tampereen läntiseen seutulippualueeseen

2) hyväksyä seutulipun hinnaksi 67 euroa (peruslippu) ja 100 euroa mikäli matkustetaan Tampereelle asti. Tampereen sisäisen liikenteen lisähinta on 20 .

3) nimetä seutulipun tarvittaviin organisaatioihin yhdyshenkilöksi Rolf Björkmanin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkua klo 20.36.

________

Kunnanhallitus 79 02.03.2004

Valtuusto 18 09.03.2004

106 VANHAN TERVEYSTALON KUNTOARVIO/KORJAUSSUUNNITELMA

KH 79  

Rakennusmestari Pentti Virtanen on tehnyt opinnäytetyönään ns. vanhan terveystalon kuntoarvion ja korjaussuunnitelman.

Opinnäytetyö jaettiin ennakkoon valtuutetuille ja hallituksen jäsenille valtuuston kokouksessa 27.1.2004. Tällöin päätettiin, että Pentti Virtanen esittelee ko. suunnitelman seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä alustavan keskustelun suunnitelman pohjalta

2) pyytää Pentti Virtasen esittelemään suunnitelman valtuuston seuraavaan kokoukseen

3) esittää suunnitelman edelleen valtuuston käsiteltäväksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 18

Päätös: Valtuutettu Pentti Virtasen esittämien suunnitelmien pohjalta käytiin laaja keskustelu. Keskustelun aikana rakennuksen purkamisvaihtoehto ei saanut kannatusta, vaan jäljelle jäävät rakennuksen korjaaminen tai myyminen. Korjaamisvaihtoehtoa puolsivat rakenteiden hyvä kunto ja se, että korjaustoimenpiteitä voidaan jakaa useammalle vuodelle. Asian valmistelua päätettiin jatkaa.

Valtuutettu Harri Koivumäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana

klo 19.40.

------------

KH 106

Ehdotus: Asia annetaan teknisen lautakunnan jatkovalmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 41 20.01.2004

107 JÄMI-JUKOLA 2004 TUNNETUKSI TEKEMINEN -HANKE/JATKOHAKEMUS

KH 41  

Jämi-Jukola 2004 tunnetuksi tekeminen hanke ajoittuu ajalle 1.4.2003 - 31.12.2004. Vuoden 2003 osalta rahoituspäätös on saatu ja hanke on toteutunut aikataulun mukaisesti. Hankkeen rahoitus vuodelle 2004 edellyttää jatkohakemuksen jättämistä.

Esityslistan liitteenä nro 41.1 on Satakuntaliittoon jätetty rahoitushakemus.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen jatkorahoitushakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 107  

Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 1.3.2004 69 tehnyt myönteisen päätöksen hankkeen jatkorahoituksesta. Liite nro 107.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Satakuntaliiton hallituksen päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 36 20.01.2004

108 KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO

KH 36

Kunnan henkilöstöltä on yt-toimikunnan kautta tullut aloite kunnan TYKY-toiminnan laajentamisesta.

Tällä hetkellä TYKY-toimintana on käytössä vesijumppa sekä kunnanhallituksen marraskuussa myöntämä curlingvuoro joka toinen viikko.

Rami Heikkilä esitti yhteistyötoimikunnassa opettajien toivomuksena, että kunnan henkilöstölle oli erillinen hiihtotunnelin käyttövuoro.

Hiihtotunneliyhtiön kanssa on neuvoteltu käyttövuoron järjestämisestä. Vaihtoehtoina on käytännön toteutukseksi olisi joko lippujen jakaminen halukkaille tai vihkomerkintä, jonka mukaan tunneliyhtiö laskuttaisi kuntaa. Toimitusjohtajan toivomus on, että kertakäynnin hinta olisi 5 euroa.

Kunnalla on käyttämättä 5 euron hintaisia lippuja, joita voitaisiin alkuvaiheessa käyttää tarkoitukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. varata kunnan henkilökunnalle hiihtotunnelin käyttömahdollisuuden TYKY-toimintana

2. että halukkaille luovutetaan enintään 10 kpl 5 euron lippuja

3. jatkotoimenpiteistä sen jälkeen kun liput on käytetty

4. että tämän tyyppinen TYKY-toiminta tehdään mahdollisimman tunnetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esitteli perusturvajohtaja Aki Rantanen.

-------------

Kunnanhallitus 36 20.01.2004

KH 108  

Henkilökunnalle asian johdosta laadittu ja jaettu kirjelmä on liitteenä 108.1.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämijärven kunnan välisissä neuvotteluissa on sovittu, että kunnan suuresta panoksesta johtuen kunnan henkilökunta saa myös jatkossa hiihtää tunnelissa edullisesti. Tunneliyhtiö on esittänyt vihkokäytäntöä kunnan työntekijöille, jonka kertahinta olisi kunnalle 3 euroa (aika 1.4.-31.8.2004). Tällä tehostetaan kunnan TYKY-toimintaa myös jatkossa. Asian on valmistellut perusturvajohtaja Aki Rantanen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunneli Oy:n välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.4.-31.8.2004 välisenä aikana 3 eurolla/kerta (laskutus vihkon mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan henkilöstöhallinnon TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen.

________

109 KUNNANJOHTAJA ESA ALA-KARVIAN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on suostumuksellaan valittu virkaansa 29.04.1997 määräajaksi vuoden 2005 loppuun.

Kaikkien ryhmien valtuustoaloitteessa 09.03.2004/20 esitettiin Jämijärven kunnan kunnanjohtajan viran muuttamista määräaikaisesta virasta toistaiseksi täytetyksi ja samalla nykyistä kunnanjohtajaa Esa Ala-Karviaa kyseiseen virkaan.

Kunnanvaltuusto antoi asian kunnanhallituksen jatkovalmisteltavaksi.

Kuntalain 24 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan toistaiseksi tai määräajaksi.

Kunnanjohtajan virka ei ole määräaikainen, vaan Esa Ala-Karvia on valittu siihen määräajaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian virkasuhdetta jatketaan 01.07.2004 alkaen toistaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen.

________

110 TEEMA-ASIAT/SOSIAALITOIMI

Perusturvajohtaja Aki Rantanen tulee kokoukseen selvittämään sosiaalitoimen henkilöstöjärjestelyjä ja muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation perusteella

Päätös: Kunnanhallitus merkitsi yksimielisesti saadun selvityksen tiedokseen.

Perusturvajohtaja Aki Rantanen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Aki Rantanen poistui kokouksesta klo 19.12.

________

111 SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

Satakuntaliitto hyväksyi kokouksessaan 1.3.2004 Porin kaupungin vetämän maakunnallisia isoja tapahtumia koskevan markkinointiprojektin. Jämin SM-hiihdot 2005 ja sen markkinointi on osa tätä projektia.

Porin kaupungin kanssa on sovittu, että SM-hiihtojen osalta tehdään Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välillä yhteistyösopimus, jolla Jämijärven kunta hoitaa hankeen käytännön toteuttamisen.

Hanke on edennyt siten, että markkinointiprojektin toteuttamisesta on pyydetty tarjoukset. Ilmoitus on liitteenä nro 111.1. Määräaikaan mennessä on tullut 2 tarjousta. Liite nro 111.2.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on ollut yhteydessä Jämin Jänteen puheenjohtajaan Asko Uurasjärveen, joka puoltaa Jämi Productionin valintaa. Tarjoukset ovat hinnaltaan tasavertaiset. Hintaero riippuu projektin kestosta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämi Productionin tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

112 JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 1.3.2004 68 myöntänyt Jämijärven kunnalle hankerahoituksen "Jämi - tuotteillaan tunnetuksi". Hanke on kaksivuotinen, ko. päätös koskee vuoden 2004 rahoitusosuutta.

Rahoituspäätös on liitteenä nro 112.1.

Hankkeen valvojaksi on nimetty Esko Pennanen ja hänen kanssaan on alustavasti käyty keskusteluja hankeen toteuttamismalleista.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen toteuttaminen oli tarkoitus hoitaa ostopalveluna, mutta alueen toimijoiden ja hankevalvojan mielestä hankkeelle olisi hyvä palkata ainakin yksi projektihenkilö, joka suorittaisi konkreettista tuotteiden markkinointia ja myyntiä (puhelin, neuvottelut, yrityskäynnit, kirjeet, tarjoukset jne)

Rahoituspäätökseen tulee näin olleen hakea kustannustenjaon muutosta, kun palkkauskustannusten ja henkilöstömenojen osuus selviää. Asiasta on alustavasti sovittu suunnittelujohtaja Heikki Juurisen kanssa, joka vastaa ko. asiasta Satakuntaliitossa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Satakuntaliiton päätöksen tiedokseen

2) julistaa projektisihteerin tehtävän haettavaksi

3) nimetä hankkeelle ohjausryhmän.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Timo Hinttu, Voitto Vuori, Sirpa Soini, Esko Pennanen, Kyösti Lahti, Matti Leppihalme, Esa Ala-Karvia.

________