Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 26.8.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

2.9.2008 kello 18.30

 

Paikka


Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

223 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  254

224 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  254

225 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  255

226 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  256

227 §    VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009-2011  TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU  257

228 §    VÄLIRAPORTTI 30.6.2008  258

229 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VOITTO VUORI 259

230 §    MAASEUTUPOLIITTINEN ALUETILAISUUS  260

231 §    KUNTAAN JÄTETTYJÄ ALOITTEITA / HILKKA GALLEN-KALLELA  261

232 §    VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / KANKAANPÄÄN  KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  262

233 §    PARAS-HANKKEEN TILANNE POHJOIS-SATAKUNNASSA  263

234 §    PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN VÄLIRAPORTTI 265

235 §    SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN LAINAJÄRJESTELYIHIN / JÄMI-SÄÄTIÖ   266

236 §    SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ   267

237 §    JÄSENTEN VALINTA POSAN VALMISTELEVAAN VALIOKUNTAAN  269

238 §    SOPIMUS WWW.JAMI.FI –SIVUJEN VUOKRAAMISESTA  271

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

2.9.2008 kello 18.30- 20.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja klo 18.30-20.03

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Aki Rantanen                      projektipäällikkö klo 18.30-19.15

ASIAT

 

§§ 223-238

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme Tapio Rajalahti   Esa Ala-Karvia       Tapio Rajalahti         

                           § 235, 238 osalta                          § 233, 235,238 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   9.9.2008

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Päivi Leponiemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   9.9.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

223 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

224 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Päivi Leponiemi ja Markku Kujala.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen esityksestä hyväksyttiin työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälät 233-234, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

_____

 

 

 

225 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                           

-          Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Leaderin satoa 2000-2006

-          Kankaanpään kaupunki, ote tilaajajohtajan viran perustaminen

-          TE-keskus, pakolaisten kuntiin sijoittaminen

-          D-Fence turvallisuusraportti 8/2008

-          Sairaanhoitopiiri, ennuste kuntalaskutuksesta 2008

-          Kuntaliitto, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon atrioiden kustannuskorvauksista ajalle 1.9.2008-31.12.2008

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200808

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2008

-          Kankaanpään kaupunki, Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän avustaminen

-          Kuntaliitto, luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset sekä muut työskentelyn edellytykset

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Suoranta

o       Kauppila, Sorakangas

o       Kauppila, Niemi

o       Jämijärvi, Heinola

o       Jämijärvi, Kotiranta

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

226 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tekninen lautakunta                               17.6.2008

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            tilapäinen johtokunta                              18.6.2008

                                            Tekninen lautakunta                               12.8.2008   

Tarkastuslautakunta                               26.8.2008                                                                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

227 §            VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009-2011 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU

 

                                            Suomen Kuntaliiton tarkemmat talousarvion laadintaohjeet ja perusteet toimitetaan kuntiin syyskuussa.

 

                                            Yleisessä toimistossa on valmisteltu seuraava talousarvion laadinta-aikataulu:

 

-          tulopohjan arviointi ja investointien priorisointi taloustyöryhmässä 10.10. mennessä

 

-          hallintokuntien esitykset 10.10. mennessä

 

-          veroprosentit kunnanhallitus 14.10.

 

-          veroprosentit valtuusto 21.10.

 

-          hallintokuntien esitysten tasapainotus 14.11. mennessä

 

-          tekstit, taulukot, grafiikka, liitteet 25.11. mennessä

 

-          talousarvion käsittely kunnanhallitus 2.12.

 

-          talousarvion käsittely valtuusto 9.12

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä talousarvion laadinta-aikataulun tiedokseen

2.      pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2009 talousarvioksi ja vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmaksi 10.10. mennessä

3.      että tarkemmat laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille kun Suomen Kuntaliiton ohjeistus on saatu

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

228 §           VÄLIRAPORTTI 30.6.2008

 

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2008 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.6.2008. Vuoden 2008 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

                                          Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 228.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2008 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

 

 

229 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VOITTO VUORI

 

Kiinteistö Oy Jämikeskuksen osakassopimukseen perustuen on laadittu kauppakirja, jolla Jämijärven kunta myy omistamansa osakkeet (4284 kappaletta) Voitto Vuorelle. Osakkeet oikeuttavat  51 %:n suuruiseen osakemäärän hallintaan koko yhtiöstä. Voitto Vuoren aikaisempi omistus yhtiöstä on ollut 49 %.

 

Kauppahinta on 50 429,82 €, joka muodostuu osakassopimuksen mukaisesti nimellisarvosta 42 840 € ja siihen lasketusta 3 %:n korosta.

 

Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 229.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Voitto Vuoren välisen kauppakirja oheisen liitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus saattaa tehdyn kaupan valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

230 §            MAASEUTUPOLIITTINEN ALUETILAISUUS

 

                                            Satakuntaliitto on lähettänyt kuntaan kutsun maaseutupoliittiseen aluetilaisuuteen 12.9.2008 klo 8.30.

 

Tilaisuus liittyy maaseutupoliittisen selonteon 2009-2020 ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2009-2013 valmisteluun, jonka perustaksi on laadittu maaseutupolitiikan strategian työpaperi.

 

Aluetilaisuudessa tuodaan esille satakuntalaisia näkemyksiä ja näkökulmia maaseudun kehittämiseen. Kutsu on liitteenä nro 230.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa maaseutupoliittiseen aluetilaisuuteen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajikseen maaseutupoliittiseen aluetilaisuuteen kunnanhallituksen

varapuheenjohtaja Tuija Rannan ja maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan.

 

                                            _____

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   289 §            29.10.2007

                                            Tekninen lautakunta         106 §            12.8.2008

 

231 §            KUNTAAN JÄTETTYJÄ ALOITTEITA / HILKKA GALLEN-KALLELA

 

Hilkka Gallen-Kallela on jättänyt kuntaan kolme aloitetta. (kh:n liite 289.1). Kunnanhallituksen tulee päättää jatkotoimista aloitteiden suhteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää saattaa hiihtotunnelia koskevan aloitteen Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitukselle tiedoksi. Nopeusrajoitusta ja koirakenttää koskevat aloitteet annetaan teknisen lautakunnan valmisteltaviksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

                                            -----

 

Tekninen ltk 106 §

 

                                            Aloitteet liitteissä 106.1 ja 106.2.

 

Päätös:                              1. Esitetystä nopeusrajoitusasiasta todetaan kunnanhallitukselle, että nopeusrajoituksien määrittäminen yleisillä teillä on tienpitoviranomaisen vallassa oleva asia, joten ko. aloite annetaan tiedoksi tiehallinnon Turun tiepiirille.

 

2. Kunnanhallitukselle esitetään koirapuiston rakentaminen toteutettavaksi siten, että kunta luovuttaa paikan puistolle (Markulahdelta) sekä antaa aitaustarvikkeet, muista tarvikkeista ja työstä tulee koiranomistajien vastata. Lisäksi kunta huolehtii alueen jätehuollosta.

                                           

                                            -----

 

KH  231 §                          Aloitteet ovat liitteenä 231.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen nopeusrajoituksen osalta tiedokseen.

Koirapuiston osalta asiaan palataan talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

232 §            VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

 

                     

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä on irtisanonut terveyskeskushammaslääkäri Pekka Arposen käytössä olleen, Jämijärven kunnan omistaman omakotitalon vuokrasopimuksen. Pekka Arponen jää eläkkeelle ja hänen virkasuhteensa päättyy joulukuun 2008 lopussa.

 

Virkasuhteen perusteella vuokratun talon vuokrasopimus irtisanotaan päättyväksi 30.11.2008.

 

Vuokrasopimuksen jatkamisesta neuvotellaan Pekka Arposen kanssa ennen kunnanhallituksen kokousta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän vuokrasopimuksen irtisanomisen hyväksyen tiedokseen

2.      jatkotoimenpiteistä omakotitalon jatkovuokraamisen tai myynnin suhteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että 2. kohdan osalta käydään jatkoneuvottelut Pekka Arposen kanssa.

 

                                            _____


 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   152 §            27.5.2008

                                            Kunnanhallitus                   170 §           17.6.2008

 

 

233 §            PARAS-HANKKEEN TILANNE POHJOIS-SATAKUNNASSA

 

                                           

                                            Kunnanjohtaja esittelee Paras-hankkeen etenemistä Pohjois-Satakunnassa.

 

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ”PoSan” tilanne ja toisen asteen koulutuksen yhteistyönäkymät.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen merkitä Paras-hankkeen tilanteen tiedokseen. Kunnanhallitus esitti tyytymättömyytensä PoSan tilapäisen johtokunnan tekemiin palvelujohtaja valintoihin ja niiden perusteisiin.

 

                                            -----

 

KH 170 §                           Edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella on laadittu oheisen liitteen nro 170.1. mukainen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus koskee PoSan tilapäisen toimikunnan tekemiä henkilöstövalintoja.

 

Ehdotus:                            Päätös tehdään puheenjohtajan selostuksen perusteella.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä hyväksyen tiedoksi oheisen liitteen mukaisen oikaisuvaatimuksen.

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi

                                           

                                            Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme.

 

                                            -----

 

KH 233 §                           Tilapäinen johtokunta on käsitellyt kunnan oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 18.6.2008 § 6.

                                            Virallinen ja allekirjoitettu vastine on liitteenä nro 233.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä vastineen tiedokseen

2.      mahdollisista jatkotoimenpiteistä

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.      merkitä vastineen tiedokseen

2.      todeta vastineen osalta, ettei Jämijärven kunta ole tyytyväinen annettuun vastineeseen ja että tilapäisen johtokunnan toiminta ei ole ollut henkilöstövalinnoissa kaikilta osin hyvän hallintotavan mukaista.

3.      ilmoittaa, että asia on Jämijärven kunnan osalta loppuun käsitelty.

 

                                            Päätös tehtiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta Tapio Rajalahti.

 

Aki Rantanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

_____

 

 

 

234 §            PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN VÄLIRAPORTTI

 

 

Esityslistan liitteenä nro 234.1. on projektipäällikkö Aki Rantasen väliraportti ajalta 15.5.-31.8.2008.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Projektipäällikkö Aki Rantanen oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

                                            Hän poistui kokouksesta klo 19.30.

 

                                            _____

 

 

 

235 §            SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN LAINAJÄRJESTELYIHIN / JÄMI-SÄÄTIÖ

 

 

Jämi Areenan rakentamisen rahoitukseen liittyen on Jämijärven kunnanvaltuusto 7.6.2005 § 48 päättänyt taata Jämi-säätiön oheisen liitteen vaihtoehto 1 mukaisen lainan. Liite nro 235.1.

 

Jämi-säätiö on neuvotellut Pohjola pankin (OKO) kanssa lainajärjestelyistä siten, että lainan lyhennykset alkaisivat vasta 28.8.2010. Korot maksettaisiin normaalisti. Lainajärjestely edellyttää lainan takaajan suostumusta.

 

                                            Ehdotus(puheenjohtaja): Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa suostumuksensa em.

Jämi-säätiön lainajärjestelylle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös tehtiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Molempien kunnanhallituksen puheenjohtajien ollessa esteellisenä puheenjohtajaksi ja samalla sihteeriksi valittiin yksimielisesti tämän asian osalta kunnanhallituksen jäsen Tapio Rajalahti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.03.

 

                                            -----

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   269 §            9.10.2007

                                            Kunnanvaltuusto                63 §              6.11.2007

                                            Kunnanhallitus                   302 §            20.11.2007

                                            Kunnanhallitus                   213 §            12.8.2008

 

236 §        SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ

 

 

Kunnalle on tilitetty Seppo Rajakorven perintövaroja 36.260,88 euroa. Tältä vuodelta saadaan vielä maanvuokratuloja 3.276,00 euroa. Kunta joutuu lisäksi maksamaan kiinteistöveron 55,85 euroa eli käytettävissä on 39.481,03 euroa.

 

Valtionkonttorin päätöksen mukaan saadut varat tulee käyttää nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin.

 

Varojen käytöstä on saatu esitykset perusturvajohtajalta sekä rehtorilta.

 

Taloustyöryhmä on käsitellyt asiaa 18.9.2007 § 17 ja päättänyt esittää, että varoista myönnetään vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin 10.000,00 euroa, Green Card tilille 2.000,00 euroa, Palokosken koululle 1.000,00 euroa, Tykköön koululle 1.000,00 euroa, Suurimaan koululle 1.000,00 euroa, keskuskoululle 1.000,00 euroa sekä nuorisotoimelle 6.000,00 euroa eli yhteensä jaetaan 22.000,00 euroa. Loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

1.      että Seppo Rajakorven perintövarojen jakaminen suoritetaan taloustyöryhmän esittämällä tavalla ja loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset

2.      että loppuvarojen sijoittaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 63 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

KH 302 §                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää:

 

1.      pyytää tarjoukset Seppo Rajakorven loppuvarojen sijoittamisesta 1 tai 2 vuodeksi ja

2.      pyytää sosiaalitoimelta, sivistystoimelta ja vapaa-aikalautakunnalta tarkemmat esitykset varojen käytöstä ennen niiden maksamista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 213 §                           Liitteenä on sosiaalitoimen, sivistystoimen ja vapaa-aikalautakunnan selvitykset perintövarojen käytöstä.

                                            Liite nro 213.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää maksaa hallintokunnille em. selvityksen perusteella valtuuston 6.11.2007 § 63 hyväksymät summat.

 

                                            Loppuvarojen sijoittamisesta pyydetään tarjoukset seuraavaan kunnanhallitukseen mennessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KH 236 §                           Yhdistelmä sijoitustarjouksista  on liitteenä nro 236.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Suomen Osuuspankin

                                            tarjouksen 17 000 euron sijoittamiseksi 1 vuodeksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 

 

237 §            JÄSENTEN VALINTA POSAN VALMISTELEVAAN VALIOKUNTAAN

 

Sopimuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämismallista Pohjois-Satakunnassa määritellään PoSan valmistelukauden erityistoimenpiteet (Kohta 13)

 

                                            Kohdassa 13.3 määritellään valmisteleva valiokunta seuraavasti:

 

”Jäsenkuntien valtuustot nimeävät 30.9.2008 loppuun mennessä valmistelevan valiokunnan, johon valitaan 13 jäsentä samoin säännöin kuin mitä on säädetty yhteistoimintasopimuksen 3. §:ssä perusturvalautakunnan jäsenten valinnasta.

 

Valmistelevan valiokunnan tehtävänä on olla mukana tilaajapuolen edustajana Liikelaitoskuntayhtymän talousarvioon valmistelussa ja tuotteistamistyössä.

 

Valmistelevalla valiokunnalla ei ole päätösvaltaa, vaan jäsenkuntien sosiaali- ja perusturvalautakunnat ovat päätösvaltaisia elimiä.”

 

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:ssä todetaan yhteisen perusturvalautakunnan valinnasta seuraavaa:

 

”Kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan osapuolten valtuustot valitsevat kunnallisvaalikaudeksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Honkajoen kunta               2 jäsentä

Jämijärven kunta               2 jäsentä

Kankaanpään kaupunki   5 jäsentä

Karvian kunta                    2 jäsentä

Siikaisten kunta                2 jäsentä

 

Perusturvalautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Valinnassa noudatetaan kuntalain 81 §:n 4. momenttia.

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.”

 

PoSan kuntien luottamushenkilöt ovat pitäneet yhteispalaverin 27.8.2008, jossa on sovittu valmistelevan valiokunnan paikkajaosta.

 

Jämijärven kunnan osalta valiokuntaan tulee 1 edustaja Keskustasta ja 1 edustaja SDP:stä (toinen nainen, toinen mies). Valiokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla eri sukupuolta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan jäsenet PoSan valmistelevaan valiokuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

238 §            SOPIMUS WWW.JAMI.FI –SIVUJEN VUOKRAAMISESTA

 

 

Jämi-säätiön ja Jämijärven kunnan välille on laadittu sopimus, jolla Jämi-säätiö luovuttaa www.jami.fi –sivujen hallintaoikeuden Jämijärven kunnalle. Liite nro 238.1.

 

Ehdotus (puheenjohtaja):  Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämi-säätiön välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti. Samalla kunnanhallitus päättää, että kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa Tapio Rajalahti ja Auli Ranta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

Päätös tehtiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Molempien kunnanhallituksen puheenjohtajien ollessa esteellisenä puheenjohtajaksi ja samalla sihteeriksi valittiin yksimielisesti tämän asian osalta kunnanhallituksen jäsen Tapio Rajalahti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____