Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 17.09.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 23.09.2008 klo 9.00-11.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta

111 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

112 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

113 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

114 § SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009

115 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3012 / TYTTI PARTANEN

116 § VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN HYVÄKSYMINEN / LUPANRO

          2004-0026 / TUNTURI JANI

117 § VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN HYVÄKSYMINEN / LUPANRO

          2008-0032 / PERHEKOTI HONKARANTA AY

118 § JÄRVEN KUNNOSTUS ASIAT

119 § JÄRVEN KUNNOSTUS ASIAT

120 § KUNTAAN SAAPUNUT ALOITE / JÄMIJÄRVEN PUOLESTA RY

121 § MAASEUDUN YKSITYISTIET KUNTOON –HANKE LOUNAIS-

          SUOMEN METSÄKESKUKSEN ALUEELLA 2008-2010

122 § RAKENNULUPAHAKEMUS / SKM-TEOLLISUUSMUOVIT

123 § RAKENNUSLUVAN EHTO / JÄMIN LOMATALOT OY

124 § SEURAAVA KOKOUS

 

 

 

 

 

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 23.09.2008 klo 9.00-11.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                    puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Kannosto Matti                                 varajäsen

Kristiina Kotaoja                               varajäsen

Viilo Juhani                                       pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sjöman Miia

Ritakorpi Raimo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                      kh:n edustaja

ASIAT

 

§§ 111- 125                         sivut 176-191

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                           Juhani Viilo               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                        Kristiina Kotaoja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

111 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:           Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

 

-----

 

 

 

112 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:          Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Kristiina Kotaoja

 

 

 

-----

 

 

 

113 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 227 § Vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2009-2011 taloussuunnitelman laadinta-aikataulu

-         ote 231 § Kuntaan jätettyjä aloitteita / Hilkka Gallen-Kallela

  

                                       Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 47 § Väliraportti

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         Vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailusta vuodelta 2007

-         Kertaraportti 8.9.2008

 

Kankaanpään ktt ky:

-         Testausseloste 4.8.2008

 

Lounais-Suomen Ympäristökeskus:

-         Pohjapadon takuutarkastuksen pöytäkirja

 

Korkein Hallinto-oikeus:

-         Päätös koskien Tapio ja Esko Ala-Peijarin valitusta

-         Päätös koskien Keijo Leppäluoman valitusta

 

Asianajotoimisto Timo Kokemäki

-         Kauko Hakalan valitus Ikaalisten käräjäoikeuden päätöksestä

 

TE-Keskus:

-         Esitys Vapo Oy:n Jämijärven ja Kyrösjärven alueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuosille 2009-2016

 

- Niemelän yksityistien pyyntö yksikkölaskelman tarkistamiseksi

- Peltola-Pinkkala yksityistien tiekunnan pöytäkirja 21.08.2008

- Esitys viemärilinjan rakentamiseksi Rannaperälle

 

Metsänhoitoyhdistys Karhu:

- Tarjous puukaupasta

 

Päätösehdotus:                Merkitään edellä mainitut asiat tiedoksi

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

 

-----

 

 

 

114 § SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009

 

                                            Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2008.

                                            Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2009 lukien.

 

 

Päätösehdotus:                     Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle   1.1. – 31.12.2009 seuraavilta sähköntoimittajilta:

§         Leppäkosken Sähkö Oy

§         Vatajankosken Sähkö Oy

§         Tampereen Sähkölaitos Oy

§         Helsingin Energia

§         Kymenlaakson Sähkö

§         Kokkolan Energia

§          

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

 

-----

 

 

 

Tekninen lautakunta 12.08.2008

108 § JÄRVEN KUNNOSTUS ASIAT

 

Kuluvalle vuodelle on järven kunnostukseen varauduttu lähinnä Isoruoho – Avento-alueella sekä Poljansalmen alueella.

 

Poljansalmen alueen kunnostus on suunniteltu toteutettavaksi kaivinkone ja jyrsinimuruoppaustyönä sekä osittain niittona. Isoruoho – Avento –alueen kunnostustyöt soveltuvat parhaiten tehtäväksi niittona.

 

 

Päätös:                                 Pyritään saamaan niittotöiden tekijä (koska ko. töitä ei ole urakoitu). Kaivinkone ja jyrsinimuruoppaustyöt on annettu tarjousmenettelyssä Jämijärven Metsäkoneurakointi T:mi / Sauli Ritakorven tehtäväksi.

 

 

 

-----

 

 

 

Tekninen lautakunta 23.09.2008

118 § JÄRVEN KUNNOSTUS ASIAT

 

Niittourakoitsijoita tiedusteltaessa ainoastaan Telapari Oy / Antti Takala tarjoutui suorittamaan niittoa siten, että työ tehdään kahdella koneella, toinen niittää ja toinen kuljettaa vesikasvillisuuden rantaan, mistä kunta edelleen kuljettaa sen ”kaatopaikalle”. Niiton ja keräyksen hinta on yhteensä 120 € / h.

 

Telapari Oy suoritti niittotyöt 3.-5.9. ja 9.9.2008.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin suoritetut toimenpiteet.

 

 

 

-----

 

 

 

119 § JÄRVEN KUNNOSTUS ASIA

 

Virtauksen mahdollistaminen Isoruohon saarekkeiden välissä vesiväylissä olevien kulkukannaksien kohdalla, sekä Korkeasaaren ja mantereen välisen kannaksen kohdalta.

 

 

Päätös:                                 Hankitaan ja asennetaan mainittujen kannasten kohdalle vesien virtauksen mahdollistavat putkirummut.

 

 

 

-----

 

 

 

120 § KUNTAAN JÄTETTY ALOITE

 

Jämijärven Puolesta –yhdistys on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen Loukkulahden kunnon parantamiseksi:

 

                                            Loukkulahden kunnon parantaminen

 

Jämijärven Puolesta –yhdistys tekee aloitteen Jämijärven kunnalle yhdessä Jämijärven Metsästysseuran ja Kalastusosuuskunnan kanssa Loukkulahden kunnostamiseksi.

Tavoitteena on parantaa Loukkulahtea veden virtausten parantamiseksi sekä virkistyskäyttöön, kalastukseen ja lintujen metsästykseen. Loukkulahti on nykytilassaan lähes umpeen kasvanut ja pohjassa on paljon lietettä.

 

Jämijärven Puolesta –yhdistys

                                            Sauli Lahti, puheenjohtaja

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi ja mahdollisesti talousarvion teon yhteydessä huomioitavaksi.

 

 

 

-----

 

 

 

121 § MAASEUDUN YKSITYISTIET KUNTOON – HANKE LOUNAIS-SUOMEN

METSÄKESKUSEN ALUEELLA 2008 – 2010

 

                                            Jämijärven kunta on osaltaan päättänyt osallistua hankkeeseen (kh 27.5.2008, § 159).

                                            Metsäkeskus tiedustelee hankkeeseen mahdollisesti sopivien tiekuntien yhteystietoja (4-8 tiekuntaa)

 

 

Päätös:                                 Annetaan Metsäkeskukselle seuraavien tiekuntien yhteystiedot:

-         Kyrönkankaan yksityistie

-         Pirttijärven yksityistie

-         Saarenpään yksityistie

-         Jämi – Jylli yksityistie

-         Lauttakankaan yksityistie

 

 

 

-----

 

 

 

122 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS

 

                                            SKM-Teollisuusmuovit Oy:n rakennuslupahakemus.

 

 

Päätös:                                 Käytiin läpi lupahakemuksen tämänhetkistä valmisteluvaihetta.

 

 

 

-----

 

 

 

123 § RAKENNUSLUVAN EHTO

 

Rakennuslupaan nro 2008-0033 ja 2008-0034 liittyvän pelastuslaitoksen / paloviranomaisen lausunto.

Liite 123.1

 

 

Päätös:                                 Edellä mainittuihin rakennuslupiin liittyvät rakennukset on rakennettava lausunnon (päiv. 22.08.2008 nro/08) ohjeiden / määräysten mukaisesti.

 

 

 

-----

 

 

 

124 § SEURAAVA KOKOUS

 

                                            Lautakunnan tulee tehdä vuoden 2009 talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle 10.10.2008 mennessä.

 

 

Päätös:                                 Seuraava kokous pidetään 7.10.2008 klo 9.00.

 

 

-----