Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta     2/2008    Laatimispäivämäärä: 02.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 13.10.2008  klo 13:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 11  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 12

§ 12  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 13

§ 13  TALOUSARVIO, TALOUSSUUNNITELMA JA TAVOITTEET. 14

§ 14  VÄLIRAPORTTI 30.6.2008. 15

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 2/2008

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 13.10.2008 klo 13:00-13:25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali   pj

Sirpa Alkkiomäki

Matti Kalliomäki

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Outi Hoikkala

Jarkko Harri

Pirjo Salmi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tuomo Leikkola  maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 11-14

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                          Tuomo Leikkola                               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                        Matti Kalliomäki     

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

§ 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                  _______________________________________________________        

 

 

 

 


 

 

 

§ 12  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Matti Kalliomäki.

                                       ________________________________________________________

 

 


 

 

 

§ 13   TALOUSARVIO, TALOUSSUUNNITELMA JA TAVOITTEET

 

Vuoden 2009 talousarvioehdotus ja tavoitteet sekä vuosien 2009-2011 taloussuunnitelma tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 10.10.2008. Liitteenä laadintaohjeet. Ohjeen mukaisesti tehty ehdotus ei sisällä mitään toiminnallista kasvua.

Maaseutuhallintoa tullaan muuttamaan monin tavoin taloussuunnitelmavuosien aikana. Maaseutuvirasto tekee parhaillaan selvitystä siitä, miten paikallistason maaseutuhallinto aiotaan järjestää v. 2010 alusta. Melko varmaa kuitenkin on, ettei joka kunnassa enää ole sen jälkeen omaa maaseutuelinkeinoviranomaista. Muutosta ei ole huomioitu henkilöstösuunnitelmassa, koska varmaa tietoa muutoksesta ei ole vielä olemassa.

Liitteenä talousarvio-, taloussuunnitelma-, henkilöstösuunnitelma- sekä tavoite-ehdotukset.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä ehdotukset.

 

Päätös:                            Lautakunta hyväksyi ehdotuksen sillä muutoksella, että kylärahaa päätettiin korottaa 6000 euroon sekä vuodelle 2009 että suunnitelmavuosille. Perusteluna on se, että kylärahan hakijoiden määrä on kasvanut ja sillä on ollut positiivista vaikutusta kylätoimintaan.

                                       __________________________________________________________


 

 

 

§ 14  VÄLIRAPORTTI 30.6.2008

 

Hallintokuntien on jätettävä kunnanhallitukselle väliraportti tavoitteiden toteutumisesta 30.6. Liitteenä on maaseutuelinkeinopalveluiden väliraportti.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä väliraportin 30.6. tilanteesta.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       __________________________________________________________

  MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

2007                                                                                          2008

- tukijärjestelmän uudistuksia esitelty                            - tukijärjestelmän uudistuksia esitelty     

kahdessa viljelijätilaisuudessa                                       kahdessa viljelijätilaisuudessa

- 20 hukkakauratarkastusta tehty                                   - 20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Lomituspalveluiden hallinnosta on vastannut Honkajoen kunta 1.1.2004 lähtien.

 

 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2008:

 

-Keväällä järjestettiin viljelijöille tukihakukoulutus Jämi Areenalla yhdessä Satakunnan TE-keskuksen, Pro Agria Satakunnan, Kankaanpään kaupungin, Honkajoen ja Karvian kuntien sekä alueen Maataloustuottajien paikallisyhdistysten kanssa

-Kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät kunnan nettisivuilta

-Hukkakauraa voi tarkastaa vasta loppukesästä

 

 


TULOSTAVOITTEET 2009

 

MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

-maaseutuhallinnon palvelut saatavissa lähietäisyydellä

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-maaseutuelinkeinojen paikallishallinnon järjestelyt vuodelle 2010 selvillä

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:           

 


2008

- tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa