Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 11.6.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 17.6.2008 klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

74 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

75 §    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

76 §    SAAPUNEET KIRJEET

77 §    RAKENNUSLUPA 2008-0011 / LAIHOKARI RIITTA-LIISA

           LAIHOKARI, OMAKOTITALO

78 §    RAKENNUSLUPA 2008-0021 / RAIMO KOIVULA, VARASTO

79 §    RAKENNUSLUPA 2008-0023 / TUULA LEHTONEN,

           LOMARAKENNUS

80 §    RAKENNUSLUPA 2008-0024 / RAIMO RAJAMÄKI,

           LOMA-ASUNTO

81 §    RAKENNUSLUPA 2008-0025 / RAIMO RAJAMÄKI,

           VARASTO/AUTOKATOS

82 §    RAKENNUSLUPA 2008-0026 / KIVIMÄKI SAMU JA JANIKA,             

           OMAKOTITALO

83 §    TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3011 / VALLILA ARJA,

           VARASTO

84 §    TOIMENPIDELUPA 2008-0027 / RITAKORPI VESA,

           ULKOKATOS

85 §    RAKENNUSLUPA 2008-0022 / REIJO LUOMAHAARA,

           HIRSISAUNA

86 §    MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 17.6.2008 klo 9.00 – 10.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                    puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Ritakorpi Raimo

Viilo Juhani                                       pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                               kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 74 - 90                              sivut 107 - 142

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                           Juhani Viilo               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                        Raimo Ritakorpi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

74 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

-------

 

 

 

 

75 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Raimo Ritakorpi

 

 

--------

 

 

 

76 § SAAPUNEET KIRJEET

 

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

-         Kertaraportti 26.5.2008 jätevedenpuhdistamon toiminnasta

 

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmää koskevat selvitykset

-         Heli Koivu, Korkeasaarentie 86

-         Sari Niemenmaa, Korkeasaarentie 87

 

                                       Ilmoitus rakennuksen siirrosta

-         Mikko Pajulahti, Vihuntie 454

 

Turun Hallinto-oikeus

-         Taru ja Pekka Teelmäen ja Ensio Niemen valituksen ratkaisu

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään em. kirjelmät tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin em. kirjelmät tiedoksi.

 

 

 

---------

 

 

89 § LAURI KONTIN KIRJE

 

66 § Tekn.ltk 20.5.2008  LAURI KONTIN KIRJE

 

                      Lauri Kontti on toimittanut tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:

 

 

                                            Jämijärven kunta / tekninen lautakunta

 

Viitaten Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen Jämijärven veden korkeuksien nostamiseksi, pyydän kuntaa selvittämään salaojien laskuaukkojen vaativat muutostyöt ja tekemään tarvittavat muutostyöt tilan Järvelä R:no 1:127 osalta

 

                      Jämijärvellä 12.5.2008

 

                      Lauri Kontti

 

 

Välipäätös:                           Pyydetään Lauri Kontilta salaojakartat asian selvittämistä / jatkotoimenpiteitä varten.

 

 

89 § Tekn.ltk 17.6.2008   LAURI KONTIN KIRJE

 

                                            Lauri Kontti toimitti salaojakartat 16.6.2008.

 

Välipäätös:                           Pyydetään salaoja-asiantuntijalta asiasta selvitys ja mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä ehdotus / kustannusarvio.