Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       06.10.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 16.10.2008 klo 19.00 – 21.00

 

Paikka

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

14 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

15 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

16 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 14.8.2006 § 12

             OSALTA, NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE

17 §      TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 JA

             TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUODELLE 2008

18 §      NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE

19 §      VÄLIRAPORTTI 30.606.2006

20 §      SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA

 

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 16.10.2006 klo 19.00 – 21.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Niina Nukarinen

Anneli Pitkänen

Anu Koivumäki

Jyrki Kerola

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kunnanhallitus

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala          

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Pitkänen                        Niina Nukarinen        

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

14 §                 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                      

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


 

 

15 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                          Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pitkänen ja Niina Nukarinen.


 

 

16 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 14.8.2006 § 12 OSALTA, NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE

 

                                       Teemu Luoma-Aho on irtisanoutunut tehtävistään 1.8. alkaen.

 

Ehdotus:                          Keskusteltaneen nuorisotyön ratkaisumallista.

 

Päätös:                            Päätöstä tarkennettiin seuraavasti:

                      Asiasta todettiin neuvotellun Jämijärven seurakunnan kanssa aiemmin tänään. Tällöin todettiin, että seurakunta laittaa paikan haettavaksi. Hakemusten saapumisen jälkeen tarkastellaan asiaa uudelleen. Tällä välin valmistellaan myös mahdollisia vaihtoehtoja hoitaa järjestelyt kunnan omin toimin.

                      Palkataan Miia Molkkari hoitamaan tehtäviä siihen asti kunnes asia saadaan ratkaistua.


 

 

17 §          TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUODELLE 2008

 

                                       Liitteenä seuraa kunnanhallituksen ohjeet otsikon edellyttämistä tehtävistä.

 

Ehdotus:                          Laadittaneen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus oheisen liitteen mukaisesti

 

Päätös:                            Laadittiin ko. suunnitelmat ehdotuksen pohjalta (liite)


 

 

18 §                 NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE

 

                                       Ltk. § 12 14.08.2006

 

                                       Teemu Luoma-Aho on irtisanoutunut tehtävistään 1.8. alkaen.

 

Ehdotus:                          Keskusteltaneen nuorisotyön ratkaisumallista.

 

Päätös:                            Asiasta todettiin neuvotellun Jämijärven seurakunnan kanssa aiemmin tänään. Tällöin todettiin, että seurakunta laittaa paikan haettavaksi. Hakemusten saapumisen jälkeen tarkastellaan asiaa uudelleen. Tällä välin valmistellaan myös mahdollisia vaihtoehtoja hoitaa järjestelyt kunnan omin toimin.

                      Palkataan Miia Molkkari hoitamaan tehtäviä siihen asti kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

 

Seurakunta on suorittanut hakuprosessin ja haastateltavana on ollut Rauni Kannisto. (Liite)

 

Ehdotus:                          Valittaneen jatkomenettely seuraavien vaihtoehtojen väliltä:

 

1.      Suositellaan kunnanhallitukselle yhteistyösopimuksen jatkamista seurakunnan kanssa.

 

2.      Käynnistetään oma hakuprosessi nuorisotyöntekijän toimen osa-aikaiseen täyttämiseen.

 

Päätös:                            Lautakunta päätyi yksimielisesti vaihtoehto kahden kannalle.


 

 

19 §                 VÄLIRAPORTTI 30.606.2006

 

Kunnanhallitus edellyttää, että väliraportti käydään läpi kunkin hallintokunnan osalta myös lautakunnassa.

Liitteenä seuraa ko. väliraportti.

 

Ehdotus:                          Merkittäneen ko. väliraportti tiedoksi.

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

20 §                 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA

 

Kunnanhallitus on pyytänyt vapaa-aikalautakunnan lausuntoa valmisteilla olevasta maakuntakaavasta virkistysalueiden osalta.

 

Ehdotus:                          Lautakunnalla ei ole huomauttamista asian osalta.

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.