Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       24.07.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 14.08.2006 klo 19.00 – 21.00

 

Paikka

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

9 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

10 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

11 §      TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO

12 §      NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE

13 §      NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN

             VIERAILU

 

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 14.08.2006 klo 19.00 – 21.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Jyrki Kerola

Anu Koivumäki

Anneli Pitkänen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Niina Nukarinen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tuija Ranta, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

Olli Seppälä, kunnanhallitus

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

Jouni Salmela, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala          

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Pitkänen                        Jyrki Kerola               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

9 §                   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                      

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


 

 

10 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                          Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pitkänen ja Jyrki Kerola.


 

 

11 §                 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO

 

Toiminta-avustuksia on haettu seuraavasti:

 

Liikuntatoimi: Jämin Jänne r.y. 6 000 €, Palokosken Urheilu ja Liikuntaseura r.y. 2 000 €, Avento-Rannanperä liikunta ja urheiluseura r.y. 3 000 €,

Jämin Latu r.y. 2 500 €, ARP r.y. 2 000 € ja Kontin – Pitkäniemen Kyläyhdistys r.y. 350 €.

Jaettavana on 9 000 €.

 

Nuorisotoimi: VPK:n nuoriso-osasto 2 700 €, Jämijärven 4H yhdistys r.y. 8 300 €, MML:n Jämijärven paikallisyhdistys 2 000 €, Jämijärven Miilunvartijat r.y. 1 300 €.

Jaettavana on 10 800 €.

 

Kulttuuritoimi: Jämijärven Mieskuoro r.y. 350 € ja Jämijärvi Seura r.y. 1 000 €.

Jaettavana on 1 000 €.

 

 

Ehdotus:                          Myönnetään avustukset seuraavasti:

 

Liikuntatoimi: Jämin Jänne r.y. 3 800 €, Palokosken Urheilu ja Liikuntaseura r.y. 1 700 €, Avento-Rannanperä liikunta ja urheiluseura r.y. 1 500 €,

Jämin Latu r.y. 1 800 €, ARP r.y. 2 000 € ja Kontin – Pitkäniemen Kyläyhdistys r.y. 200 €.

 

Nuorisotoimi: Jämijärven VPK:n nuoriso-osasto 1 400 €, Jämijärven 4H yhdistys r.y. 7 300 €, MML:n Jämijärven paikallisyhdistys 1 000 €,

Jämijärven Miilunvartijat r.y. 1 100 €.

 

Kulttuuritoimi: Jämijärven Mieskuoro r.y. 250 € ja Jämijärvi Seura r.y.

750 €.

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

12 §                 NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE

 

                                       Teemu Luoma-Aho on irtisanoutunut tehtävistään 1.8. alkaen.

 

Ehdotus:                          Keskusteltaneen nuorisotyön ratkaisumallista.

 

Päätös:                            Asiasta todettiin neuvotellun Jämijärven seurakunnan kanssa aiemmin tänään. Tällöin todettiin, että seurakunta laittaa paikan haettavaksi. Hakemusten saapumisen jälkeen tarkastellaan asiaa uudelleen. Tällä välin valmistellaan myös mahdollisia vaihtoehtoja hoitaa järjestelyt kunnan omin toimin.

Päätettiin palkata Miia Molkkari osa-aikaisesti hoitamaan ko. tehtäviä, kunnes asia voidaan ratkaista pysyvästi.


 

 

13 §                 NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VIERAILU

 

Toimikunnan puheenjohtaja Jouni Salmela saapuu kertomaan ajankohtaisista asioista.

 

Ehdotus:                          Keskusteltaneen aiheesta.

 

Päätös:                            Puheenjohtaja totesi toimikunnan innon laimenneen ja on ollut vaikea saada mukaan osanottajia. Päätettiin kuitenkin jatkaa toimintaa sen piristymisen toivossa nuorisotyöntekijän työn uudelleen järjestelyn myötä.