Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       28.9.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 09.10.2007 klo 18.00

 

Paikka

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

22 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

23 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

24 §      VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

25 §      SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖ

 

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 – 20.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Niina Nukarinen

Jyrki Kerola

Anu Koivumäki

Anneli Pitkänen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

 

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala          

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Pitkänen                        Anu Koivumäki         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

22 §                 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                      

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


 

 

23 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                          Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pitkänen ja Anu Koivumäki.

 


 

 

24 §                 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

 

Nuorisotyöntekijä Juha Rantanen on irtisanoutunut 31.8.2007 alkaen. Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala jää eläkkeelle 1.1.2009 alkaen. Loma ym. järjestelyiden johdosta työt päättyvät käytännössä noin vuoden kuluttua.

 

Ehdotus:                          Keskustellaan tilanteesta ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä

 

Päätös:                            1. Lautakunta ehdottaa, että nuorisotyöntekijän tehtävää ei täytetä toistaiseksi

 

                                       2. Palkataan nuorisovintille osa-aikaisia valvojia ja pyritään pitämään se auki 2-3 kertaa viikossa.

 

                                       3. Lautakunta ehdottaa, että vapaa-aikasihteerin viran täyttämistä aikaistettaisiin siten, että uusi viranhaltija olisi tehtävissään jo mahdollisesti 1.6.2008 alkaen. Tällöin virallisesti 1.1.2009 eläkkeelle siirtyvä nykyinen viranhaltija voisi perehdyttää jatkajaansa sekä toimia mahdollisesti muissa projektiluontoisissa tehtävissä. Lomat ym. huomioiden työt loppuvat lokakuussa 2008.


 

 

25 §                 SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖ

 

                                       Seppo Rajakorven perinnöstä on taloustyöryhmä ehdottanut nuorisotyöhön 6 000 euroa.

 

Ehdotus:                          Keskustellaan perinnön käyttömahdollisuuksista.

 

Päätös:                            Lautakunta keskusteli asiasta vilkkaasti, mutta lopullinen päätettiin tehdä seuraavassa kokouksessa.