Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       13.03.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 26.03.2007 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

      KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

      LASKUJEN HYVÄKSYJIEN VALINTA

      NUORISOTYÖN TILANNE

      KOTIKENTÄN RAKENTAMINEN

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 26.03.2007 klo 18.00 – 20.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Anu Koivumäki

Jyrki Kerola

Anneli Pitkänen

Niina Nukarinen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kunnanhallitus

Juha Rantanen, nuorisotyöntekijä

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala          

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jyrki Kerola                              Anneli Pitkänen        

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

1 §                   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                      

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


 

 

2 §                   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                          Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Kerola ja Anneli Pitkänen.


 

 

3 §                   KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

                                       Liitteenä seuraa vuoden hyväksytty talousarvio.

 

Ehdotus:                          Hyväksyttäneen talousarvio vuoden 2007 käyttösuunnitelma

 

Päätös:                            Tutustuttiin käyttösuunnitelmaan ja keskusteltiin siitä.

                                       hyväksyttiin käyttösuunnitelma yksimielisesti.


 

 

4 §                   LASKUJEN HYVÄKSYJIEN VALINTA

 

                                       Tilisääntö edellyttää laskujen hyväksyjien valintaa vuosittain.

 

Ehdotus:                          Valittaneen laskujen hyväksyjiksi puheenjohtaja Seppo Leponiemi, varapuheenjohtaja Niina Nukarinen, vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala ja nuorisotyöntekijä Juha Rantanen

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti


 

 

5 §                   NUORISOTYÖN TILANNE

 

                                       nuorisotyöntekijäksi valittu Juha Rantanen on toiminut tehtävässään vuoden alusta lähtien.

 

Ehdotus:                          Kuullaan Juha Rantasta ja keskustellaan toimialueen tulevaisuuden linjauksista

 

Päätös:                            Juha Rantanen esitteli nuorisotyön näkymiä ja tavoitteita. (liite) Aiheesta keskusteltiin ja todettiin tavoitteet hyviksi. Toteutumista seurataan siten, että otetaan se esille myös seuraavassa kokouksessa.


 

 

6 §                   KOTIKENTÄN RAKENTAMINEN

 

                                       Kunnalla on varattuna kotikentän pelialueen rakentamisen rahoitus.

                                       Juha Rantanen esittelee hankkeen.

 

Ehdotus:                          Merkittäneen hanke tiedoksi ja esitetään lausuntona sen sijainniksi Lammikon viereinen nurmikkoalue.

 

Päätös:                            Keskusteltiin asiasta ja merkittiin se positiivisin mielin tiedoksi.

                                       Sijoituspaikaksi esitettiin yksimielisesti ehdotuksen mukaista aluetta.