Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       11.10.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 23.10.2007 klo 18.00

 

Paikka

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

26 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

27 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

28 §      TALOUSARVIO VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNI-             TELMA 2008-2010

29 §      SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖ

 

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 23.10.2007 klo 18.00 – 20.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Pikku-Itävalta, Mielahti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Anneli Pitkänen

Anu Koivumäki

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Jyrki Kerola

Niina Nukarinen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

Olli Seppälä, kunnanhallitus

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

                                                  

Anneli Pitkänen                        Anu Koivumäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

26 §                 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


 

 

27 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                          Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pitkänen ja Anu Koivumäki.


 

 

28 §                 TALOUSARVIO VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

 

                                       Liitteenä seuraa talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet.

 

Ehdotus:                          Laadittaneen em. ehdotukset

 

Päätös:                            Laadittiin ehdotukset liitteineen.


 

 

29 §                 SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖ

 

Seppo Rajakorven perinnöstä on taloustyöryhmä ehdottanut nuorisotyöhön 6 000 euroa. Asiasta keskusteltiin lautakunnan kokouksessa 9.10.2007, jolloin päätettiin jättää lopullinen ehdotus seuraavaan kokoukseen.

 

Ehdotus:                          Keskustellaan perinnön käyttömahdollisuuksista ja ehdotetaan käyttökohdetta.

 

Päätös:                            Päätettiin ehdottaa, että perintörahat käytettäisiin Avennon ja Markkalan alueiden leikkipaikkoihin/ pelikenttiin.