Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       12.06.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikko 20.06.2007 klo 18.00 – 19.40

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

11 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

12 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

13 §      TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO

14 §      TALOUDEN SEURANTA

15 §      PIENKENTÄN SIJAINTI JA RAKENTAMINEN

 

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Keskiviikko 20.06.2007

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Anneli Pitkänen

Jyrki Kerola

Anu Koivumäki

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Niina Nukarinen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kunnanhallitus

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

ASIAT

 

Liite

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala          

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jyrki Kerola                              Anneli Pitkänen        

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

11 §                 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                      

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


 

 

12 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                          Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Kerola ja Anneli Pitkänen.

 


 

 

13 §                 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO

 

Avustukset on julistettu haettavaksi kuntatiedotteessa 25.02.2007 mennessä. Talousarviossa on avustuksiin varattu määrärahoja seuraavasti:

 

3200, kulttuuri ja matkailu 1 500 €. Avustuksia ovat hakeneet Jämijärven Mieskuoro r.y. 350 € ja Jämijärvi Seura r.y. 1 350 €.

 

3210, liikuntapalvelut 10 000 €. Avustuksia ovat hakeneet Jämin Jänne r.y. 8 000 €, Palokosken Urheilu ja Liikuntaseura r.y. 2 300 €, Jämin Latu r.y.

2 400 €, ARP r.y. 2 000 € ja Kontin – Pitkäniemen Kyläyhdistys r.y. 200 €.

 

3230 nuorisotoimi ja raittiustyö 11 300 €. Avustuksia ovat hakeneet Jämijärven 4H yhdistys r.y. 7 300 €, Jämijärven Miilunvartijat r.y. 1 500 €, MML:n Jämijärven osasto 2 000 €, Jämijärven VPK:n nuoriso-osasto

3 200 €.

 

Ehdotus:                          Jaetaan avustukset seuraavasti:

 

Jämijärven Mieskuoro r.y. 350 € ja Jämijärvi Seura r.y. 1 000 €.

 

Jämin Jänne r.y. 4 300 €, Palokosken Urheilu ja Liikuntaseura r.y. 2 000 €, Jämin Latu r.y. 2 000 €, ARP r.y. 1 500 € ja Kontin – Pitkäniemen Kyläyhdistys r.y. 200 €.

 

Jämijärven 4H yhdistys r.y. 7 300 €, Jämijärven Miilunvartijat r.y. 1 000 €, MML:n Jämijärven osasto 1 500 €, Jämijärven VPK:n nuoriso-osasto

1 500 €.

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

14 §                 TALOUDEN SEURANTA

 

                                       Liitteenä seuraa taloustilanne 12.06.2007

 

Ehdotus:                          Merkitään tilanne tiedoksi.

 

Päätös:                            Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi.


 

 

15 §                 PIENKENTÄN SIJAINTI JA RAKENTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunta on 26.3.2007 pitämässään kokouksessa suosittanut ko. kentän sijainniksi lammikon tonttia. Asiaa on käsitelty myös valtuuston iltakoulussa ja kunnanhallituksessa (liite). Kentästä on pyydetty myös liitteenä olevat tarjoukset (liite).

 

Ehdotus:                          1. Lautakunta päättää hyväksyä sijainniksi Lammikon tontilla paaluin merkityn alueen.

 

                                       2. Hyväksyä Lappset Group Oy:n tarjouksen.

 

                                       3. Valtuuttaa Juha Rantasen ja Pentti Virtasen toteuttamaan hanke.

 

Päätös:                            Esitys hyväksyttiin yksimielisesti