Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                      

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 16.6.2008   klo 18.00  

 

Paikka

 

Pikku Itävalta, Lähdepurontie, Mielahti        

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

Klo 18.00 aloitetaan vuoden 2007 tunnustuspalkintojen jaolla

 

Liitteenä olevat kokousasiat käsitellään tämän jälkeen

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI                              

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala

puheenjohtaja                                                   vapaa-aikasihteeri

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

16.6.2008            klo 18.00 – 21.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Pikku Itävalta, Lähdepurontie, Mielahti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Niina Nukarinen

Anu Koivumäki

Anneli Pitkänen

Jyrki Kerola

 

 

Tuija Ranta, kunnanhallituksen vpj.

 

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

Seppo Leponiemi                        Jouko Kulmala

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

Anneli Pitkänen                            Niina Nukarinen          

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

6 §                   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen,

kun yli puolet  jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                                   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

 

7 §                   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                                 Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                                   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pitkänen ja Niina Nukarinen

 

                                              _____


 

 

8 §                   TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO

 

                                            Avustukset on julistettu haettavaksi kuntatiedotteessa 30.5.2008 mennessä.

                       

                      Talous-arviossa on avustuksiin määrätty määrärahoja seuraavasti:

                                              3 200             kulttuuri ja matkailu 1 500 €

                                              3 210             liikuntapalvelut 10 000 €

                                              3 230             nuorisotoimi ja raittiustyö 11 300 €

                       

                      Avustuksia ovat hakeneet:

                      3 200             kulttuuri ja matkailu              Jämijärven mieskuoro ry                                                 500 €

                                                                                         Jämijärvi-Seura ry                                       1 500 €

                                                                                         Jämijärven Martat ry                                   500 €

 

                      3 210             liikuntapalvelut                     Jämin Jänne                                             6 000 €

                                                                                       Palokosken urheilu ja

                                                                                       liikuntaseura ry                                         2 300 €

                                                                                       Jämin Latu ry                                           2 200 €

                                                                                       Kontin – Pitkäniemen

                                                                                       kyläyhdistys ry                                         200 €

 

                      3 230             nuorisotoimi ja raittiustyö      Jämijärven 4H-yhdistys                            7 300 €

                                                                                       Jämijärven

                                                                                       Miilunvartijat ry                                        1 000 €

                                                                                       MML:n Jämijärven

                                                                                       osasto                                                      1 500 €

                                                                                       Jämijärven VPK ry

                                                                                       nuoriso-osasto                                         2 500 €

 

 

Ehdotus:                                 Jaettaneen avustukset seuraavasti:

 

                      Jämijärven mieskuoro ry                                  350 €

                      Jämijärvi-Seura ry                                            1 350 €

                      Jämijärven Martat ry                                        300 €

                                           

                                           Jämin Jänne ry                                                 4 500 €

                                           Palokosken urheilu ja liikuntaseura ry               2 150 €

                                           Jämin Latu ry                                                   2 150 €

                                           ARP ry                                                            1 000 €

                                           Kontin – Pitkäniemen kyläyhdistys ry               200 €

 

                                           Jämijärven 4H-yhdistys ry                                7 300 €

                                           Jämijärven Miilunvartijat ry                              1 000 €

                                           MML:n Jämijärven osasto                                1 500 €

                                           Jämijärven VPK ry/ nuoriso-osasto                  1 500 €

 

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                           _____

 

                     

 

9 §                 VAPAA-AIKASIHTEERIN PÄÄTÖS UIMARANNOISTA 14.5.2008

 

Vapaa-aikasihteeri on tehnyt 14.5.2008 § 1/2008 päätöksen yleisten uimarantojen käytön lopettamisesta (liite).

 

Ehdotus:         Merkitään päätös tiedoksi.

 

Päätös:           Merkittiin päätös tiedoksi, mutta todettiin sen myös rauenneen, koska Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän valvontajaosto on perääntynyt vaatimuksistaan.

 

                      _____

 

10 §               SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖ

 

                      Vapaa-aikalautakunta on keskustellut asiasta.

                      Perintö on sen osalta 6 000 €.

 

Ehdotus:         Julistetaan 6 000 € Jämijärveläisten nuorisojärjestöjen tai muiden vastaavien yhteisöjen haettavaksi. Järjestöjen tulee vapaamuotoisessa hakemuksessa esittää varojen käyttösuunnitelma.

 

Päätös:           Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                      _____


 

 

11 §               VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRKA

 

                      Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala jää eläkkeelle 1.1.2009.

                      Lomakertymät huomioiden hänellä on jäljellä noin 40 työpäivää.

 

Talousarviossa on varauduttu viran täyttämiseen 1.10.2008 alkaen, jotta mahdollisen uuden viranhaltijan perehdyttäminen tehtäviinsä olisi mahdollista.

 

Ehdotus:         Vapaa-aikalautakunta esittää lausuntonaan

1.      viran täyttämistä 1.10.2008 alkaen

2.      pätevyysvaatimuksena pidetään liikunnanohjaaja AMK tutkintoa, vastaavaa nuorisotyön tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta

 

Päätös:           Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                      _____

 

 

12 §               MUUT ASIAT