Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

                                                       13.2.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 19.2.2008  klo 18.00

 

Paikka

 

Seppo Leponiemen luona, Leponiementie Vihu

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

Liite

 

Savusauna (varustus)

 

Puheenjohtaja

Seppo Leponiemi                                            

SEPPO LEPONIEMI                               Jouko Kulmala

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta                          

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 19.2.2008  klo 18.00 – 20.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Seppo Leponiemen luona, Leponiementie Vihu

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi  pj

Jyrki Kerola

Anneli Pitkänen

Anu Koivumäki

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Niina Nukarinen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kunnanhallitus

Jouko Kulmala, vapaa-aikasihteeri

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jyrki Kerola                                  Anu Koivumäki     

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

Vapaa-aikalautakunta             1 '                                      19.2.2008

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen,

kun yli puolet  jäsenistä on paikalla.

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

 

 

 

Vapaa-aikalautakunta             2 '                                      19.2.2008

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Kerola ja

Anu Koivumäki.

_____


 

 

Vapaa-aikalautakunta             3 '                                      19.2.2008

 

 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

 

Liittenä seuraa vuoden hyväksytty talousarvio.

 

 

Ehdotus: Hyväksyttäneen talousarvio vuoden 2008 käyttösuunni-

telmaksi.

 

Päätös: Tutustuttiin käyttösuunnitelmaan ja keskusteltiin siitä.

Hyväksyttiin käyttösuunnitelma yksimielisesti.

 

_____


 

 

Vapaa-aikalautakunta             4 '                                      19.2.2008

 

 

LASKUJEN HYVÄKSYJIEN VALINTA

 

 

Tilisääntö edellyttää laskujen hyväksyjien valintaa vuosittain.

 

 

Ehdotus: Valittaneen laskujen hyväksyjiksi puheenjohtaja Seppo

Leponiemi, vapapuheenjohtaja Niina Nukarinen, vapaa-aikasihteeri

Jouko Kulmala.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____

 

 

 

Vapaa-aikalautakunta             5 '                                      19.2.2008

 

 

KESKUSTELTAVAT ASIAT

 

 

                                              Kesäteatterin/ esiintymislavan rakentaminen urheilukentän rantaan.

 

                                              Asiasta keskusteltiin vilkkaasti

 

                                              Päätös:

1.      Lautakunta antoi omalta osaltaan suostumuksen hankkeen jatkovalmisteluille ja sijainnille urheilukentän alueella.

2.      Hanke toteutetaan Jämijärvi Seuran kanssa.

3.      Lautakunta antaa omalta osaltaan tarvittavaa apua hankkeen toteuttamiseksi.

 

                                              Savusaunan rakentaminen Pikku-Itävallan rantaan.

 

Päätös: Lautakunta päätti jatkaa valmistelua Pentti Virtasen suunnitelmien pohjalta. Hanke toteutetaan pääosin talkoovoimin. Rahoitukseen käytetään lautakunnan käyttövaroja.

 

_____