Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 9.6.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.6.2008 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

162 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  182

163 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  182

164 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  183

165 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  184

166 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2008  185

167 §    TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN / JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA  186

168 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2008  187

169 §    LAVIAN KUNNAN KYSYMYKSET KUNTALIITOSSELVITYKSEN TEKEMISESTÄ  188

170 §    PARAS-HANKKEEN TILANNE POHJOIS-SATAKUNNASSA  189

171 §    SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN LUONNOS JA SIIHEN LIITTYVÄ   VALMISTELUAINEISTO   190

172 §    VASTASELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE  192

173 §    LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  193

174 §    HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT  LAINAJÄRJESTELYT  194

175 §    HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2008  198

176 §    LAUSUNTO LUONNOKSESTA OIKEUSAPUTOIMISTOJEN EDUNVALVONTA-ALUEISTA  199

177 §    KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN  200

178 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SAMULI RAJAKALLIO,  PERUSTETTAVAN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LUKUUN  202

179 §    KVTES:N PAIKALLISEN JÄRJESTELYVARAERÄN 0,5 %:N TÄYTÄN- TÖÖNPANO 1.3.2008  203

180 §    KVTES:N SAMAPALKKAISUUSERÄN KOHDENTAMINEN JA PALKKA- HINNOITTELUN RAKENTEELLISET MUUTOKSET  206

181 §    TEHY-PÖYTÄKIRJAN MUKAISET PALKKAUSMUUTOKSET  208

182 §    TEKNISEN HENKILÖSTÖN JA TUNTIPALKKAISTEN JÄRJESTELY ERÄ 1.3.2008  209

183 §    ASUNNON VARAAMINEN PERUSTETTAVASTA ASUNTO-OSAKEYHTIÖSTÄ  210

184 §    JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN  211

185 §    TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN NS. RAJAKORVEN RANTA-ALUEESTA  216

186 §    PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN KUUKAUSIRAPORTTI 217

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.6.2008 kello 18.30 –  20.47

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

Hilkka Lahdensivu

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 162-186

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia   Matti Lepppihalme

                                                                              § 170 osalta          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   24.6.2008

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                       Tapio Rajalahti

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   24.6.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

162 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

 

163 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                                           

164 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Karvian kunta, ote talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen Karviassa

-          Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto, rekisteröinti-ilmoitus maantietoimitus koskien Kankaanpää-Ikaalinen mt 261, KVL Palokosken koulu

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, kunniamerkkiesitykset 6.12.2008

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200805

-          Satakunnan pelastuslaitos ta 2008, taloustilanne 30.4.2008

-          Kuntaliitto, Markkinaoikeuden päätöksestä asfalttialan yritysten mahdollisesta kartelli ja kilpailurajoituslain korvauskanteen nostamisen määräajasta

-          Kuntaliitto, Kuntaliitto antoi kriteerit liikelaitoksille

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoista

-          Tykistöprikaati, lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Väestörekisterikeskus, kuntien asukasluvut 31.5.2008

-          IGS Kastellaun, rehtorin kirje

-          Satakunnan pelastuslaitoksen talousraportti 31.5.2008

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Ryysyranta

o       Jämijärvi, Poikajutila 2:87

o        

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

165 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien tiedotus- ja keskustelutilaisuus (koulutuksen järjestäjäverkon

                                            kokoaminen)                                           14.5.2008

 

                                            Sivistyslautakunta                                   20.5.2008

 

Jämijärven kunnan uimarantojen

tarkastuskäynti                                                             

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                     

 

 

166 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2008

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2008.

Liite nro 166.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

                                

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 


 

167 §           TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN / JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA

 

 

  Jämin toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla

                     hankkeeseen liittyvän Jämin urheilukentän varaston osalta on pyydetty tarjoukset sekä puutavarasta että työurakasta.

 

                                             Tarjousten avaamispöytäkirjat ovat liitteenä nro 167.1.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus päättää hyväksyä puutavaran osalta Oy Work Stop Ltd:n tarjouksen ja työurakan osalta Jämijärven

                                             työväenyhdistys ry:n tarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta

tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.                                           

                                            _____          

 

 


 

 

168 §           NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2008

 

                     Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä. Työllistämisen periaate on ollut 2 vko / 200 euroa.

 

                     Määräaikaan mennessä kunnan kesätöitä haki 21 nuorta. Määräraha riittää kaikkien hakeneiden työllistämiseen. Hakijat ilmenevät liitteestä nro 168.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 2 vko / 200 euroa.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____           

 

 


 

169 §           LAVIAN KUNNAN KYSYMYKSET KUNTALIITOSSELVITYKSEN TEKEMISESTÄ

 

                                             Lavian kunnanvaltuusto päätti 22.4.2008 pitämässään kokouksessa, että Lavian kunta aloittaa

                                             kuntaliitosselvityksen tekemisen.

 

                                             Valmistelujen pohjaksi Lavian kunta kysyy

-      Pohjois-Satakunnan kunnilta (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Pomarkku ja Siikainen)

-      Merikarvialta, Noormarkulta, Pomarkulta, Porilta ja Ulvilalta

-      Vammalalta (1.1.Sastamala)

 

1.      Onko kunnilla halukkuutta, tahtotilaa ja mahdollisuutta tehdä selvitys kuntaliitoksesta Lavian kunnan kanssa?

2.      Millaisella aikataululla selvitys ja sekä mahdollinen kuntaliitos olisi mahdollista toteuttaa?

 

                                             Lavian kunta on toivonut kuntien vastaukset 19.6.2008 mennessä.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus keskustelee vastauksen antamisesta.

 

Päätös:                                Kunnanhallitus päätti vastata Lavian kunnan kyselyyn seuraavasti:                                     

Jämijärven kunta on valmis alustaviin neuvotteluihin, mutta mikäli kunta päättää lähteä vakavammin tekemään kuntaliitosselvitystä tulee tällöin selvittää myös Pirkanmaan suunta.

 

_____
                                             Kunnanhallitus 152 §   27.5.2008

 

170 §            PARAS-HANKKEEN TILANNE POHJOIS-SATAKUNNASSA

 

                                           

                                            Kunnanjohtaja esittelee Paras-hankkeen etenemistä Pohjois-Satakunnassa.

 

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ”PoSan” tilanne ja toisen asteen koulutuksen yhteistyönäkymät.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen merkitä Paras-hankkeen tilanteen tiedokseen. Kunnanhallitus esitti

tyytymättömyytensä PoSan tilapäisen johtokunnan tekemiin palvelujohtaja valintoihin ja niiden perusteisiin.

 

                                            -----

 

KH 170 §                           Edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella on laadittu oheisen liitteen nro 170.1. mukainen

oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus koskee PoSan tilapäisen toimikunnan tekemiä henkilöstövalintoja.

 

Ehdotus:                            Päätös tehdään puheenjohtajan selostuksen perusteella.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä hyväksyen tiedoksi oheisen liitteen mukaisen oikaisuvaatimuksen.

 

                                            Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten

itsensä esteelliseksi

                                           

                                            Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme.

                                            _____


                                             Kunnanhallitus 154 §   27.5.2008

 

 

171 §            SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN LUONNOS JA SIIHEN LIITTYVÄ VALMISTELUAINEISTO

 

Lausuntopyyntö

 

Satakuntaliitto on laatinut Satakunnan maakuntakaavan luonnoksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston, jonka Satakuntaliiton maakuntahallitus on 28.4.2008 päättänyt asettaa julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto ovat nähtävillä jäsenkunnissa ja Satakuntaliiton virastossa 12.5.-18.6.2008 välisenä aikana.

 

Samalla maakuntahallitus on päättänyt pyytää lausunnot Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta kunnilta, viranomaisilta sekä keskeisiltä sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta.

 

Satakunnan maakuntakaavan luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto

 

Ympäristöministeriön vahvistettavaksi asetettavat asiakirjat:

-          maakuntakaavakartta 1:100 000

-          merkinnät ja määräykset

Muut lakisääteiset asiakirjat:

-          selostus osa A: Lähtökohdat ja perustelut

-          selostus osa B: Teemakartat ja luettelot

Erillisliitteet:

-          erillisliite C: Avoin, osallistuva ja vuorovaikutteinen suunnittelu

-          erillisliite D: Vaikutuksen arviointi

-          erillisliite E: Satakunnan maakuntakaava ja Natura 2000-verkoston alueet Satakunnassa.                      Aluekohtainen tarkastelu.

 

                                            Lausunto tulee toimittaa nähtävillä oloaikana Satakunnan maakuntahallitukselle.

 

                                            Esityslistan liitteenä on kaavamerkinnät ja määräykset.

                                            Liite nro 154.1.

 

                                            Kaavakartta ja muu aineisto on nähtävillä kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy maakuntakaavaluonnoksen pohjalta lähetekeskustelun lausuntoa varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan

klo18.30-19.20.

                                            -----

 

KH 171 §                           Käydyn lähetekeskustelun perusteella on laadittu oheisen liitteen nro 171.1 mukainen lausunto, joka on

toimitettu määräajan puitteissa maakuntaliittoon.

                                            Maanomistajille on toimitettu oheisen liitteen nro 171.2 mukainen ilmoitus edellisessä kokouksessa sovittujen

periaatteiden mukaisesti.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen lausunnon Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

172 §           VASTASELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE

 

 

                                             Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Jämijärven kunnan vastaselitystä Kiinteistöhuolto Arolan antamaan selitykseen. Vastaselitys koskee Jämijärven kunnan hakemaa muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta markkinaoikeuden päätökseen 10.12.2007 kiinteistöhuoltoyhtiön kilpailuttamisasiassa.

 

                                             Asiasta on pyydetty Kuntaliiton lausunto, jonka pohjalta on laadittu vastaselitys.

 

                                             Kiinteistöhuolto Arolan antama selitys/vastaus sekä kunnan jättämä vastaselitys ilmenevät liitteestä nrot 172.1 ja 172.2.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee jätetyn vastaselityksen hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             _____        

 

 

 


 

 

173 §           LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

                                             Vuoden 2008 talousarviolainoja on nostamatta vielä 158 200 euroa.

                                             Ko. summasta on pyydetty tarjoukset 16.6.2008 klo 15.30 mennessä. Laina-aika on 10 vuotta, lyhennykset ja korot puolivuosittain. Lainatarjoukset on pyydetty sekä kiinteä että vaihtuvakorkoisina.

                                            

                                             Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 173.1.

                                             Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä 173.2.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Suomen Osuuspankin tarjouksen OP-PRIME +0,115 %, 4,6150 %

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                             Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                             _____        

 

 


                                            Kunnanhallitus                   60 §              21.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   100 §            25.3.2008

                                            Kunnanvaltuusto                25 §              31.3.2008

 

 

174 §            HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT LAINAJÄRJESTELYT

                                           

                                            Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli kunnanhallituksen edellisen kokouksen

jälkeen Jämin hiihtotunnelin käymiä lainajärjestelyneuvotteluja.

                                            Tällöin sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 21.2.2008.

                                           

                                            Lainajärjestelyjen aikataulu on laadittu siten, että kaikki päätökset, niin kunnan kuin rahoituslaitostenkin osalta ovat

                                            valmiit viimeistään 31.3.2008.

 

                                            Muistio lainajärjestelyistä on liitteenä nro 60.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy muistiossa esitetyt lainajärjestelyt ja esittää edelleen muistion valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia jätetään pöydälle ja sen käsittelyä

jatketaan valtuuston iltakoulussa 28.02.2008 heti valtuuston kokouksen jälkeen.

 

                                            Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja

                                            Pentti Virtanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu

                                            poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 

KH 100 §                           Asiaa käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 28.2., jossa selkeä enemmistö valtuutetuista oli neuvoteltujen

lainajärjestelyjen kannalla.

 

                                            Jämin Hiihtotunneli Oy:tä koskeva rahoittajasopimus on liitteenä

                                            nro 100.1.

 

                                            Rahoitusjärjestelyillä hiihtotunnelin lainavastuut pienenevät 39 %:lla eli 448.638,46 eurolla.

                                            Rahoitusjärjestely edellyttää kunnalta lisätakauksia. Kunnan takausvastuu lisääntyy 272.000 eurolla.

 

                                            Rahoitusjärjestelyjen mukaiset kunnan takaukset olisivat seuraavat:

 

                                            - Parkanon Säästöpankki                     157 000 euroa

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     215 000 euroa

                                            - Finnvera Oyj.                                           50 000 euroa

                                            yhteensä                                                  422 000 euroa

                     

                                            Järjestelyllä lakkaavat vanhat takaukset :

                                           

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     150 000 euroa

                                                                                                                                   __

 

                                            Takausvastuiden lisäys                         272 000 euroa

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      hyväksyy rahoitusjärjestelyt omalta osaltaan ja siihen liittyvät lisätakaukset. Lisätakaukset tuodaan yksilöitynä ja lainoihin sidottuina valtuuston seuraavaan kokoukseen.

 

2.      edellyttää takausvastuunsa 422 000 osalta vastavakuutena Finnvera Oyj:n jälkeen vapautuvia vuokraoikeuskiinnityksiä.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, ettei rahoitusjärjestelyä tule

hyväksyä ja ettei kunnan takausvastuuta tule lisätä. Päivi Leponiemi kannatti Olli Seppälän tekemää ehdotusta.

 

                                            Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys,

joten tulee suorittaa äänestys.

                                            Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys,

ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka Olli Seppälän tekemää esitystä äänestävät ”Ei”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä (Anne Lax, Tapio Rajalahti, Matti Leppihalme)

ja 3 Ei-ääntä (Olli Seppälä, Päivi Leponiemi, Markku Kujala). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan äänellä kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän esityksen.

 

                                            -----

 

KV 25 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun hän totesi että, koska kaikki valtuuston puheenjohtajat olivat esteellisiä tulee

                                            kokoukselle valita puheenjohtaja tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuutettu Ari Uusi-Rasin

esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti tämän pykälän puheenjohtajaksi Rainer Rajamäen.

 

                                            Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja

                                            Pentti Virtanen, valtuutettu Tuija Ranta sekä valtuutettu Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            Hilkka Lahdensivun varajäsenenä Mia Sjöman ja Pentti Virtasen varajäsenenä Anneli Pitkänen osallistuivat tämän

asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.

 

                                            Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuuston jäsen Olli Seppälä esitti, ettei rahoitusjärjestelyjä hyväksyttäisi ja

että kunnan takausvastuuta ei tule lisätä. Valtuutetut Päivi Leponiemi ja Mia Sjöman kannattivat Olli Seppälän

tekemää esitystä.

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava

                                            kannatettu esitys, joten tulee suorittaa äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää Päivi Leponiemen ja Mia Sjömanin kannattamaa esitystä äänestävät ”Ei”.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 18 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

 

                                            Jaa               10 ääntä

                                            Ei                  7 ääntä

                                            Tyhjä             1 ääni

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että koska asian käsittely vaatii ainoastaan yksinkertaisen enemmistön, niin valtuuston

päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen ehdotus.

 

                                            Äänestysluettelo on liitteenä nro 25.1.

 

                                             -----

 

KH 174 §                             Yksilöidyt velkakirjat ja takaussitoumukset ovat liitteenä 174.1.

 

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuuston 31.3.2008 § 15 päättämien periaatteiden mukaan valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset talousjärjestelyt.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.                         

 

                                             Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                             _____

175 §         HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2008

 

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 ':n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

    Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

    Avustukseen on käytettävissä 20.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 ':n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2008 900.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


 

176 §           LAUSUNTO LUONNOKSESTA OIKEUSAPUTOIMISTOJEN EDUNVALVONTA-ALUEISTA

 

 

                                          Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys (HE45/2008) holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimilain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta.

 

                                          Esityksen mukaan voimassa olevat edunvalvonnat siirtyvät oikeusaputoimistojen järjestettäväksi 1.2.2009 lukien, elleivät palveluntuottaja ja oikeusaputoimisto toisin sovi.

                                          Tehtävät on kuitenkin siirrettävä viimeistään 1.4.2009 lukien.

                                          Uusien edunvalvontojen järjestäminen tulee oikeusaputoimistojen tehtäväksi kuitenkin jo 1.1.2009 lukien.

 

                                          Hallituksen esityksen mukaan maa jaetaan edunvalvontapalveluiden tuottamista varten edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Edunvalvonta-alueella palvelujen järjestämisestä vastaa oikeusaputoimisto. Kyseessä olevalla asetuksella määritellään ainoastaan hallinnolliset alueet. Toimipaikkoja voi olla enemmän.

 

                                          Asiaan liittyen oikeusministeriö pyytää kuntien lausuntoa oheisen liitteen mukaisesta luonnoksesta oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista. Liite nro 176.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan

 

1.      ettei sillä ole huomautettavaa esitettyjen oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista

2.      että kunnalla ei ole tiedossa eikä suunnitteilla hankkeita kuntaliitokseksi

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


                                          Sivistyslautakunta              35 §              20.5.2008

 

177 §            KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

 

 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/n:o 417:” 2 luku 9 §

Tuki koulunkäyntiin Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestäjä vastaa edellä 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä oppilailleen.”

 

 

Uusi lastensuojelulaki edellyttää kuntia järjestämään edellä olevan pykälän (lastensuojelulaki 2 luku, 9 §) mukaisesti kuraattoripalvelut kunnassa.

 

Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan alueen oppilashuollon kehittämishankkeeseen liittyvissä kokouksissa ja alueen sivistystoimenjohtajien kokouksissa.

 

Lavian kunnalla on jo tarvittava koulukuraattoriyhteistyö aloitettu menestyksekkäästi aiemmin niin, että Kankaanpäällä ja Lavialla on yhteinen kuraattori joka toimii 2 työpäivää viikossa Lavialla ja loput Kankaanpäässä.

 

Sivistystoimenjohtajat ovat neuvototteluissaan päättäneet esittää omille lautakunnilleen, että Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Karvia ja Honkajoki tekisivät asiassa yhteistyötä. Yhteistyö toteutettaisiin siten, että Kankaanpää toimisi isäntäkuntana palkaten koulukuraattorin. Tällöin Kankaanpäällä olisi 3 kuraattoria, joiden työpanos jaettaisiin yhteistyökuntien kesken alustavan suunnitelman mukaan siten, että se jäntevöittäisi kuraattorien työtä, eikä yhden tarvitsisi ajaa useitten kuntien alueella.

 

Alustavasti on ajateltu, että palkattavan kuraattori työpanos voitaisiin jakaa seuraavasti:

Honkajoki     1-2 pvä /vko

Siikainen      1 pvä /vko

Karvia           1-2 pvä/ vko

Jämijärvi      1 pvä/ vko

 

Yhden viikkotyöpäivän kustannus Jämijärven osalta olisi noin 8000 – 9000 euroa vuodessa palkkojen osalta. Lisäksi tulee osoittaa työskentelyyn tilat, välineet ja aiheutuu mm. matkakustannuksia.

 

Sivistystoimenjohtajat pyrkivät siihen, että aiesopimus olisi valmis 15.8.2008 mennessä, jolloin kunnat voisivat varautua asiaan talousarviovalmistelussaan syksyllä ja uuden kuraattorin toiminta olisi mahdollista aloittaa vuoden 2009 alussa.

 

Asia on käsitelty myös Jämijärven kunnan oppilashuoltotyöryhmässä, joka antaa asialle täyden tukensa.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää rehtorille valtuudet allekirjoittaa Jämijärven osalta yhteistyöhön ryhtyvien kuntien yhteinen aiesopimus ja saattaa asia muutoinkin loppuun siten, että lastensuojelulain edellyttämät kuraattoripalvelut ovat myös Jämijärven kunnan osalta kunnossa lastensuojelulain mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

KH 177 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

178 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SAMULI RAJAKALLIO,    PERUSTETTAVAN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LUKUUN

 

                                            Jämijärven kunnan ja Samuli Rajakallion, perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun välille on laadittu kauppakirja.

 

Kauppakirjan mukaan kunta myy Peijarin kylässä sijaitsevan Kauppakulma RN:o 2:263 nimisen tilan, joka vastaa Jämijärven kirkonkylän asemakaava-alueen tonttia n:o 6, korttelissa n:o 36.

 

Tilan pinta-ala on 2500 m2 , ja tilalla sijaitsee varastorakennus n. 200 m2 ja saunarakennus n. 20 m2. Kauppahinta on 20 000 euroa.

 

Tontille on tarkoitus rakentaa kaksi kappaletta rivitaloja varastoineen / autokatoksineen. Hankkeen yhteenlaskettu kerrosala on 599,70 m2.

 

                                            Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 178.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Samuli Rajakallion (perustettavan yhtiön                                        lukuun) välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Yhteistyötoimikunta          3 §                17.6.2008

 

179 §            KVTES:N PAIKALLISEN JÄRJESTELYVARAERÄN 0,5 %:N TÄYTÄNTÖÖNPANO 1.3.2008                     

 

 

Kunnallisen yleisien virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan 1.3.2008 on sopimuksen käytössä 0,5 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä. Se käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen paikallisesti siten, että korotuksella tuetaan toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyerä tulisi pyrkiä kohdentamaan niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyllä parantaneet toiminnan laatua ja tehokkuutta. Järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden. Samaten on otettava huomioon, että hinnoittelun ulkopuolella olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkaus on oikeassa suhteessa niiden viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkaukseen, joihin heitä voi verrata. Tämä erä voidaan käyttää tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen.

 

Paikalliset järjestelyerät lasketaan sopimusalan palkkasummasta tammikuussa. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki sopimuksen piiriin kuuluville tammikuussa maksetut palkat, ei kuitenkaan tammikuussa mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita. Jos tammikuun palkkasumma poikkeaa tavanomaisen kuukauden palkkasummasta, käytetään laskentaperusteena ns. normaalikuukautta.

 

Asiaomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Osapuolet neuvottelevat järjestelyvaraerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu edellä ensimmäisessä kappaleessa ja työn vaativuuden arviointiin perustuvassa tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

 

Tammikuun 2008 palkat olivat yhteensä 152.375,25 euroa. Järjestelyerän kokonaissumma kuukaudessa on täten 761,88 euroa.

 

 

 

Pääsopijajärjestöjen kanssa on pidetty 4.6.2008 neuvottelu.               

 

Kunnan edustaja pyysi pääsopijajärjestöjen edustajilta esitystä järjestelyerän käyttämisestä.

 

Kokoukseen mennessä kirjallisen esityksen tekivät Jämijärven Kunnalliset JHL ry ja Jyty/MKVL ry.

 

JHL esitti, että järjestelyerästä maksettaisiin ensin 1,3 %:n  korotus ruokapalveluhenkilöstölle ja sen jälkeen tasataan kaikille, kuten on toimittu tähän asti.

 

Näin siksi, että samapalkkaisuuserässä on ruokapalveluhenkilöstö ainoana ryhmänä jäämässä ilman korotuksia, eikä seuraavissakaan erissä ole näkyvissä korotuksia.

 

Jyty esitti, että jokainen liitto saisi oman osuuden summasta. Summa jaettaisiin palkkojen tai liiton henkilömäärän mukaan. Jokainen siten jakaa oman osansa niin kuin parhaaksi näkee. Jytyn osuus jaettaisiin tasan, muiden heidän oman esityksensä mukaan.

 

Neuvottelun tuloksena yksimielisesti päätettiin esittää, että järjestelyvaraerä jaettaisiin seuraavasti:

-          palkkaryhmä 01 TOI 010:

                      Kirjanpitäjä                                              24,34

                      Palkanlaskija ja kanslisti                 2x 23,50

                      Kanslisti                                            2x 23,30

                      Kirjastosihteeri                                      23,30             

                      Kanslisti                                                   22,11

                      Työnsuunnittelija                                     23,30

                      Toimistovirkailija                                    22,49

                                                                 Yht.            209,14

                     

-     palkkaryhmä 04 SOS 04A:

                      Sosiaalityöntekijä                                   48,33

 

-          palkkaryhmä 05 RUO 040-060:

                      Emäntä                                                    22,63           

                      Keittäjä                                                    21,79

                      Keittäjä                                                    36,56

                      Keittäjä                                                    21,59           

                      Keittiöapulainen                               2x 20,84

                      Keittäjä-siivooja                               3x 49,95

                                                                 Yht.            294,10

 

 

-          palkkaryhmä 05 PKO 011-02A:

                      Päiväkodin johtaja                              100,00

                      Esikoulunopettaja                                   23,50

                                                                 Yht.           123,50

 

Kaikki yhteensä                                                    675,07

 

Loppuosa 86,81 € järjestelyerästä jaetaan joko kaikille tai täsmäjakona.

 

Perustelut: Palkkaryhmä 01 TOI 010: samapalkkakorotus vain 1,3 %, palkkaryhmä 04 SOS 04A: yleinen palkkatason nostotarve, palkkaryhmä 05 RUO 040-060: ei lainkaan samapalkkakorotusta ja sisäinen palkkojen tasapainotus ja oikaisu sekä 05 PKO 011-02A: palkkojen tasapainotus ja esimiespalkan korjaus.

 

Liitteet:

-          palkkahinnoittelu 1.3.2008 ja nimikkeiden mukaiset  tehtäväkohtaiset palkat

-          neuvottelumuistio 4.6.2008

                                           

 

                                            Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.      järjestelyerä jaetaan neuvotteluesityksen mukaisesti

2.      loppuosa 86,81 € jaetaan seuraavasti:

-          palkkaryhmä 04 SOS 020:

                      Laitos- ja avopalvelujohtaja                   56,81

-          palkkaryhmä 04 HOI 030:

                      Sairaanhoitaja (Super)                          19,54

-    palkkaryhmä 05 PER 010 (yksi)                          

                      Perhepäivähoitaja (yksi)                        10,46

Perustelu: palkkojen tasapainotus, kotihoidon kokeilun toteuttaminen ja vastuunalaisuus.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----

KH  179 §                         

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          4 §                17.6.2008

 

180 §            KVTES:N SAMAPALKKAISUUSERÄN KOHDENTAMINEN JA PALKKA-   HINNOITTELUN RAKENTEELLISET MUUTOKSET

 

 

Samapalkkaisuuspöytäkirjan mukaan 1.3.2008 käytetään kustannustasoltaan 1,8 prosentin suuruinen erä, jonka tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja ja edistää myös kuntasektorin palkkakilpailukykyä.

 

Erästä osa on käytetty siten, että tiettyjä KVTES:n palkkahinnoitteluliitteissä olevien naisvaltaisten koulutettujen palkkahinnoitteluryhmien peruspalkkoja on korotettu joko 2,6 % tai 1,3 %. Nämä palkkahinnoittelukohdat, joihin korotuksia on suunnattu ilmenevät samapalkkaisuuspöytäkirjan liitteestä ja myös KVTES:n palkkahinnoitteluliitteistä. Samassa yhteydessä eräisiin palkkahinnoitteluliitteisiin on tehty selostettavia rakenteellisia muutoksia ja poistettu kalleusluokitus.

 

Osa tästä samapalkkaisuuserästä käytetään ehdottomina korotuksina siten, että niiden viranhaltijoiden/työntekijöiden, jotka ovat

 

-          1.3.2008 kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ja

-          joiden tehtäväkohtainen palkka määräytyy mainittuna ajankohtana niiden palkkahinnoittelukohtien mukaan, joiden palkkahinnoittelun mukaisiin peruspalkkoihin on tehty edellä selostettu tasokorotus

 

                                            tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan siten, että korotus on yhtä suuri kuin po. Hinnoittelukohdan peruspalkkaan tehty

                                            prosentuaalinen tarkistus (so. 2,6 % tai 1,3, %)

 

Korotukset tehdään siten, että po. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa, sellaisena kuin se oli 29.2.2008, korotetaan ensin po hinnoittelukohdan mukaan määräytyvällä samapalkkaisuuserällä (2,6 % tai 1,3 %)

 

Jos kalleusluokassa II olleen viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtainen palkka ei em. korotuksen jälkeenkään ole vähintään 1.3.2008 voimaan tulleen palkkahinnoitteluliitteen ao. hinnoittelukohdan peruspalkan suuruinen, korotetaan hänen palkkaansa lisäksi niin, että se on vähintään häneen sovellettavassa palkkahinnoittelukohdassa määrätyn peruspalkan mukainen. 29.2.2008 voimassa olleiden palkkahinnoittelukohtien I-kalleusluokkien peruspalkkoja on nostettu 2,6 prosentilla tai 1,3 prosentilla.

 

Tällä samapalkkaisuuspöytäkirjakorotuksella on tarkoitus korottaa naisvaltaisten koulutettujen henkilöstöryhmien palkkoja.

 

Perhepäivähoitajien hoitopaikan hintaa ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1,8 %:lla.

 

Liitteet:

-          KVTES samapalkkaisuuserän kohdentaminen ja palkkahinnoittelun rakenteelliset muutokset

-          Palkkahinnoittelu 1.3.2008 ja nimikkeiden mukaiset tehtäväkohtaiset palkat

 

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle tiedoksi samapalkkaisuuserän maksamisen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----

 

 

 

KH 180 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Yhteistyötoimikunta          5 §                17.6.2008

 

181 §            TEHY-PÖYTÄKIRJAN MUKAISET PALKKAUSMUUTOKSET

 

 

                                          Tehy ry:een kuuluvien, kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelusuhteen ehdot määräytyvät ovat määräytyneet 19.11.2007 lukien Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 (KVTES) ja siihen liittyvän erillisen samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä kunnissa.

 

                                          KVTES:n 2007-2009 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaan 1.3.2008 suoritettavaksi määrätty 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä suoritetaan 1.1.2008.

 

KVTES:n samapalkkaisuuserän kohdentaminen ja palkkahinnoittelun rakenteelliset muutokset toteutetaan 1.1.2008. Se on suuruudeltaan 2,6 %.

 

Tehy ry:een kuuluu 4 sairaanhoitajaa ja lastenhoitaja. Järjestely- ja samapalkkaisuuserä jakaantuisivat seuraavasti:

- Palkkaryhmä 03 HOI 030 (sairaanhoitaja) samapalkkaisuuserä           50,12 € ja järjestelyerä 9,64 €

- Palkkaryhmä 03 HOI 040 (lastenhoitaja) samapalkkaisuuserä           44,88 € ja järjestelyerä 8,63 €

 

Työntekijän  tai viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa ja KVTES:n palkkausluvun 6 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 1.2.2008 lukien 4 %:lla.

 

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.      se päättää jakaa 0,5 %:n järjestelyerän 1.1.2008 lukien kaikille Tehy ry:een kuuluville suhteellisesti saman suuruisena

2.      samapalkkaisuuserän maksaminen 1.1.2008 lukien merkitään tiedoksi

3.      yleiskorotus 1.2.2008 merkitään tiedoksi

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 ----

KH 181 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


Yhteistyötoimikunta          6 §                17.6.2008

 

182 §           TEKNISEN HENKILÖSTÖN JA TUNTIPALKKAISTEN JÄRJESTELY ERÄ 1.3.2008

 

 

                                            TS-07 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n paikallinen järjestelyerä 1.3.2008 on 0,5 prosenttia TS:n palkkasummasta.

                                            Sen suuruus on:

                                            - rakennuspäällikkö          10,69

                                            - insinööri                           10,17

 

                                            Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen alalla samapalkkaisuuserä on käytetty 1.3.2008 lukien

                                            perustuntipalkan korotuksiin palkkaryhmissä IC, IIA ja IIB. Samapalkkaisuuserää ei jaeta paikallisesti, vaan se

                                            käytetään henkilökohtaisten perustuntipalkkojen korotuksiin.

 

                                            TTES:n alalla paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,6 %

 

                                            Kunnassa on yksi tuntipalkkainen. Tuntipalkan korotus on 0,07 €.

 

                                            Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että teknisen henkilöstön ja tuntipalkkaisten

                                            järjestelyerä jaetaan edellä esitetyllä tavalla.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----

 

KH 182 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

183 §            ASUNNON VARAAMINEN PERUSTETTAVASTA ASUNTO-OSAKEYHTIÖSTÄ

 

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymissä tavoitteissa on kunnan omaisuuden uudelleen kohdentaminen asuntokannan uudistamiseksi. Vuoden 2008 talousarvioon on varattu 95 000 euroa asunto-osakkeiden hankintaan uudiskohteesta.

 

Kunnan keskustaajamassa on käynnistymässä rivitalohanke, josta kunnalle on tarjottu hankittavaksi asunto-osaketta. Kohteeseen tulevat seuraavat asunnot:

 

                                            Tupakeittiö + mh + s         45 m2            90 000,00   1 kpl

                                            Kaksiot, 2 h + k + s           55 m2            107 000,00  4 kpl

                                            Kolmiot, 3 h + k + s           72 m2               135 000,00  3 kpl.                                                      

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää varattavasta asunnosta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti varata em. rivitalokohteesta kaksion 2 h + k + s, 55 m2 hintaan 107 000,00 euroa.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   61 §              30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

                                            Kunnanhallitus                   129 §            24.4.2007

                                            Kunnanhallitus                   330 §            11.12.2007

                                            Kunnanhallitus                   108 §            31.3.2008

                                            Kunnanhallitus                   139 §            6.5.2008

                                            Kunnanhallitus                   153 §            27.5.2008

 

184 §           JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan

                                          Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007 on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KH 330 §                           Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että Jämi-Infon hoitoa jatketaan kunnan toimesta

30.6.2008 saakka.

                                            Järjestely on perusteltua sillä, että seudullisen matkailuprojektin henkilön palkkausaika on saatu jatkettua myös

kesäkuun loppuun. Hän toimii tällä hetkellä toisena työntekijänä infon tiloissa. Asia esitellään tarkemmin

kokouksessa.

 

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      jatkaa Jämi-Infon toimintaa nykyisessä muodossaan 30.6.2008 saakka

2.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.1.-30.6.2008 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka. Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 €/kk.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 

 

KH 108 §                             Jämi-Infon jatkumisesta on pidetty useita neuvotteluja Jämin alueen yrittäjien kanssa.

                                             Kunnan tavoitteenahan on ollut muuttua palvelujen tuottajasta palvelujen ostajaksi.

 

                                             Suurin osa alueen yrittäjistä kannattaa Sanni Luomahaaran esitystä, jonka mukaan hän perustaisi yrityksen, joka myyntityön lisäksi huolehtisi myös Jämi-Infosta. Hän vuokraisi Jämi säätiöltä ja Jämijärven kunnalta tarvittavat ”työkalut” eli Jämin www-sivut ja Jämi-Infon puhelinnumeron.

 

                                             Toisena vaihtoehtona on ollut se, että info erotetaan kokonaan myynnistä ja infolla olisi laajapohjainen johtoryhmä, joka koordinoi infon toimintaa ja huolehtisi Jämin sivujen kehittämisestä.

                                            

                                             Infotyöntekijä olisi ko. mallissa esim. kunnan palkkalistoilla ja yrittäjät osallistuisivat toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

 

Infon jatkosta keskusteltiin edellisen kunnanhallituksen kokouksen lopussa ja kunnanhallitus evästi valmistelijoita valmistelemaan asiaa Sanni Luomahaaran esittämän mallin pohjalta.

 

Valmistelutyöryhmän kokous on 28.3.2008.

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu esityslistan lähdön jälkeen kaksi kirjelmää: esitys laajapohjaisen Jämi-Infon muodostamiseksi liite nro 108.1 ja ehdotus Jämi-Infon toiminnan jatkuvuudelle liite nro 108.2.

 

Koska kunnan tavoitteena on olla jatkossa palvelujen ostajana, ei tuottajana, kunnanjohtaja on ollut yhteydessä kunnan tilintarkastajiin. Kunnan tilintarkastaja on ollut sitä mieltä, että palvelujen ostaminen on syytä kilpailuttaa. Kilpailuttamisen raja-arvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 15.000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää:

 

1.      merkitä liitteen nro 108.1 ja liitteen nro 108.2 mukaiset ehdotukset tiedokseen

2.      todeta, että kunta jatkossa toimii ensisijaisesti Jämi-Infon palvelujen ostajana, ei niiden tuottajana

3.      kilpailuttaa kunnan matkailupalveluiden hoidon ostopalveluna (Jämi-Infon kuntaosuuden)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 123 §                           Jämi-Infon toiminnasta on pyydetty tarjoukset 21.4.2008 mennessä. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 123.1.

 

                                            Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: Jämi myynti/T:mi Sanni Luomahaara ja Elämän Palikoita/Elina

Paukkunen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tarjoustilanteen tiedokseen sekä nimeää tarjouksia käsittelevän työryhmän.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valmistelevaan työryhmään valittiin yksimielisesti Tuija Ranta, Olli Seppälä, Pentti Virtanen, Rolf Björkman ja

Esa Ala-Karvia.

 

                                            -----

 

KH 139 §                           Valmisteleva työryhmä on kokoontunut 2.5.2008 ja on käynyt läpi tarjoukset. Työryhmä esittää molemmat tarjoukset

                                            hylättäviksi tarjouspyynnön vastaisina.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      hylätä molemmat tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina

2.      pyytää uudet tarjoukset 15.5.2008 mennessä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 153 §                           Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 153.1.

 

                                            Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: Jämi myynti/T:mi Sanni Luomahaara ja Elämän Palikoita/Elina

Paukkunen.

 

                                            Valmisteleva työryhmä avasi ja käsitteli tarjoukset kokouksessaan 21.5.2008. Molemmat tarjoukset hyväksyttiin ja

                                            todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

                                           

                                            Tarjousten avauspöytäkirja ja pisteytyspöytäkirja ovat liitteenä 153.2.

 

                                            Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että kunnanhallitus hyväksyisi Elämän Palikoita/Elina Paukkusen tarjouksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Elämän Palikoita/Elina Paukkusen tarjouksen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KH 184 §                           Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen huomattiin, että pisteytyspöytäkirjassa on puhtaaksikirjoitus vaiheessa tullut                                                    numerovirheitä.

Virheet eivät vaikuttaneet kuitenkaan tarjouksen tekijöiden kokonaispistemäärään, vaan ne olivat pöytäkirjassa oikein.

Liite on korjattu hallintolain mukaisesti itseoikaisuna. Asia on varmistettu kunnan tilintarkastajalta.

 

Kunnanhallituksen päätöksestä on jätetty 16.6.2008 oikaisuvaatimus, jota ei kunnanjohtajan vuosiloman 17.6. johdosta ole voitu valmistella vielä tähän kunnanhallituksen kokoukseen vaan se tulee käsittelyyn seuraavassa kokouksessa 3.7.2008.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä tehdyn itseoikaisun tiedokseen

2.      että koska kunnanhallituksen päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, niin valitun yrittäjän kanssa ei voida tehdä tässä vaiheessa kuin väliaikainen sopimus.

Väliaikainen sopimus on voimassa siihen asti kunnes kunnan päätös saa lainvoiman tai kunnan tekemä päätös kumotaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

                                            ----


 

 

185 §            TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN NS. RAJAKORVEN RANTA-ALUEESTA

 

 

                                            Metsähallitukselta on ilmoitettu, että kunnalla on mahdollisuus tehdä tarjous 19.6.2008 mennessä ns. Rajakorven tilan

rannan puoleisesta alueesta. Kartta on liitteenä nro 185.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee tarjouksen tekemisestä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tarjota ko. alueesta rakennuksineen 100 000 euroa.

 

                                            _____


 

 

186 §            PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN KUUKAUSIRAPORTTI

 

 

Esityslistan liitteenä nro 186.1. on projektipäällikkö Aki Rantasen kuukausiraportti ajalta 15.5.-13.6.2008.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____