Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 20.5.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

27.5.2008 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

145 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  159

146 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  159

147 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  160

148 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2008  161

149 §    KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET JA SEURAAVA VALTUUSTON KOKOUSAJANKOHTA  162

150 §    KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2008 KUTSUNTAAN  163

151 §    PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN TYÖSUUNNITELMA  164

152 §    PARAS-HANKKEEN TILANNE POHJOIS-SATAKUNNASSA  165

153 §    JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN  166

154 §    SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN LUONNOS JA SIIHEN LIITTYVÄ   VALMISTELUAINEISTO   171

155 §    YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT  173

156 §    VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEIHIN  174

157 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA  VUODELLE 2008  176

158 §    ESITYS MOOTTORIAJONEUVOJEN KIELTÄMISEKSI HÄMEENKANKAAN  ULKOILUREITEILLÄ  177

159 §    TIEKUNTIEN AKTIVOINTI HANKE SATAKUNNASSA JA LOUNAIS- SUOMESSA  178

160 §    KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 180

 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

27.5.2008 kello 18.30 –  21.04

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

Anne Lax                                   varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Hilkka Lahdensivu

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Ilmari Mattila                        aluearkkitehti klo 18.30-19.20

ASIAT

 

§§ 145-160

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.6.2008

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Anne Lax

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   3.6.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

145 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

146 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Markku Kujala ja Anne Lax.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 154, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.                                         

 

____

                     


                                           

147 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa lupanro 20000

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa lupanro 10993

-          Kuntaliitto, lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden maksuosuuden määräytyminen¨

-          Ympäristöministeriö, ohje romaneita koskevan asukasvalinnan täsmentämiseksi

-          Jämijärven kunta, vastaselityksen antaminen Pertti Arola, Kiinteistöhuolto Arola / Jämijärven kunta

-          Valtiovarainministeriö, kuntien yhteistoiminta-avustuksen hakeminen

-          D-Fence turvallisuusraportti 5/2008

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2008

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Jyrä

o       Kuusjoki, Kotimäki II

o       Sydänmaa, Wainionpää

o       Peijari, Avento 71/1

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                       

 

148 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2008

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2008.

Liite nro 148.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

                                

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                    


 

149 §           KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET JA SEURAAVA VALTUUSTON KOKOUSAJANKOHTA

 

 

                     Kunnanhallituksen alkuperäistä kokousaikataulua on kevään aikana jouduttu useaan otteeseen muuttamaan. Syynä ovat olleet kiireellisten asioiden käsittelyyn saaminen ja useat yhteensattumat.

 

                     Kunnanhallituksen seuraava kokous on alustavasti sovittu pidettäväksi 17.6.2008. Tämän lisäksi kunnanhallituksen tulee päättää vielä yhdestä kokousajankohdasta ennen viraston sulkemista kolmeksi viikoksi.

                     Tärkeää on, että pöytä saadaan mahdollisimman ”puhtaaksi” ennen lomia.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää pitää seuraavat kokoukset seuraavasti:

 

-  ti 17.6. klo 18.30

-  to 3.7. klo 9.00

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää seuraavasta valtuuston kokousajankohdasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valtuuston seuraavaksi kokousajankohdaksi ma 30.6.2008 klo 19.00

 

                                            _____

 

 

 

150 §            KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2008 KUTSUNTAAN

 

                                           

Kuntaa on pyydetty nimeämään edustajansa jäseneksi ja hänelle vähintään yhden varamiehen kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin.

 

Jäsenellä tulee olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista oloistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2008 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen kutsuntalautakuntaan v. 2008 Kimmo Ristimäen ja hänen

                                            varajäsenekseen Hannu Rajakallion.

 

                                            _____


 

 

151 §            PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN TYÖSUUNNITELMA

 

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja projektipäällikkö Aki Rantanen ovat valmistelleet Aki Rantasen työsuunnitelman vuoden 2008 loppuun. Työsuunnitelma on liitteenä nro 151.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun työsuunnitelman pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

152 §            PARAS-HANKKEEN TILANNE POHJOIS-SATAKUNNASSA

 

                                           

                                            Kunnanjohtaja esittelee Paras-hankkeen etenemistä Pohjois-Satakunnassa.

 

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ”PoSan” tilanne ja toisen asteen koulutuksen yhteistyönäkymät.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen merkitä Paras-hankkeen tilanteen tiedokseen. Kunnanhallitus esitti

                                            tyytymättömyytensä PoSan tilapäisen johtokunnan tekemiin palvelujohtaja valintoihin ja niiden perusteisiin.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   61 §              30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

                                            Kunnanhallitus                   129 §            24.4.2007

                                            Kunnanhallitus                   330 §            11.12.2007

                                            Kunnanhallitus                   108 §            31.3.2008

                                            Kunnanhallitus                   139 §            6.5.2008

 

153 §           JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan

                                          Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007 on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KH 330 §                           Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että Jämi-Infon hoitoa jatketaan kunnan toimesta 30.6.2008

                                            saakka.

                                            Järjestely on perusteltua sillä, että seudullisen matkailuprojektin henkilön palkkausaika on saatu jatkettua myös

kesäkuun loppuun. Hän toimii tällä hetkellä toisena työntekijänä infon tiloissa. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      jatkaa Jämi-Infon toimintaa nykyisessä muodossaan 30.6.2008 saakka

2.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.1.-30.6.2008 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka. Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 €/kk.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

KH 108 §                             Jämi-Infon jatkumisesta on pidetty useita neuvotteluja Jämin alueen yrittäjien kanssa.

                                             Kunnan tavoitteenahan on ollut muuttua palvelujen tuottajasta palvelujen ostajaksi.

 

                                             Suurin osa alueen yrittäjistä kannattaa Sanni Luomahaaran esitystä, jonka mukaan hän perustaisi yrityksen, joka myyntityön lisäksi huolehtisi myös Jämi-Infosta. Hän vuokraisi Jämi säätiöltä ja Jämijärven kunnalta tarvittavat ”työkalut” eli Jämin www-sivut ja Jämi-Infon puhelinnumeron.

 

                                             Toisena vaihtoehtona on ollut se, että info erotetaan kokonaan myynnistä ja infolla olisi laajapohjainen johtoryhmä, joka koordinoi infon toimintaa ja huolehtisi Jämin sivujen kehittämisestä.

                                            

                                             Infotyöntekijä olisi ko. mallissa esim. kunnan palkkalistoilla ja yrittäjät osallistuisivat toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

 

Infon jatkosta keskusteltiin edellisen kunnanhallituksen kokouksen lopussa ja kunnanhallitus evästi valmistelijoita valmistelemaan asiaa Sanni Luomahaaran esittämän mallin pohjalta.

 

Valmistelutyöryhmän kokous on 28.3.2008.

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu esityslistan lähdön jälkeen kaksi kirjelmää: esitys laajapohjaisen Jämi-Infon muodostamiseksi liite nro 108.1 ja ehdotus Jämi-Infon toiminnan jatkuvuudelle liite nro 108.2.

 

Koska kunnan tavoitteena on olla jatkossa palvelujen ostajana, ei tuottajana, kunnanjohtaja on ollut yhteydessä kunnan tilintarkastajiin. Kunnan tilintarkastaja on ollut sitä mieltä, että palvelujen ostaminen on syytä kilpailuttaa. Kilpailuttamisen raja-arvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 15.000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää:

 

1.      merkitä liitteen nro 108.1 ja liitteen nro 108.2 mukaiset ehdotukset tiedokseen

2.      todeta, että kunta jatkossa toimii ensisijaisesti Jämi-Infon palvelujen ostajana, ei niiden tuottajana

3.      kilpailuttaa kunnan matkailupalveluiden hoidon ostopalveluna (Jämi-Infon kuntaosuuden)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 123 §                           Jämi-Infon toiminnasta on pyydetty tarjoukset 21.4.2008 mennessä. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 123.1.

 

                                            Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: Jämi myynti/T:mi Sanni Luomahaara ja Elämän Palikoita/Elina

Paukkunen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tarjoustilanteen tiedokseen sekä nimeää tarjouksia käsittelevän työryhmän.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valmistelevaan työryhmään valittiin yksimielisesti Tuija Ranta, Olli Seppälä, Pentti Virtanen, Rolf Björkman ja

Esa Ala-Karvia.

 

                                            -----

 

KH 139 §                           Valmisteleva työryhmä on kokoontunut 2.5.2008 ja on käynyt läpi tarjoukset. Työryhmä esittää molemmat

tarjoukset hylättäviksi tarjouspyynnön vastaisina.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      hylätä molemmat tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina

2.      pyytää uudet tarjoukset 15.5.2008 mennessä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 153 §                           Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 153.1.

 

                                            Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: Jämi myynti/T:mi Sanni Luomahaara ja Elämän Palikoita/Elina

Paukkunen.

 

                                            Valmisteleva työryhmä avasi ja käsitteli tarjoukset kokouksessaan 21.5.2008. Molemmat tarjoukset hyväksyttiin

ja todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

                                           

                                            Tarjousten avauspöytäkirja ja pisteytyspöytäkirja ovat liitteenä 153.2.

 

                                            Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että kunnanhallitus hyväksyisi Elämän Palikoita/Elina Paukkusen

tarjouksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Elämän Palikoita/Elina Paukkusen tarjouksen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

154 §            SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN LUONNOS JA SIIHEN LIITTYVÄ VALMISTELUAINEISTO

 

Lausuntopyyntö

 

Satakuntaliitto on laatinut Satakunnan maakuntakaavan luonnoksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston, jonka Satakuntaliiton maakuntahallitus on 28.4.2008 päättänyt asettaa julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto ovat nähtävillä jäsenkunnissa ja Satakuntaliiton virastossa 12.5.-18.6.2008 välisenä aikana.

 

Samalla maakuntahallitus on päättänyt pyytää lausunnot Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta kunnilta, viranomaisilta sekä keskeisiltä sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta.

 

Satakunnan maakuntakaavan luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto

 

Ympäristöministeriön vahvistettavaksi asetettavat asiakirjat:

-          maakuntakaavakartta 1:100 000

-          merkinnät ja määräykset

Muut lakisääteiset asiakirjat:

-          selostus osa A: Lähtökohdat ja perustelut

-          selostus osa B: Teemakartat ja luettelot

Erillisliitteet:

-          erillisliite C: Avoin, osallistuva ja vuorovaikutteinen suunnittelu

-          erillisliite D: Vaikutuksen arviointi

-          erillisliite E: Satakunnan maakuntakaava ja Natura 2000-verkoston alueet Satakunnassa.                      Aluekohtainen tarkastelu.

 

                                            Lausunto tulee toimittaa nähtävillä oloaikana Satakunnan maakuntahallitukselle.

 

                                            Esityslistan liitteenä on kaavamerkinnät ja määräykset.

                                            Liite nro 154.1.

 

                                            Kaavakartta ja muu aineisto on nähtävillä kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy maakuntakaavaluonnoksen pohjalta lähetekeskustelun lausuntoa varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan

klo 18.30-19.20.

                                            _____


 

155 §            YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT

 

 

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 15.-21.10.2008.

 

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

          - maanantai-perjantai  klo 10.00 - 18.00

          - lauantai-sunnuntai      klo 10.00 - 16.00

 

Ennakkoäänestys vanhainkodilla toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

156 §            VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEIHIN

 

Kunnallisvaalit toimitetaan 26.10.

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2005 - 2008 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Pekka Arponen                                 Jarmo Huhtaniemi

                                            Vpj. Pauli Vuorenmaa                            Osmo Jussila

                                            Elina Lahtinen                                         Pirkko Laitajärvi

                                            Juhani E. Rajala                                     Terttu Leppänen

                                            Helena Lehtiö                                         Merja Lahdenpää

 

 

                                            Vaalitoimikunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Elina Lahtinen                                    Briitta Rantanen

                                            Vpj. Olavi Koivuniemi                             Esa Vanhatalo

                                            Raimo Kivelä                                          Enni Lähteenniemi

 

                                            _____

 

 

 

157 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2008

 

Esityslistan liitteenä nro 157.1. on taulukko muotoinen esitys Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2009 talousarvion raamista/TA-ehdotuksesta. Neuvottelukunta on kokouksessaan 29.4.2008 hyväksynyt talousarvion laadinta-aikataulun ja periaatteen. Talousarvioraami on laadittu näillä periaatteilla yhteistyössä kunnista vastaavien palomestarien kanssa ja he ovat sitoutuneet näihin lukuihin.

 

Talousarvioehdotus perustuu neuvottelukunnan tekemään palvelutasopäätökseen ja toiminta jatkuu entisellä vakiintuneella tasolla.

 

Lausunnot on pyydetty 6.6.2008 mennessä. Neuvottelukunnan pöytäkirjan ote on liitteenä nro 157.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa talousarvioehdotukseen. Kunta edellyttää

kuitenkin, että kunnan palvelutaso tulee säilyä vähintään nykyisellä tasolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

158 §            ESITYS MOOTTORIAJONEUVOJEN KIELTÄMISEKSI HÄMEENKANKAAN ULKOILUREITEILLÄ

 

                     

Pirkan Hiihdon johtokunta on kokouksessaan (8.10.2007) keskustellut yhä lisääntyvästä moottoripyörien, autojen ja mönkijöiden kesäajan ja vastaavasti moottorikelkkojen talviajan haitoista Hämeenkankaan ulkoilureiteillä.

 

Pirkan ura on kunnostettu kuntien toimesta ja osin EU:n tuella. Tässä projektissa myös Pirkan Hiihto ry oli omalla panoksellaan mukana. Riittävän leveä ja kohtuullisen tasainen ura on houkutellut sinne runsaasti luvattomia käyttäjiä etenkin sulan maan aikana.

 

Maanomistajat ovat ottaneet yhteyttä hiihdon toimijoihin ja paheksuneet nykyistä tilannetta, joka heidänkin mielestään on saavuttanut sietämättömät mitat. Usein näihin yhteydenottoihin on sisältynyt myös moite Pirkan Hiihto ry:lle siitä, että hiihto toimenpiteineen on ollut edesauttamassa luvatonta käyttöä.

 

Pirkan Hiihdon johtokunta päätyi esittämään Kankaanpään kaupungille, Jämijärven kunnalle, Ikaalisten kaupungille ja Hämeenkyrön kunnalle pyynnön harkita moottoriajoneuvoille ajokieltoa merkityillä ulkoilureiteillä, ottaen tietenkin huomioon maanomistajien maa- ja metsätalouden tarpeet. Ylöjärven kaupunki on vastaavan kiellon jo vuosia sitten tehnyt ja tulokset ovat olleet hyvät, sillä luvaton ajo on ollut varsin vähäistä.

 

Kankaanpään kaupunginhallitus on päättänyt pyytää mm. Jämijärven kunnan lausunnon Pirkan Hiihto ry:n esityksestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää järjestää yhteisneuvottelun alueen kuntien, varuskunnan, Metsähallituksen ja alueen

toimijoiden kesken.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

159 §            TIEKUNTIEN AKTIVOINTI HANKE SATAKUNNASSA JA LOUNAIS-SUOMESSA

 

 

Lounais-Suomen Metsäkeskus on käynnistämässä hanketta, jolla on tarkoitus aktivoida tiekuntia Satakunnassa ja Lounais-Suomessa.

 

Hankkeen toimenpiteet

 

1.      Tiekunnille räätälöity käynnistyspaketti

-                            käynnistyskokous, tietopaketti tiekunnan toiminnasta

-                            osakkaiden selvitys

-                            tieyksiköiden päivitys

-                            tiekunnan kokouksen avustus

2.      Kuntaryhmittäinen koulutuspaketti tiekuntien toiminnasta ja teiden kunnossapidosta

3.      paikalliset yksityistiepäivät

 

 

Maaseudun yksityistiet ovat tärkeä kulkuväylä niin elinkeinoelämän kuin asumisenkin kannalta. Asumisviihtyvyys ja työssäkäynti- ja asiointimahdollisuudet maaseudulta ovat sitä paremmat, mitä paremmassa kunnossa tiet pidetään. Puun ja muiden maaseudun tuotteiden kuljetukset varmistetaan pitämällä yksityistiet hyvässä kunnossa.

 

Yksityisteiden kunto riippuu usein tiekuntien aktiivisuudesta. Teiden perusparantamiseen on tarjolla tukea, mm. kestävän metsätalouden rahoituslain varoja ja tiehallinnon varoja. Monesti näiden rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen tiekunnat tarvitsevat apua.

 

maaseudun yksityistiet kuntoon hanke toteutetaan ylimaakunnallisena Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla 1.7.2008-31.12.2010. Sen kustannuksista pääosa haetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen TE-keskuksilta.

 

Esiselvitysvaiheessa syksyyn 2008 mennessä kartoitetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilta hankkeeseen sitoutuvat kunnat ja niiden alueilta aktivointitoimenpiteisiin halukkaat tiekunnat. Kunnilta ja tiekunnilta tehtävän palvelutarvekyselyn perusteella laaditaan varsinainen hankesuunnitelma.

 

Hankkeen toteuttaa pääosin Metsäkeskus. Osan toimenpiteistä voivat suorittaa myös paikalliset tieisännät ja muut palvelun tarjoajat.

 

Jämijärven kunnan osuus hankkeen kustannuksista on 920 euroa:

 

160 € v. 2008

370 € v. 2009

390 € v. 2010

 

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 159.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan osallistua hankkeeseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

160 §            KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI

 

                     

                                            Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuet ovat kesän 2008 osalta olleet

haettavissa 30.4.2008 mennessä.

 

Tuen suuruus on 340 euroa/työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 18 nuoren työllistämiseen. Työryhmän esitys on että tukea myönnetään

14 yritykselle/toimenharjoittajalle. Liite nro 160.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____