Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 28.4.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

6.5.2008 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

125 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

126 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

127 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

128 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

129 §    KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2008 

130 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-29.2.2008 

131 §    ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ /MIRA MANNINEN 

132 §    SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2007 

133 §   VALTION AVUSTUSPÄÄTÖS MATKALIPPUJEN HINNAN ALENNUKSIIN VUODELLE 2008 

134 §    SOPIMUS VIRKA/TEHTÄVÄJÄRJESTELYISTÄ AKI RANTASEN KANSSA 

135 §    PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

136 §    HALPALENTOYHTIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN MATKAILUN MARKKINOINNISSA –HANKKEEN MASKATUSPÄÄTÖS 

137 §    YKSITYISTIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUS / KAHILALUOMAN TIE 

138 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2007 TILINTARKASTUKSESTA 

139 §    JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN 

140 §    VALTION OIKEUSAPUTOIMISTOJEN SIJAINTIPAIKKOJA KOSKEVAN  ASETUKSEN MUUTTAMISTA KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ  

141 §    LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN  YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

6.5.2008 kello 18.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

Anu Sillanpää                           varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   13.5.2008

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                               Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   13.5.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

125 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

126 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                                           

127 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, esitykset 6.12.2008 myönnettävistä kunniamerkeistä

-          Työvoimatoimisto, päätös palkkatuesta

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200803

-          Kuntaliitto, vaalikelpoisuus valtuustoon

-          Kuntaliitto, kunnallisvaalit 26.10.2008

-          T&E-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2008

-          Satakunnan erityishuoltopiiri, raportti sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2007

-          Satanen, Satakuntaliiton tiedotuslehti 1/2008

-          Kuntaliitto, musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2008 ja 2009

-          D-Fence turvallisuusraportti 4/2008

-          Maistraatti, väkilukutiedote 3/2008

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, virka- ja työehtosopimus 13.1.1993 allekirjoitetun pääsopimuksen määräysten noudattamisesta

-          Satakunnan pelastuslaitos ta 2008

-          Ikaalisten kaupunki, kansalaisopiston hallinnointia koskeva selvitys (109/2006)

-          jämin Jänne ry, nuorten SM-hiihdot kiitoskirje

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa, lupanumero 14071

-          Kuntaliitto, veronsaajien oikeudenvalvonta uudistuu

-          Kankaanpään kansanterveystyön ky. ote 33 § sairaanhoitopiirin kumppanuusneuvottelu

-          Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200804

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Uusitalo

o       Kuusjoki, Lehtola II

o       Peijari, Syrjä

o       Tykköö, Nujula

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

128 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

 

                                          Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                          Varsinainen kevätyhtiökokous                                     4.4.2008

                                         

                                          Maaseutulautakunta                                                      7.4.2008

 

                                          Tekninen lautakunta                                                      8.4.2008

 

                                          Tarkastuslautakunta                                                      28.4.2008

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

                    


 

 

129 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2008

 

 

                                            Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-31.3.2008 ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

130 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-29.2.2008

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-29.2.2008.

Liite nro 130.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                  Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

                                

Päätös:                    Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                 _____

 


 

 

131 §           ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ /

                     MIRA MANNINEN

 

 

                                          Mira Manninen on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Mira Manniselle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2.      nimeää Mira Mannisen tilalle varajäsenen tekniseen lautakuntaan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 


 

 

132 §           SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2007

 

                                          Länsi-Suomen lääninhallitus on 19.3.2008 tehnyt maksatuspäätöksen seutulipun valtionavustuksesta ajalta 1.7.-31.12.2007. Ko. maksuosoituksella lääninhallitus maksaa Jämijärven kunnalle 578,38 euroa ilmoitettujen seurantatietojen perusteella.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee saadun valtionavustuksen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 


 

 

133 §           VALTION AVUSTUSPÄÄTÖS MATKALIPPUJEN HINNAN ALENNUKSIIN VUODELLE 2008

 

                                            

                                             Jämijärven kunta on hakenut 2 200 euron valtionavustusta  matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2008.

                                             Valtionavustus on tarkoitettu ns. seutulippukustannuksiin.

 

                                             Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosasto on käsitellyt hakemuksen 16.4.2008 ja on päättänyt myöntää

                                             Jämijärven kunnalle avustusta 2 200 euroa, kuitenkin enintään 48 % kunnalle matkalippujen hinnanalennuksista

                                             aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista.

 

                                             Valtionavustus maksetaan laskutuksen perusteella.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee lääninhallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                    

 

134 §           SOPIMUS VIRKA/TEHTÄVÄJÄRJESTELYISTÄ AKI RANTASEN KANSSA

 

                    

                                             Kunnan perusturvajohtajavalintaprosessiin liittyy tehtäväjärjestelyt myös nykyisen perusturvajohtaja Aki Rantasen

                                             kanssa. Asiasta on neuvoteltu hänen kanssaan ja siitä on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus. Liite nro

                                             134.1.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Aki Rantasen välisen sopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu teki esityksen, ettei sopimuksen mukaista palkankorotusta tehtäisi Aki Rantaselle. Koska esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus. Lisäksi kunnanhallitus edellytti, että Aki Rantanen raportoi kuukausittain kunnanhallitukselle sopimuksessa olevien tehtävien etenemisestä.

 

                                             _____

                                            


                                            Kunnanhallitus                   115 §            15.4.2008

                                            Kunnanhallitus                  120 §            22.4.2008

 

135 §            PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Nykyinen kunnan perusturvajohtaja on ilmaissut kunnanhallitukselle tietyin ehdoin olevansa valmis siirtymään muihin tehtäviin virkasuhteensa loppuajaksi, jotta perusturvajohtajan virka voidaan täyttää siten, että uusi perusturvajohtaja voi ilmoittautua sisäisenä hakuna oleviin perusturvan yhteistoiminta-alueen virkatehtäviin. Virkavaali tulee suorittaa siten, että valittu voi ilmaista halukkuutensa sisäisenä hakuna oleviin virkatehtäviin huhtikuun aikana. Perusturvajohtajan virkaa ei siinä vaiheessa tarvitse olla vastaan otettu.

 

Sopimus tehtäväjärjestelyistä nykyisen perusturvajohtajan kanssa on vielä tekemättä. Samoin sopimusta koskevat päätökset.

 

Kunnanhallitus on julistanut perusturvajohtajan viran haettavaksi siten, että viran hakuaika päättyi 4.4.2008 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä on saapunut kolme hakemusta. Virkaa hakivat:

Sosiaalijohtaja  Anita Mattila                              Noormarkku

Filosofian maisteri  Maria Nieminen                 Nokia

Projektipäällikkö Auli Ranta                             Jämijärvi

 

Virkaan hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusehtona oli virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Myös yhteistoiminta-alueen perusturvapäällikön ja palvelujohtajien virkojen kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

Hakijoista Maria Niemisellä ja Auli Rannalla on ylempi korkeakoulututkinto. KHO:n päätösten ja muun oikeuskäytännön perusteella heillä on hakuilmoituksen edellyttämä kelpoisuus virkaan.

 

Liitteenä 115.1. kopiot hakijoiden nimikirjoista

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää järjestää haastattelun, johon kutsutaan Maria Nieminen ja Auli Ranta.

 

                                            Haastattelut järjestetään 22.4.2008 klo 17.30 ja 18.30, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää valinnasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 120 §                           Kunnanhallitus suorittaa Maria Niemisen ja Auli Rannan haastattelut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita perusturvajohtajan virkaan terveydenhuollon maisteri Auli Rannan 15.5.2008 alkaen.

                                            Palkkaus päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             -----

 

KH 135 §                             Auli Ranta on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan 15.5.2008 alkaen.

                     Samoin hän on toimittanut lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen, jotka kumpikin mahdollistavat viran vastaanottamisen.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus vahvistaa perusturvajohtajan vaalin Auli Rannan osalta ja määrittää hänen tehtäväkohtaisen

                                             palkkansa.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                             Auli Rannan tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi päätettiin 2916,83 euroa kuukaudessa kuitenkin siten, että siihen

                                             tehdään sopimuksen mukaiset tarkistukset 1.3.2008 alkaen.

                                                                

                                             _____

 

 

 

136 §           HALPALENTOYHTIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JÄMIN MATKAILUN MARKKINOINNISSA –HANKKEEN MASKATUSPÄÄTÖS

 

 

                                            

                                             Satakuntaliiton hallintopäällikkö on 20.3.2008 tehnyt maksatuspäätöksen hankkeelle ” Halpalentoyhtiöiden

                                             hyödyntäminen Jämin matkailun markkinoinnissa”.

 

                                             Hyväksyttävät kustannukset ovat 27 930,34 € ja maksettavan   avustuksen suuruus 69,9 5 eli 19 516,33 euroa.

                                             Päätös on liitteenä nro 136.1.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             _____

 

 

137 §            YKSITYISTIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUS / KAHILALUOMAN TIE

 

 

                                            Kahilaluoman yksityistien tiekunta (T70, Jämijärvi) on hakenut valtionavustusta tien kantavuuden parantamiseen

Turun tiepiiriltä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 35 000 euroa.

 

                                            Tiepiiri on päättänyt 21.4.2008 myöntää avustusta koko hankkeelle 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin

                                            enintään 21 000 euroa. Kustannusarvioksi tiepiiri hyväksyi 35 000 euroa.

 

                                            Avustus maksetaan 3 erässä työn edistymisen mukaan. Työn on oltava valmis 31.7.2009 mennessä.

 

                                            Kunta on varautunut taloussuunnitelman mukaan hankkeeseen v. 2009.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtion avustuspäätöksen tässä vaiheessa tiedokseen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                                                                      

 

138 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2007 TILINTARKASTUKSESTA

 

 

Kunnan tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on jättänyt kunnanhallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan v. 2007 tilintarkastuksesta. Liite nro 138.1.

 

Tilintarkastuspöytäkirja on yhteenveto vuoden 2007 tilintarkastushavainnoista.

 

Tilikauden aikana ei ole tullut esille sellaisia KunL 73 §:n tarkoittamia epäkohtia, joista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

 

Tilintarkastuspöytäkirja sisältää muutamia korjaustarpeita, jotka huomioidaan seuraavaa tilinpäätöstä tehtäessä. Korjaustarpeet koskevat eräitä poistoaikoja ja poiston laskenta-ajankohtia.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja päättää että havaitut epäkohdat korjataan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                           Kunnanhallitus   61 §         30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

                                            Kunnanhallitus                   129 §            24.4.2007

                                            Kunnanhallitus                   330 §            11.12.2007

                                            Kunnanhallitus                   108 §            31.3.2008

 

139 §           JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007 on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KH 330 §                           Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että Jämi-Infon hoitoa jatketaan kunnan toimesta 30.6.2008

                                            saakka.

                                            Järjestely on perusteltua sillä, että seudullisen matkailuprojektin henkilön palkkausaika on saatu jatkettua myös

                                            kesäkuun loppuun. Hän toimii tällä hetkellä toisena työntekijänä infon tiloissa. Asia esitellään tarkemmin

kokouksessa.

 

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      jatkaa Jämi-Infon toimintaa nykyisessä muodossaan 30.6.2008 saakka

2.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.1.-30.6.2008 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka. Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 €/kk.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

KH 108 §                             Jämi-Infon jatkumisesta on pidetty useita neuvotteluja Jämin alueen yrittäjien kanssa.

                                             Kunnan tavoitteenahan on ollut muuttua palvelujen tuottajasta palvelujen ostajaksi.

 

                                             Suurin osa alueen yrittäjistä kannattaa Sanni Luomahaaran esitystä, jonka mukaan hän perustaisi yrityksen, joka myyntityön lisäksi huolehtisi myös Jämi-Infosta. Hän vuokraisi Jämi säätiöltä ja Jämijärven kunnalta tarvittavat ”työkalut” eli Jämin www-sivut ja Jämi-Infon puhelinnumeron.

 

                                             Toisena vaihtoehtona on ollut se, että info erotetaan kokonaan myynnistä ja infolla olisi laajapohjainen johtoryhmä, joka koordinoi infon toimintaa ja huolehtisi Jämin sivujen kehittämisestä.

                                            

                                             Infotyöntekijä olisi ko. mallissa esim. kunnan palkkalistoilla ja yrittäjät osallistuisivat toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

 

Infon jatkosta keskusteltiin edellisen kunnanhallituksen kokouksen lopussa ja kunnanhallitus evästi valmistelijoita valmistelemaan asiaa Sanni Luomahaaran esittämän mallin pohjalta.

 

Valmistelutyöryhmän kokous on 28.3.2008.

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu esityslistan lähdön jälkeen kaksi kirjelmää: esitys laajapohjaisen Jämi-Infon muodostamiseksi liite nro 108.1 ja ehdotus Jämi-Infon toiminnan jatkuvuudelle liite nro 108.2.

 

Koska kunnan tavoitteena on olla jatkossa palvelujen ostajana, ei tuottajana, kunnanjohtaja on ollut yhteydessä kunnan tilintarkastajiin. Kunnan tilintarkastaja on ollut sitä mieltä, että palvelujen ostaminen on syytä kilpailuttaa. Kilpailuttamisen raja-arvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 15.000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää:

 

1.      merkitä liitteen nro 108.1 ja liitteen nro 108.2 mukaiset ehdotukset tiedokseen

2.      todeta, että kunta jatkossa toimii ensisijaisesti Jämi-Infon palvelujen ostajana, ei niiden tuottajana

3.      kilpailuttaa kunnan matkailupalveluiden hoidon ostopalveluna (Jämi-Infon kuntaosuuden)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 123 §                          Jämi-Infon toiminnasta on pyydetty tarjoukset 21.4.2008 mennessä. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 123.1.

 

                                          Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: Jämi myynti/ T:mi Sanni Luomahaara ja Elämän Palikat/Elina

                                          Paukkunen.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tarjoustilanteen tiedokseen sekä nimeää tarjouksia käsittelevän ja valmistelevan työryhmän.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Valmistelevaan työryhmään valittiin yksimielisesti Tuija Ranta, Olli Seppälä, Pentti Virtanen, Rolf Björkman ja

                                          Esa Ala-Karvia.

 

                                          -----

 

KH 139 §                          Valmisteleva työryhmä on kokoontunut 2.5.2008 ja on käynyt läpi tarjoukset. Työryhmä esittää molemmat tarjoukset

                                          hylättäviksi tarjouspyynnön vastaisina.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää:

 

1.      hylätä molemmat tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina

2.      pyytää uudet tarjoukset 15.5.2008 mennessä

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 


 

140 §           VALTION OIKEUSAPUTOIMISTOJEN SIJAINTIPAIKKOJA KOSKEVAN ASETUKSEN MUUTTAMISTA KOSKEVA

                     LAUSUNTOPYYNTÖ

 

 

                                       Valtion oikeusaputoimistosta annetun lain (258/2002) 2 §:n mukaan oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen

                                       ja sivuvastaanottojen sijaintikunnista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Oikeusministeriö on valmistelemassa

                                       muutosta tähän asetukseen. Asetuksen muutosta valmisteltaessa on kuultava niitä kuntia, joita ratkaisu koskee.

 

Oikeusministeriön yhtenä tavoitteena on kansalaisten yhdenvertaisuus oikeusturva-asioissa. Yksi keino parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta on kohdentaa oikeuslaitoksen virastoja ja virkoja väestökehityksen myötä muuttuvaa kysyntää vastaaviksi. Voimaverojen kohdentaminen todellisten oikeussuojatarpeiden mukaan edellyttää, että sellaiset oikeusaputoimistojen sivutoimistot ja sivuvastaanotot, joiden palvelujen kysyntä on liian alhainen, lakkautetaan ja niiden resurssit suunnataan sinne, missä on enemmän kysyntää oikeusapupalveluista. Vuoden 2009 aikana mm. Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten sivutoimisto on tarkoitus muuttaa sivuvastaanotoksi.

 

Ikaalisten toimiston henkilökunta eli julkinen oikeusavustaja ja toimistosihteeri siirtyisivät muutoksen johdosta työskentelemään Kankaanpään oikeusaputoimistoon. Sivuvastaanotolla Ikaalisissa käytäisiin jatkossa sopimuksen mukaan. Kankaanpään oikeusaputoimiston Parkanon sivuvastaanoton toiminta jatkuisi entisellään. Oikeusapua on mahdollista hakea miltä tahansa oikeusaputoimistolta hakijan asuinpaikasta riippumatta.

 

Oikeusministeriö varaa Kankaanpään, Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille, Hämeenkyrön ja Jämijärven kunnille sekä Pirkanmaan liitolle ja Satakuntaliitolle mahdollisuuden antaa asiasta lausuntonsa.

 

Ehdotus:                       Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa muutokseen.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       _____

 


 

141 §           LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA

 

Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus on ollut voimassa viisi vuotta. Osa sopimuksesta on vanhentunut lainsäädännön muuttumisen takia. Lisäksi eri kuntien taholta on esitetty muutostarpeita. Porin kaupunginhallitus päätti 27.11.2006 asettaa työryhmän Satakunnan maakunnallisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutoksen valmistelua varten. Seutukunnat nimesivät työryhmän jäsenet.

 

Työryhmä on nyt valmistellut luonnokset uudeksi yhteistoimintasopimukseksi, johtosäännöksi sekä taustamuistion, jossa kerrotaan työryhmän työskentelystä ja em. luonnosten taustoista ja perusteluja tehdyille valinnoille. Esityslistan liite nro 141.1.

 

Työryhmä pyytää kunnanhallitusten lausuntoja näistä luonnoksista. Lausuntojen pohjalta työryhmä viimeistelee esityksen Porin kaupunginhallitukselle, joka tekee sitten varsinaisen esityksen uudesta yhteistyösopimuksesta. Uusi sopimus tulee hyväksyä kuntien valtuustoissa. Sopimuksen voimaantuloa sääntelee kuntalain kuntayhtymien perussopimuksen muuttamissäännös: ”Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta”. Tarvittava kuntaluku Satakunnassa on 17 kuntaa.

 

Kunnanhallitusten lausunnot on pyydetty 7.5.2008 mennessä. Laskelma muutoksen vaikutuksesta talouteen ilmenee liitteestä nro 141.2.

 

Ehdotus:                       Jämijärven kunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Kustannustenjako euro/asukas on perusteltu, mikäli kaikkien kuntien pelastustoimet tulevat riittävästi resurssoitua. VPK toimintaa tulee tukea varsinkin siellä, missä on paljon harvaan asuttuja alueita.

 

Palvelutaso tulee säilyttää koko pelastuslaitoksen alueella tasapuolisena eikä uusi kustannustenjakoperiaate saa heikentää sitä.

 

Neuvottelukunnan virkavaltaistamista ei kunnassa pidetä tarkoituksenmukaisena, vaan neuvottelukunnan jäsenten tulisi olla kunnanhallituksen jäseniä.

 

Aluetyöryhmiä ei tässä vaiheessa ole syytä lopettaa vaan niiden toimintaa tulee kehittää siten, että niillä on todellista merkitystä.

 

Tasejatkuvuus on toiminnan suunnittelun ja rahavarojen käytön osalta perusteltua.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       _____

 


 

 

142 §           ALOITE KOIRAVEROSTA LUOPUMISESTA JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

 

Anneli Salonen on lähettänyt Jämijärven kunnalle aloitteen, jolla hän esittää, että kunta luopuisi koiraveron kantamisesta. Aloite ja sen perustelut ilmenevät liitteestä nro 142.1.

 

Koiraveron määrääminen on taas ajankohtainen ensi syksynä, kun valtuusto käsittelee kunnan talousarvion tuloperusteita. Useana vuonna on käyty keskustelua koiraverosta luopumisesta, mutta lopulta valtuusto on päätynyt kuitenkin veron perimiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa aloitteen tekijälle, että aloite käsitellään ja otetaan huomioon vuoden 2009 talousarvion

                                            yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

143 §           SUOMI-VENÄJÄN YSTÄVYYSSEURAN KÄYTTÄMÄTÖN TILI

 

Maire Lehtisaari on lähettänyt kunnalle 22.3.2008 päivätyn kirjeen koskien Suomen-Venäjän ystävyysseuran käyttämätöntä tiliä.

Liite nro 143.1.

 

Yhdistys on toiminut v. 1982-1991, jonka jälkeen toiminta on hiipunut, Yhdistyksellä on rahavaroja 799,53 € ja Maire Lehtisaarella on tämän lisäksi kirjanpitoaineisto v. 1982-1991. Hän haluaisi luovuttaa pois sekä yhdistyksen varat että muun aineiston. Hän on kääntynyt asiassa kunnan puoleen, jotta löytyisi oikea taho luovutuksen kohteeksi.

 

Ehdotus:                       Kunnanhallitus ehdottaa Maire Lehtisaarelle, että hän luovuttaisi Suomen-Venäjän ystävyysseuralta jääneet varat

                                       ja kirjanpitoaineiston Jämijärvi-seuralle.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       _____