Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 3/2004

Laatimispäivämäärä: 24.02.2004

KokoustiedotAika 02.03.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 77
70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 77
71 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 78
72 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 79
73 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON 
Sivu 80
74 KORKEAMÄEN TILAN PALSTOITUS Sivu 81
75 KOKO KUNNAN KATTAVAN VESIHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN Sivu 82
76 OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN Sivu 83
77 HAKEMUS RAHOITUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISEKSI Sivu 85
78 LAUSUNTO KELAN VAKUUTUSPIIRIEN RAJOJEN MUUTTUMISESTA 
Sivu 86
79 VANHAN TERVEYSTALON KUNTOARVIO/KORJAUSSUUNNITELMA 
Sivu 87
80 PERINNÖNLUOVUTUSHAKEMUS / HELVI NÄSTI Sivu 88
81 TYKKÖÖN KOULUN TILOJEN VUOKRAN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 89
82 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMIEN / SUURIMAAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA Sivu 91
83 LAUSUNTO SEPPO SEPPÄLÄN LUPAHAKEMUKSEEN KOSKIEN TIENPENKEREEN RAKENTAMISTA JÄMIJÄRVEEN Sivu 92
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


ÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2004
KOKOUSAIKA 02.04.2004 kello 19.00 - 21.12
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 69 - 83

69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Juhani Rajala ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

71 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 10.02.2004

- Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 02.02.2004

- Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry Ohjausryhmä 21.01.2004

- Maaseutulautakunta 12.02.2004

- Perusturvalautakunta 20.01.2004, 03.02.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

72 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kuntien eläkevakuutus: Ilmoitus eläkeratkaisusta

- Kankaanpään kaupunki: Pöytäkirjanote, Seudullisen elinkeinoyhtiön perustaminen

- Länsi-Suomen läänin maaherra: Kiitos vierailusta 13.2.2004

- Lounais-suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Yhdenvertaisuuslaki

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

- Tilastokeskus: Kuntien vuoden 2004 talousarviotilaston tiedonantajapalaute

- Sisäasiainministeriö: Peruspalvelujen arviointisuunnitelma vuosille 2004 - 2007 ja kuntien peruspalvelujen arviointihankkeen loppuraportti

- Verohallinto, maksatuserittely tammikuu 2004

- Sisäasiainministeriö: Uusien kokeiluseutujen valinta seutukuntien tukihankkeeseen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

73 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON

Esityslistan liitteenä nro 73.1 on koottu muutosehdotukset vuodet 2003 talousarvioon.

Muutosten nettovaikutus on yhteensä 96.900 euroa (nettomenot).

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuoden 2003 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Maankäyttö- ja kaavoitus-

toimikunta 7 02.02.2004

74 KORKEAMÄEN TILAN PALSTOITUS

Maankäyttö- ja kaavoitus tmk 7  

Kunnan omistamalle Kovelahden kylässä (Kuusijoen kylässä) sijaitsevalle Korkeamäki (Rno 3:74) nimiselle tilalle on laadittu palstoitussuunnitelma, jolla ko. tilasta muodostetaan neljä rakennuspaikkaa. Niistä kaksi rajoittuu Susimäen metsätiehen ja kahta rakennuspaikkaa varten pitää rakentaa tietä noin 150 metriä. Tien rakentamiskustannukset ovat noin 11.000 (edellyttäen sitä, että louhintatöitä ei tule suoritettavaksi) ko. alueen maan hinnaksi määriteltiin noin 650 /ha.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kyseiset palstoitetut rakennuspaikat tarjottaisiin myytäväksi seuraavilla hinnoilla:

1. rakennuspaikka n. 5100 m hinta 1.300

2. rakennuspaikka n. 12133 m hinta 3.000

3. rakennuspaikka n. 18368 m hinta 4.600

4. rakennuspaikka n. 22372 m hinta 5.600

Yht. 14.500

- - - - -

KH 74  

Kartta on liitteenä nro 74.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy Korkeamäen tilan palstoitussuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti

2) valtuusto hyväksyy tonttien hinnoittelun maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen mukaisesti ja

3) valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään tonteista tehtävät kauppakirjat kohdan 1-2 mukaisten periaatteiden pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

75 KOKO KUNNAN KATTAVAN VESIHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Jämijärven kunnan vesihuollon yleissuunnitelmaluonnos on valmistunut.

Asiaa on käsitelty vesiyhtymien ja kunnan yhteisneuvottelussa 4.2.2004. Palaverissa todettiin, että koko kunnan alueen vesijohtoverkostot alkavat olla uusimisen tarpeessa. Ottamot ovat pieniä ja varaottamoita ei ole järjestetty.

Asian kuntoon saattaminen vaatisi koko kunnan kattavan vesihuoltosuunnitelman laatimista. Vesijohtoverkoston suunnittelun yhteydessä tulisi myös suunnitella viemäriverkostoa mahdollisimman laajalti. Uusi lainsäädäntö tuo "paineita" myös haja-asutusalueen jätevesiratkaisuihin. Suunnittelu toteutuisi parhaiten kunnan toimesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1) kuntaan laaditaan koko kunnan kattava vesihuoltosuunnitelma

2) suunnittelun rahoituksen osalta ollaan yhteydessä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen ja

3) hankkeen valmistelu ja toimeenpano annetaan teknisen lautakunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Perusturvalautakunta 129 24.11.2003

Kunnanhallitus 354 11.12.2003

Valtuusto 89 18.12.2003

Kunnanhallitus 29 20.01.2004

Kunnanhallitus 64 10.02.2004

76 OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN

Perusturvaltk 129  

Honkalinnan sairaala on pilottihanke, jossa julkiset ja yksityiset voimavarat yhdistämällä pyritään luomaan täysin uusi toimintamalli vastaamaan kansallisen terveysprojektin asettamiin haasteisiin.

Mikko Virenin vetämän hankkeen toimintatapana on mahdollistaa yleislääkärien saaminen kuntien terveyskeskuksiin laajemmassa mittakaavassa.

Erikoissairaanhoitoa varten on suunnitteilla rakentaa uusi erikoissairaanhoidonyksikkö Parkanoon. Sairaalakiinteistön rakennuttamisesta vastaa sairaala osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat alueen kunnat ja henkilökunnan yhtiö.

Osakkeita tarjotaan kunnille hintaan 50 /asukas. Annin toteutumisen ehtona on 40000 asukkaan kuntien osakkeiden merkintä. Mukaan tulee ilmoittautua viimeistään 29.02.2004 maksamalla ensimmäisen erän osakkeista.

Liitteenä 129.1. Honkalinnan palvelujärjestelmän esittely.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan sairaalahankkeeseen ja varaisi sitä varten määrärahan.

------------

KH 354  

Asiaa on käsitelty valtuuston iltakoulussa 18.11.2003 ja sen jälkeen kunnanhallituksen iltakoulussa 25.11.2003.

Kunnanhallituksen iltakoulussa sovittiin, että hanke huomioidaan talousarvion tekstiosassa. Lopullinen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 2004. Mikäli hankkeeseen lähdetään, niin valtuusto päättää samalla sen rahoituksesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa edellä mainitut toimenpiteet ja aikataulun tiedoksi sekä perusturvalautakunnalle että valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Perusturvalautakunta 129 24.11.2003

Kunnanhallitus 354 11.12.2003

Valtuusto 89 18.12.2003

Kunnanhallitus 29 20.01.2004

Kunnanhallitus 76 10.02.2004

KV 89

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KH 29  

Osakeantiin liittyvät ehdot ovat liitteenä nro 29.1.

Asian valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asian jatkovalmisteluksi

2) että lopullinen esitys asiasta tehdään valtuustolle kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 64  

Asiasta on käyty yhteisneuvottelu 04.02.2004, johon osallistuivat kaikki Kansanterveystyön kuntayhtymän kunnat: Kankaanpää, Honkajoki, Karvia ja Jämijärvi sekä kuntayhtymän edustajat. Neuvottelun lopputuloksena perustettiin työryhmä, joka yhdessä Honkalinnan edustajien kanssa käy jatkoneuvottelut osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Jatkoneuvottelun ajankohta on 18.02.2004 klo 13.00. Osakkeiden merkintäaikaa on jatkettu kuntien pyynnöstä 31.3.2004 saakka.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 76  

Liitteenä on uusi kirje osakeantiehdoista. Liite nro 76.1. Neuvottelumuistio 18.2.2004 saadaan kokoukseen mennessä.

Asian tämän hetkinen tilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 347 11.12.2003

77 HAKEMUS RAHOITUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISEKSI

KH 347  

Yhden luukun tavoitettavuuspalveluhankkeen ohjausryhmän päätöksen mukaisesti on kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia laatinut yhdessä projektisihteeri Kirsi Leppihalmeen kanssa oheisen liitteen mukaisen hakemuksen hankkeen rahoituspäätöksen muuttamiseksi. Liite nro 347.1.

Perusteet muutoshakemukselle ilmenevät liitteestä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee suoritetun toimenpiteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------

KH 77  

Satakunnan TE-keskus on käsitellyt Jämijärven kunnan rahoitusmuutoshakemuksen 23.02.2004 ja tehnyt siitä myönteisen päätöksen.

Liite nro 77.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsenä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

________

78 LAUSUNTO KELAN VAKUUTUSPIIRIEN RAJOJEN MUUTTUMISESTA

KELA:n Lounais-Suomen vakuutusalue on pyytänyt kuntien lausuntoja suunniteltujen vakuutuspiirien rajojen muuttamisesta.

Esityksessä on lähdetty siitä, että Jämijärven kunta siirrettäisiin Luoteis-Pirkanmaan vakuutuspiiristä Kankaanpään vakuutuspiiriin.

Asiasta on järjestetty tiedotustilaisuus 9.2.2004, jossa aluejohtaja painotti ettei muutoksilla vaaranneta nykyisten toimistojen olemassaoloa vaan kyseessä on ainoastaan hallinnollinen toimenpide. Asia ilmenee tarkemmin liitteestä nro 78.1.

Informaatiotilaisuudessa tuli esille myös se, että vakuutuspiirit pyritään muodostamaan niin, että ne myötäilisivät mahdollisimman paljon verottajan, työvoimahallinnon ja terveydenhuollon palvelujen rajoja.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa epävirallisesti edellisessä kokouksessaan. Tällöin todettiin, että siirto Kankaanpään vakuutuspiirin tuntuu em. seikkoihin viitaten loogiselta. Lisäksi se huomioisi myös seutukunnan ja maakunnan rajan. Kunnanjohtaja on keskustellut Kankaanpään vakuutuspiirin johtajan kanssa, joka on luvannut, että Jämijärven sivuvastaanottoa jatketaan mikäli asiakkaita riittää. Lausunnon antoon on saatu lisäaikaa 3.3.2003 asti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa, että se puoltaa Jämijärven kunnan siirtämistä Kankaanpään vakuutuspiiriin.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Enni Lähteenniemi ilmoitti kantanaan, että hänen mielestään yhteistyötä Kela-asiassa tulee jatkaa Luoteis-Pirkanmaan (Ikaalinen) suuntaan.

Käytettiin useita puheenvuoroja, joilla kannatettiin esittelijän tekemää esitystä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Enni Lähteenniemi oli tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen, joka oli kannattamattomana rauennut, joten kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

Kunnanhallituksen jäsen Enni Lähteenniemi jätti eriävän mielipiteensä kirjattavaksi pöytäkirjaan, jonka mukaan hänen mielestään Kelan yhteistyötä olisi tullut jatkaa Luoteis-Pirkanmaan suuntaan.

________

79 VANHAN TERVEYSTALON KUNTOARVIO/KORJAUSSUUNNITELMA

Rakennusmestari Pentti Virtanen on tehnyt opinnäytetyönään ns. vanhan terveystalon kuntoarvion ja korjaussuunnitelman.

Opinnäytetyö jaettiin ennakkoon valtuutetuille ja hallituksen jäsenille valtuuston kokouksessa 27.1.2004. Tällöin päätettiin, että Pentti Virtanen esittelee ko. suunnitelman seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä alustavan keskustelun suunnitelman pohjalta

2) pyytää Pentti Virtasen esittelemään suunnitelman valtuuston seuraavaan kokoukseen

3) esittää suunnitelman edelleen valtuuston käsiteltäväksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 219 02.07.2003

80 PERINNÖNLUOVUTUSHAKEMUS / HELVI NÄSTI

KH 219  

Jämijärveltä oleva Helvi Maria Nästi on kuollut 9.4.2003. Hänellä ei ole perillisiä.

Helvi Nästi omisti kuollessaan mm. kaksi kiinteistöä Jämijärvellä; Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä sijaitseva Joentausta-niminen RN:o 4:14 ja Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä Joentausta II-niminen tila RN:o 4:45. Ikaalisissa hän omisti Ikaalisten kaupungin Vehuvarpeen kylässä Kytömäki -nimisen tilan RN:o 1:67.

Valtiokonttorin valtuuttamana kuolinpesän hoitajana Hannu Saine on tiedustellut tekeekö Jämijärven kunta perinnönluovutushakemuksen valtiokonttorille.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää perinnönluovutushakemuksen Helvi Nästiltä jääneeseen omaisuuteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 80  

Kunnanhallituksen edellisessä käsittelyssä sovittiin, että perinnönluovutushakemuksen käyttötarkoitukseen palataan myöhemmin. Valtiokonttorin ohjeissa on todettu, että kunnan tulee hakemuksessaan ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarve omaisuudelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen perinnönluovutushakemuksen. Liite nro 80.1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Sivistyslautakunta 18 26.02.2004

81 TYKKÖÖN KOULUN TILOJEN VUOKRAN MÄÄRÄÄMINEN

Siv.ltk 18  

Tykköön kyläyhdistyksen edustaja Leena Koivunen on esittänyt toivomuksen, että Tykköön kyläyhdistys saisi vuokrata Tykköön koulun tiloja matkailutarkoitukseen.

Vuokrattavalle kiinteistölle on määriteltävä kohtuullinen hinta. Vuokran hinnan määrittelyperusteista on keskusteltu tilintarkastaja Risto Pohjanpiirin kanssa. Vuokran hinta on laskettu koulukiinteistön hoidosta aiheutuvista kustannuksista ja säännöllisistä menoista jakamalla vuorokausikohtaiseksi keskimääräiseksi hinnaksi.

Vuokran hintaan ei ole laskettu mahdollisesta vuokraustoiminnasta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja, kuten koulun omaisuuden rikkoutumista tai katoamista, siivouskuluja tms.

Vuokralle ottajan vastuulla on, että koulu on vuokraustilanteen loputtua yhtä hyvässä kunnossa kuin vuokraustilanteen alkaessa ja samoilla varusteilla varustettuna. Koulurakennus on vuokra-ajan päätyttyä siivottu ja paikat on järjestelty samaan kuntoon kuin se oli vuokrauksen alkaessa.

Mikäli koulun varustuksessa, siisteydessä tai kunnossa on vuokra-ajan päätyttyä puutteita, on vuokralle ottajan velvollisuus korvata aiheutuneet vahingot ja/tai aiheutuneet siivouskulut.

Vuoden 2002 alusta voimaan astuneen hygieniaosaamisasetuksen mukaan, hygieniaosaamisen osoittaminen edellytetään kaikilta elintarviketeollisuudessa tai ammattikeittiöissä pakkaamattomia tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviltä.

Johtosäännön 15 mukaisesti koulun johtaja myöntää luvan koulukiinteistön käyttöön koulun ulkopuoliseen käyttöön ottaen huomioon kunnanhallituksen mahdollisesti antamat ohjeet.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Tykköön koulun tilojen vuokrauksesta perittävä summa on 25 euroa/ vrk (arvolisäveroton hinta).

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy ehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että hinta ei sisällä kuin tilojen käytön ja veden.

------

KH 81

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

82 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMIEN / SUURIMAAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.09.2002 62 päättänyt Leader+ -hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa.

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla/hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

Suurimaan maa- ja kotitalousseura on anonut väliaikaisrahoitusta hankkeelle "Ilmaisukasvatuksella ala-asteikäisten elämän laatua parantamaan". Liite nro 82.1. Väliaikaisrahoitusta on haettu 2.000 euroa.

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitettuja hankkeita on 2 kpl yhteensä 18.100 euroa, joten suurimaalaisten hanke mahtuu rahoitusraamiin.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Suurimaan maa- ja kotitalousseuralle 2.000 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen liitteen mukaiseen tarkoitukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

83 LAUSUNTO SEPPO SEPPÄLÄN LUPAHAKEMUKSEEN KOSKIEN TIENPENKEREEN RAKENTAMISTA JÄMIJÄRVEEN

Seppo Seppälä on anonut Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta lupaa rakentaa tienpenkere Jämijärveen.

Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Tutustuttuaan lupahakemukseen kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen nro 83.1 mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________