Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 16.4.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

22.4.2008 kello 17.30 (Alkaa haastattelulla!)

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

118 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   125

119 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  125

120 §   PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN   126

121 §   KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 2.5.2008  128

122 §   KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2008  129

123 §   JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN   130

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

22.4.2008 kello 17.30 – 19.25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Markku Kujala

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tapio Rajalahti

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 118 - 123

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   29.4.2008

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                       Tuija Ranta

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   29.4.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

118 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

 

 

119 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Päivi Leponiemi ja Tuija Ranta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

                                           
                                            Kunnanhallitus                   115 §            15.4.2008

                    

120 §            PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Nykyinen kunnan perusturvajohtaja on ilmaissut kunnanhallitukselle tietyin ehdoin olevansa valmis siirtymään muihin tehtäviin virkasuhteensa loppuajaksi, jotta perusturvajohtajan virka voidaan täyttää siten, että uusi perusturvajohtaja voi ilmoittautua sisäisenä hakuna oleviin perusturvan yhteistoiminta-alueen virkatehtäviin. Virkavaali tulee suorittaa siten, että valittu voi ilmaista halukkuutensa sisäisenä hakuna oleviin virkatehtäviin huhtikuun aikana. Perusturvajohtajan virkaa ei siinä vaiheessa tarvitse olla vastaan otettu.

 

Sopimus tehtäväjärjestelyistä nykyisen perusturvajohtajan kanssa on vielä tekemättä. Samoin sopimusta koskevat päätökset.

 

Kunnanhallitus on julistanut perusturvajohtajan viran haettavaksi siten, että viran hakuaika päättyi 4.4.2008 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä on saapunut kolme hakemusta. Virkaa hakivat:

Sosiaalijohtaja  Anita Mattila                              Noormarkku

Filosofian maisteri  Maria Nieminen                 Nokia

Projektipäällikkö Auli Ranta                             Jämijärvi

 

Virkaan hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusehtona oli virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Myös yhteistoiminta-alueen perusturvapäällikön ja palvelujohtajien virkojen kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

Hakijoista Maria Niemisellä ja Auli Rannalla on ylempi korkeakoulututkinto. KHO:n päätösten ja muun oikeuskäytännön perusteella heillä on hakuilmoituksen edellyttämä kelpoisuus virkaan.

 

Liitteenä 115.1. kopiot hakijoiden nimikirjoista

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää järjestää haastattelun, johon kutsutaan Maria Nieminen ja Auli Ranta.

 

                                            Haastattelut järjestetään 22.4.2008 klo 17.30 ja 18.30, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää valinnasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 120 §                           Kunnanhallitus suorittaa Maria Niemisen ja Auli Rannan haastattelut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita perusturvajohtajan virkaan terveydenhuollon maisteri Auli Rannan 15.5.2008 alkaen.

                                            Palkkaus päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 


 

 

121 §           KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 2.5.2008

 

 

                                            Vuonna 2007 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

 

                                            Tänä vuonna helatorstai on 1.5.2008. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 2.5.2008.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

122 §           KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2008

                                                                

                                            Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi, kotipalvelu ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

                                            Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

                                                                

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 7.7.2008 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

                    


                                           Kunnanhallitus   61 §         30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

                                            Kunnanhallitus                   129 §            24.4.2007

                                            Kunnanhallitus                   330 §            11.12.2007

                                            Kunnanhallitus                   108 §            31.3.2008

 

123 §           JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan

                                          Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007 on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KH 330 §                           Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että Jämi-Infon hoitoa jatketaan kunnan toimesta 30.6.2008 saakka.

Järjestely on perusteltua sillä, että seudullisen matkailuprojektin henkilön palkkausaika on saatu jatkettua myös kesäkuun loppuun. Hän toimii tällä hetkellä toisena työntekijänä infon tiloissa. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      jatkaa Jämi-Infon toimintaa nykyisessä muodossaan 30.6.2008 saakka

2.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.1.-30.6.2008 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka. Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 €/kk.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

KH 108 §                             Jämi-Infon jatkumisesta on pidetty useita neuvotteluja Jämin alueen yrittäjien kanssa.

                                             Kunnan tavoitteenahan on ollut muuttua palvelujen tuottajasta palvelujen ostajaksi.

 

                                             Suurin osa alueen yrittäjistä kannattaa Sanni Luomahaaran esitystä, jonka mukaan hän perustaisi yrityksen, joka myyntityön lisäksi huolehtisi myös Jämi-Infosta. Hän vuokraisi Jämi säätiöltä ja Jämijärven kunnalta tarvittavat ”työkalut” eli Jämin www-sivut ja Jämi-Infon puhelinnumeron.

 

                                             Toisena vaihtoehtona on ollut se, että info erotetaan kokonaan myynnistä ja infolla olisi laajapohjainen johtoryhmä, joka koordinoi infon toimintaa ja huolehtisi Jämin sivujen kehittämisestä.

                                            

                                             Infotyöntekijä olisi ko. mallissa esim. kunnan palkkalistoilla ja yrittäjät osallistuisivat toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

 

Infon jatkosta keskusteltiin edellisen kunnanhallituksen kokouksen lopussa ja kunnanhallitus evästi valmistelijoita valmistelemaan asiaa Sanni Luomahaaran esittämän mallin pohjalta.

 

Valmistelutyöryhmän kokous on 28.3.2008.

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu esityslistan lähdön jälkeen kaksi kirjelmää: esitys laajapohjaisen Jämi-Infon muodostamiseksi liite nro 108.1 ja ehdotus Jämi-Infon toiminnan jatkuvuudelle liite nro 108.2.

 

Koska kunnan tavoitteena on olla jatkossa palvelujen ostajana, ei tuottajana, kunnanjohtaja on ollut yhteydessä kunnan tilintarkastajiin. Kunnan tilintarkastaja on ollut sitä mieltä, että palvelujen ostaminen on syytä kilpailuttaa. Kilpailuttamisen raja-arvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 15.000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää:

 

1.      merkitä liitteen nro 108.1 ja liitteen nro 108.2 mukaiset ehdotukset tiedokseen

2.      todeta, että kunta jatkossa toimii ensisijaisesti Jämi-Infon palvelujen ostajana, ei niiden tuottajana

3.      kilpailuttaa kunnan matkailupalveluiden hoidon ostopalveluna (Jämi-Infon kuntaosuuden)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 123 §                          Jämi-Infon toiminnasta on pyydetty tarjoukset 21.4.2008 mennessä. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 123.1.

 

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: Jämi myynti/ T:mi Sanni Luomahaara ja Elämän Palikat/Elina Paukkunen.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tarjoustilanteen tiedokseen sekä nimeää tarjouksia käsittelevän ja valmistelevan

                                          työryhmän.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Valmistelevaan työryhmään valittiin yksimielisesti Tuija Ranta, Olli Seppälä, Pentti Virtanen, Rolf Björkman ja

                                          Esa Ala-Karvia.

 

                                          _____