Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 17/2007

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.12.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.12.2007 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

 

 

 


 

Käsiteltävät asiat

313 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  331

314 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  331

315 §          PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  332

316 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  333

317 §          TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2007
                TALOUSARVIOON
  334

318 §          JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2007 JA
                KAAVOITUSOHJELMA 2008 – 2009
  335

319 §          TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITO-
                VALMISTEILLE
  336

320 §          SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN 1.1.-30.6.2007  337

321 §          VUODEN 2008 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA
                2008-2010  HYVÄKSYMINEN
  338

322 §          LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  340

323 §          ”SUOMALAINEN UNELMA OMAKSI” PÄÄPALKINNON
                LUOVUTUSSOPIMUS
  341

324 §          KUNTARAHOITUSOSUUS ”MAATILAVALMENTAJA” - 342

                     KOULUTUSHANKKEELLE  342

325 §          RAPORTTI JÄMIJÄRVEN RUOPPAUSTEN
                VESISTÖVAIKUTUKSISTA
  343

326 §          KALLIOMURSKETARJOUSTEN KÄSITTELY / JÄMI-JYLLI
                YKSITYISTIEN PARANTANMINEN
  344

327 §          TARJOUKSET KATSOMOISTA / JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

                     PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA –HANKE  345

328 §          TARJOUKSET PELIKENTTÄVARUSTEISTA / JÄMIN
                TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN
                PIENINVESTOINNEILLA –HANKE
  346

329 §          AVUSTUSANOMUS / JÄMIJÄRVEN PUOLESTA-YHDISTYS  347

330 §          JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN  348

331 §          SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-
                ALUEEN MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN
  350

332 §          POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / LASSE JA KYLLIKKI
                KALLIOKOSKI
352

333 §          PUHEPALVELUIDEN KILPAILUTUS  353

334 §          KVTES:N 2005-2007 PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ
                1.9.2007 LUKIEN
  354

335 §          KVTES:N, OVTES:N, TS:N JA TTS:N 2007-2009
                TÄYTÄNTÖÖNPANO 2007
  355

336 §          ------

 

 

 

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                               Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.12.2007 kello 18.30 – 21.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja klo 18.30-19.23

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  313 - 335

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme      Tuija Ranta           Esa Ala-Karvia

                                     § 329 osalta       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   18.12.2007

Allekirjoitukset

 

 

Tapio Rajalahti                                       Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    18.12.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 


 

 

 

313 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

314 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                                  

315 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

 

                                            Satakunnan erityishuoltopiirin ky,

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin ky. Sosiaali- ja

                                            terveydenhuollon kuntayhtymän perustamista koskeva

                                            selvitys ja valmistelutyö, ohjausryhmä 4/2007                                 10.9.2007

                                           

                                            Tekninen lautakunta                                                                           18.10.2007

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä,

                                            muistio informaatio- ja keskustelutilaisuus

                                            ammatillisen koulutuksen järjestämisestä                                       8.11.2007

                     

                                            Taloustyöryhmä VI/2007                                                                    28.11.2007

 

                                                                

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

316 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kovelahti, Niittymaa

o       Kovelahti, Peltomaa

o       Kovelahti, Suokartano

o       Jämijärvi, Poikajutila

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, sairaanhoitopiirin tarkistettu perussopimus ja valtuuston hyväksymän kalliiden hoitokustannusten tasaussääntö sekä sairaanhoitopiirin tarkastussääntö

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös / Raimo Rajamäki

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200711

-          Siikaisten kunta, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustaminen Pohjois-Satakuntaan ote

-          Kuntaliitto, kotikuntalakiin ja ulkomaalaislakiin muutoksia

-          Luvian kunta, sopimus lastensuojelun laitospalveluiden myynnistä

-          Kuntaliitto, energiatehokkuussopimukset ja liittyminen kuntien energiaohjelmaan kaudelle 2008 – 2016

-          Kankaanpään kansanterveystyön ky., talousarvion toteutuminen 30.9.2007

-          Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo ry, avustusanomus

-          Jämijärven kunta, lausunto kevyenliikenteenväylän Jämijärvi kk- Vihuntien risteys tarpeellisuudesta

-          päätös harkinnanvaraista rahoitusavustusta saavista kunnista

-          Turun tiepiirin esitysvuoden 2008 työllisyyskohteiksi

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


Kunnanhallitus                   310 §            20.11.2007

 

 

317 §           TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2007 TALOUSARVIOON

 

 

 

Hallintokunnilta on pyydetty esitykset talousarviomuutoksiksi vuoden 2007 talousarvioon.

Talousarviomuutosten nettovaikutus on 197 000 euroa.

 

Esitykset ilmenevät liitteestä 310.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      hyväksyy talousarviomuutokset v. 2007 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

2.      päättää, että muutosten nettovaikutus katetaan lainarahoituksella lisäämällä talousarviolainojen

      tulokohtaan 197 000 euroa.

 

 

Ehdotus:                           Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

KH 317 §                           Tarkistusten jälkeen perusturvalautakunnan talousarviomuutosesitys pieneni. Talousarviomuutosten nettovaikutus on

                                            tarkistuksen jälkeen 182.200 euroa.

                                            Tarkistettu esitys on liitteenä nro 317.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                                           

1.      hyväksyy talousarviomuutokset v. 2007 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti

2.      päättää, että rahoitusvaje huomioiden myös aikaisemmin tehdyt päätökset katetaan lainarahoituksella lisäämällä

        talousarviolainojen tulokohtaan 195.000 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

 

318 §           JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2007 JA KAAVOITUSOHJELMA 2008 – 2009

 

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista.

Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta

ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2007 ja kaavoitusohjelman vuosille 2008 – 2009. Esityslistan liite nro 318.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

319 §            TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE

 

                                           

                                            Maaseutuvirasto on tehnyt päätöksen tuen maksamiseksi

                                            maidolle ja eräille maitovalmisteille. Tukipäätös koskee Pääskyn päiväkotia ja Suurimaan ala-astetta.

 

                                            Tuen yhteismäärä on 130,98 euroa (hakukausi 1.1.-31.7.2007)

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun tuen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

320 §            SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN 1.1.-30.6.2007

 

 

                                            Länsi-Suomen lääninhallitus on 2.5.2007 tehnyt päätöksen

                                            valtionavun myöntämisestä Jämijärven kunnalle matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2007.

 

                                            Ilmoitettujen seurantatietojen pohjalta lääninhallitus on päättänyt maksaa Jämijärven kunnalle

1045,92 euroa valtionavustusta ajalta 1.1.-30.6.2007.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionavun maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta

muutosta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

321 §            VUODEN 2008 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 HYVÄKSYMINEN

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Vuoden 2007 talous toteutui alkuvuodesta kohtuullisesti. Kesän jälkeen tilanne heikkeni kuitenkin oleellisesti ja vuodesta tulee selkeästi alijäämäinen. Alijäämäksi arvioidaan n. 300.000 euroa. Vuoden 2006 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua 5,6 %. Kasvu on valtakunnan keskitasoa. Valtionosuudet ja verotulot toteutuvat vuonna 2007 budjetoidusti.

 

Vuoden 2008 investointien painopiste on tiehankkeissa. Jämijärven tilan kohentamista jatketaan ruoppauksin ja samalla aloitetaan tehtyjen toimenpiteiden tarkkailu. Asuntotoimessa ollaan aktiivisia ja kunta onkin varautunut ostamaan yhden asunnon tulevasta rivitalohankkeesta.

 

Kunnallisveron tuloprosenttia korotettiin vuodelle 2008 0,75 prosentilla eli se on nyt 19,75 %. Korotus oli taloussuunnitelman mukainen. Kiinteistöverot säilyivät ennallaan.

 

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2006 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

 

                                            - v. 2007       + 4 %

                                            - v. 2008       + 3 %

 

                                            Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 256-267 €/as.

 

                                            Talousaviolainojen kehitys ilmenee seuraavasta

 

                                            v. 2008         1351 €/as.

                                            v. 2009         1214 €/as.

                                            v. 2010         1058 €/as.

 

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2007 talousarvioon ja talousarviomuutoksiin nähden 1,0 % ja palkkamenot 6,1 %. Palvelujen ostot ovat 1,9 % pienempi kuin kuluvana vuonna, johtuen projektien vähäisyydestä ja v. 2007 olleiden tiettyjen kertaluontoisten tapahtumien johdosta.

 

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteistä. 

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion perusteita, investointeja ja henkilöstösuunnitelmaa useassa kokouksessa. Investointisuunnitelma on lisäksi ollut kunnanhallituksen käsittelyssä 20.11.2007. Lyhyt selonteko talousarviosta annettiin myös valtuuston iltakoulussa 14.11.2007.

 

Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Liite nro 321.2.

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2008 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2008-2010 on esityslistan liitteenä nro 321.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2008 ja

                                          taloussuunnitelman vuosille 2008-2010 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta

                                            tämän asian käsittelyn aikana klo 19.23.

 

                                            -----

 

 

 

322 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

                                            Vuoden 2007 talousarviomuutokset aiheuttavat 195.000 euron rahoitusvajeen, joka tulee täyttää

lainarahoituksella.

 

                                            Rahoitustarjoukset on pyydetty 3.12.2007 klo 15.30 mennessä. Laina-aika on 10 vuotta ja

korkovaihtoehtoina sekä kiinteä että vaihtuva.

 

                                            Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä 322.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nordean lainatarjouksen;

                                            Nordea Prime 4,25 % + 0,039.

 

                                            Lainapäätös on ehdollinen siihen asti kunnes valtuusto on 18.12.2007 käsitellyt talousarviomuutokset ja

hyväksynyt rahoitusvajeen kattamisen lainarahoituksella.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat

kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

 

                                            _____

 

 


 

 

323 §            ”SUOMALAINEN UNELMA OMAKSI” PÄÄPALKINNON LUOVUTUSSOPI- MUS

 

Radio Sun järjesti liikekaupunki Ideaparkissa loppukesällä ”Suomalainen unelma omaksi” kilpailun. Kilpailu perustui siihen, kuka neljästä kilpailijasta kaikkein pisimpään asuu Ideaparkin keskuspuistoon rakennetussa mökissä. Kilpailun voitti Risto Nikkanen Pirkkalasta.

 

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 19.6.2007 § 190 päättänyt luovuttaa ko. kilpailun palkinnoksi Perhepuistosta tontin arvo 5.000 – 5.500 euroa.

 

Lisäksi voittaja saa Rosendahl-Talot Oy:n tuottaman saunan, joka toimitetaan ”voittotontille”.

 

Palkintotontista on laadittu oheisen liitteen mukainen luovutussopimus. Liite nro 323.1.

 

Luovutuksen saaja vastaa kaikista palkinnosta aiheutuvista viranomaisilmoituksista, veroista ja muista kuluista.

 

Koska luovutus on vastikkeeton tulee asia viedä valtuuston käsittelyyn.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Risto Nikkasen välisen

                                          luovutuskirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

 

 

324 §           KUNTARAHOITUSOSUUS ”MAATILAVALMENTAJA” -             

                     KOULUTUSHANKKEELLE

 

 

Pro Agria Satakunta on hakemassa maatalousyrittäjille suunnattua Maatilavalmentaja- koulutushanketta. Hankkeesta on neuvoteltu Te-keskuksen kanssa ja keskustelun perusteella hanketta tullaan rahoittamaan koulutushankkeena maaseudun kehittämisrahoista. Hanke on kolmivuotinen ajoittuen ajalle 1.11.2007-31.12.2010.

                                         

                                          Rahoitusosuudet on suunniteltu seuraavasti:

 

-          Te-keskus        70 %

-          Yrittäjät             20 %

-          Kunnat              10 %

 

Jämijärven kunnan osuus kuntarahoituksesta olisi 2797 euroa koko hankkeen ajalta eli 932 euroa vuodessa.

 

                                          Hanke ilmenee tarkemmin liitteestä nro 324.1.

 

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on puoltanut hankkeeseen osallistumista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä kuntarahoitukseen osallistumisen 932 eurolla vuodessa

                                          eli yhteensä 2797 eurolla.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 


 

 

325 §           RAPORTTI JÄMIJÄRVEN RUOPPAUSTEN VESISTÖVAIKUTUKSISTA

 

 

 

                                          Kokemäen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on kunnan toimeksiannosta tarkkaillut Jämijärven ruoppausten vesistövaikutuksia.

 

                                          Tarkkailuraportti on esityslistan liitteenä nro 325.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tarkkailuraportin tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 


 

 

326 §           KALLIOMURSKETARJOUSTEN KÄSITTELY / JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN PARANTANMINEN

 

 

                                            Jämi-Jyllitien perusparantamiseen liittyen on pyydetty tarjoukset kalliomurskeesta.

 

                                            Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Pekka Lanne, DESTIA, Kaivuyhtymä Niemi ja

                                            Läänin Kuljetus Oy.

 

                                            Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja tarjoukset ovat esityslistan liitteenä nro 326.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä DESTIAN kalliomursketarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja

päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 

 

 

327 §            TARJOUKSET KATSOMOISTA / JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

PIENINVESTOINNEILLA –HANKE

 

                                            Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2007 jättää Leader+ -hakemuksen hankkeelle Jämin

toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätök-

sen. Hankkeeseen sisältyvistä katsomoista (2 kpl) on pyydetty tarjoukset. Liite nro 327.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vepe Oy Peltosen tarjouksen katsomoiden osalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

328 §            TARJOUKSET PELIKENTTÄVARUSTEISTA / JÄMIN TOIMINTAYMPÄRIS- TÖN PARANTAMINEN

PIENINVESTOINNEILLA –HANKE

 

 

                                            Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2007 jättää Leader+ -hakemuksen hankkeelle Jämin

toimintaympäristön parantaminenpieninvestoinneilla. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankkeeseen liittyvistä pelikenttävarusteista on pyydetty tarjoukset. Liite nro 328.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kerko Sport Oy:n tarjouksen pelikenttävarusteista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

329 §            AVUSTUSANOMUS / JÄMIJÄRVEN PUOLESTA-YHDISTYS

 

                     

Jämijärven Puolesta-yhdistys on toiminut noin kymmenen vuotta Jämijärven tilan parantamisen puolesta

yhteistyössä kunnan kanssa. Toiminta on rahoitettu pääasiassa jäsenmaksutuloilla (n. 1000 euroa/vuosi).

 

Yhdistyksen toimintaan on kuulunut pääasiassa Markunlahden alueen siisteydestä huolehtiminen ja Jämijärvi-soudun järjestäminen vuosittain. Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää edelleen Markunlahden alueen virkistyskäyttöä, aktivoida maanomistajia rantojen siistimiseen ja kunnostamiseen, jotta saavutetut tulokset saataisiin ylläpidettyä ja vielä parannettua järven tilaa. Erittäin tärkeä rooli yhdistyksellä on ollut tiedottamisessa ja yleisötilaisuuksien järjestämisessä.

 

Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuen yhdistys anoi 13.3.2007, että kunnan myöntämä laina Markunlahti-hankkeen väliaikaisrahoitukseksi olisi  muutettu avustukseksi. Kunnanhallitus päätti hylätä anomuksen 24.4.2007 § 127 ennakkotapauksena.

 

Sen jälkeen on keskusteltu erillisen avustuksen myöntämisestä yhdistykselle. Jämijärven Puolesta-yhdistys onkin anonut kunnanhallitukselta 3000 euron avustusta tappiollisen toimintansa tukemiseen. Liite nro 329.1.

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa.

 

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus päättää myöntää Jämijärven Puolesta-yhdistys ry:lle 3000 euron toiminta-avustuksen yhdistyksen talouden tervehdyttämiseksi.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Lappihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija

Ranta.

 

                                             _____

 

 

 


Kunnanhallitus                   61 §              30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

                                            Kunnanhallitus                   129 §            24.4.2007

 

330 §           JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella

                                          ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin

                                          ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin

kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007

on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KH 330 §                           Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että Jämi-Infon hoitoa jatketaan kunnan toimesta

30.6.2008 saakka. Järjestely on perusteltua sillä, että seudullisen matkailuprojektin henkilön

palkkausaika on saatu jatkettua myös kesäkuun loppuun. Hän toimii tällä hetkellä toisena työntekijänä

infon tiloissa. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      jatkaa Jämi-Infon toimintaa nykyisessä muodossaan 30.6.2008 saakka

2.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.1.-30.6.2008 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka. Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 €/kk.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                            

 

 

331 §              SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA ALUEEN MUODOSTAMINEN

                        POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

 

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 331.1.

 

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta on liitteenä nro 331.2.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektisihteeri

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

                       

                                            Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            -----


 

 

332 §              POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / LASSE JA KYLLIKKI KALLIOKOSKI

 

 

Lasse ja Kyllikki Kalliokoski anovat poikkeamislupaa omistamansa lomarakennuksen ullakon rakentamiseksi oleskelutilaksi. Lomarakennus sijaitsee Kalliokoskien omistamalla Nokkala nimisellä tilalla Rn:o 6:79 Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Samalle tontille rakennetaan myös kylmävarasto.

 

Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2. Yhteenlasketusta kerrosalasta loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80 m2. Saunan osuus saa olla enintään 25 m2. Rakennusten kerrosluku yksi (1). (rakennusjärjestys 5.3)

 

                                             Lisäksi poikkeamislupaa haetaan kerroslukuun.

 

                                             Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan MRL 171 §:n mukaiset poikkeamiset kunnan osalta ratkaisee

                                             kunnanhallitus.

 

                                             Kyseessä ei ole uusi loma-asunto, vaan vanhan laajentaminen. Poikkeaminen täyttää MRL 172 §:n

                                             edellytykset.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

333 §              PUHEPALVELUIDEN KILPAILUTUS

 

 

Jämijärven kunnan puheliikenne kilpailutettiin viimeksi v. 2006. Kilpailuttamisen hoiti alaan erikoistunut Learnpoint OY. Heidän suosituksensa perusteella sekä lanka- että matkapuhelinliikenne siirrettiin Soneralle. Learnpointin laskelmien mukaan tästä piti aiheutua kunnalle 25 %:n säästö puhelinkuluissa.

Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Lankapuhelinkulut ovat pysyneet ennallaan ja matkapuhelinkulut ovat kaksinkertaistuneet. Lisäksi lankapuheluiden siirto Soneralle kesti lähes vuoden ja palvelu on ollut erittäin hidasta ja heikkoa. Lisäksi nykyiset pöytäpuhelinkoneet ovat tulleet tiensä päähän. Soittaminen on useimmilla niistä välillä todella hankalaa, sillä näppäimet takeltelevat jatkuvasti.

Tämän vuoksi puheliikenteestä pyydettiin uudet tarjoukset TeliaSoneralta, Elisalta ja DNA:lta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain DNA OY.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja lankapuhelinkeskuksen suhteen tarjottiin käytännössä kaksi; pysyminen nykyisessä keskusjärjestelmässä tai siirtyminen mobiilikeskukseen. Jälkimmäisessä kaikki lankakoneet jäisivät pois ja siirryttäisiin käyttämään kokonaan gsm-puhelimia, mutta keskuspalvelut silti säilyisivät. Mobiilikeskuksen käyttökulut ovat toistaiseksi kuitenkin varsin korkeat. Joissakin kunnissa on siirrytty kokonaan matkapuhelimiin ja jätetty keskus ja puhelunvälitys pois palveluista. Tämä olisi kuitenkin melkoinen heikennys kunnan palveluihin, sillä keskukseen ohjautuu paljon kyselyitä, joita ei osata muutoin suoraan kohdistaa kenellekään.

DNA Oy:n tarjouksessa lankapuhelinten kiinteät kuukausikulut putoaisivat nykyisestä 248 eurosta 81 euroon (alv 0 %) ja puheluhinnat pysyisivät likimain entisellään. Matkapuhelinkuluista sijaan kuukausimaksut jäisivät kokonaan pois ja minuuttihinta putoaisi 1,9 senttiä.

Liitteenä on taulukko puhelinkustannusten kehityksestä sekä nykyisen ja tarjotun puheliikenteen hinnoista. Liite 333.1.

Lankapuhelinkoneiksi on tarjolla sekä uusia että kunnostettuja laitteita. Myös kunnostetuissa on takuu. Liittymiä on käytössä keskuksen alaisina 35.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä DNA Oy:n tarjouksen kunnan puheliikenteestä sekä lanka- että matkapuheluiden osalta. Vanha keskus ja lankaliittymät jätetään käyttöön. Pöytäkoneiden tilalle hankitaan käytetyt ja kunnostetut koneet. Sopimus TeliaSoneran kanssa irtisanotaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

                                            Yhteistyötoimikunta          4 §                10.12.2007

 

334 §            KVTES:N 2005-2007 PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 1.9.2007 LUKIEN

 

 

KVTES:n 2005-2007 viimeinen palkantarkistus on 1.9.2007 lukien annettava paikallinen järjestely erä.

 

KVTES:n 1.9.2007 paikallinen järjestelyerä 0,5 % lasketaan sopimusalan toukokuun 2007 palkkasummasta. Jos toukokuun palkkasumma poikkeaa tavanomaisen kuukauden palkkasummasta, käytetään laskentaperusteena ns. normaali kuukautta. KVTES:n palkkasummaan ei lasketa perhepäivähoitajia, sillä heidän järjestelyeräosuutensa on käytetty jo keskitetysti palkkausjärjestelmäuudistuksen yhteydessä.

 

Kustannusvaikutuksen tulee olla 0,5 % kokonaisansioiden palkkasummasta. Työnantaja voi halutessaan maksaa ylimääräistä. Järjestelyerän kohdentamisessa on otettava huomioon, että harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärän tulee 1.9.2007 olla työnantajakohtaisesti vähintään 1,1 % KVTES:n piiriin kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä.

 

Kokonaispalkkasummaa toukokuun palkoista on 129.241,18 euroa, josta 0,5 % n 646,21. Kokonaispalkoista laskettu järjestelyvaraerä on tehtäväkohtaisista palkoista laskettua vähemmän kuin 1,1 %. Tehtäväkohtaisista palkoista laskettu summa on 1.298,06 euroa, joka sopimuksen mukaan on vähintään maksettava. Järjestelyerä maksetaan 56 palkansaajalle. Korotus on henkilöä kohti 23,17 euroa.

 

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että otsikossa mainittu järjestelyerä maksetaan 1.9.2007 lukien.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------------

 

KH  334 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

                                            Yhteistyötoimikunta          5 §                10.12.2007

 

335 §            KVTES:N, OVTES:N, TS:N JA TTS:N 2007-2009 TÄYTÄNTÖÖNPANO 2007

 

 

KVTES:n, OVTES:n, TS:n ja TTS:n  2007-2009 kuuluu yleiskorotuksen maksaminen 1.10.2007 alkaen. Palkat voidaan maksuun tällä korotuksella korotettuna. KVTES:N yleiskorotusta tai henkilökohtaisen lisän korotusta ei makseta 1.10.2007 Tehyn jäseninä olleiden palkkoihin.

 

Kuukausipalkkaisilla tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, opetusalan sopimuksen ja teknisten sopimuksen piirissä 3,4 prosentilla, jos se on 30.9.2007 vähintään 1.588,24 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka on alle 1.588,24 euroa, sitä korotetaan 54 eurolla kuukaudessa. Perhepäivähoitajien palkkoja korotetaan 3,8 prosentilla

 

Myös palkkahinnoittelujen alarajoja on korotettu yleiskorotuksella. KVTES:n vähimmäispalkka on 1.10.2007 lukien 1.267,59 euroa.

 

Kuukausipalkkaisilla henkilökohtaista lisää korotetaan 3,4 prosentilla.

 

Teknisen sopimuksen piirissä henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan kumpaakin sillä prosenttimäärällä, jolla tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu.

 

Tuntipalkkaisella henkilöstöllä palkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 32 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 3,4 prosenttia.

 

Varsinaiselle työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.10.2007 lukien työsuojeluvaltuutetun korvausta 53 euroa/kk. Korvaus on osa varsinaista palkkaa ja uusi sopimusmääräys. Pääluottamusmiehille maksetaan samoin korvausta 53 euroa/kk.

 

Joulukuun 2007 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 270 euron erillinen kertaerä edellyttäen, että

-          1.12.2007 mennessä palvelusuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 4 kk

-          palvelusuhde on edelleen voimassa kertaerän maksamisajankohtana

-          viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkkaa joulukuulta

-          osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on alempi

 

 

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että KVTES 2007-2009 pannaan täytäntöön 2007 osalta edellä esitetyn mukaisesti.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------------

 

KH  335 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

336 §            ------

 

                                            _____