Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 3.4.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 8.4.2008  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

23 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

24 § RAKENNUSLUPA 2008-0002 / UNIVISIO OY / BEST-VARASTOHALLI

25 § RAKENNUSLUPA 2007-0064 / KALLIOKOSKI LASSE / LOMA-ASUNNON

        ULLAKON MUUTTAMINEN OLESKELUTILAKSI (kh:n  myöntämä

        poikkeamispäätös)

26 § TOIMENPIDEILMOITUS / KALLIOKOSKI LASSE / VARASTO

27 § RAKENNUSLUPA 2008-0004 / KENTTÄ JUHA / VARASTORAKENNUS

28 § RAKENNUSLUPA 2008-0005 / RANTASALO HEIKKI / KONEHALLI/

        KORJAAMO

29 § TOIMENPIDELUPA 2008-0006 / MARKKU VIROLAINEN /

        VARASTORAKENNUS

30 § RAKENNUSLUPA 2008-0007 / LUOSTARINEN ESKO / SAUNA/

        AUTOTALLI

31 § TOIMENPIDEILMOITUS 2003-3003 / MARJATTA RIISSANEN /

        POLTTOPUUKATOS

32 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3005 / MARKETTA VIITANIEMI / VIERASMAJA

        JA HOLVISAUNA

33 § LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN / SOINI KALLE/

        OMAKOTITALO

34 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3004 / KAHILALUOMA OLLI / KONEVARASTO

35 § TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 2008-0008 / MÄKI UNTO / MÖKIN LAAJENNUS

36 § TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 2008-0009 / HUHTASALO MIKA / VILJASIILO

37 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

38 § -----

39 § MARTINTIEN ALUEVALAISTUS TARJOUKSET

40 § MARTINTIEN KIVIAINES TARJOUKSET

41 § -----

42 § -----

43 § -----

44 § -----

§

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Pentti Virtanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 8.4.2008 klo 9.00 – 11.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                 puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Kannosto Matti                              varajäsen

Virtanen Pentti                              

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tapio Rajalahti                         kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 22 - 45                                sivut 26-62

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                           Pentti Virtanen          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                               Matti Kannosto       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:           Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

----------

 

 

 

23 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:           Valittiin Miia Sjöman ja Matti Kannosto

 

 

----------

 

 

37 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

 

-         ote 41 § Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-         ote 48 § Sopimus yhteistyöstä kunnan tuottamien aineistojen tallentamiseksi kiinteistötietojärjestelmään

-         ote 51 § Vastine Mikko Hanhilammin kirjeeseen

-         ote 89 § Sopimus putkisillan uusimishankkeen toteuttamisesta

-         ote 92 § maksatuspäätös/Jämijärven kunnostus, osa II

-         ote 93 § investointituen maksaminen Mutkalan teollisuusalueen kehittämishankkeelle

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         Kertaraportti

 

                                       Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto

-         Maanmittaustoimitus (Kankaanpää-Ikaalinen mt 0261)

-         Sopimus yhteistyöstä kunnan tuottamien tietojen tallentamiseksi kiinteistötietojärjestelmään

 

                                       Tiehallinto

-         Päätös: Liikenteelle luovutus (kevyenliikenteen väylä, Palokoski)

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

----------

 

 

38 § -----

 

 

----------

 

 

 

39 § MARTINTIEN ALUEVALAISTUS TARJOUKSET

 

Jämijärven kunta on pyytänyt tarjoukset Martintien aluevalaistuksen tekemisestä. Määräaikaan mennessä saatiin 2 (kaksi) tarjousta.

Tarjousten avauksen suorittivat 1.4.2008 klo 10.15 rakennuspäällikkö Juhani Viilo, työnjohtaja Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki.

 

Tarjoukset saatiin seuraavilta:

-         Sähköpeltoniemi Oy

-         Sähköliike Sillanmäki Oy

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään halvin, Sähköliike Sillanmäki Oy:n tarjous, hinta 4.690 €         (alv 0%)

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti

 

---------

 

 

40 § MARTINTIEN KIVIAINES TARJOUKSET

 

Jämijärven kunta on pyytänyt tarjoukset Martintielle toimitettavista kiviaineksista. Määräaikaan mennessä saatiin 4 (neljä) tarjousta. Tarjousten avauksen suorittivat 1.4.2008 klo 10.20 rakennuspäällikkö Juhani Viilo, työnjohtaja Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki.

 

Tarjoukset saatiin seuraavilta:

-         Destia

-         Läänin kuljetus Oy

-         Pekka Lanne

-         Kaivuyhtymä Niemi

 

Päätös:                            Hyväksytään halvin, Läänin Kuljetus Oy:n tarjous, hinta 16.322,20 €                                (alv 0%)                                      

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksyttiin päätös yksimielisesti.

 

--------

 

 

41 § -----

 

 

 

----------

 

 

 

42 § -----                       

 

 

----------

 

 

43 § -----

 

 

----------

 

 

 

44 § -----