Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 8.2.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.2.2008   klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

1 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN

        VUONNA 2008

4 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN

        HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008

5 §   KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN

        LAUTAKUNNAN OSALTA

6 §   RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

        AJALTA 1.1.2007-31.12.2007

7 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

8 §   JATKOAIKAHAKEMUS, PORIN SEUDUN HIIHTÄJÄT RY

9 §   TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3001/ HYTTINEN KATJA JA

        VIITAMÄKI JARI / KATOSSUOJA HEVOSILLE

10 § TOIMENPIDELUPA 2008-0001 / KNUUTTILA MERVI /

        PUU/SÄHKÖLAMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMPÖ

        PUMUPULLA

11 § LAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSESTA 2008-4001/

        KAIJA SALONIEMI YM. / c.o ARI KILPI, LOMA-ASUNNON

        RAKENTAMINEN

12 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3002 / HEIKKILÄ TOMI JA

        SARI/ VANHAN ASUNTOTILAN MUUTOS

        VARASTOTILAKSI

13 § RAKENNUSLUPA 2008-0002 / UNIVISIO OY/

        VARASTOHALLIN RAKENTAMINEN

14 § LAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSESTA 2008-4002 /

        ALAROTU KAUKO / OMAKOTITALON RAKENTAMINEN

15 § RAKENNUSLUPA 2008-0003 / ALAROTU YRJÖ JA MERJA /

        ASUINRAKENNUKSEN LAAJENNUS

16 § ------

17 § POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDEN KÄSITTELY OY;N

        KIRJE JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖKUNNALLE

18 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

19 § ------

20 § ------

 

Puheenjohtaja

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               1/2008

 

 

KOKOUSAIKA

 

Perjantai 15.02.2008    klo 9.00-11.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                             puheenjohtaja

Harri Koivumäki

Elisa Koivumäki

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Ritakorpi Raimo

Viilo Juhani                               pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tapio Rajalahti (poistui kokouksesta 10.55)

 

 

§ 1-21                                 sivut 1-25

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                         Juhani Viilo                 

ASIAT

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                             Harri Koivumäki

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

1 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

------

 

2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös: Valittiin Miia Sjöman ja Harri Koivumäki

 

 

------

 

 

 

 

3 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2008

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2008 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

 

 

Päätösehdotus:                1. Teknisen lautakunnan säännölliset kokoukset vuonna 2008 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa alkaen klo 9.00 seuraavina päivinä:

                                       15.2, 8.4.,20.5.,17.6.,12.8.,23.9.,4.11.

 

                                       2. Teknisen lautakunnan käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava tekniselle lautakunnalle osoitettuna kunnanviraston tekniseen toimistoon.

 

                                       3. Kokouskutsu asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

                                       4. Teknisen lautakunnan säännöllisten kokousten pitopaikka ja –ajat sekä paikka mihin lautakunnalle tarkoitetut hakemukset on toimitettava, ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu- lehdissä sekä kuntatiedotteessa.

 

                                       5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00-11.00.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

-------

 

 

 

 

4 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLA 2008

 

Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävät henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

 

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö  Juhani Viilo, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi.

 

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

                                      

 

 

------

 

 

 

5 §  KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2007 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2008.

 

 

Lautakunnan tulee hyväksytyn talousarvion pohjalta hyväksyä oma käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään käyttösuunnitelma

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin talousarvioon pohjautuva käyttösuunnitelma lautakunnan alaisuudessa oleville kustannuspaikoille.

 

 

 

-------

 

 

 

6 §   RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.2007-31.12.2007

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta

                                       1.1.2007- 31.12.2007.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi

 

 

------

 

 

 

7 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

 

-         ote 73 § Talousarviomuutokset vuoden 2007 talousarvioon

-         ote 74 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2007 ja kaavoitusohjelma 2008 – 2009

-         ote 75 § Vuoden 2008 talousarvion ja taloussuunnitelma 2008-2010 hyväksyminen

-         ote 76 § ”Suomalainen unelma omaksi” –pääpalkinnon luovutussopimus

-         ote 79 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat

-         ote 325 § Raportti Jämijärven ruoppausten vesistövaikutuksista

-         ote 326 § Kalliomursketarjousten käsittely / Jämi-Jylli yksityistien parantaminen

-         ote 332 § Poikkeamislupahakemus / Lasse ja Kyllikki Kalliokoski

-         ote 336 § Muut asiat

-         ote 6 § Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2008

-          ote 7 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2008

-         ote 8 § Arvopostin ja arvolähetysten kuittaaminen ja vastaanottaminen

-         ote 11 § Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2008

-         ote 13 § Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2008

-         ote 14 § Yhteistyösopimuksen hyväksyminen / Roosna-Alliku

 

                                       Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

 

-         Kertaraportti

-         Ruoppausten tarkkailusuunnitelma

 

                                       Länsi-Suomen lääninhallitus

                                      

-         Jämin Puhtipojat Oy:n 31.12.2007 saapunut kirjelmä

 

Päätös:                            Merkittiin em. mainitut asiat tiedoksi

 

 

------

 

 

 

16 § ------

 

 

------

 

 

17 § POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDENKÄSITTELY OY:N KIRJE JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖKUNNALLE

 

 

-         Kirje jätehuollon yhteistyökunnalle (liite 17.1)

-         Sopimus jätehuollon järjestämisestä. (liite 17.2)

-         Kooninkeitaan jäteaseman jätehuoltotaksa (liite 17.3)

 

 

Kankaanpään kaupungin rakennuspäällikkö Erkki Liimu tulee selvittämään jätehuoltoasiaa lautakunnalle n. klo 9.00 aikaan.

 

 

 

Kokouksen alussa Erkki Liimu selvitteli jätehuollon yhteistyötä todeten mm., että kaatopaikka toiminta on yhtiöitetty toimimaan Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n nimellä (Kankaanpään kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %).

Kaatopaikalle jätteitä toimittavia yhteistyökuntia on Jämijärvi, Honkajoki, Karvia ja Lavia. Yhteistyökunnat voivat yhdessä täyttää kaksi hallituspaikkaa ko. yhtiön hallituksessa.

 

Nykyisellään yhteistyö koskee ainoastaan kaatopaikkatoimintaa, ei jätteiden kuljetuksia. Käytännössä kaatopaikkayhteistyö toimii vuonna 1997 tehdyn sopimuksen perusteella.

 

Taksa on siten laskettu, että se kattaa Kooninkeitaan jäteaseman kaatopaikan käyttö,- kunnossapito- ja investointikustannukset. Joten yhteistyösopimuksesta poiketen, yhtiö ei laskuta yhteistyökuntia perustamiskustannuksista, vaan ne peritään taksan yhteydessä jätteen tuottajilta.

 

 

 

Päätös:                            Merkitään em. mainitut asiat tiedoksi

 

 

------

 

 

 

18 § KOULUTUSPÄIVÄT

    

Tampereella järjestetään 15.-16.4.2008 ”Valmistelijan ja esittelijän koulutuspäivät”. Päivien pääteemana:

-         tehoa ja sujuvuutta listateksteihin

-         kunnallinen päätöksenteko menettely

-         asiakirjojen julkisuus ja salassapito

 

 

 

Päätösehdotus:                Päätetään että kanslisti Riikka Koivumäki osallistuu ko. koulutukseen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

 

-----

 

 

 

 

19 § ------

 

-----

 

 

 

20 § ------