Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

tiistai 4.12.2007 klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

230 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

231 §   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

232 §   RAKENNUSLUPA 2007-0057, KAARNIJÄRVI SEPPO JA MARJA, VAPAA-AJAN ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI

233 §   RAKENNUSLUPA 2007-0060, RAKENNUSTYÖ H. PELTOMAA,

           LOMA-ASUNNON RAKENTAMINEN YMPÄRIVUOTISEEN

           KÄYTTÖÖN

234 §    RAKENNUSLUPA 2007-0063, MAJAMÄKI PÄIVIKKI,

            RANTASAUNA

235 §    RAKENNUSLUPA 2007-0066 / KESKUS-VELJET OY,

            VARASTO

236 §    TOIMENPIDEILMOITUS 2007-3015 / ANJA JA TIMO HINTTU,

            KOTA

237 §   KVV- JA IV- TYÖNJOHTAJAN HAKEMUS / RAKENNUSLUPA

           2004-0026, MARKO SALO

238 §   TALVIKUNNOSSAPIDON HINTOJEN TARKISTUS

239 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

240 §   KUNNAN VARASTON VUOKRAAMINEN

241 §   SIIVOUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN

242 §   MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2007                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 04.12.2007 klo 9.00 - 10.30

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                  puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Kannosto Matti                                varajäsen

Viilo Juhani                                     pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Rajalahti Tapio                                kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 230 - 243                               Sivut 386-409

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                           Juhani Viilo

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                             Matti Kannosto         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

230 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

-------

 

 

 

 

231 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Matti Kannosto

 

 

--------

 

 

 

 

238 § TALVIKUNNOSSAPIDON HINTOJEN TARKISTUS

 

Aurausta- ja talvihiekoitusta koskeviin urakoihin sisältyy ehto siitä, että sopimushintoja tarkistetaan kunkin talvikauden alussa 1.10. ja siinä huomioidaan ko. alan indeksin mukainen kustannusmuutos.

Sopimukset on voimassa syksystä 2006 kevääseen 2009 (+ optiomahdollisuus)

 

Maanrakennusalan kunnossapitokoneiden kustannukset ovat nousseet tilastokeskuksen tiedon mukaan syyskuusta 2006 syyskuuhun 2007 5,2 %.

 

 

Päätösehdotus:                     Korotetaan aurausta ja talvihiekoitusta koskevia hintoja 5,2 %

 

 

Päätös:                                 Hyväksytään päätösehdotus

 

Esteellisenä Harri Koivumäki oli poistuneena kokouksesta tämän asian ajan.

 

 

                                       ---------

 

 

 

 

 

239 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Lounais-Suomen ympäristökeskus:

                                       - poikkeamispäätös / Raimo Rajamäki

                                      

                                       Kankaanpään kaupunki:

                                       - Sopimus jätehuollon järjestämisestä

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

                                       - ote 301 § Konkarinojan sillan toimenpidepäätös

                                       - ote 299 § Sähkön osto vuodelle 2008

                                       - ote 307 § Poikkeamislupahakemus / Päivikki Majamäki

 

                                       Hannu Narvin ilmoitus:

                                       - Öljyvahinko Mielahdentiellä 9.11.2007

 

                                       Jämijärven kunta/tekninen toimi

- Jämi-Jylli yksityistien peruskunnostusta koskevien soratarjousten avauspöytäkirja

 

Kokoemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

- Vesistövaikutusten tarkkailuraportti koskien Tervaselkä-Jämijärvi- Huonesalmi ruoppauksia

 

Päätösehdotus:                Merkitään yllämainitut asiat tiedoksi

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

                                       ---------

 

 

 

                                                                                      

                                       Tekninen lautakunta § 222 6.11.2007

 

240 § KUNNANVARASTON VUOKRAAMINEN

 

Tekn.ltk.§ 222                 Kunnalle on tehty tiedustelu varastorakennuksen (Puhdistamontie 16) vuokraamisesta teollisuuskäyttöön.

Ko. varaston sijainti olisi vuokraajan tarpeita ajatellen hyvä, huomioiden mm. sijainti jätevedenpuhdistamon lähellä, liikennejärjestelyt, ym tekijät.

 

Koska varastotilalle on kunnalla kuitenkin tarvetta, niin mahdollinen vuokraus edellyttää vastaavien tilojen saamista kunnan käyttöön jostain muualta.

 

Asiaa valmistellaan kokoukselle.

 

Rakennuspäällikkö selvitteli lautakunnalle ko. tilan vuokraamisesta kiinnostuneen yrityksen yritystoimintaa ym. asiaan liittyvää.

Käytiin asiasta keskustelua ja todettiin, että asian valmistelua kannattaa jatkaa huomioiden kuitenkin se, että kunnan käyttöön tarvitaan lähialueelta korvaavaa varastotilaa.

 

Käytiin tutustumassa varastoon ja todettiin, että siellä on tällä hetkellä runsaasti käytöstä poistettua tarpeetonta tavaraa.

 

Todettiin myös, että varaston ja jätevedenpuhdistamon piha-alueella on palotoimen käytössä olleita kontteja, joilla ei nykyisin ole käyttöä. Ko. kontit ovat ilmeisesti palopäällystö kerhon hallitsemia.

 

 

Päätös:                            1. Varaudutaan vuokraamaan ko. varastotilat yritystoimintaan edellyttäen, että kunnan käyttöön saadaan lähialueelta varastotilaa.

 

                                       2. Päätettiin järjestää huutokauppa käytöstä poistetulle tavaralle. Huutokauppa sovittiin pidettäväksi lauantaina 24.11.2007 klo 10.00.

 

                                       3. Päätettiin kehottaa palopäällystökerhoa poistamaan ”varastokontit” 15.12.2007 mennessä. Muussa tapauksessa kunta poistaa ne omaan lukuunsa.

 

Tekn.ltk § 240                 1. Saatiin tarjoukset seuraavilta tarjoajilta:

-         Jämijärven Liiketalo Oy (liite 201.1)

-         Kiinteistö Oy Palvimäki (liite 201.2)

-         Matti Leppihalme koskien tilan Lahdensivu RNo 1:40 varastorakennusta (liite 201.3)

                                      

                                       2. Huutokaupasta saatiin ”huutotuloja” 635 €.

 

 

Päätösehdotus:                1. Merkitään tarjoukset tiedoksi.

                                      

                                       2. Jatketaan asian valmistelua rinnan kunnan varaston vuokrauksen kanssa.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

 

                                       ---------

 

241 § SIIVOUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Kilita Puhtauspalvelu Oy:n siivoussopimus on tehty vuoden 2007 loppuun voimassa olevaksi. Ko. tarjousta koskeva tarjouspyyntö on päivätty 30.08.2005, sisältäen mahdollisuuden jatkaa sopimusta mikäli hinnasta ym. päästään sopimukseen 3 kk:tta ennen sopimuskauden päättymistä.

 

Kilita Puhtauspalvelu Oy on tehnyt seuraavan sisältöisen jatkotarjouksen (liite 241.1).

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään jatkotarjous siten, että sopimus jatkuu 31.12.2009 asti seuraavilta osin;

                                       - Kunnantalo, Törmälä, Lammikko, ja paloasema

 

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus 

 

                                       ---------

 

 

242 § KONETYÖTARJOUS

 

Heikki Niemi / Kaivuyhtymä Niemi on 30.11.2007 tarjoutunut suorittamaan ns. kangasteiden aurauksen á hintaan 5 € / jkm (alv 0 %) , talvihöyläyksen 50 € / h (alv 0 %) ja talvihiekoituksen 44 € / m³ (alv 0 %).

 

 

Päätös:                            Todettiin, että sopimukset ko. töistä on voimassa vuoden 2009 kevääseen

                                       (optiomahdollisuudella), joten asiaa ei oteta käsittelyyn.

 

                                       ---------

 

 

243 § TEETTÄMISEN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT ASIAT LEHTORANNAN R:nro 2:46, TILALLA

 

                                       Keskusteltiin toimenpiteistä joita Lehtorannan tilalla on tehty.

 

Päätös:                            Todettiin että, ko. siivoustoimenpiteet kunnan toimesta katsotaan loppuun suoritetuiksi