Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.3.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.3.2008 kello 19.45

 

Paikka

 

Valtuustosali

Käsiteltävät asiat

104 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   112

105 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  112

106 §   VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS   113

107 §   POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / LASSE JA KYLLIKKI

            KALLIOKOSKI 114

108 §   JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN   116

 

 

 

 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

31.32008 kello 19.45 –  20.31

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 104 - 108

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   7.4.2008

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                               Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   7.4.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

104 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

 

105 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

                                                                 


 

106 §           VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 106.1

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2006 oli negatiivinen – 98 955,52 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 431 512,15 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät vuoden aikana 1 461 euroon/asukas (v. 2006 1 379 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 250.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa myös 250.000 euroa).

 

                                                                

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2007. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 431 512,15 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Taseessa oleva alijäämän tasapainottaminen huomioidaan seuraavan taloussuunnitelman yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   332 §            11.12.2007

                                            Kunnanhallitus                   90 §              25.3.2008

 

107 §              POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / LASSE JA KYLLIKKI KALLIOKOSKI

 

 

Lasse ja Kyllikki Kalliokoski anovat poikkeamislupaa omistamansa lomarakennuksen ullakon rakentamiseksi oleskelutilaksi. Lomarakennus sijaitsee Kalliokoskien omistamalla Nokkala nimisellä tilalla Rn:o 6:79 Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Samalle tontille rakennetaan myös kylmävarasto.

 

Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2. Yhteenlasketusta kerrosalasta loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80 m2. Saunan osuus saa olla enintään 25 m2. Rakennusten kerrosluku yksi (1). (rakennusjärjestys 5.3)

 

                                             Lisäksi poikkeamislupaa haetaan kerroslukuun.

 

                                             Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan MRL 171 §:n mukaiset poikkeamiset kunnan osalta ratkaisee kunnanhallitus.

 

                                             Kyseessä ei ole uusi loma-asunto, vaan vanhan laajentaminen. Poikkeaminen täyttää MRL 172 §:n edellytykset.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä

                                             varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KH 90 §                             Asiasta ollaan oltu yhteydessä Lounais-Suomen Ympäristökeskukseen ja sieltä on todettu, että poikkeamisluvan

käsittely kuuluu kunnan toimivaltaan.

 

                                            Naapureiden kuulemiset saadaan kokoukseen mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Lasse ja Kyllikki Kalliokoskelle poikkeamisluvan haetun mukaisesti.

 

                                            Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin ehdollisena, koska naapureiden kuulemista ei oltu ehditty suorittaa.

 

                                            ----

 

KH 107 §                           Naapureiden kuulemiset saadaan kokoukseen mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Lasse ja Kyllikki Kalliokoskelle poikkeamisluvan haetun mukaisesti.

 

                                            Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

Kunnanhallitus                   61 §              30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

                                            Kunnanhallitus                   129 §            24.4.2007

                                            Kunnanhallitus                   330 §            11.12.2007

 

108 §           JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007 on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KH 330 §                           Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että Jämi-Infon hoitoa jatketaan kunnan toimesta 30.6.2008 saakka.

                                            Järjestely on perusteltua sillä, että seudullisen matkailuprojektin henkilön palkkausaika on saatu jatkettua myös kesäkuun

                                            loppuun. Hän toimii tällä hetkellä toisena työntekijänä infon tiloissa. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      jatkaa Jämi-Infon toimintaa nykyisessä muodossaan 30.6.2008 saakka

2.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.1.-30.6.2008 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka. Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 €/kk.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KH 108 §                             Jämi-Infon jatkumisesta on pidetty useita neuvotteluja Jämin alueen yrittäjien kanssa.

                                             Kunnan tavoitteenahan on ollut muuttua palvelujen tuottajasta palvelujen ostajaksi.

 

                                             Suurin osa alueen yrittäjistä kannattaa Sanni Luomahaaran esitystä, jonka mukaan hän perustaisi yrityksen, joka myyntityön lisäksi huolehtisi myös Jämi-Infosta. Hän vuokraisi Jämi säätiöltä ja Jämijärven kunnalta tarvittavat ”työkalut” eli Jämin www-sivut ja Jämi-Infon puhelinnumeron.

 

                                             Toisena vaihtoehtona on ollut se, että info erotetaan kokonaan myynnistä ja infolla olisi laajapohjainen johtoryhmä, joka koordinoi infon toimintaa ja huolehtisi Jämin sivujen kehittämisestä.

                                            

                                             Infotyöntekijä olisi ko. mallissa esim. kunnan palkkalistoilla ja yrittäjät osallistuisivat toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

 

Infon jatkosta keskusteltiin edellisen kunnanhallituksen kokouksen lopussa ja kunnanhallitus evästi valmistelijoita valmistelemaan asiaa Sanni Luomahaaran esittämän mallin pohjalta.

 

Valmistelutyöryhmän kokous on 28.3.2008.

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu esityslistan lähdön jälkeen kaksi kirjelmää: esitys laajapohjaisen Jämi-Infon muodostamiseksi liite nro 108.1 ja ehdotus Jämi-Infon toiminnan jatkuvuudelle liite nro 108.2.

 

Koska kunnan tavoitteena on olla jatkossa palvelujen ostajana, ei tuottajana, kunnanjohtaja on ollut yhteydessä kunnan tilintarkastajiin. Kunnan tilintarkastaja on ollut sitä mieltä, että palvelujen ostaminen on syytä kilpailuttaa. Kilpailuttamisen raja-arvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 15.000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää:

 

1.      merkitä liitteen nro 108.1 ja liitteen nro 108.2 mukaiset ehdotukset tiedokseen

2.      todeta, että kunta jatkossa toimii ensisijaisesti Jämi-Infon palvelujen ostajana, ei niiden tuottajana

3.      kilpailuttaa kunnan matkailupalveluiden hoidon ostopalveluna (Jämi-Infon kuntaosuuden)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____