Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 6.3.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.3.2008 kello 10.00

 

Paikka

 

Puhelinkokous

Käsiteltävät asiat

81 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   86

82 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  86

83 §     PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN   87

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.3.2008 kello 10.00 – 10.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Puhelinkokous

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 81-83

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Seuraavassa kokouksessa

Allekirjoitukset

 

 

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   1.4.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

81 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

82 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                                                                      


 

 

83 §              PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN

 

                                            Perusturvajohtaja Aki Rantasen määräaikaisuus päättyy vuoden 2008 lopussa. Hän on ilmoittanut, että hän siirtyy

vuoden 2009 alusta täysiaikaisesti oman yrityksen palvelukseen ja ei siten ole käytettävissä kunnan

perusturvajohtajaksi määräajan päättymisen jälkeen.

 

Sote-piirin valmistelusta johtuen kunnan tulee mahdollisimman nopeasti saada uusi perusturvajohtaja, jotta hän ehtii perehtyä tehtäviinsä ennen Sote-piirin käynnistymistä.

 

                                            Aki Rantanen on alustavasti antanut suostumuksensa, että hän voi siirtyä kunnan sisällä eri tehtäviin jo aiemmin, jotta

                                            perusturvajohtajan virka saadaan täytettyä mahdollisimman nopeasti.

 

                                            Näistä järjestelyistä tehdään erillinen päätös (sopimus).

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää julistaa perusturvajohtajan viran auki siten, että hakuaika päättyy 4.4.2008. Hakuilmoitus julkaistaan Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunnassa ja Aamulehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla.

                                            Lisäksi hakuilmoitus lähetetään työvoimatoimistoon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            _____