Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 6.3.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.3.2008 kello 17.30

 

Paikka

 

Ikaalisten kaupungintalo

Käsiteltävät asiat

62 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   66

63 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  66

64 §     KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-29.2.2008  67

65 §     KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.2.2008 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   68

66 §     TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN   69

67 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN   70

68 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  71

69 §     JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN  ATERIOIDEN  HINTA  72

70 §     ERITYISAVUSTUKSEN SAAMINEN   74

71 §     LAUSUNTO MAAKUNNAN ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE  SELVITYKSESTÄ  75

72 §     SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LIITTÄMINEN  TASEYKSIKKÖNÄ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN  KUNTAYHTYMÄÄN   76

73  §    LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN  LUONNOKSESTA  78

74 §     OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN OTTAMINEN   79

75 §     SAATAVIEN POISTO   80

76 §     POHJOIS-SATAKUNNAN VIESTINTÄ OY:N TARJOUS  MARKKINOINTIYHTEISTYÖN JATKAMISEKSI / RADIO SUN   81

77 §     KESÄTEATTERI-HANKE   82

78 §     HENKILÖJÄRJESTELYJÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ  83

79 §     SONERAN ASIAKASTIEDOTE KOSKIEN HARVAAN ASUTTUJEN ALUEIDEN  LANGATTOMIA PALVELUITA  84

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.3.2008 kello 17.30 –  18.37

 

KOKOUSPAIKKA

 

Ikaalisten kaupungintalo

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 62-79

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Seuraavassa kokouksessa

Allekirjoitukset

 

 

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   18.3.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

62 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

63 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                                                                      

 

64 §              KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-29.2.2008

 

 

                                            Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-29.2.2008 ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

65 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.2.2008 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.2.2008

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            13 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            14 § Tarkastuslautakunnan varajäsenjärjestelyt

                                            15 § Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Pohjois-Satakuntaan

                                            16 § Puitelain velvoitteiden täyttyminen Jämijärven kunnan ilmoittamien tietojen perusteella

                                            17 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            18 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 28.2.2008 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

66 §              TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN

 

                     

Kunnassa on ollut käytäntö, että kunta maksaa omistamiensa taloyhtiöiden kulloinkin tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

 

                                            Käytäntö kuitenkin muutettiin muutama vuosi sitten siten, että vuokrien maksun sijaan kunta kuittasi vuokran suuruutta                                            vastaavan määrän saataviaan taloyhtiöltä.

 

                                            Taloyhtiöllä on kuitenkin jatkuvasti maksuvalmiusongelmia ja yhtenä syynä on tyhjänä olevat asunnot.

Tästä syystä kunta maksoi v. 2007 tyhjien asuntojen vuokrat ja näyttää, että käytäntöä on tarpeen jatkaa myös vuonna 2008.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää maksaa kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjänä olevien asuntojen vuokrat vuoden 2008 osalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

                                           

 

67 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tekninen lautakunta                               4.12.2007

                                            Vapaa-aikalautakunta                           19.2.2008

                                            Sivistyslautakunta                                   21.2.2008

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

68 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen hankkeen loppuraportti

-          Velka- ja kuluttajaneuvonta vuonna 2007

-          D-Fence turvallisuusraportti 2/2008

-          Satakunnan maistraatti, väkilukutiedote 15.2.2008

-          Tiehallinto, päätös liikenteelle luovutus 5424/2008/30

-          Tiehallinto, päätös liikenteelle luovutus 1560/2008/30

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2008

-          Satakunnan kehitysvammaisten Tukipiiri ry, kannanotto yhdistettävien Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin tulevasta nimestä

-          Kuntarahoitus, korkovahvistus

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200802

-          Kankaanpään kaupunki, ote maaseutuviranomaisten yhteistoiminta Jämijärven kunnan ja Kankaanpään kaupungin kesken

-          Kuntaliitto, Siirtymävaiheen järjestelyt - kuntaliitokset ja kuntayhtymien purkaminen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

-          Vihu, Pihlajamäki I

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta             19 §              21.2.2008

 

 

69 §              JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

 

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2008 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 27.11.2007/n:o 1626/32/2007  /13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,90 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 3,12 euroa ateriaa kohden.

 

                                            VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

                                            Ravintoaineet (sisältää alv:n)                36.635 €

                                            Palkat (myös sijaiset)                            45.539 €

                                            Sosiaalikulut (myös sijaiset)                 11.112 €

 

                                            yhteensä                                                  93.286 €     

 

                                            kustannukset valmistettua ateriaa kohden 38190 valmistetun aterian mukaan ovat 2,44 euroa.

 

 

Ehdotus:                             Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Jämijärven keskuskoulun keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2008 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,90 euroa ateriaa kohden ja

 

                                            2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

 

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 3,12 euroa ateriaan kohden.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 69 §                             

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

70 §              ERITYISAVUSTUKSEN SAAMINEN

 

                                            Jämijärven kunta on hakenut erityisavustusta perusopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2008-2009.

 

Opetusministeriö on käsitellyt hakemuksen ja myöntää Jämijärven kunnalle valtion erityisavustusta tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen kehittämiseen 15 0000 euroa.

 

                                            Valtionavustuksen käyttötarkoitus ja tarkemmat ohjeet ilmenevät liitteestä nro 70.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä Opetusministeriön päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

71 §              LAUSUNTO MAAKUNNAN ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE SELVITYKSESTÄ

 

                                            Satakunnan maakuntakaavan valmisteluaineistoon on Satakuntaliiton alueiden käytön osalta laadittu ”Maakunnan

                                            aluerakenne” -selvitys. Selvitys valmistui ”Maakunnallisen aluerakenneanalyysimenetelmien kehittäminen” –hankkeen

(2006-2007) loppuraporttina.

 

Selvitysraporttiluonnos on lähetetty mm. kunnille tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten. Palaute on pyydetty 7.3.2008 mennessä.

Raporttiluonnos on nähtävillä luottamushenkilöiden perehtymistä varten kunnanjohtajan työhuoneessa kunnanhallituksen kokoukseen asti.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenneselvityksen tiedokseen ja ilmoittaa, ettei sillä

                                            ole huomautettavaa siitä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

72 §              SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LIITTÄMINEN TASEYKSIKKÖNÄ SATAKUNNAN

SAIRAANHOITOPIIRIN    KUNTAYHTYMÄÄN

 

                                            Osana kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6 §:n mukaista laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen

                                            turvaamiseksi on valmisteltu Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän liittämistä taseyksikkönä Satakunnan

                                            sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.

 

                                            Liittäminen tapahtuisi liiketoimintasiirron periaatteita noudattaen 1.1.2009 lukien.

 

                                            Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymää ei perussopimuksen 26 §:n tarkoittamalla tavalla pureta eikä taloudellista

                                            loppuselvitystä suoriteta vaan kysymyksessä on perussopimuksen 26 §:n tarkoittama muu järjestely.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ottaa vastattavakseen kaikista Satakunnan erityishuoltopiirin

kuntayhtymän varoista, veloista, takauksista, sopimuksista ja sitoumuksista sekä toiminnan kokonaisuudesta.

 

                                            Satakunnan erityshuoltopiirin kuntayhtymän henkilöstöön kokonaisuudessaan sovelletaan puitelain 13 §:n henkilöstön

                                            asemaa koskevia säännöksiä.

 

                                            Jäsenkuntien valtuustoilta on pyydetty päätökset asiaa koskien 31.3.2008 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1.      Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä osana Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6 §:n mukaista laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi liitetään taseyksikkönä liiketoimintasiirron periaatteita noudattaen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 1.1.2009 lukien,

2.      Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymää ei perussopimuksen 26 §:n tarkoittamalla tavalla pureta eikä taloudellista loppuselvitystä suoriteta, vaan kysymyksessä on perussopimuksen 26 §:n tarkoittama muu järjestely,

3.      Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ottaa vastattavakseen kaikista Satakunnan erityishuoltopirin kuntayhtymän varoista, veloista, takauksista, sopimuksista ja sitoumuksista sekä toiminnan kokonaisuudesta,

4.      todetaan, että Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilöstöön kokonaisuudessaan sovelletaan Puitelain 13 §:n henkilöstön asemaa koskevia säännöksiä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

73  §             LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSENLUONNOKSESTA

 

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitus pyytää kunnanhallitusten lausuntoa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

                                            perussopimusmuutoksen luonnoksesta.

                                            Lausuntopyynnöllä täydennetään ja viitataan erilliseen Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän esitykseen.

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusmuutoksen ja sen perustelut 1.1.2009 lukien on

                                            valmistellut seuraava työryhmä:

                                           

-          kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa, Harjavalta

-          kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, Kankaanpää

-          kunnanjohtaja Seppo Ala-Siuru, Lappi

-          hallituksen puheenjohtaja Pentti Kilkku, Satakunnan sairaanhoitopiiri

-          hallituksen puheenjohtaja Juha Nummela, Satakunnan erityishuoltopiiri

-          sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja

-          kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen, Satakunnan erityishuoltopiiri

 

                                            Lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan kantaa myös kuntayhtymän nimeen 1.1.2009 lukien. Nimivaihtoehdot ovat:

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai Satakunnan sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

 

                                            Luonnos kuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2009 lukien perusteluineen on liitteenä nro 73.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole lisättävää perussopimuksen muutosehdotukseen.

Nimivaihtoehdoista kunnanhallitus toteaa, että Satakunnan sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä kuvaa

paremmin uuden kuntayhtymän tehtäväkenttää.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

74 §              OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN OTTAMINEN

 

 

                                            Jämijärven kunnan vastuuvakuutukset eivät pidä sisällään oikeusturvavakuutusta.

 

Asioiden käsittely on useilta osin tullut vaikeammaksi ja yhä useammin asiat riitautetaan, ja tällöin tarvitaan asianajoapua.

 

                                            Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolalta on pyydetty tarjous kunnan vakuutuskannan täydentämiseksi

oikeusturvavakuutuksella.

                                            Liite nro 74.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen tarjouksen oikeusturvavakuutuksen ottamiseksi Jämijärven

kunnalle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

75 §              SAATAVIEN POISTO

                                     

                     

                                            Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys saatavien poistamiseksi vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Liite nro 75.1.

 

Ehdotus.                            Kunnanhallitus päättää poistaa oheisen liitteen mukaiset saatavat

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

76 §              POHJOIS-SATAKUNNAN VIESTINTÄ OY:N TARJOUS MARKKINOINTIYHTEISTYÖN JATKAMISEKSI / RADIO SUN

 

                     

                                            Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy on jättänyt tarjouksen/sopimusluonnoksen markkinointi yhteistyön jatkamiseksi

vuonna 2008.

Radiomainontaa (Radio SUN) ja muuta näkyvyyttä on toteutettu vuoden 2007 aikana ja siitä on saatu hyvät kokemukset.

 

                                            Yhteistyön jatkamiseen on varauduttu talousarviossa.

 

                                            Yhteistyötarjous/sopimusluonnos ovat esityslistan liitteenä nro 76.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen yhteistyötarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

77 §              KESÄTEATTERI-HANKE

 

Jämijärvi-seura ry:llä on hankeaihio, jolla rakennettaisiin kesäteatteria varten esiintymislava ja muut tarvittavat rakennelmat. Hankkeeseen on tarkoitus hakea Leader-rahoitusta.

                                            Asian tiimoilta on jo pidetty yksi kokoontuminen. Muistio on liitteenä nro 77.1.

                                            Jämijärvi-seura on kääntynyt kunnan puoleen sopivan paikan löytämiseksi ko. hankkeelle.

                                            Vapaa-aikalautakunta on ottanut asian kunnan puolelta valmisteltavaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Jämijärvi-seuran hankkeen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

78 §              HENKILÖJÄRJESTELYJÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

 

 

PARAS –hankkeeseen liittyen ja muutoinkin kunnassa on vuoden 2008 aikana tavallista suurempi määrä henkilöstöjärjestelyjä.

 

                                            Järjestelyjen valmistelua varten olisi hyvä perustaa työryhmä, jossa on sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää perustaa henkilöstöjärjestelyn valmistelua varten työryhmän.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Työryhmään nimettiin Matti Leppihalme, Olli Seppälä, Päivi Leponiemi ja Esa Ala-Karvia.

                     

                                            _____


 

79 §              SONERAN ASIAKASTIEDOTE KOSKIEN HARVAAN ASUTTUJEN ALUEIDEN LANGATTOMIA PALVELUITA

 

 

Sonera investoi lähivuosina langattomaan tekniikkaan monilla paikkakunnilla, joilla pitkillä ja helposti vikaantuvilla puhelinlinjoilla on vähän käyttäjiä.

 

Sonera siirtyy ko alueilla vuoden 2009 loppuun mennessä langattomiin laajakaistapalveluihin. Samalla nykyiset kiinteän verkon puhelin- ja laajakaistapalvelut loppuvat.

 

                                            Asia koskee myös useita alueita Jämijärven kunnan sisällä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan, että Jämijärven kunta vastustaa Soneran lankaverkon ”alasajoa”, koska korvaava langaton verkko ei mahdollista mm. etätyöntekoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____