Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.2.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

12.2.2008 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

35 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  37

36 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  37

37 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  38

38 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  39

39 §      TEEMA-ASIAT / SIVISTYSTOIMI 40

40 §      PALOKOSKEN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN JA MUTKALAN TEOLLI- SUUSALUEEN LIITTYMÄJÄRJESTELYJEN VASTAANOTTOPÖYTÄKIRJA  41

41 §      ALUEARKKITEHTITOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUS  42

42 §      TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4.2.2008  43

43 §      TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENJÄRJESTELYT  44

44 §      KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUKSET  45

45 §      SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN  46

46 §      PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN ILMOITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA  49

47 §      OPETUS- JA KULTTURITOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN  VUODELTA 2007  50

48 §      SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KUNNAN TUOTTAMIEN AINEISTOJEN 

            TALLENTAMISEKSI KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN  51

49 §      JÄMIN PUHTIPOJAT OY:N 31.12.2007 TEKEMÄ KANTELU  52

50 §      JÄMI-JYLLI YKSITYISTIETÄ KOSKEVA KIRJELMÄ  53

51 §      -------------

52 §      LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KUNNALLE  55

53 §      NUORTEN SM-HIIHTOJEN JÄMILLÄ 1.-2.3.2008 MARKKINOINTI- JA YHTEISSOPIMUS / JÄMIN JÄNNE  56

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

12.02.2008 kello 18.30 – 21.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Tuija Ranta                               puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

Anne Lax                                   varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Matti Leppihalme

Hilkka Lahdensivu

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Rolf Björkman                     klo 18.34-19.10

 

ASIAT

 

§§ 35 - 53

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tuija Ranta                               Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   19.2.2008

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                       Markku Kujala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   19.2.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

35 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 

 

 

 

 

36 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Päivi Leponiemi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                           

Puheenjohtaja esitti työjärjestyksen muutoksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavaksi käsiteltiin § 39, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

                                            _____

 

                                           

 

37 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat

 

                                            Satakunnan erityishuoltopiirin ky ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ky, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustamista koskeva selvitys ja valmistelutyö, ohjausryhmä15.1.2008

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 


38 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Tykistöprikaati, lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Kuntaliitto, kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2008

-          Kuntaliitto, kiinteistöjen arvonlisäverotuksen muutokset

-          Kuntaliitto, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2008

-          Kuntaliitto, sairaankuljetustaksan muutos 1.1.2008

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2007

-          Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200801

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.3.2008

-          tilasto www.jamijarvi.fi

-          Satakunnan maistraatin alueen henkilömuutokset

-          Valtionkonttori, vuokratalojen tukitoimenpiteet vuonna 2008

-          Tiehallinto, Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2012

-          Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen / loppuraportti

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Lepistö

o       Tykköö, Viitasalo

o       Jämijärvi, Rajakallio

o       Peijari, Harjula rn:o 2:253

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____          

 

                     


 

39 §              TEEMA-ASIAT / SIVISTYSTOIMI

 

                     

Rehtori Rolf Björkman tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään sivistystoimen ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden suunnitelmia.

                                            Rehtori Rolf Björkmanin esitys on liitteenä nro 39.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tiedoksi rehtori Rolf Björkmanin esityksen.

 

                                            Rehtori Rolf Björkman oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.34-19.10.

 

                                            _____


 

 

40 §              PALOKOSKEN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN JA MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN LIITTYMÄJÄRJESTELYJEN

VASTAANOTTOPÖYTÄKIRJA

 

 

Palokosken kevyenliikenteenväylän ja Mutkalan teollisuusalueen liittymäjärjestelyhankkeiden osalta on pidetty vastaanottotarkastus 1.2.2008.

 

                                            Kuntaa tilaisuudessa on edustanut hankkeiden vetäjä rakennusinsinööri Pentti Virtanen.

                                           

                                            Pöytäkirja tarkastuksesta on liitteenä nro 40.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee vastaanottopöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____


 

 

41 §              ALUEARKKITEHTITOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUS

 

                     

Kankaanpään kaupunki on hakenut Ympäristöministeriöltä avustusta aluearkkitehtitoimintaan.

Aluearkkitehti toimii kuuden kunnan alueelle; Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Siikainen ja Kankaanpää.

 

                                            Ympäristöministeriö on myöntänyt päätöksellään 4.2.2008 valtionavustusta enintään 27 450 euroa.

 

                                            Avustettavan toiminnan osuus on 90 % ja suuntautuu Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntiin.

Kankaanpään kaupungin osuus on 10 % aluearkkitehdin työpanoksesta eikä tämä osuus kuulu valtionosuuden piiriin, vaan kaupunki osallistuu toimintaan kokonaan omalla kustannuksellaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee aluearkkitehtitoimintaan saadun valtionavustuksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 


 

 

42 §              TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4.2.2008

 

 

                                            Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa 4.2.2008.

Toimielinten päätösten seurannan kohdalla tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, ettei vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjoja vuosilta 2006 ja 2007 ole Jämijärven kotisivuilla.

                                            Muuta huomautettavaa ei pöytäkirjasta ilmene.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 4.2.2008 tiedokseen ja

2.      kehottaa vapaa-aikalautakuntaa laittamaan pöytäkirjansa vuosilta 2006 ja 2007 kunnan kotisivuille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____


 

 

43 §              TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENJÄRJESTELYT

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti 28.8.2007 § 57 kohta 3 valita Krista Antilan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi Sirpa Kuusikosken ja nimetä hänet samalla tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

 

                                            Krista Antilan henkilökohtaisena varajäsenenä on toiminut Pekka Lanne.

 

Tilintarkastuksen 4.2.2008 yhteydessä todettiin, että koska kyse oli henkilökohtaisesta varajäsenyydestä, niin Pekka Lanteesta ei tule automaattisesti Sirpa Kuusikosken varajäsentä.

 

                                            Valtuuston tulee näin ollen valita Sirpa Kuusikoskelle henkilökohtainen varajäsen.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Sirpa Kuusikoskelle henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____


 

 

44 §              KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUKSET

 

 

 

Kunnanhallituksen alkuperäisen kokousaikataulun mukaan 12.2. pidettävän kokouksen jälkeen seuraava kokous on vasta 4.3. Puitelain velvoitteiden täyttymiseen liittyviin kysymyksiin tulee antaa vastaus valtiolle 29.2.2008 mennessä.

                                            Vastaukset edellyttää valtuuston päätöstä.

 

                                            Tämän lisäksi Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta tulee antaa lausunto myös 29.2.2008 mennessä.

 

                                            Kunnanhallituksen tulee pitää näin ollen ylimääräinen kokous vielä helmikuussa siten, että valtuusto ehtii antamaan

                                            vastauksensa PARAS-hankkeeseen vielä helmikuun aikana.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ylimääräisen kunnanhallituksen sekä valtuuston kokouksen kokousajankohdasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen ylimääräinen kokous pidetään to 21.2.2008 klo 17.00 ja seuraava valtuusto to 28.2. klo 18.00.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   331 §            11.12.2007

                                            Kunnanvaltuusto                77 §              18.12.2007

 

45 §             SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUO-  DOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

 

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 331.1.

 

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta on liitteenä nro 331.2.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektisihteeri

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

                       

                                            Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            -----

 

 

KV 77 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            ____

 

 

 

KH 45 §                             Yhteistoiminta-alueen etenemisestä pidetään kuntien yhteinen informaatio- ja esittelytilaisuus 7.2.2008, jossa jaetaan myös tämän hetkinen valmis ”luonnosmateriaali”.

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsenille jaettiin 7.2.2008 seminaarissa esitellyt sopimusluonnokset: puitesopimus, perussopimus,

                                            yhteistoimintasopimus ja liiketoimintasuunnitelma.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      käydä asian jatkovalmistelua varten lähetekeskustelun

2.      laatia aikataulun hankkeen etenemisestä Jämijärven kunnassa

 

Päätös:                              Kunnanhallitus kävi asian jatkovalmistelusta lähetekeskustelun ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla aikataululla: viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

                                            

                                            _____

                     

 

46 §              PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN

                      ILMOITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA          

 

 

Sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö ovat lähettäneet Jämijärven kunnalle 20.12.2007 päivätyn kirjeen, jolla on pyydetty lisäselvityksiä siitä, miten puitelain velvoitteet tullaan täyttämään Jämijärven kunnassa.

 

Em. kirje on postitettu ennakkoon valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 2.1.2008. Kirje on esityslistan liitteenä nro 46.1.

 

                                            Asia ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä neuvottelut esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asian jatkovalmistelun aikataulusta ja evästää valmistelijaa.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus evästi valmistelijaa ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla aikataululla:

                                            viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

 

                                            _____

 


 

47 §              OPETUS- JA KULTTURITOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELTA 2007

 

 

                                            Opetusministeriö on tarkistanut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia vuodelta 2007.

 

                                            Uuden laskelman mukaan kunta on saanut valtionosuuksia liikaa 5790 euroa. Liite nro 47.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tarkistamispäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____


 

 

 

48 §              SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KUNNAN TUOTTAMIEN AINEISTOJEN TALLENTAMISEKSI KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN

 

 

Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto ja Jämijärven kunta ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä kiinteistötietojärjestelmän pitämistä koskevissa tehtävissä. Liite nro 48.1.

 

Vastaavanlaisen sopimuksen ovat tehneet lähes kaikki Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston alueen kunnista.

 

                                            Kunnan velvoitteet ja maanmittaustoimiston tehtävät ilmenevät sopimuksesta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tehdyn sopimuksen hyväksyen tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____


 

 

49 §              JÄMIN PUHTIPOJAT OY:N 31.12.2007 TEKEMÄ KANTELU

 

                                           

Jämin Puhtipojat Oy on tehnyt 31.12.2007 kantelun Mielahden loma-asuntoalueen osoitetietojen puutteista Jämijärven kunnassa. Liite nro 49.1.

 

                                            Lääninhallitus on pyytänyt Jämijärven kunnalta selityksen kantelun johdosta.

 

                                            Kunta on aikanaan Mielahden ranta-asemakaavan saatua lainvoiman toimittanut kaavakartan ja kaavoitusselostuksen

                                            kaikille niille viranomaisille, joita laki edellyttää.

 

Mielahden alueen rakentumisen myötä ilmeni kuitenkin, etteivät osoitteet olleet tavoittaneet kaikkia viranomaisia. Jämin Puhtipoikien tekemän suullisen reklamaation pohjalta Jämijärven kunta toimitti Mielahden ranta-asemakaavan kartta-aineiston 6.8.2007 seuraaville viranomaisille:

 

-          Pirkanmaan hätäkeskus

-          Satakunnan hätäkeskus

-          Kankaanpään poliisilaitos

-          Porin poliisilaitos ja

-          Satakunnan pelastuslaitos

 

                                            Näin ollen Jämin Puhtipojat Oy:n tekemä kantelu on aiheeton.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen selityksen. Liite nro 49.2.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____


 

 

50 §              JÄMI-JYLLI YKSITYISTIETÄ KOSKEVA KIRJELMÄ

 

 

Jämin alueen toimijat c/o Risto Uusi-Salava ovat jättäneet kunnanhallitukselle oheisen liitteen nro 50.1. mukaisen kirjelmän.

 

Kirjelmä pitää sisällään esityksen Jämi-Jylli yksityistien siirtämisestä kokonaan kunnan kunnossapitoon. Lisäksi kirjelmässä on esitetty, että kunta maksaisi tien peruskorjauksen kustannukset niiltä osin, mitä valtion avustusosuuden jälkeen jää maksettavaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kirjelmän pohjalta seuraavaa:

 

1.      tien kunnossapidosta on tehty sopimus tiehoitokunnan ja kunnan väillä valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Sopimuksen perusteella kunta vastaa tien hoidosta annettujen määrärahojen puitteissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

 

2.      tien peruskorjauksen osalta kunta on varannut talousarvioon määrärahan tiehoitokunnan ja valtion kanssa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

 

3.      kunnanhallitus korostaa, että tienhoitoon liittyen kunnan yhteistyötahona on tiehoitokunta, ei yksittäiset tien käyttäjät.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 

 

51 §              ---------------

 

 

 

52 §              LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KUNNALLE

 

 

Keskuskoulun ja kunnan ystävyyskuntamatkojen yhteydessä on ollut ongelmia lentomatkojen tilaamisessa, koska kunnalla ei ole käytössä luottokorttia.

 

                                            Halvimmat lennot saadaan suoraan tilaamalla ne internetistä, ja tällöin maksu hoidetaan välittömästi luottokortilla.

                                            Nyt on jouduttu käyttämään yksityisten henkilöiden luottokortteja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnalle hankitaan

                                            luottokortti luottorajan ollessa 7500 euroa.

 

                                            -----

 

KH 52 §                             Yleisessä toimistossa on selvitetty kunnalle parhaiten sopivaa luottokorttia. Se on tällä hetkellä Business Eurocard.

Se myönnetään yritykselle, mutta se luovutetaan ainoastaan nimetylle henkilölle. Korttia saa käyttää ainoastaan henkilö, jonka nimelle kortti on asetettu.

                                           

                                            Samaan tiliin voidaan kohdistaa useampi kortti.

                                            Käyttöehdot liite nro 52.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      perustaa Business Eurocard tilin ja

2.      nimetä Jämijärven kunnan Business Eurocardin kortin haltijat.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että

                                            Business Eurocardin kortin haltijoiksi nimettiin kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja rehtori Rolf Björkman.

 

                                            _____


 

 

53 §              NUORTEN SM-HIIHTOJEN JÄMILLÄ 1.-2.3.2008 MARKKINOINTI- JA

                      YHTEISSOPIMUS / JÄMIN JÄNNE

 

 

                                            Jämin Jänne järjestää nuorten SM-hiihdot Jämillä 1.-2.3.2008.

                                           

                                            Asiaan liittyen kunta ja Jämin Jänne ovat käyneet neuvotteluja kunnan näkyvyydestä kisojen aikana.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta Jämin Jänne ry on tehnyt esityslistan liitteen nro 53.1. mukaisen tarjouksen markkinointi- ja yhteistyösopimukseksi.

                                            Tarjousten täydennykseksi on sovittu, että kunta saa tarvittaessa VIP-passeja tarjousta enemmän.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      hyväksyä Jämin Jänne ry:n tarjouksen yhteistyöstä Jämillä järjestettävien Nuorten SM-hiihtojen 1.-2.3.2008 osalta

2.      rahoittaa yhteistyösopimuksen siten, että kunnanhallituksen kehittämisrahoista osoitetaan 3 000 euroa ja loput 1 000 euroa osoitetaan vapaa-aikalautakunnan budjetista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____