JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 31.3.2008 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 

20 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                 

21 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

22 §              Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän liittäminen taseyksikkönä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään

23 §              Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Pohjois-Satakuntaan

24 §              Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen maksuosuusperusteen osalta                     

25 §              Hiihtotunnelin tervehdyttämissuunnitelmaan liittyvät lainajärjestelyt

26 §              Matkahuollon järjestelyt Jämijärven kunnassa         

27 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

28 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 3.4.2008 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 19.3.2008

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2008

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 20.3.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.3.2008 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

20 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   20

21 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  20

22 §   SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN           LIITTÄMINEN  TASEYKSIKKÖNÄ SATAKUNNAN

          SAIRAANHOITOPIIRIN  KUNTAYHTYMÄÄN   21

23 §   SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-          ALUEEN MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN   23

24 §   SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN            MAKSUOSUUSPERUSTEEN OSALTA  27

25 §   HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN           LIITTYVÄT  LAINAJÄRJESTELYT   28

26 §   MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA  31

27 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ

          KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT   32

28 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT   33

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2008                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

31.3.2008 kello 19.00 - 19.34

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtanen Pasi                          varajäsen

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti                    

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Sjöman Mia                              varajäsen § 25 osalta

Pitkänen Anneli                        varajäsen § 25 osalta

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 20 - 28

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.4.2008

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski                     Merja Lahdenpää

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   3.4.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

20 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.3.2008 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 27.3.2008 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 25.3.2008. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 26.3.2008. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

 

                                            ____

 

 

 

 

 

21 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Kuusikoski ja Merja Lahdenpää.

 

                                            _____

 

 

                                                                                      


                                            Kunnanhallitus                   72 §              11.3.2008

 

                                           

22 §              SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LIITTÄMINEN TASEYKSIKKÖNÄ SATAKUNNAN

SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄÄN

 

                                            Osana kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6 §:n mukaista laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen

                                            turvaamiseksi on valmisteltu Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän liittämistä taseyksikkönä Satakunnan

sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.

 

                                            Liittäminen tapahtuisi liiketoimintasiirron periaatteita noudattaen 1.1.2009 lukien.

 

                                            Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymää ei perussopimuksen 26 §:n tarkoittamalla tavalla pureta eikä taloudellista

loppuselvitystä suoriteta vaan kysymyksessä on perussopimuksen 26 §:n tarkoittama muu järjestely.

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ottaa vastattavakseen kaikista Satakunnan erityishuoltopiirin                                                           kuntayhtymän varoista, veloista, takauksista, sopimuksista ja sitoumuksista sekä toiminnan kokonaisuudesta.

 

                                            Satakunnan erityshuoltopiirin kuntayhtymän henkilöstöön kokonaisuudessaan sovelletaan puitelain 13 §:n henkilöstön

asemaa koskevia säännöksiä.

 

                                            Jäsenkuntien valtuustoilta on pyydetty päätökset asiaa koskien 31.3.2008 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1.      Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä osana Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6 §:n mukaista laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi liitetään taseyksikkönä liiketoimintasiirron periaatteita noudattaen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 1.1.2009 lukien,

2.      Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymää ei perussopimuksen 26 §:n tarkoittamalla tavalla pureta eikä taloudellista loppuselvitystä suoriteta, vaan kysymyksessä on perussopimuksen 26 §:n tarkoittama muu järjestely,

3.      Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ottaa vastattavakseen kaikista Satakunnan erityishuoltopirin kuntayhtymän varoista, veloista, takauksista, sopimuksista ja sitoumuksista sekä toiminnan kokonaisuudesta,

4.      todetaan, että Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilöstöön kokonaisuudessaan sovelletaan Puitelain 13 §:n henkilöstön asemaa koskevia säännöksiä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 22 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   331 §            11.12.2007

                                            Kunnanvaltuusto                77 §              18.12.2007

                                            Kunnanhallitus                  45 §              12.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   57 §              21.2.2008

                                            Kunnanvaltuusto                15 §              28.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   95 §              25.3.2008

 

23 §              SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

 

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 331.1.

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta on liitteenä nro 331.2.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektisihteeri

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

                       

                                            Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            -----

 

 

KV 77 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

KH 45 §                             Yhteistoiminta-alueen etenemisestä pidetään kuntien yhteinen   informaatio- ja esittelytilaisuus 7.2.2008, jossa jaetaan                                          myös tämän hetkinen valmis ”luonnosmateriaali”.

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsenille jaettiin 7.2.2008 seminaarissa esitellyt sopimusluonnokset: puitesopimus, perussopimus,

                                            yhteistoimintasopimus ja liiketoimintasuunnitelma.

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      käydä asian jatkovalmistelua varten lähetekeskustelun

2.      laatia aikataulun hankkeen etenemisestä Jämijärven kunnassa

 

Päätös:                              Kunnanhallitus kävi asian jatkovalmistelusta lähetekeskustelun ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla                                  aikataululla: viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

                                            

                                            ------

 

KH 57 §                             Esityslistan liitteenä ovat viimeiset sopimusluonnosversiot 

                                            liite nrot 57.1 - 57.3.

 

Kunnanjohtaja kävi läpi tilannekatsauksen ja sopimusluonnoksiin tehdyt muutokset. Valmistelua varten on perustettu kolme työryhmää: taloustyöryhmä, tietohallintotyöryhmä ja tukipalveluryhmä. Henkilöstösopimuksesta on valmisteilla myös luonnos.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimusluonnokset valtuustolle tiedoksi

2.      ottaa esille Jämijärven kunnan kannalta tärkeät seikat sopimusten jatkovalmistelun kannalta

3.      nimetä neuvottelijat mahdollisesti tarvittaviin jatkoneuvotteluihin kuntien välillä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimukset tiedoksi valtuustolle

2.      että Jämijärven kunnan kannalta tärkeitä asioita jatkovalmisteluissa ovat:

-          Jämijärven Vanhustentalo yhdistyksen ja kunnan välisen ostopalvelusopimuksen siirtäminen sellaisenaan uuden liikelaitoskuntayhtymän vastuulle

-          perusturvajohtajan viran täyttäminen Jämijärven kunnassa vuoden 2008 syksyllä.

3.      nimetä neuvottelijoiksi mahdollisiin jatkoneuvotteluihin valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralan, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

 

                                            -----

 

KV 15 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            -----

 

 

KH 95 §                             Esityslistan liitteenä on sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämismallista Pohjois-Satakunnassa (ns. puitesopimus), Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimus ja yhteistoimintasopimus. Liite nrot 95.1, 95.2 ja 95.3.

 

Liitteenä oleviin sopimusluonnoksiin on tehty ne korjaukset, jotka kuntien puheenjohtajien tapaamisessa oli sovittu sekä eräitä kuntaliiton lakimiesten esittämiä tarkennuksia.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat Pohjois-Satakunnan peruspalveluiden                                                          liikelaitoskuntayhtymän puitesopimuksen, perussopimuksen sekä yhteistoimintasopimuksen.

 

Päätös:                              Laajan keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 23 §                             Yhteistyötoimikunnan käsittely 26.3.2008 § 3 on liitteenä nro 23.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   96 §              25.3.2008

 

24 §              SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN   MAKSUOSUUSPERUSTEEN OSALTA

 

 

                                            Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt esittää jäsenkunnille Satakuntaliiton perussopimuksen muuttamista

maksuosuusperiaatetta (24 §) koskien.

 

                                            Liiton nykyinen perussopimus on tältä osin vanhentunut, koska siinä käytettyä veroäyrin käsitettä ei enää ole.

 

Muutosesityksessä on lähdetty siitä, että maksuosuudet määräytyisivät jatkossa kunnallis- ja yhteisöverojen perusteella.

Esitys on harkinnassa olleista eri vaihtoehdoista lähinnä nykyistä perussopimuksen mallia kuitenkin niin, ettei mukana ole enää vanhentunutta veroäyrinkäsitettä.

 

                                            Laskelma eri muutosvaihtoehdoista on liitteenä nro 96.1.

                                            Esitys perussopimuksen muuttamiseksi on liitteenä nro 96.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muuttamisen Satakuntaliiton maakuntahallituksen 25.2.2008 § 39 esittämällä tavalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 24 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   60 §              21.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   100 §            25.3.2008

 

25 §              HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT LAINAJÄRJESTELYT

                                           

Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli kunnanhallituksen edellisen kokouksen jälkeen Jämin hiihtotunnelin käymiä lainajärjestelyneuvotteluja.

                                            Tällöin sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 21.2.2008.

                                           

Lainajärjestelyjen aikataulu on laadittu siten, että kaikki päätökset, niin kunnan kuin rahoituslaitostenkin osalta ovat valmiit viimeistään 31.3.2008.

 

                                            Muistio lainajärjestelyistä on liitteenä nro 60.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy muistiossa esitetyt lainajärjestelyt ja esittää edelleen muistion valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia jätetään pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan valtuuston iltakoulussa 28.02.2008 heti valtuuston kokouksen jälkeen.

 

                                            Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 

KH 100 §                           Asiaa käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 28.2., jossa selkeä enemmistö valtuutetuista oli neuvoteltujen lainajärjestelyjen

kannalla.

 

                                            Jämin Hiihtotunneli Oy:tä koskeva rahoittajasopimus on liitteenä nro 100.1.

 

                                            Rahoitusjärjestelyillä hiihtotunnelin lainavastuut pienenevät 39 %:lla eli 448.638,46 eurolla.

                                            Rahoitusjärjestely edellyttää kunnalta lisätakauksia. Kunnan takausvastuu lisääntyy 272.000 eurolla.

 

                                            Rahoitusjärjestelyjen mukaiset kunnan takaukset olisivat seuraavat:

 

                                            - Parkanon Säästöpankki                     157 000 euroa

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     215 000 euroa

                                            - Finnvera Oyj.                                           50 000 euroa

                                            yhteensä                                                  422 000 euroa

                     

                                            Järjestelyllä lakkaavat vanhat takaukset :

                                           

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     150 000 euroa

                                                                                                                                   __

 

                                            Takausvastuiden lisäys                         272 000 euroa     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      hyväksyy rahoitusjärjestelyt omalta osaltaan ja siihen liittyvät lisätakaukset. Lisätakaukset tuodaan yksilöitynä ja lainoihin sidottuina valtuuston seuraavaan kokoukseen.

 

2.      edellyttää takausvastuunsa 422 000 osalta vastavakuutena Finnvera Oyj:n jälkeen vapautuvia vuokraoikeuskiinnityksiä.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, ettei rahoitusjärjestelyä tule hyväksyä ja ettei kunnan takausvastuuta tule lisätä. Päivi Leponiemi kannatti Olli Seppälän tekemää ehdotusta.

 

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tulee suorittaa äänestys.

                                            Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne

jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka Olli Seppälän tekemää esitystä äänestävät ”Ei”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 Jaa -ääntä (Anne Lax, Tapio Rajalahti, Matti Leppihalme) ja

3 Ei -ääntä (Olli Seppälä, Päivi Leponiemi, Markku Kujala). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan äänellä kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän esityksen.

 

                                            -----

 

KV 25 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun hän totesi että, koska kaikki valtuuston puheenjohtajat olivat esteellisiä, tulee kokoukselle valita puheenjohtaja tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuutettu Ari Uusi-Rasin esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti tämän pykälän puheenjohtajaksi Rainer Rajamäen.

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, valtuutettu Tuija Ranta sekä valtuutettu Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja                       päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Hilkka Lahdensivun varajäsenenä Mia Sjöman ja Pentti Virtasen varajäsenenä Anneli Pitkänen osallistuivat tämän asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.

 

Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuuston jäsen Olli Seppälä esitti, ettei rahoitusjärjestelyjä hyväksyttäisi ja että kunnan takausvastuuta ei tule lisätä. Valtuutetut Päivi Leponiemi ja Mia Sjöman kannattivat Olli Seppälän tekemää esitystä.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tulee suorittaa äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää Päivi Leponiemen ja Mia Sjömanin kannattamaa esitystä äänestävät ”Ei”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 18 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

 

                                            Jaa               10 ääntä

                                            Ei                  7 ääntä

                                            Tyhjä             1 ääni

 

Puheenjohtaja totesi, että koska asian käsittely vaatii ainoastaan yksinkertaisen enemmistön, niin valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen ehdotus.

 

                                            Äänestysluettelo on liitteenä nro 25.1.

 

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   101 §            25.3.2008

 

26 §              MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

Matkahuollon palvelujen säilyvyyttä Jämijärven kunnassa on pidetty yrittäjien taholta erittäin tärkeänä. Myöskin seutulippujen käytön ja markkinoinnin kannalta ko. palvelu on tärkeä.

                                            Matkahuoltoa hoitanut Ay Kahvila-Huoltamo Köyhäpoika on lopettanut matkahuoltopalvelujen hoitamisen 1.3.2008.

Matkahuollon ja kunnanjohtajan välisissä neuvotteluissa on todettu, että 2 500 euron kunnan takausta tulee jatkaa, mikäli matkahuolto halutaan Jämijärvellä säilyttää. Jämin Auto Oy (TB-Jämijärvi) on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa matkahuoltotoimintaa.

Vanhan ja uuden yrittäjän takaukset ovat osan aikaa päällekkäin, koska liiketoiminnasta aiheutuneista tilittämättömiä suorituksia tulee vielä jälkikäteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää 2 500 euron takauksen Oy Matkahuolto Ab:lle koskien Jämin Auto Oy:n matkahuoltoasiamiestoimintaa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 26 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

27 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

 

                                            ____

                                                                

 

 

 

28 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                     

                     Valtuutettu Matti Leppihalme otti esille Jämijärven terveysaseman hammaslääkäritilanteen.  Hän oli erityisen huolissaan koululaisten hammashoidon tilanteesta ensi syksynä.

                     Valtuutetut ja kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen jäsenet Rainer Rajamäki ja Olli Seppälä totesivat, että tilanne on tiedostettu, mutta hammaslääkärien saatavuus on tällä hetkellä vaikeampi kuin lääkäreiden.

 

                                            Tilanteen vakavuus merkittiin tiedoksi.

 

                                            _____