JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa torstaina 28.02.2008 alkaen kello18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 

12 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

13 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

14 §              Tarkastuslautakunnan varajäsenjärjestelyt

15 §              Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Pohjois-Satakuntaan

                      16 §              Puitelain velvoitteiden täyttyminen Jämijärven kunnan

                      ilmoittamien tietojen perusteella

17 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

18 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

 

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 4.3.2008 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 21.2.2008

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2008

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 16.1.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.2.2008 kello 18.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

12 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                  11

13 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  11

14 §   TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENJÄRJESTELYT  12

15 §   SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN           MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN   13

16 §   PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN           ILMOITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA  16

17 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI           OTETTAVAT ASIAT  17

18 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  18

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2008                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

28.2.2008 kello 18.00 – 18.16

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtanen Pasi                          varajäsen

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Lanne Pekka                            varajäsen

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti                     klo 18.05-18.16

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

Kuusikoski Sirpa

Uusi-Rasi Ari

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 12 - 18

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   4.3.2008

Allekirjoitukset

 

 

Pasi Huhtanen                          Matti Koskensalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   4.3.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

12 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.2.2008 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 21.2.2008 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 21.2.2008. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.1.2008. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

 

 

 

13 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pasi Huhtanen ja Matti Koskensalo.

 

                                            _____

                     

 

 

                                                                                      


                                            Kunnanhallitus                   43 §              12.2.2008                                                                                                                 

 

14 §              TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENJÄRJESTELYT

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti 28.8.2007 § 57 kohta 3 valita Kristata Antilan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi Sirpa Kuusikosken ja nimetä hänet samalla tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

 

                                            Krista Antilan henkilökohtaisena varajäsenenä on toiminut Pekka Lanne.

 

Tilintarkastuksen 4.2.2008 yhteydessä todettiin, että koska kyse oli henkilökohtaisesta varajäsenyydestä, niin Pekka Lanteesta ei tule automaattisesti Sirpa Kuusikosken varajäsentä.

 

                                            Valtuuston tulee näin ollen valita Sirpa Kuusikoskelle henkilökohtainen varajäsen.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Sirpa Kuusikoskelle henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            ----

 

KV 14 §

 

Päätös:                              Valtuusto valitsi yksimielisesti Sirpa Kuusikosken henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan Pekka                                                           Lanteen.

                                           

                                            Matti Leppihalme saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.05.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   331 §            11.12.2007

                                            Kunnanvaltuusto                77 §              18.12.2007

                                           Kunnanhallitus                   45 §              12.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   57 §              21.2.2008

 

15 §             SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUO-  DOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 331.1.

 

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta on liitteenä nro 331.2.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektisihteeri

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

                       

                                            Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            -----

 

 

KV 77 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

KH 45 §                             Yhteistoiminta-alueen etenemisestä pidetään kuntien yhteinen informaatio- ja esittelytilaisuus 7.2.2008, jossa jaetaan myös tämän hetkinen valmis ”luonnosmateriaali”.

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsenille jaettiin 7.2.2008 seminaarissa esitellyt sopimusluonnokset: puitesopimus, perussopimus,

                                            yhteistoimintasopimus ja liiketoimintasuunnitelma.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      käydä asian jatkovalmistelua varten lähetekeskustelun

2.      laatia aikataulun hankkeen etenemisestä Jämijärven kunnassa

 

Päätös:                              Kunnanhallitus kävi asian jatkovalmistelusta lähetekeskustelun ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla aikataululla: viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

                                            

                                            ------

 

KH 57 §                             Esityslistan liitteenä ovat viimeiset sopimusluonnosversiot 

                                            liite nrot 57.1 - 57.3.

 

Kunnanjohtaja kävi läpi tilannekatsauksen ja sopimusluonnoksiin tehdyt muutokset. Valmistelua varten on perustettu kolme työryhmää: taloustyöryhmä, tietohallintotyöryhmä ja tukipalveluryhmä. Henkilöstösopimuksesta on valmisteilla myös luonnos.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimusluonnokset valtuustolle tiedoksi

2.      ottaa esille Jämijärven kunnan kannalta tärkeät seikat sopimusten jatkovalmistelun kannalta

3.      nimetä neuvottelijat mahdollisesti tarvittaviin jatkoneuvotteluihin kuntien välillä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimukset tiedoksi valtuustolle

2.      että Jämijärven kunnan kannalta tärkeitä asioita jatkovalmisteluissa ovat:

-          Jämijärven Vanhustentalo yhdistyksen ja kunnan välisen ostopalvelusopimuksen siirtäminen sellaisenaan uuden liikelaitoskuntayhtymän vastuulle

-          perusturvajohtajan viran täyttäminen Jämijärven kunnassa vuoden 2008 syksyllä.

3.      nimetä neuvottelijoiksi mahdollisiin jatkoneuvotteluihin valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralan, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            -----

 

KV 15 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   46 §              12.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   58 §              21.2.2008

 

16 §              PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN

                      ILMOITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA

 

Sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö ovat lähettäneet Jämijärven kunnalle 20.12.2007 päivätyn kirjeen, jolla on pyydetty lisäselvityksiä siitä, miten puitelain velvoitteet tullaan täyttämään Jämijärven kunnassa.

 

Em. kirje on postitettu ennakkoon valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 2.1.2008. Kirje on esityslistan liitteenä nro 46.1.

 

                                            Asia ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä neuvottelut esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asian jatkovalmistelun aikataulusta ja evästää valmistelijaa.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus evästi valmistelijaa ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla aikataululla:

                                            viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

 

                                            -----

 

KH 58 §                             Perusturvajohtaja ja kunnanjohtaja valmistelevat asian

                                            kokoukseen mennessä.

                                            Lisäselvityspyyntö on esityslistan liitteenä nro 58.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa oheisen liitteen nro 58.2 mukaisen selvityksen puitelain velvoitteiden täyttymisestä Jämijärven kunnassa.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 16 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____


 

 

17 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

 

                     Ei ollut.

 

                     _____                                                      

 

18 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                     

 

1.      Käytiin läpi Martintien peruskorjauksen valmistelutilanne. Merkittiin tilanne tiedoksi.

 

2.      Keskusteltiin vanhustenhuollon henkilöstötilanteesta.

 

3.      Merkittiin tiedoksi kokouksen jälkeen alkava iltakoulu aiheena hiihtotunnelin tervehdyttämissuunnitelmaan liittyvät lainajärjestelyt.

 

 

                     _____