Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

HUOMIO !!!

ma 10.12.2007 klo 17.00 alkaen kahvi , kokous  klo 18.00

 

Paikka

 

Alwaari mökki Mielahdessa Matintiellä (Rajamäki)

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 84

§ 80 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.. 84

§ 81 TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALLA  1.1.-30.9.2007. 85

§ 82 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2007-2008. 86

§ 83 TALOUSARVIO VUODELLE 2008. 87

§ 84 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2008. 88

§ 85 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 89

§ 86 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT. 90

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                    ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                             Rolf Björkman

puheenjohtaja                            rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                             6/07             

Sivistyslautakunta

 

KOKOUSAIKA

 

10.12.2007 klo 18.00 – 19.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Alwaari mökki Mielahti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Anu Sillanpää

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

Tarja Pajulahti

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Matti Leppihalme, kh:n puheenjohtaja

Tuija Ranta, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 79 - 87

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                             Rolf Björkman             

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika Jämijärvi ___. ___. 2007

 

Allekirjoitukset

 

 

Leena Koivunen                      Kirsi Leppihalme       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

 

 

§ 80 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja  Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää ti 11.12.2007 klo 12.00 jälkeen.

 

-----

 

 

§ 81 TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALLA  1.1.-30.9.2007

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.- 30.9.2007.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 82 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2007-2008

 

Jämijärven keskuskoulu, Palokosken , Suurimaan ja Tykköön koulut ovat valmistelleen koulujensa lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2007-2008.

 

Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedokseen koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2007- 2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 

 

§ 83 TALOUSARVIO VUODELLE 2008

 

Esityslistan liitteenä ovat kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2008 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2008 koulutoimen ja kirjastotoimen osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2007 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

 

Liitteenä 83.1. on yhdistelmä koulujen / opettajien/koulutyöntekijöiden esittämistä hankintatarpeista vuodelle 2008.

 

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2008- 2012 on liitteenä 83.2.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksensä vuodelle 2008 liitteineen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 84 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2008

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 84.1.  Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 84.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 85 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi

 

1)      päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien laadinnan väliraportti.

 

                                       Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiat tiedokseen.

 

                                       ----

 

 

§ 86 MUUT ESILLETULEVAT ASIAT

 

- Sivistyslautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kunnan hallituksen puheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnan kokouspalkkioiden osalta ovat keskenään sopineet lahjoittavansa kokouspalkkionsa 2007 ja  2008 vuodelta oppilaiden Green card – tilille.

- Anu Sillanpää on jättänyt kunnanvaltuustolle eroanomuksensa sivistyslautakunnan jäsenyydestä.

 

                                       Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

                                       Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                       -----