Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                            Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ke 10.10.2007 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

. 2

§ 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 73

§ 68 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 73

§ 69 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA  1. 1.-  30.6.2007. 74

§  70 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA.. 75

§ 71 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA   1.4.- 30.9.2007. 76

§ 72 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2007- 2008. 77

§ 73 VÄLIRAPORTTI/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2007. 78

§ 74 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. 79

§ 75 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2007-2008. 80

§ 76  SAAPUNEET KIRJEET. 81

§ 77 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2007 -2008. 82

§ 78 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                                   Rolf Björkman

puheenjohtaja                                                  rehtori

 


Jämijärven kunta           KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                        

Sivistyslautakunta

                                                                 5/07

 

KOKOUSAIKA

 

ke 10.10.2007 klo 18.30-20.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Tarja Pajulahti

Anu Sillanpää, § 71- 78  klo 18.40

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

----

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

----

 

ASIAT

 

§§ 67- 78

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Yrjö Alarotu                             Rolf Björkman

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi    ___. ___.2007

Allekirjoitukset

 

Leena Koivunen                     Kirsi Leppihalme

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

§ 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                            Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                            -----

 

 

 

 

§ 68 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                              Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää pe 12.10.2007 klo 12.00.

 

 

------

 

 

§ 69 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA  1. 1.-  30.6.2007

 

 

                              Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.- 30.6.2007.

 

 

                              Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2007.

 

                              Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§  70 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

 

                              -Jämijärven keskuskoulun 6.luokan leirikoulu Kannonkosken Piispalaan 20.-24.8.2007, toimintasuunnitelma liitteenä 70.1.

 

                              Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. suunnitelman tiedokseen.

 

                              Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi suunnitelman tiedokseen.

 

                              -----

 

 

 

§ 71 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA   1.4.- 30.9.2007

 

 

 

        Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.4. -  30.9.2007.

 

        Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

        -----

 

§ 72 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2007- 2008

 

 

Alkuopetuksen (perusopetuksen 1-2 lk) ja perusopetuksen 3-6- luokkien ohjaavat opettajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Yleisesti opettajien kesken on sovittu, että ohjaavat opettajat toimisivat tehtävässään vuorotellen lukuvuoden kerrallaan.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita alkuopetuksen ohjaavaksi opettajaksi Anja Hintun ja perusopetuksen luokkien 3-6 ohjaavaksi opettajaksi Timo Vehviläisen lukuvuodeksi 2007- 2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

------

 

§ 73 VÄLIRAPORTTI/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2007

 

Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensim­mäisellä puolivuotisjakson aikana.

 

Väliraporttien valmistelu on tehty hallintokunnittain.  Rehtori on laatinut kou­lutoimen väliraportin, liite 73.1.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 73.1. mukaisen väliraportin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 74 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

 

Rehtori on valmistellut Jämijärven peruskoulujen koulukuljetuksia koskevat periaatteet, liite 74.1.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen koulukuljetuksia koskevat periaatteet, liite 74.1.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 75 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2007-2008

 

 

Liitteenä 75.1 on lukuvuonna 2007- 2008 käytössä oleva kuljetussuunnitelma.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 75.1. mukaisen kulje­tussuunnitelman lukuvuodelle 2007- 2008.

 

 

                             Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                              -----

 

§ 76   SAAPUNEET KIRJEET

 

 

-Auli Rantamaan kirje 15.6.2007, ilmoitus matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran vastaanottamisesta

-Piritta Pehkonen kirje 25.6.2007, oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen,

                              -Piritta  Pehkosen kirje 2.8.2007, oikaisuvaatimuksen poisvetäminen,

                              - Laila  ja Kari Pirttimäen kirje 8.10.2007.

 

                              Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa em. kirjeet tietoonsa.

 

                              Päätös: Sivistyslautakunta saattoi kirjeet tietoonsa.

 

                                       -----

 

 

§ 77 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2007 -2008

 

  Jämijärven kunnasta musiikkiopiston oppilaina on lukuvuonna 2006-2007 opiskellut 12 oppilasta.

 

  Vanhoista oppilaista kaksi on ilmoittanut päättävänsä opinnot.

 

  Sisäänpääsykokeissa Jämijärven kunnasta hyväksyttiin 2 uutta oppilasta.

 

Kankaanpään musiikkiopisto pyytää Jämijärven kunnan vahvistusta Jämijärven kunnan oppilasmäärälle. Arvioitu oppilaspaikan hinta on 970 i/vuosi.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 12 lukuvuodeksi 2007-2008.

 

  Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

          -----