Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 07.12.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.12.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

145 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

146 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

147 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

148 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

149 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.10.2007

150 §          PERUSTURVAN TOIMIALUEEN VUODEN 2008 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2010

151 §          MUUTOKSET YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KUNTALISÄN MAKSAMISOHJEISSA

152 §          KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄ

153 §          SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN

154 §          HENKILÖSTÖVALINTOJA VANHUSTYÖSSÄ

 

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2007                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.12.2007 kello 15.00 - 16.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

Eija Salminen                           varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Satu Jokela

Sari Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§ 145-156

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .12.2007                                  Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Pentti Virtanen                         Petri Ylikoski

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄOLO

Paikka ja pvm

17.12.2007                                Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

145 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

146 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Pentti Virtanen ja Petri Ylikoski.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

147 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------

 

 

148 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Stakes, Ehkäisy ja hoito- aineisto kuntien päihdetyön järjestämisen tueksi

- Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin ky:t, Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustamista koskeva selvitys ja valmistelutyö

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, Talousarvio2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010

- Satakunnan sairaanhoitopiiri ky, Talousarvio2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, Hoitopäivät 2007

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------------

 

 

149 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.10.2007

 

Talousarvion toteuma 01.01.–31.10.2007 on menojen osalta 85,17 %.  Tulot ovat toteutuneet 85,65 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 84,43 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 85,33 %.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 83,33 %.

 

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                            ---------------------

 

 

150 §            PERUSTURVAN TOIMIALUEEN VUODEN 2008 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

                      VUOSILLE 2009-2010

 

Perusturvaltk 141 §          Talousarviota on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Alustavan talousarvioluonnoksen käyttömenojen kasvu on koko sosiaali- ja terveystoimen osalta 7,4 % verrattuna tämän vuoden talousarvioon sekä sosiaalitoimen osalta 7,8 % ja terveystoimen osalta kasvu on 7,0 %. Käyttötulojen osalta on kasvua 14,0%.

 

Käsiteltävänä olevan talousarvioalueen osalta on toteutettu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 

Hallinto

        Lautakunta

Lautakunnan kokouspalkkiot on laskettu nykyisen palkkiosäännön mukaan

                                            Toimisto

Taloushallinnon atk-ohjelmana tulee käyttöön Intime-plus

                                                            Toimipisteenä tullee olemaan edelleen nykyiset tilat

                                            Päivähoito

                                                   Pääskyn päiväkoti

Kalustohankintoina on esitetty: mm. cd-soitin, laulusalin penkit, ulkoleikkivälineet, keittiön astioita.

Rakennusten ja alueiden kunnossapito: rakennuksen maalaus.

                                                   Yksityisen hoidon kuntalisä

Yksityisen hoidon kuntalisän piiriin on laskettu 5 hoitajaa sekä 15 lasta

                                                   Perhepäivähoito

Ei suuria hankintoja. Palkkakuluihin on laskettu 2 hoitajan palkat.

                                                   Esiopetus

Kalustohankintana on pöytäryhmä keittiöön, kenkätelineet, ulos penkki ja pöytä

                                                   Ryhmäperhepäivähoito

Toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja siinä laajuudessa kuin on tarvetta. Talousarvioehdotus sisältää kolmen hoitajan palkkamenot. Kalustohankintoina ovat mm. hella, jääkaappi sekä ulkoleluja.

                                                   Iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön koululla. Lapsia on ollut runsaasti hoidossa. Palkkausmenot: Marja-Liisa Tasala 50 % ja Sari Virtanen 38 %.

                                            Avohuolto

                                                   Kotipalvelu

                                                            Kotihoidon kokeilu jatkuu.

                                                   Tukipalvelut

Ateriapalvelu toimii yksityisen toimittajan toimesta. Siivouspalvelu järjestetään entiseen tapaan ostamalla palvelu Osuuskunta Sata-Hämeen hoiva- ja kotipalvelutyöosuuskunnalta.

                                                   Omaishoito

Omaishoidon määrärahassa jonkin verran lisäystä. Kotipalveluna toimintaa ei voida enää järjestää.

                                                   Hepokoti

Kiinteistö vuokrattu Onnikoti Oy:lle. Oma toiminta loppunut.

                                                   Kielokoti

Kustannusjako toteutettu vanhainkodin kanssa palkkakulujen suhteessa. Kielokoti 55 % ja vanhainkoti 45 %. Henkilöstön lisäyksenä sairaanhoitajan palkka 25 %.

                                                   Hopearinteen palvelutalo

Tällä hetkellä talo täynnä. Hankintoja ovat suihkutuoli ja sairaalasänky.

                                            Vanhainkoti

                                                            Keittiöön kalustohankintoja

                                            Kuntoutus- ja vammaispalvelut

                                                   Työ- ja päivätoiminta

Työtoimintaa hankitaan Onnikoti Oy:ltä. Satakunnan erityishuoltopiiriltä ostetaan työhönkuntoutusta Kankaanpään työkeskuksesta.

                                                   Asumispalvelut

Asumispalveluina ovat palvelujen osto Recare Oy Annikakodilta, Onnikoti Oy:ltä ja Mikon Kuntoutuskodit Oy:ltä sekä puitesopimus Jyllin Kodilta

                                                   Vammaispalvelut

Henkilökohtaisen avustajan palkka sekä osa kodinhoitajien työpanoksesta. Satakunnan erityishuoltopiiriltä ostetaan laitoshoitoa koko vuoden sekä lyhytaikaista hoitoa 42 vuorokautta. Palvelutarvearvio liitteenä.

                                            Sosiaalityö ja muut sosiaalipalvelut

                                                   Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän palkka. Sisältää sosiaaliasiamieskustannukset.

                                                   Perheneuvola

                                                            Perheneuvolan käyttö lisääntymässä.

                                                   Lastensuojelu

Lastensuojelussa ja perhehoidossa on varattu 25 % kodinhoitajan palkasta sekä 50 % kotiavustajan palkasta. Osallistutaan Pohjois-Satakunnan lastensuojelun kehittämishankkeeseen.

                                            Toimeentuloturva

                                                   Toimeentulotuki

                                                            Toimeentulomenot laskussa

                                                   Elatustuki

 

                                                   Työmarkkinatuki

Työsuunnittelijan palkka. Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuen menoihin laskettu 20-25 passiivituen saajan mukaan.

                                            Terveydenhuolto

                                                   Perusterveydenhuolto

Talousarvioehdotus ei ole ollut käytössä. Kasvua tämän vuoden toteutuneisiin menoihin 4,7 %.

                                            Erikoissairaanhoito

                                                            Kasvua tämän vuoden toteutuneisiin menoihin 16.3 %.

 

Liitteinä: talousarvioehdotus kokonaisuudessaan tileittäin 141.1, tilikohtainen, yhteenveto 141.2., tehtäväkohtainen talousarvioehdotus 141.3. sekä talousarvion laadintaohjeet 141.4.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2008 hyväksytään esitetyssä muodossa

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

Kunnanhallituksen käsittelyyn tulevan talousarvioehdotuksen menojen kasvu sosiaalitoimen osalta on 5,4 % ja terveydenhuollon osalta vain 1 %. Tulot arvion mukaan kasvavat 10.1 %.

 

Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2010 teksteineen ja tunnuslukuineen liitteenä 150.1., rahoituslaskelma 150.2., henkilöstösuunnitelma 150.3. ja investointisuunnitelma 150.4.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotettavaksi talousarvion vuodelle 2008 ja taloussuunnitelman vuosille 2009-2010.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

 

---------------------

 

 

151 §            MUUTOKSET YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KUNTALISÄN MAKSAMISOHJEISSA

 

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lähettäneet kunnalle kirjeen, jossa tuovat esiin kuntalisän maksatuksen ohjeissa esiintyviä epäkohtia. Kirje liitteenä 151.1.

 

Hoitajien kanssa on käyty neuvotteluja ja niissä on sovittu esitettäväksi seuraavia muutoksia:

-          osapäiväisen lapsen kuntalisän perusteena oleva kattohinnan laskeminen muutetaan suhteelliseksi ilman vähennyksiä

-          kuntalisä maksetaan takautuvasti, mikäli viivästys johtuu KELAn päätöksestä

-          tueton kuukausi on joko kesä tai heinäkuu

-          kuntalisä maksetaan viimeistään kuukauden 10. päivä

-          kunta korvaa sellaisen 0-maksuluokkaan kuuluvan sen kuukauden korvauksen, jolloin hän mahdollisesti ei saa yksityisen hoidon tukea

 

Liitteenä 151.2. yksityisen hoidon tuen kuntalisän ohjeet

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä em. muutokset yksityisen hoidon kuntalisän maksamisessa.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

152 §            KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄ

 

                                            Kuntoutuksen asiakas yhteistyöryhmän toimikausi on päättymässä 31.12.2007.

 

                                            Kankaanpään sosiaalilautakunta laajensi 2004 Kankaanpään kuntoutuksen asiakastyöryhmän seudulliseksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmäksi ajalle 1.9.2004 – 31.12.2007 ja totesi kukin osallistujakunta nimeää omat kunnalliset edustajansa työryhmään.

 

                                            Kankaanpään kaupunki pyytää yhteistyötahoja Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymää, Työvoimahallintoa, Kansaneläkelaitosta sekä kuntien sosiaali- ja koulutuslautakunta nimeämään edustajansa kuntoutuksen asiakastyöryhmään seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi eli 1.1.2008-31.12.2011.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää valita edustajansa asiakastyöryhmään.

 

                     Päätös: Perusturvalautakunta päätti valita edustajaksi asiakastyöryhmään perusturvajohtajan.

 

                                            ---------------------

 

 

153 §            SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN

                      POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 153.1.

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

 Kunnanhallitus kokouksen 11.12.2007 ehdotus päätökseksi, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektipäällikkö

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty.

                                         

Yksi pohtimisen arvoinen asia on Jämijärven Vanhustentaloyhdistyksen toiminnan jatkuminen sote-piirin aloittaessa toimintansa.

                                         

Ehdotus: Perusturvalautakunta toteaa tässä vaiheessa, ettei sillä ole huomauttamista asian suhteen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                          --------------------

 

 

154 §            HENKILÖSTÖVALINTOJA VANHUSTYÖSSÄ

 

Perusturvajohtaja on täyttänyt seuraavan työsuhteen työpaikan sisäisesti:

-          lähihoitaja: Minna Hakanen 1.12.2007 alkaen vakituisesti

-          vaalissa huomioidut muut henkilöt: Tarja Pentti, Anne Alarotu ja Maria Koivula

 

Perusturvajohtaja esittää seuraavia työsuhteiden täyttöä työpaikan sisäisesti:

-          hoitoapulainen/lähiavustaja: Helena Välimäki 15.12.2007 alkaen

-          vaalissa huomioitavat muut henkilöt: Arja Mustonen

-          laitosapulainen: Birgitta Tervalahti 15.12.2007 alkaen väliaikaisesti1.2.2008 alkaen vakituisesti

-          vaalissa huomioitavat muut henkilöt: ei muita

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan ja merkitä tiedoksi edellä esitetyt toimenpiteet.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                          ---------------------