Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 09.11.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

13.11.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

136 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

137 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

138 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

139 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

140 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.09.2007

141 §          PERUSTURVAN TOIMIALUEEN VUODEN 2007 TALOUSARVIO

142 §          PERUSTURVAN INVESTOINNIT ENSI VUODEN TALOUSARVIOSSA

143 §          MUUTOSTEN TEKEMINEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOON

 

 

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

                                                               

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

13.11.2007 kello 15.00 - 16.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen

Sari Leppihalme                      jäsen

Satu Jokela                              jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

 

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§ 136-144

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .10.2007                                  Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Jaana Ojala

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄOLO

Paikka ja pvm

19.11.2007                                Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

136 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

137 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Jaana Ojala.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------

 

 

138 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

 

139 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Perussopimuksen muuttaminen

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien laadinnan väliraportti

- Mikon Kuntoutuskodit Oy, Palvelumaksut 2008

- Kuntien eläkevakuutus, Eläkeratkaisu/Kaija Saarenpää

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------------------
140 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.09.2007

 

Talousarvion toteuma 01.01.–30.09.2007 on menojen osalta 78,9 %.  Tulot ovat toteutuneet 72,8 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 78,1 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 79,7 %.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 75 %.

 

Talousarvion toteuma liitteenä 140.1.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

141 §            PERUSTURVAN TOIMIALUEEN VUODEN 2007 TALOUSARVIO

 

Talousarviota on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Alustavan talousarvioluonnoksen käyttömenojen kasvu on koko sosiaali- ja terveystoimen osalta 7,4 % verrattuna tämän vuoden talousarvioon sekä sosiaalitoimen osalta 7,8 % ja terveystoimen osalta kasvu on 7,0 %. Käyttötulojen osalta on kasvua 14,0 %.

 

Käsiteltävänä olevan talousarvioalueen osalta on toteutettu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 

Hallinto

        Lautakunta

Lautakunnan kokouspalkkiot on laskettu nykyisen palkkiosäännön mukaan

                                            Toimisto

Taloushallinnon atk-ohjelmana tulee käyttöön Intime-plus

                                                            Toimipisteenä tullee olemaan edelleen nykyiset tilat

                                            Päivähoito

                                                   Pääskyn päiväkoti

Kalustohankintoina on esitetty: mm. cd-soitin, laulusalin penkit, ulkoleikkivälineet, keittiön astioita. Rakennusten ja alueiden kunnossapito: rakennuksen maalaus.

                                                   Yksityisen hoidon kuntalisä

Yksityisen hoidon kuntalisän piiriin on laskettu 5 hoitajaa sekä 15 lasta

                                                   Perhepäivähoito

Ei suuria hankintoja. Palkkakuluihin on laskettu 2 hoitajan palkat.

                                                   Esiopetus

Kalustohankintana on pöytäryhmä keittiöön, kenkätelineet, ulos penkki ja pöytä

                                                   Ryhmäperhepäivähoito

Toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja siinä laajuudessa kuin on tarvetta. Talousarvioehdotus sisältää kolmen hoitajan palkkamenot. Kalustohankintoina ovat mm. hella, jääkaappi sekä ulkoleluja.

                                                   Iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön koululla. Lapsia on ollut runsaasti hoidossa. Palkkausmenot: Marja-Liisa Tasala 50 % ja Sari Virtanen 38 %.

                                            Avohuolto

                                                   Kotipalvelu

                                                            Kotihoidon kokeilu jatkuu.

                                                   Tukipalvelut

Ateriapalvelu toimii yksityisen toimittajan toimesta. Siivouspalvelu järjestetään entiseen tapaan ostamalla palvelu Osuuskunta Sata-Hämeen hoiva- ja kotipalvelutyöosuuskunnalta.

                                                   Omaishoito

Omaishoidon määrärahassa jonkin verran lisäystä. Kotipalveluna toimintaa ei voida enää järjestää.

                                                   Hepokoti

Kiinteistö vuokrattu Onnikoti Oy:lle. Oma toiminta loppunut.

                                                   Kielokoti

Kustannusjako toteutettu vanhainkodin kanssa palkkakulujen suhteessa. Kielokoti 55 % ja vanhainkoti 45 %. Henkilöstön lisäyksenä sairaanhoitajan palkka 25 %.

                                                   Hopearinteen palvelutalo

Tällä hetkellä talo täynnä. Hankintoja ovat suihkutuoli ja sairaalasänky.

                                            Vanhainkoti

                                                            Keittiöön kalustohankintoja

                                            Kuntoutus- ja vammaispalvelut

                                                   Työ- ja päivätoiminta

Työtoimintaa hankitaan Onnikoti Oy:ltä. Satakunnan erityishuoltopiiriltä ostetaan työhönkuntoutusta Kankaanpään työkeskuksesta.

                                                   Asumispalvelut

Asumispalveluina ovat palvelujen osto Recare Oy Annikakodilta, Onnikoti Oy:ltä ja Mikon Kuntoutuskodit Oy:ltä sekä puitesopimus Jyllin Kodilta

                                                   Vammaispalvelut

Henkilökohtaisen avustajan palkka sekä osa kodinhoitajien työpanoksesta. Satakunnan erityishuoltopiiriltä ostetaan laitoshoitoa koko vuoden sekä lyhytaikaista hoitoa 42 vuorokautta. Palvelutarvearvio liitteenä.

                                            Sosiaalityö ja muut sosiaalipalvelut

                                                   Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän palkka. Sisältää sosiaaliasiamieskustannukset.

                                                   Perheneuvola

                                                            Perheneuvolan käyttö lisääntymässä.

                                                   Lastensuojelu

Lastensuojelussa ja perhehoidossa on varattu 25 % kodinhoitajan palkasta sekä 50 % kotiavustajan palkasta. Osallistutaan Pohjois-Satakunnan lastensuojelun kehittämishankkeeseen.

                                            Toimeentuloturva

                                                   Toimeentulotuki

                                                            Toimeentulomenot laskussa

                                                   Elatustuki

                                                   Työmarkkinatuki

Työsuunnittelijan palkka. Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuen menoihin laskettu 20-25 passiivituen saajan mukaan.

                                            Terveydenhuolto

                                                   Perusterveydenhuolto

Talousarvioehdotus ei ole ollut käytössä. Kasvua tämän vuoden toteutuneisiin menoihin 4,7 %.

                                            Erikoissairaanhoito

                                                            Kasvua tämän vuoden toteutuneisiin menoihin 16.3 %.

 

Liitteinä: talousarvioehdotus kokonaisuudessaan tileittäin 141.1, tilikohtainen, yhteenveto 141.2., tehtäväkohtainen talousarvioehdotus 141.3. sekä talousarvion laadintaohjeet 141.4.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2008 hyväksytään esitetyssä muodossa

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

142 §            PERUSTURVAN INVESTOINNIT ENSI VUODEN TALOUSARVIOSSA

 

Valtuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa on vuosille 2008on perusturvan toimialueelle esitetty seuraava hanke:

                                                     

                                                      - päiväkodin peruskorjaus 2008  40.000 €

          

Vanhainkodin keittiön peruskorjauksesta ja laajennuksesta on myös keskusteltu ja sen tarve on ilmeinen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää alustavasti ensi vuoden talousarvioon varattavaksi

           * vanhainkodin ja palvelutalojen hoitajakutsujärjestelmä 10.000

           * vanhainkodin ja palvelutalojen saattohoitohuoneen kylmäkaappi 4.000

           * päiväkodin kunnostus 35.000

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

                                            --------------------                  

 

 

143 §            MUUTOSTEN TEKEMINEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOON

 

                                            Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokunnilta esitystä talousarvio muutoksista vuodelle 2007.

 

                                            Yhdistelmä muutoksista liitteenä 143.1.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyä ehdotuksen muutoksista tämän vuoden talousarvioon.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------------