Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 1.11.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

 Tiistai 6.11.2007  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta

 

214 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

215 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

216 § TOIMENPIDEILMOITUS  2007-3014/ JÄMIJÄRVEN KUNTA/ VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA, PUUSUOJAN RAKENTAMINEN

217 § TOIMENPIDELUPA 2007-0058/ KOIVUNEN TIMO, JÄTEVESIEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

218 § TOIMENPIDELUPA 2007-0061 / KIERIKKA MARKKU, JÄTEVESIEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

219 § RAKENNUSLUPA 2007-0062/ ESKOLA HANNU JA MAARET, VAPAA-AJAN ASUNNON RAKENTAMINEN

220 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

221 § SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2008

222 § KUNNAN VARASTON VUOKRAAMINEN

223 § LIIKENNEMERKIN ASENTAMINEN KORVENKYLÄNTIELLE

224 § RUOPPAUSASIAT

225 § KOIRAPUISTON SUUNNITTELUASIA

226 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 06.11.2007 klo 9.00 - 11.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                  puheenjohtaja

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Alarotu Kauko                                varajäsen

Viilo Juhani                                     pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

Kuusikoski Sirpa

Sjöman Miia

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                                kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 214 - 229                               Sivut 362 - 385

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                                Juhani Viilo

 Puheenjohtaja                                            Pöytäkirjanpitäjä                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                          Kauko  Alarotu              

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

214 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

215 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Alarotu ja Elisa Koivumäki.

 

                                        - - - -

 

 

220 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

                                      

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

                                       - ote 262 §: Osallistuminen Loukkuojan sillan parantamiseen

- ote 265 §: Lausunto auto- ja varaosamyynti T.Hintun ympäristölupahakemukseen

- ote 268 §: Poikkeamispäätös / Seppo ja Marja Kaarnijärvi

- ote 279 §: Kauppakirjan hyväksyminen/ Maaret ja Hannu Eskola

- ote 280 §: Kauppakirjan hyväksyminen/ Mainosviiva Oy

- ote 283 §: Poikkeamislupa/ Rakennustyö H. Peltomaa Oy

- ote 285 §: Kunnanviraston pitäminen suljettuna 7.12. ja 27.-28.12.2007

- ote 288 §: Kerrostalon myyminen

- ote 289 §: Kuntaan jätettyjä aloitteita/ Hilkka Gallen-Kallela

- ote 290 §: Rivitalohankkeen käynnistäminen

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

 

 

                                       Tekninen lautakunta § 203 9.10.2007

 

 

221 §  SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2008

 

Tekn.ltk § 203                 Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2007

                                       Esityslistan liitteenä 203.1 sähkönkulutus vuosilta 2005-2006.      

                                      

Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2008  alkaen.

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle

                                       1.1.-31.12.2008

 

Päätös:                            1. Tarjoukset pyydetään päätösehdotuksen mukaiselle ajalle seuraavilta sähkön toimittajilta:

-         Leppäkosken Sähkö Oy

-         Vatajankosken Sähkö Oy

-         Tampereen Sähkölaitos Oy

-         Vattenfall Sähkönmyynti Oy

-         Fortum Markets Oy

 

                                       2. Lisäksi päätettiin:

                                       -     Tarkastetaan kiinteistöjen pääsulakkeiden koot.

-     Tarkastetaan Tielaitoksen osallistuminen Palokosken katuvalojen käyttökustannuksiin.

 

 

Tekn.ltk § 221                 Tarjoukset sähkön ostosta on pyydetty 5.11.2007 mennessä.

 

                                       Tarjoukset esitellään kokouksessa.

 

                                       Tekninen lautakunta § 203 9.10.2007

 

                                       Määräaikana tarjouksen antoivat seuraavat sähkön toimittajat:

                                       (tarjoukset ovat kiinteähintaisia ajalle 01.01.2008 – 31.12.2008  alv 0%)

 

                                       - Vattenfall Sähkömyynti Oy                           Perusmaksu         0 €/kk

                                          yritysmyynti                                                 Energiamaksu    55,24 €/MWh

                                       - Tampereen Sähkölaitos                                Perusmaksu        0 €/kk

                                                                                                             Energiamaksu      5,85 €/kWh

                                       - Leppäkosken Sähkö Oy                              Perusmaksu      ----

                                                                                                             Energiamaksu      5,40 €/kWh                   

 

 

Päätösehdotus:                Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

 

 

Päätös:                            Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjouksen, koska se on kokonaistaloudellisesti ja myös energiahinnaltaan edullisin.

- - - -

 

 

222 § KUNNAN VARASTON VUOKRAAMINEN

 

Kunnalle on tehty tiedustelu varastorakennuksen (Puhdistamontie 16) vuokraamisesta teollisuuskäyttöön.

Ko. varaston sijainti olisi vuokraajan tarpeita ajatellen hyvä, huomioiden mm. sijainti jätevedenpuhdistamon lähellä, liikennejärjestelyt, ym tekijät.

 

Koska varastotilalle on kunnalla kuitenkin tarvetta, niin mahdollinen vuokraus edellyttää vastaavien tilojen saamista kunnan käyttöön jostain muualta.

 

Asiaa valmistellaan kokoukselle.

 

Rakennuspäällikkö selvitteli lautakunnalle ko. tilan vuokraamisesta kiinnostuneen yrityksen yritystoimintaa ym. asiaan liittyvää.

Käytiin asiasta keskustelua ja todettiin, että asian valmistelua kannattaa jatkaa huomioiden kuitenkin se, että kunnan käyttöön tarvitaan lähialueelta korvaavaa varastotilaa.

 

Käytiin tutustumassa varastoon ja todettiin, että siellä on tällä hetkellä runsaasti käytöstä poistettua tarpeetonta tavaraa.

 

Todettiin myös, että varaston ja jätevedenpuhdistamon piha-alueella on palotoimen käytössä olleita kontteja, joilla ei nykyisin ole käyttöä. Ko. kontit ovat ilmeisesti palopäällystö kerhon hallitsemia.

 

 

Päätös:                            1. Varaudutaan vuokraamaan ko. varastotilat yritystoimintaan edellyttäen, että kunnan käyttöön saadaan lähialueelta varastotilaa.

 

                                       2. Päätettiin järjestää huutokauppa käytöstä poistetulle tavaralle. Huutokauppa sovittiin pidettäväksi lauantaina 24.11.2007 klo 10.00.

 

 

 

                                       3. Päätettiin kehottaa palopäällystökerhoa poistamaan ”varastokontit” 15.12.2007 mennessä. Muussa tapauksessa kunta poistaa ne omaan lukuunsa.

                                       - - - -

 

 

223 § LIIKENNEMERKIN ASENTAMINEN KORVENKYLÄNTIELLE

 

 

Pekka Kenttä on toimittanut tekniselle lautakunnalla seuraavan sisältöisen kirjeen:

 

     LIIKENNEMERKIN ASENTAMINEN

 

Korvenkylän yksityistie anoo lupaa saada asentaa kaksi ”muu vaara”-   liikennemerkkiä ja lisäkilvet ”Eläimiä tiellä”,

Korvenkyläntien varteen Luoman tilan kohdalle. Merkkien välinen etäisyys toisistaan tulee olemaan n. 500-600 metriä.

 

Perustelut:

Pekka Kentän lehmät kulkevat tilan kohdalla tien yli. Tiessä on sillä kohtaa kaarre, joka osaltaan peittää näkyvyyttä. Tiellä ajetaan suurilla nopeuksilla, jonka vuoksi siinä on sattunut useita ”läheltä piti”-tilanteita.

 

 

Jämijärvi 3.8.2007

 

KORVENKYLÄN YKSITYISTIE

Pekka Kenttä

varatoimitsijamies

 

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta antaa suostumuksen liikennemerkkien asentamiseen (Tieliikennelaki 51 §).

                                       Laiduntamiskauden ulkopuoliseksi ajaksi merkit on peitettävä ”hupulla”.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

224 § RUOPPAUSASIAT

 

Ruoppaustyö Tervaselkä-Jämijärvi-Huonesalmi osalta on valmistunut 26.10.2007.

 

Ko. ruoppaustyö oli osa n. 2002 tehtyä urakkaa joka sisälsi myöskin Kauppilanjoen ja Teevalansalmen ruoppauksen. Ko. töiden osalta ruoppaukset tehtiin vuosina 2002 ja 2003.

 

Se, että nyt toteutettua urakan osa-aluetta ei päästy toteuttamaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti, johtui luvan viivästymisestä.

Luvan viipymisen ja kustannustason muuttumisen takia nyt toteutetun osaurakan hinta tarkistettiin 60 000 euroksi (alv 0%) vuonna 2006 kunnanhallituksen päätöksellä.

 

Lisätyö:

Alueen asukkaiden esityksen perusteella päätettiin, että ruoppausväylältä ruopataan väylä Jämijärveen, Ohrisaaren eteläpuolelta, kuten alkuperäinen suunnitelma oli. Ko. työ tehdään sillä ehdolla, että ympäristökeskus antaa siihen suostumuksensa. Lisätyön hinnaksi sovittiin 8960 euroa (alv% 0). Kustannus katetaan muiden tälle vuodelle suunniteltujen kohteiden toteutuksen siirtämisellä.

 

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa lisätyön suhteen.

 

Liitteenä vastaanottotarkastuspöytäkirja (liite 224.1)

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään suoritetut toimenpiteet

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       - - - -

 

 

 

225 § KOIRAPUISTON SUUNNITTELUASIA

 

Keskusteltiin koirapuiston rakentamisasiasta. Koirapuiston mahdollinen sijoituspaikka tulisi olemaan Markunlahden alue. Kustannukset arvioitiin 10.000 – 20.000 €.

Lisäksi todettiin, että on tehty aloite koirapuiston rakentamiseksi.

 

Päätös:                            Asiaan palataan myöhemmin.

                                       - - - -

 

 

 

 

226 § TYÖNJOHTO-, VALVONTA-, SUUNNITTELU YM. TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄT

 

Teknisen toimen alaisten työnjohto-, valvonta-, suunnittelu-, ym. tehtävien tekemisestä on neuvoteltu Pentti Virtasen kanssa siten, että työsuhde kestää 31.12.2008 asti.

 

Päätös:                            Palkataan Pentti Virtanen työnjohto-, valvonta-, suunnittelu ym. teknisen toimen määräämiin tehtäviin 31.12.2008 asti.

                                       - - - -