Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 15.10.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstai 18.10.2007 klo 16.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta

207 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

208 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

209 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2008 – 2012 SEKÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 – 2012

210 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Torstai 18.10.2007 klo 16.00-18.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                  puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Ritakorpi Raimo

Sjöman Mia

Rajalahti Tapio                                kh:n edustaja

Viilo Juhani                                     pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

§§ 207-213                                    sivut 355-361

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

 

                                                  

Ari Uusi-Rasi                                 Juhani Viilo

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                          Sirpa Kuusikoski         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

207 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

                                       -----

 

 

208 §   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Sirpa Kuuskoski

 

                                       -----

 

 

 

209 §  TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE  2008 JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2008 – 2012 SEKÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 – 2012

 

 

                                       Esityslistan liitteenä:

-         talousarvion laadintaohjeet (liite 209.1)

-         talousarvio vuodelle 2008 (liite 209.2)

-         investointisuunnitelma vuosille 2008 – 2012 (liite 209.3)

-         henkilöstösuunnitelma vuosille 2008 – 2012 (liite 209.4)

 

 

 

Päätösehdotus:                Tehdään ehdotus talousarvioksi vuodelle 2008 ja investointisuunnitelma vuosille 2008 – 2012 sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2008 – 2012.

 

 

Päätös:                            Tehtiin esitys talousarvioksi vuodelle 2008 (liite 209.2) ja investointisuunnitelma vuosille 2008-2012 (liite 209.3) sekä henkilöstösuunnitelma 2008-2012 (liite 209.4)

 

 

 

 

210 §  MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                       TALOUSTILANNE:

Käytiin läpi taloustilanne 1.1.-4.10.2007 osalta. Todettiin että, lautakunnan alaiset toiminnot ovat toteutuneet kokonaisuudessa likimäärin ta-lousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta viemärilaitosta, jonka osalta on tullut runsaasti ylityksiä johtuen lähinnä putkistovaurioista, laitteistojen rikkoutumisesta, avoviemärin kunnostamisesta ym. ko. korjaustyöt on ollut ns. pakollisia, jotta laitoksen toiminta on saatu uusien lupaehtojen edellyttämälle tasolle.

 

Päätös:                                 Tehdään esitys tarvittavista muutoksista.

 

 

211 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT KIRJEET

 

                                       Kankaanpään Kansanterveystyön ky / ympäristönterveyshuolto

 

 

Muistio:                           Tilalla Lehtoranta R:nro 2:46 suoritetusta tarkastuksesta

 

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi