Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  06.09.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 11.09.2007   klo  9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Tekninen lautakunta. 3

181 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 332

182 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 332

183 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 333

184 § TOIMENPIDEILMOITUS 2007-3012, RAITINPÄÄ KAARINA JA AIMO, PUUVARASTO/AUTOKATOS

185 § TOIMENPIDELUPA 2007-0051, JÄMIJÄRVEN LIIKETALO OY, JULKISIVU KORJAUS JA MAALAUS

186 § TOIMENPIDELUPA 2007-0052, RAJAMÄKI RAINER JA HELENA, AUTOKATOS/VARASTO

187 § TOIMENPIDELUPA 2007-0053, JÄMIJÄRVEN KUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, MONITOIMIKENTTÄ

188 § SKAPAT OY:N TARJOUS KOSKIEN SÄHKÖNHANKINTAPALVELUA.. 334

189 §  …..

190 § LAUSUNNON ANTAMINEN KANSLISTIN TOIMEN HAKIJOISTA.. 337

191 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT. 339

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI                                        JUHANI VIILO

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 11.09.2007 klo 9.00 - 10.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                  puheenjohtaja

Koivumäki Elisa    

Kuusikoski Sirpa      

Koivumäki Harri            

Salminen Mikko                                           

Ritakorpi Raimo                                              

Viilo Juhani                                     pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Rajalahti Tapio                               kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 181 - 194                                                                   Sivut 318 - 340

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                  

  Puheenjohtaja Ari uusi-Rasi                 Pöytäkirjanpitäjä Juhani Viilo                                                                        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen                                         Sirpa Kuusikoski                 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

181 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

 

182 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Salminen ja Sirpa Kuusikoski.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

183 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta vuodelta 2006

 

                                       Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 50 §: Kanslisti Kati Mansikkamäen irtisanoutuminen

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

188 § SKAPAT OY:N TARJOUS KOSKIEN SÄHKÖNHANKINTAPALVELUA

 

                                       Skapat Oy on tarjonnut sähkönhankinnan asiantuntijapalvelua seuraavasti:

 

                                            SKAPAT OY:N SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

Tarjoamme Teille sähkönhankinnan asiantuntijapalvelua, jonka tavoitteena on sähkökustannusten minimointi ja kustannussäästö:

SkapatOy

-          riippumaton ja monipuolinen sähkönhankinnan osaaja, neuvonantaja ja konsultti

-          toimialana on sähkönhankinta, sähkömarkkinoiden seuranta ja raportointi, siirtotariffien optimointi ja sähköverokonsultointi

-          perutettu 1998, yritys- ja julkisen sektorin asiakkaita yli 2500 kpl

-         luottokelpoisuus AAA (Dun & Bradstreet)

 

Sähkönmyyjien kilpailuttaminen

Sähkönmyyjien kattava  kilpailuttaminen, jossa

-          kilpailutetaan n. 10 sähkömyyjän hintamekanismi ja marginaali

-         neuvotellaan yrityksellenne dynaaminen sähkönmyyntisopimus

-         hoidetaan sopimusneuvottelut eri toimijoiden kanssa

-         huolehditaan tarvittavista ilmoituksista eri sähkökaupan osapuolille.

 

Sähkömarkkinoiden seuranta ja sähkönhankintapalvelu

Aktiivinen seuranta- ja sähkönhankintapalvelu, jossa

-          seuraamme aktiivisesti sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten: NordPool ASA sähköpörssin hintoja, Euroopan sähköpörssien hintoja, päästökauppaa, Skandinavian säätekijöitä, siirtotariffeja, sähkövero-asioita ja sähkön tuotantoa ja siirtokapasiteettia pohjoismaissa

-         informoimme yritystänne jatkuvasti sähkön hintaan vaikuttavien tekijöiden kehittymisestä

-         seuraamme sähköpörssin vakioituja jaksoja, joita noteerataan 3 vuotta eteenpäin (SPOT, 1kk, 3kk, 12kk)

-         suosittelemme jaksojen hintojen kiinnityksiä parhaaksi katsomallamme hetkellä

-         hoidamme jaksojen hintojen kiinnitykset asiakkaan puolesta

-         tavoitteena on edullinen sähkön hinta pitkällä aika välillä

-         toimimme yrityksenne taustatukena kaikissa sähkönmyyntiä, -siirtoa ja –veroja koskevissa kysymyksissä

 

Ystävällisin terveisin,

 

MARIKA SAARIKOSKI

Marika Saarikoski

Skapat Oy

 

 

Päätösehdotus:                Käsitellään tarjous.

 

Päätös:                            Tarjousta ei hyväksytty.

 

                                       - - - -

 

 

190 § LAUSUNNON ANTAMINEN KANSLISTIN TOIMEN HAKIJOISTA

 

                                       Teknisen toimiston kanslistin työsuhteeseen on saapunut 26 hakemusta:

                                            Ala-Kauppila Mari, Rauma

                                            Anttila Marjo, Pori

                                            Haapala Tarja, Kankaanpää

                                            Hakala Johanna, Kankaanpää

                                            Hyttinen Marjatta, Jämijärvi

                                            Kajander-Kauppila Anna, Parkano

                                            Kivinen Merja, Rauma

                                            Kiviniemi Marita, Ikaalinen

                                            Koivumäki Riikka, Jämijärvi

                                            Komsi Katri, Valkeakoski

                                            Kulmala Virpi, Tampere

                                            Kuusisto Lea, Siikainen

                                            Mansukoski Elisa, Jämijärvi

                                            Mustakorpi Eija-Riitta, Helsinki

                                            Nieminen Sirkka-Liisa, Parkano                

                                            Pihlajamäki Raimo, Jämijärvi

                                            Pirneskoski-Partanen Airi, Vihanti

                                            Ritakorpi Anni, Kankaanpää

                                            Ritakorpi Sirpa-Liisa, Jämijärvi

                                            Saastamoinen Helena, Lieksa

                                            Sillanpää Heidi, Kankaanpää

                                            Simonaho Juha, Rovaniemi

                                            Tähtinen Merja, Honkajoki

                                            Virala Sirpa, Parkano                                                     

                                            Vladimirova Jelena, Pori

                                            Ylitalo Tia, Ikaalinen

 

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja rakennuspäällikkö valmistelevat asian kokoukselle.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

                                      

Puheenjohtaja Uusi-Rasi ja rakennuspäällikkö Viilo valitsivat haastateltaviksi seuraavat hakijat:

-         Sirpa-Liisa Ritakorpi

-         Anni Ritakorpi

-         Marita Kiviniemi

-         Tarja Haapala

-         Riikka Koivumäki

 

Haastattelut suoritettiin 10.9.2007 ja sen suorittivat puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, kunnanhallituksen edustaja Tapio Rajalahti ja rakennuspäällikkö Juhani Viilo.

Haastattelun tulos kerrottiin lautakunnalle ja lisäksi lautakunta tutustui kaikkien tehtävää hakeneiden hakemuksiin liittyviin tietoihin.

 

Päätös:                            Yksimielisenä ehdotuksena lautakunta esittää, että rakennuspäällikkö valitsisi kanslistin toimeen Riikka Koivumäen.

 

                                       Esteellisenä Harri Koivumäki ja Raimo Ritakorpi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

                                      

                                       - - - -

 

 

193 § YLEISAMMATTIMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

 

 

                                       Yleisammattimiehen tointa ovat hakeneet seuraavat henkilöt:

                                            Alarotu Kauko, Jämijärvi

                                            Halme Pekka, Jämijärvi

                                            Holma Erkki, Kankaanpää

                                            Kuusniemi Olavi (hakemus myöh.)

                                            Luukkonen Juhani, Niinisalo

                                            Nieminen Vesa, Parkano

                                            Rajala Mika, Jämijärvi

                                            Seppälä Hannu, Honkajoki

                                            Skaffari Hannu, Ala-Honkajoki

                                            Viitaniemi Jari, Jämijärvi

 

Avattiin kokouksessa saapuneet hakemukset ja tutustuttiin niihin.

 

Päätös:                            Yksimielisenä ehdotuksena lautakunta esittää, että rakennuspäällikkö valitsisi yleisammattimiehen tehtävään Pekka Halmeen.

                                      

                                       - - - -