Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 16/2007

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 14.11.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.11.2007 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

292 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  308

293 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  308

294 §        PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  309

295 §        TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  310

296 §        TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2007  311

297 §        RAHOITUSPÄÄTÖKSET ”KANSAINVÄLINEN

                SAUVAKÄVELYTEMPAUS”- HANKKEELLE  312

298 §        AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN

                PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN          YSTÄVYYSKOULUMATKALLE  313

299 §        SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2008  314

300 §        KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN /
ARVI JA JOUKO TASALA  316

301 §        KONKARINOJAN SILLAN TOIMENPIDEPÄÄTÖS  318

302 §        SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ   319

303 §        KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.11.2007 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   321

304 §        TARJOUKSET KIVIAINEKSESTA / JÄMIN TOIMINTAYMPÄ-
RISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA–HANKE  322

305 §        LAUSUNTO SKÖNÖN SAFARIT OY:N TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSESTA  323

306 §        KUNTIEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMIEN VÄLIRAPORTTI 324

307 §        POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PÄIVIKKI MAJAMÄKI 325

308 §        KUNNAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN TILANNE  326

309 §        INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2008 - 2012  327

310 §        TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2007 TALOUSARVIOON  328

311 §        YSTÄVYYSKUNTAVIERAILUN TOTEUTTAMINEN GEISENFELDIIN  329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.11.2007 kello 18.30 –  20.48

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

Olli Seppälä

Päivi Leponiemi

Rainer Rajamäki                      varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tapio Rajalahti

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja  klo 18.30-19.00

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  292 - 311

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   27.11.2007

Allekirjoitukset

 

 

Hilkka Lahdensivu                                  Päivi Leponiemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    27.11.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 


 

 

 

 

292 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ___

 

 

 

 

293 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Hilkka Lahdensivu ja Päivi Leponiemi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ___

 

                                           

 

                                                  

294 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

Vapaa-aikalautakunta                           23.10.2007

Tarkastuslautakunta                               5.11.2007                         

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ___

 

 

                     

295 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, kuntavaalit 2008

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, siivousalan uusia menetelmä- ja aikastandardeja

-          Verohallinto, verovuoden verot, verovuosi 2006

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

-                          Jämijärvi, Mäntykangas  

-                          Jämijärvi, Mäntykangas

-                          Jämijärvi, Halmela

-                          Jämijärvi, Poikajutila

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ___

 

                     

 

 

296 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2007

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2007. Liite nro 296.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä      vuonna vastaavana ajankohtana.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          ___

 

 

 

297 §           RAHOITUSPÄÄTÖKSET ”KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYTEMPAUS”-HANKKEELLE

 

                                         

Satakunnan TE-keskus on tehnyt päätöksen 31.10.2007 tuen maksamiseksi ”Kansainvälinen sauvakävelytempaus” -hankkeelle. Liite nro 297.1.

 

Liitteenä on ilmoitukset Leader+ - ja kuntarahoituksen maksami-sesta. Liitteet 297.2 A ja 297.2 B.

 

                                          Rahoitus- ja maksamispäätökset ovat hakemusten mukaiset.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee saadut päätökset tiedokseen ja päättää ettei niihin haeta muutosta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että hankkeen ohjausryhmältä pyydetään selvitys hankkeen kustannusylityksistä.

                                         

                                          ___

 

 

 

298 §           AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN YSTÄVYYSKOULUMATKALLE

 

Jämijärven peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat anoneet rahallista avustusta ystävyyskoulumatkalle Saksaan 3.-8.4.2008. Matkabudjetti on n. 2900 euroa. Edellisenä vuonna tuki oli 100 €/lähtijä.

 

Matkalle on lähdössä 12 yhdeksäsluokkalaista, 2 lukiolaista ja 2 opettajaa. Opettajien osalta kustannukset hoitaa sivistystoimi. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta yhdeksäsluokkalaisten ystävyyskoulumatkalle 100 euroa / oppilas eli 1400 euroa.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          ___

 

 

                    


                                          Tekninen lautakunta           203 §            9.10.2007

                                          Tekninen lautakunta           221 §            6.11.2007

 

299 §           SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2008

 

 

 

Tekn. ltk § 203                 Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2007. Esityslistan liitteenä 203.1 sähkönkulutus vuosilta 2005 – 2006.

 

                                          Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2008 alkaen.

 

Päätösehdotus:               Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalla 1.1.-31.12.2008.

 

Päätös:                             1. Tarjoukset pyydetään päätösehdotuksen mukaiselle ajalle seuraavilta sähkön toimittajilta:

-          Leppäkosken Sähkö Oy

-          Vatajankosken Sähkö Oy

-          Tampereen Sähkölaitos Oy

-          Vattenfall Sähkömyynti Oy

-          Fortum Markets Oy

                                         

                                          2. Lisäksi päätettiin:

                                          - Tarkistetaan kiinteistöjen pääsulakkeiden koot

                                          - Tarkistetaan Tielaitoksen osallistuminen Palokosken katuvalojen käyttökustannuksiin.

 

 

 

Tekn. ltk § 221                 Tarjoukset sähkön ostosta on pyydetty 5.11. mennessä.

                                          Tarjoukset esitellään kokouksessa.

 

                                          Määräaikana tarjouksen antoivat seuraavat sähkön toimittajat:

                                          (tarjoukset ovat kiinteähintaisia ajalle 01.01.2008-31.12.2008

                                          alv 0 %)

 

                                          - Vattenfall Sähkömyynti Oy       Perusmaksu             0 €/kk

                                          yritysmyynti                                   Energiamaksu           55,24 €/MWh

                                          - Tampereen Sähkölaitos          Perusmaksu             0 €/kk

                                                                                                Energiamaksu         5,85 €/kWh

                                          - Leppäkosken Sähkö Oy          Perusmaksu             ----

                                                                                                Energiamaksu         5,40 €/kWh

 

 

 

Päätösehdotus:               Esitetään kunnanhallituksenhyväksyttäväksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

 

Päätös:                             Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjouksen, koska se on kokonaistaloudellisesti ja myös energiahinnaltaan edullisin.

 

KH 299 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          ___

 

 


                                                       Kunnanhallitus        227 §            21.8.2007

                                                       Kunnanvaltuusto     56 §              28.8.2007

 

300 §           KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ARVI JA JOUKO TASALA 

 

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.5.2004 § 31 päättänyt lähteä mukaan JAT-Kiinteistöt Oy:öön.  Kunnan omistus kiinteistöyhtiöstä on 49 % ja Jouko ja Arvi Tasalan 51 %.

 

Osakkeiden omistuksen seurauksena muodostui kunnan osuudeksi kiinteistöyhtiön lainasta yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti 102.900 euroa.

 

Osakassopimuksessa sovittiin, että Jämijärven kunta maksaa lainaosuuttaan 20.580 euroa vuodessa 5 vuoden ajan 24.3.2005 alkaen ja viiden vuoden kuluttua (31.8.2009 jälkeen) Arvi Tasala, Jouko Tasala tai JAT-Kiinteistöt sitoutuu ja heillä on oikeus lunastaa kunnan osakkeet 50.000 euron kauppahinnalla. Osakassopimus on liitteenä nro 227.1.

 

JAT-Asennus Oy:n liiketoiminnan kehitys on ollut vielä arvioitua nopeampaa ja se aiheuttaa tarvetta lisäinvestointeihin: lastauslaituri, 1000 m2 :n teollisuustilan lisäys jne.

Lisäinvestointien rahallinen arvo on n 600.000 - 800.000 euroa. Lisäinvestoinnit toteuttaa JAT-Kiinteistöt Oy.

 

Arvi ja Jouko Tasalan kanssa on neuvoteltu, että tässä tilanteessa olisi selkein vaihtoehto, että kunta luopuisi vastikkeetta omasta osuudestaan JAT-Kiinteistöt Oy:stä. Näin kunnan ei tarvitsisi olla mukana lisärakentamisen vaatimassa lisärahoituksessa. Kunnan tappioksi tulisi kunnalle jäävä vajaus 50.000 euron kauppahinnasta eli yhteensä 5721 euroa. Laskelmassa on huomioitu kunnan vapautuminen lopuista lainanmaksuosuuksistaan eli 41.160 euroa ja korkovastuistaan 3.119 euroa.

 

Lisäinvestoinneilla varmistetaan JAT-Asennuksen mahdollisuus laajentua ja kasvattaa työvoimaansa.

                    

Arvi ja Jouko Tasalan asiaa koskeva tarjous on liitteenä nro 227.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta luopuu vastikkeetta JAT-Kiinteistöt Oy:n osakkeista. Osakkeiden siirron saajina ovat Arvi ja Jouko Tasala. Samalla kunta vapautuu jäljellä olevista kiinteistöyhtiöön liittyvistä kustannusvastuistaan (44.279 euroa). Tämän päätöksen ehtona on, että kunta ei joudu maksamaan osakassopimuksen mukaista sopimussakkoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 56 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

KH 300 §                          Valtuuston päätökseen 28.8.2007 § 56 pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 300.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Arvi ja Jouko Tasalan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          ___

 

 

 

301 §           KONKARINOJAN SILLAN TOIMENPIDEPÄÄTÖS

 

 

Tiehallinto on tehnyt 23.10.2007 toimenpidepäätöksen, jolla Konkarinojan silta puretaan ja korvataan toimenpideselvityksen mukaisesti uudella teräsputkella. Sillan hyötyleveydeksi tulee 7,5 m.

 

Tie katkaistaan rakennustyön ajaksi muulta liikenteeltä ja liikenne ohjataan kiertotietä.

 

                                          Tietä ei katkaista koulujen käynnissäoloaikana.

                                          Hankkeen rakennuskustannuksiksi on arvioitu 60 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee toimenpidepäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          ___

 

 


                                            Kunnanhallitus                   269 §            9.10.2007

                                            Kunnanvaltuusto                63 §              6.11.2007

 

302 §        SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ

 

 

Kunnalle on tilitetty Seppo Rajakorven perintövaroja 36.260,88 euroa. Tältä vuodelta saadaan vielä maanvuokratuloja 3.276,00 euroa. Kunta joutuu lisäksi maksamaan kiinteistöveron 55,85 euroa eli käytettävissä on 39.481,03 euroa.

 

Valtionkonttorin päätöksen mukaan saadut varat tulee käyttää nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin.

 

Varojen käytöstä on saatu esitykset perusturvajohtajalta sekä rehtorilta.

 

Taloustyöryhmä on käsitellyt asiaa 18.9.2007 § 17 ja päättänyt esittää, että varoista myönnetään vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin 10.000,00 euroa, Green Card tilille 2.000,00 euroa, Palokosken koululle 1.000,00 euroa, Tykköön koululle 1.000,00 euroa, Suurimaan koululle 1.000,00 euroa, keskuskoululle 1.000,00 euroa sekä nuorisotoimelle 6.000,00 euroa eli yhteensä jaetaan 22.000,00 euroa. Loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

1.      että Seppo Rajakorven perintövarojen jakaminen suoritetaan taloustyöryhmän esittämällä tavalla ja loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset

2.      että loppuvarojen sijoittaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 63 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

 

KH 302 §                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää:

 

1.      pyytää tarjoukset Seppo Rajakorven loppuvarojen sijoittamisesta 1 tai 2 vuodeksi ja

2.      pyytää sosiaalitoimelta, sivistystoimelta ja vapaa-aikalautakunnalta tarkemmat esitykset varojen käytöstä ennen niiden maksamista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ___

 


 

303 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.11.2007 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 6.11.2007

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                           

                                            59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            60 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                                            61 § Väliraportti 30.6.2007                  

                                            62 § Satakunnan erityishuoltopiirin ky:n perussopimuksen

                                            muuttaminen

                                            63 § Seppo Rajakorven perintövarojen käyttö        

                                            64 § Koiraveron määrääminen vuodelle 2008        

                                            65 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2008 

                                            66 § Vuoden 2008 tuloveroprosentin määrääminen

                                            67 § Selvitys Jämin Hiihtotunneli Oy:n tervehdyttämissuunnitelman tilanteesta                     

                                            68 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

                                            69 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 6.11.2007 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ___

 

 

 

 

304 §           TARJOUKSET KIVIAINEKSESTA / JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA –HANKE

 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2007 jättää Leader+.hakemuksen hankkeelle Jämin toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen tarvitsemasta kiviaineksesta on pyydetty tarjoukset. Liite nro 304.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä Läänin Kuljetus Oy:n tarjouksen kiviaineksen osalta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          __

 

 

 

 

305 §           LAUSUNTO SKÖNÖN SAFARIT OY:N TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSESTA

 

                                         

Skönön Safarit Oy on rakentamassa elämysmatkailua varten kevytrakenteista rakennelmaa nykyisen Safarikeskuksen saunan yhteyteen. Rakennelmaan tulee maapohjainen ruokailutila (5,0 m x 11,6 m). Ruokailutilassa on kaksi tulisijaa ruoan valmistusta varten. Rakennelmaan ei tule vettä, viemäriä eikä sähköä.

 

Samassa yhteydessä tullaan nykyistä saunan liittymää leventämään sen vaarallisuudesta johtuen.

 

                                          Asemapiirros on liitteenä nro 305.1.

 

Tekninen lautakunta on pyytänyt toimenpidelupahakemuksesta kunnanhallituksen lausuntoa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus puoltaa lausuntonaan Skönön Safarit Oy:n toimenpidelupahakemusta. Toimenpidelupaa myönnettäessä tulee erityisesti huomioida liittymän liikenneturvallisuusseikat.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti yksimielisesti puoltaa Skönön Safarit Oy:n toimenpidelupahakemusta.

 

                                          Toimenpidelupaa myönnettäessä tulee liikennejärjestelyjen osalta huomioida seuraavat asiat:

 

                                          - Asiakasliikenne tulee tapahtua ns. Kiholan kautta

                                          - Levike tulee toteuttaa yläristeyksestä liittymään saakka päättyen siihen

                                          - Levikkeelle tulee asettaa pysäköintikielto ja

                                          - Jämintien liittymästä tulee sallia vain huoltoajo.

 

                                          _____


 

 

306 §           KUNTIEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMIEN VÄLIRAPORTTI

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt kuntien päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien laadintaprosessia kokouksessaan 29.10.2007 ja päättänyt lähettää väliraportin tiedoksi kuntien hallituksille. Väliraportti on liitteenä 306.1

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lähettää väliraportin tiedoksi myös perusturvalautakunnalle, sivistyslautakunnalle ja Jämijärven terveysasemalle.

 

                                          ___

 

                    

 

307 §           POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PÄIVIKKI MAJAMÄKI

 

 

Päivikki Majamäki on anonut poikkeamislupaa rantasaunan rakentamiseen rakennusalueen ulkopuolelle. Rakennushanke sijaitsee Peijarin kylässä Hommeli RN:o 1:208 nimisellä tilalla os. Kirkkotie 20.

 

Suunniteltu rantasauna on kooltaan 25,4 m2 .

Rantasaunan sijainti tontilla ilmenee liitteestä nro 307.1.

                                          Asemapiirros on liitteenä nro 307.2.

 

Naapureita on kuultu asiasta ja heillä ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää Päivikki Majamäelle poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta alkaen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi

                                         

                                          ____

 

 

 

308 §            KUNNAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN TILANNE

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.10.2007 § 275 antaa ATK-vastaavan Tuomo Leikkolan ja toimistoautomaatioryhmän tehtäväksi saattaa Jämijärven kunnan sähköpostit ajantasalle. Tuomo Leikkola on antanut asiasta oheisen liitteen nro 308.1 mukaisen selvityksen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee ATK-vastaava Tuomo Leikkolan selvityksen tiedokseen ja päättää luottamushenkilöiden sähköpostilaatikoista.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                         

Lisäksi kunnanhallitus päätti, ettei luottamushenkilöille perusteta kunnan sähköpostilaatikoita.

 

____

 

 

 

309 §           INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2008 - 2012

 

                                         

                                          Esityslistan liitteenä on alustava investointisuunnitelma vuosille 2008 -2012. Liite nro 309.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun luonnoksen pohjalta ja antaa evästyksen jatkovalmistelulle.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus hyväksyi oheisen liitteen mukaisen esityksen investointisuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi.

 

                                          ____

 

 

 

310 §           TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2007 TALOUSARVIOON

 

 

 

Hallintokunnilta on pyydetty esitykset talousarviomuutoksiksi vuoden 2007 talousarvioon. Talousarviomuutosten nettovaikutus on 197 000 euroa.

 

Esitykset ilmenevät liitteestä 310.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      hyväksyy talousarviomuutokset v. 2007 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

2.      päättää, että muutosten nettovaikutus katetaan lainarahoituksella lisäämällä talousarviolainojen tulokohtaan 197 000 euroa.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          ____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    253 §            18.9.2007

 

                                           

311 §            YSTÄVYYSKUNTAVIERAILUN TOTEUTTAMINEN GEISENFELDIIN

 

                     

Jämijärven kunnan Saksalaisen ystävyyskunnan Geisenfeldin edustajien vieraillessa Jämijärvellä viime vuonna sovittiin, että yhteistyö virallistettaisiin ystävyyskuntasopimuksella.

 

Geisenfeldistä on toivottu vastavierailua vielä tämän vuoden aikana, jonka yhteydessä ko sopimus allekirjoitettaisiin. He ovat tiedustelleet Jämijärven kunnanhallitukselle parhaiten soveltuvaa ajankohtaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee vastavierailun ajankohdasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa vastavierailun ajankohdaksi 22.11.- 25.11 välistä aikaa.

 

                                            -----

 

KH 311 §                           Lentolippujen kalleuden yms. syiden vuoksi vierailuajankohta on muuttunut ja se toteutetaan 2.2.-5.2.2008.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muuttuneen ajankohdan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____