Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 05.10.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

09.10.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

125 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

126 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

127 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

128 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

129 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.08.2007

130 §          PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN YHTEENVEDON TARKISTAMINEN

131 §          VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN ELI VASUN HYVÄKSYMINEN

132 §          MUUTOKSET YKSITYISESSÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASSA

133 §          ----------

134 §          ----------

 

 

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

                                                               

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

09.10.2007 kello 15.00 - 16.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen

Satu Jokela                              jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Sari Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§ 125-135

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .10.2007                                  Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Merja Lahdenpää                    Aili Leppihalme

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄOLO

Paikka ja pvm

15.10.2007                                Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

125 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------

 

 

126 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Merja Lahdenpää ja Sari Leppihalme.

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Lahdenpää ja Aili Leppihalme.

 

                                            ------------------

 

 

127 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

 

128 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, Hoitopäivät I-IX/2007

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, Kuntalaskutushintojen korottaminen

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, osavuosiraportti

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Sosiaali- ja terveystoimen alueellisen koordinaatiotyöryhmän pöytäkirja 17.9.2007

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Kokoelämä kotona- hankekokonaisuuden toteuttaminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin toiminnallisen ja hallinnollisen yhdistymisen valmistelu

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Kuntainfo Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2008-2010 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2008 talousarviosta

- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan Satakunnan kehittämisverkoston tapaaminen 18.9.2007, muistio

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

129 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.08.2007

 

Talousarvion toteuma 01.01.–31.08.2007 on menojen osalta 70,2 %.  Tulot ovat toteutuneet 64,9 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 69,5 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 71,0 %.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 66,66 %.

 

Euromääräisesti toteuman mukainen ylitys sosiaalitoimessa on 93.168 €. Syy nopeaan menojen kasvuun on eläkemenoperusteisten eläkemaksujen koko vuoden maksun kirjaaminen samalla kertaa  yht. 83.482 €. Elokuun aikana maksettiin lisäksi varhaiseläkeperusteista (VARHE) eläkemaksua 16.000 €. Koko vuoden aikana tätä maksua on suoritettu 54.456 €. VARHE-maksua ei ole budjetoitu, koska siitä ei ole ollut tietoa talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Euromääräisesti toteuman mukainen ylitys terveydenhuollossa on 123.381 €.

 

Määrärahojen ylitys edellyttää ylitysoikeuden anomista.

 

Talousarvion toteuma liitteenä 129.1.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

130 §            PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN YHTEENVEDON TARKISTAMINEN

 

Päivähoidon uudet maksuja koskevaa esitettä on tarkistettu. Esitteessä on joitakin taksoja tarkistettu, tekstejä täydennetty, korjattu ja täydennetty.

 

Korjattu esite liitteenä 130.1. ja nykyinen 130.2.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä uuden esitteen luonnoksen mukaisena.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

131 §           VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN ELI VASUN HYVÄKSYMINEN

 

Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmassa on määritelty, mitä varhaiskasvatus on Jämijärvellä; sen arvot, kasvatuspäämäärät, sisällöllinen orientaatio, linjaukset ja strategiat, yhteistyötahot, erityinen tuki sekä arviointi ja kehittäminen.

 

Vasun tekemiseen kunnassa osallistuivat alkuvaiheessa kunnalliset perhepäivähoitajat sekä päiväkodin ja esikoulun väki. Ennen lopullista muotoa myös vanhemmat ja kunnan alueella toimivat yksityiset perhepäivähoitajat sekä seurakunnan päiväkerhon ohjaaja toivat oman panoksensa varhaiskasvatussuunnitelmaan.

 

VASU liitteenä 131.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatussuunnitelman esitetyssä muodossa.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

132 §            MUUTOKSET YKSITYISESSÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASSA

 

                                            Kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa on lopettanut toimintansa.

 

Paula Muukkonen lopetti 31.7.2007 ja Satu Saraketo lopetti 22.9.2007.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      merkitä asian tietoon saatetuksi

2.      ilmoittaa asian lääninhallituksen ao. rekisteriin.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------

 

 

133 §            ----------

 

 

134 §           ----------