Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 24.10.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 29.10.2007 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

272 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  287

273 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  287

274 §          PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  288

275 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  289

276 §          KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008  290

277 §          KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008  291

278 §          TEEMA-ASIAT / PS LIIKU OY  292

279 §          KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN /
MAARET JA HANNU ESKOLA  293

280 §          KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MAINOSVIIVA OY  294

281 §          AVUSTUSANOMUS TILAVUOKRAAN / JÄMIN
JOULUKYLÄYHDISTYS RY  295

282 §          VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT  296

283 §          POIKKEAMISLUPA/RAKENNUSTYÖ H. PELTOMAA OY  297

284 §          PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON  TARKISTAMINEN  298

285 §          KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 7.12.
JA 27.-28.12.2007  299

286 §          VUODEN 2008 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  300

287 §          SELVITYS JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN TILANTEESTA  302

288 §          KERROSTALON MYYMINEN  304

289 §          KUNTAAN JÄTETTYJÄ ALOITTEITA /
HILKKA GALLEN-KALLELA  305

290 §          RIVITALOHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN  306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

29.10.2007 kello 18.30 –  20.42

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja  klo 18.30-19.00

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Antti Hagqvist                    klo 18.30-18.55

ASIAT

 

 

§§  272-290

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   5.11.2007

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                                         Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    5.11.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 


 

 

 

272 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

273 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Olli Seppälä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin yksimielisesti 

                                            työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 278, jonka jälkeen palattiin esityslistan

mukaiseen järjestykseen.

 

                                            _____

 

274 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

                                            Kansainvälinen sauvakävelytempaus/

                                            Ohjausryhmä 4                                                             7.9.2007

                                           

Tekninen lautakunta                                                     11.9.2007

 

Niinisalon varuskunnan ampuma- ja

harjoitusalueiden yhteistyöryhmä                               26.9.2007

 

Vapaa-aikalautakunta                                                 9.10.2007

 

Tekninen lautakunta                                                     9.10.2007

 

Sivistyslautakunta                                                        10.10.2007

 

Maaseutulautakunta                                                     17.10.2007

                     

Taloustyöryhmä V/2007                                              19.10.2007

 

                                           

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

275 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Valtion asuntorahasto, asuinrakennusten ja asuntojen

korjaus-, ja energia-avustuksiin keväällä myönnettyjen määrärahavaltuuksien tilanne.

-          www.jamijarvi.fi sivuston tilastotiedot

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Kauppila, Perkiöranta                              

-          Verohallitus, verovuoden 2006 tuloverotuksen tietojen luovuttaminen kunnanhallitukselle

-          Satakunnan pelastuslaitos, III vuosineljännes

-          D-Fence turvallisuusraportti 9/2007

-          Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, patentti- ja rekisterihallituksen päätös koskien Pohjois-Satakunnan

        Kehittämisyhdistys ry:n purkautumista

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200710

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2007

-          Mallikasta Matkailua –projektin loppuraportti

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa Tuomo Leikkolan ja taloustyöryhmän tehtäviksi saattaa sähköpostilistaus ajan

tasalle ja samalla selvittää johtavien luottamushenkilöiden sähköpostitunnuksen jamijarvi.fi mahdollisuus.

                                           

                                            _____

 

 


 

 

276 §           KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008

 

 

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta,

valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa

valvontalippua.

 

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

 

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2007 17 euroa. 

Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.400 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2008 määrätään 17 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

277 §           KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008

 

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan

kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2008 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 19.11.2007 mennessä.

 

Vuoden 2008 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,50-1,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60

        prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten

        veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,50.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2007 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2008 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____

 

 

 

278 §           TEEMA-ASIAT / PS LIIKU OY

 

Jämijärven kunta on osakkaan mukana PS LIIKU OY:ssä, joka muun toiminnan lisäksi tuottaa yrityksille ja yhteisöille TYKY-palveluja. Kunnanhallitus käsitteli viime kokouksessa epävirallisesti PS LIIKU OY:n tarjousta Jämijärven kunnan henkilöstön työssä jaksamisen parantamiseksi. Tarjous on liitteenä nro 278.1.

 

Samassa yhteydessä sovittiin, että pyydetään PS LIIKU OY:n toimitusjohtaja Antti Hagqvist kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen esittelemään tarjouksen sisältöä sekä PS LIIKU OY:n toimintaa.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta Antti Hagqvistilta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti antaa PS LIIKU OY:n tarjouksen jatkovalmistelun yhteistyötoimikunnalle.

 

                                          Antti Hagqvist oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.30-18.55.

 

                                          _____

 

 

279 §           KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MAARET JA HANNU ESKOLA

 

 

Jämijärven kunnan ja Maaret ja Hannu Eskolan välillä on 22.10.2007 allekirjoitettu kauppakirja. Liite nro 279.1.

 

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Maaret ja Hannu Eskolalle 890 m2  määräalan omistamastaan Mäntykangas

nimisestä tilasta R:no 13:6 Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n

korttelin n:o 204 tontin nro 3.

 

Kauppahinta on 8 000 euroa ja kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kunnalle 105 euroa tontin mittaus- ja

pyykityskuluja.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Maaret ja Hannu Eskolan välisen kauppakirjan oheisen liitteen

                                          mukaisesti.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

280 §           KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MAINOSVIIVA OY

 

Jämijärven kunnan ja Mainosviiva Oy:n välillä on 22.10.2007 allekirjoitettu kauppakirja. Liite nro 280.1.

 

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Mainosviiva Oy:lle 946 m2  määräalan omistamastaan Mäntykangas nimisestä

tilasta R:no 13:6 Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n korttelin

n:o 205 tontin nro 5.

 

Kauppahinta on 9 000 euroa ja kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kunnalle 105 euroa tontin mittaus- ja

pyykityskuluja.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Mainosviiva Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

281 §            AVUSTUSANOMUS TILAVUOKRAAN / JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS RY

 

 

Jämin Joulukylä tapahtuma järjestetään jo neljännen kerran 15.-16.12.2007. Tapahtumapaikkana on Jämi Areena. Tapahtuman järjestäjä Jämin Joulukyläyhdistys ry anoo kunnalta 200 euron avustusta tilavuokraan, joka aiemmilta vuosilta on ollut 400 euroa.

 

                                            Perustelut ilmenevät anomuksesta. Liite nro 281.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jämin Joulukylät ry:lle 200 euron avustuksen Jämin Joulukylä tapahtuman

15.-16.12.2007 tilavuokraan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                            Vapaa-aikalautakunta      § 24              9.10.2007

 

                           

282 §        VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

 

 

Nuorisotyöntekijä Juha Rantanen on irtisanoutunut 31.8.2007 alkaen. Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala jää eläkkeelle 1.1.2009 alkaen. Loma ym. järjestelyiden johdosta työt päättyvät käytännössä noin vuoden kuluttua.

 

Ehdotus:                           Keskustellaan tilanteesta ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

 

Päätös:                             1. Lautakunta ehdottaa, että nuorisotyöntekijän tehtävää ei täytetä toistaiseksi.

 

2. Palkataan nuorisovintille osa-aikaisia valvojia ja pyritään pitämään se auki 2-3 kertaa viikossa.

 

3. Lautakunta ehdottaa, että vapaa-aikasihteerin viran täyttämistä aikaistettaisiin siten, että uusi viranhaltija olisi tehtävissään jo mahdollisesti 1.6.2008 alkaen. Tällöin virallisesti 1.1.2009 eläkkeelle siirtyvä nykyinen viranhaltija voisi perehdyttää jatkajaansa sekä toimia mahdollisesti muissa projektiluontoisissa tehtävissä. Lomat ym. huomioiden työt loppuvat lokakuussa 2008.

 

KH 282 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan ehdotuksen kohdat 1-2. Kohdan 3 osalta asia jätetään pöydälle ja siihen palataan talousarvioehdotuksen valmistuttua.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

283 §            POIKKEAMISLUPA/RAKENNUSTYÖ H. PELTOMAA OY

 

 

Rakennustyö H. Peltomaa Oy on anonut poikkeuslupaa Jämin asemakaava II:n kaavamääräyksistä.

Rakennustyö H. Peltomaa Oy:llä on tarkoitus rakentaa ko. asemakaava-alueen tontille nro 201/4 129,00 m2:n loma-asunto.

 

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on lomarakennukselle 100 m2 ja huolto-, autonsäilytys- ja varastorakennukselle 40 m2.

 

Koska tontin kokonaisrakennus ei ylity, hanke voidaan toteuttaa kunnan poikkeamisluvalla.

 

                                            Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa asiasta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Rakennustyö H. Peltomaa Oy:lle poikkeamisluvan Jämin asemakaava II:n kaavamääräyksistä hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

284 §        PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON   TARKISTAMINEN

 

 

Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään 28.9.2007 tarkistanut perustoimeentulotukeen maksettavaa valtionosuusennakkoa. Jämijärven kunnan osalta ei loppuvuoden ennakkoja tarkisteta, koska arvio perustoimeentulotuen kustannuksista poikkeaa vähemmän kuin 10 % ennakkojen laskennassa käytetyistä kustannuksista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee Länsi-Suomen lääninhallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

285 §        KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 7.12. JA 27.-28.12.2007

 

                           

Kunnanviraston henkilöstön kanssa on käyty neuvotteluja loppuvuoden loma-ajoista. Suuri osa viraston henkilöstöä pitää lomaa itsenäisyyspäivän jälkeisen perjantain 7.12. Joulun jälkeiset päivät 27.-28.12.2007 ovat toinen ajankohta, johon lomat keskittyvät.

 

Työnteon kannalta olisi tehokkainta pitää virasto suljettuna ko. ajankohtina.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 7.12 ja 27.-28.12.2007 välisenä aikana.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

286 §        VUODEN 2008 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

 

                           

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Koska 17.11.2007 on lauantai, voidaan ilmoitus antaa vielä maanantaina 19.11.2007.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2006 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.818.789 jossa kasvua on edellisvuoteen 5,9 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 246.618 euroa; muutosta edelliseen vuoteen 25,1 %.

 

                                          Vuoden 2007 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa v. 2007-2009 on vuodelle 2008 huomioitu tuloveroprosentin nostaminen 0,75 %:lla 19,75 %:iin.

 

                                          Kunnalla on takanaan kaksi alijäämäistä tilinpäätöstä ja taseessa ollut vanhojen vuosien ylijäämä on ”syöty”. Taseessa on tällä hetkellä vanhojen vuosien osalta alijäämää n. 90.000 euroa.

 

                                          Vuosi 2007 tulee olemaan syyskuun lopun tilanteen pohjalta myös selvästi alijäämäinen (tämän hetken arvio 300.000 euroa)

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Kunnan taloudellista tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että tehty kunnallinen palkkaratkaisu ylittää suuruudellaan kaikki alkuperäiset arviot. Palkkaratkaisun vaikutus on vuoden 2008 talousarvioon n.350.000 euroa.

 

                                          Taloussuunnitelmassa vuodelle 2008 huomioitu tuloveroprosentin korotus on tässä tilanteessa välttämätön. Tuloveroprosentin korotus on ollut esillä myös harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen talouden tervehdyttämisohjelmassa sekä kunnan vastauksessa sisäasiainministeriölle PARAS-hankkeen osalta.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa verotulojen kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2007        + 6 %

                                          - v. 2008        + 4 %

 

                                          Tuloveroprosentin korotus 19,75 %:iin lisää kunnan tuloja vuositasolla 166.000 euroa.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2008 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 


Kunnanhallitus                    187 §            19.6.2007

                                          Kunnanvaltuusto                 41 §              27.6.2007

 

 

287 §              SELVITYS JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN TILANTEESTA

 

 

Jämin hiihtotunnelin tulot eivät riitä lisääntyvien menojen (sähkön) maksamiseen. Kulurakennetta on yhtiön toimesta karsittu minimiin, mutta varsinkin kesäkaudella sähkönkulutus / -hinta ajavat hiihtotunnelin rahoitusvaikeuksiin. Kesäkaudeksi sulattamalla tunneli ja taas alkusyksystä jäähdyttämällä saataisiin noin 20 000 euron säästö. Ongelmana on lumen varastointi, varsinkin jo lumikausi jää talvella lyhyeksi. Sulatuspäätös, mikäli sellaiseen päädytään, tulee tehdä yli vuotta aikaisemmin, koska mm. leirit varataan pitkälle eteenpäin.

 

Hiihtotunnelin, kunnan ja Leppäkosken sähkön edustajat ovat käyneet neuvotteluja vaikeasta tilanteesta ja ainoaksi nopeaksi keinoksi on jäänyt kunnan toiminta-avustuksen myöntäminen hiihtotunnelille. Hiihtotunneli Oy lyhentää em. avustuksella rästissä olevaa sähkölaskuaan.

 

Asia on ollut esillä epävirallisesti useammassa kunnanhallituksessa ja viimeksi valtuuston iltakoulussa 29.5.2007. Avustuksen myöntämiseen on saatu myös valtuustoryhmin myönteinen kanta.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron toiminta-avustuksen

2.      edellyttää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle laadittavan tervehdyttämissuunnitelman, joka on tuotava valtuuston käsittelyyn syyskuun loppuun mennessä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                   

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta poistui kokouksesta  tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                   

                                            -----

 

KV 41 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen ja valtuutettu Tuija Ranta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Valtuutettu Ari Uusi-Rasin esityksestä puheenjohtajaksi tämän asian osalta valittiin yksimielisesti Rainer Rajamäki.

 

                                            -----

 

 

 

KH 287 §                           Jämin Hiihtotunneli Oy on toimittanut kuntaan selvityksen tunnelin toiminnasta ja tulosennusteen tulevista vuosista.

Asiaa on käsitelty kunnanhallituksen kokouksien yhteydessä 18.9. ja 9.10. Selvitykset liitteenä nro 287.1.

 

                                            Neuvottelut rahoittajien kanssa ovat vielä kesken.

 

Vastineena kunnan avustukselle Jämin Hiihtotunneli Oy lahjoittaa Jämijärven kuntalaisille 4 000 kertalippua hiihtotunneliin.

                                            Liput jaetaan kuntatiedotteen mukana kahtena eri ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä oheisen liitteen mukaisen selvityksen tiedokseen ja että asian tarkempi keskustelu käydään valtuuston iltakoulussa kun rahoittajien kannat on saatu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____


 

 

288 §            KERROSTALON MYYMINEN

 

                                           

Kunnanhallituksessa on useita ketoja keskusteltu Kiinteistö Oy Jäminsadon (kerrostalon) myymisestä. Asian tiimoilta on käyty neuvotteluja mahdollisten ostajien kanssa ja asiaan on ollut kiinnostusta myös kunnan ulkopuolelta. Valtuuston asettamana tavoitteena on viime vuosina ollut tuottamattoman omaisuuden realisointi ja siitä saadun rahan uudelleen kohdentaminen mm. asuntojen uustuotantoon.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kerrostalon myymisestä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kerrostalon myyntiasiaa valmistellaan siten, että viimeistään 2008

helmikuun lopussa voidaan pyytää tarjoukset.

 

                                            _____

 


 

 

289 §            KUNTAAN JÄTETTYJÄ ALOITTEITA / HILKKA GALLEN-KALLELA

 

 

Hilkka Gallen-Kallela on jättänyt kuntaan kolme aloitetta liite nro 289.1.

 

                                          Kunnanhallituksen tulee päättää jatkotoimista aloitteiden suhteen.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää saattaa hiihtotunnelia koskevan aloitteen Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitukselle tiedoksi. Nopeusrajoitus ja koirakenttää koskevat aloitteet annetaan teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

                                         

 

290 §              RIVITALOHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

 

 

                                          Kuntaan valmistui keväällä 2007 pitkästä aikaa uusi rivitalo, jonka kaikki asunnot menivät kaupaksi ennen rakennuksen lopputarkastusta.

                                          Kunta oli hankkeen käynnistäjänä.

                                          Koska kysyntää asunnoista on edelleen, tulee käynnistää uuden hankkeen valmistelu.

 

Ehdotus:                           Kunta päättää käynnistää uuden rivitalohankkeen ja hakee siihen yhteistyökumppanit.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Hankkeen vetäjäksi kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Pentti Virtasen.

 

                                          _____