Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2007

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 1.10.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.10.2007 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

255 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  271

256 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  271

257 §        PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  272

258 §        TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  273

259 §        KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
AJALLA 1.7.-30.9.2007  274

260 §        INVESTOINTITUEN MAKSATUSPÄÄTÖS ”MUTKALAN
TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN”–HANKKEELLE  275

261 §        JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA –HANKE  276

262 §        OSALLISTUMINEN LOUKKUOJAN SILLAN PARANTAMISEEN  277

263 §        LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOLUONNOKSESTA V. 2008  278

264 §        TALOUS- JA TOIMINTATILASTOA 2006 KOSKEVA TARKASTUSPÖYTÄKIRJA  279

265 §        LAUSUNTO AUTO- JA VARAOSAMYYNTI T. HINTUN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN  280

266 §        TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2007  281

267 §        VASTASELITYKSEN ANTAMINEN JÄMIN YMPÄRISTÖLUVISTA  282

268 §        POIKKEAMISPÄÄTÖS / SEPPO JA MARJA KAARNIJÄRVI 283

269 §        SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ   284

270 §        MUUT ASIAT  285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.10.2007 kello 18.30 –  20.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja  klo 18.30-19.00

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  255 - 270

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.10.2007

Allekirjoitukset

 

 

Hilkka Lahdensivu                                  Tapio Rajalahti                 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    16.10.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 


 

 

 

 

255 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

256 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Hilkka Lahdensivu ja Tapio Rajalahti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                                  

257 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Taloustyöryhmä IV/2007                        18.9.2007

                                            Jämijärven Jyllinjoen  pohjapadon rakentaminen/

yhteistyöhankkeen luovutuskokous      24.9.2007

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

258 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan TE-keskus, Kansainvälinen sauvakävelytempaus-hankkeen loppuraportti

-          Satakunnan TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2007

-          Satakunnan pelastuslaitos, taloustilanne 31.8.2007

-          Verohallinto, ennakkotieto verovuoden 2006 veroista 

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200709

-          Jämijärven kunta, rakennuspäällikkö viranhaltijan päätös / yleisammattimiehen valinta

-          Jämijärven kunta, rakennuspäällikkö viranhaltijan päätös / teknisen toimiston kanslistin valinta

-          Kankaanpään kansanterveystyön ky., kuntalaskutushintojen korottaminen

-          SataKylät ry., kyläkouluista toimivia monipalvelupisteitä

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Koivikko

o       Peijari, Toivola

o       Suurimaa, Jämi rno 2:15

o       Kauppila, Törmä

o       Kauppila, Keskisaari

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                                                                 

 

259 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.7.-30.9.2007

 

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.7.-30.9.2007.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

260 §           INVESTOINTITUEN MAKSATUSPÄÄTÖS ”MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN” –HANKKEELLE

 

                                         

                     Satakunnan TE-keskus on tehnyt 18.9.2007 maksatuspäätöksen, jolla se on päättänyt maksaa Jämijärven kunnalle investointitukea 13.447 euroa hankkeelle ”Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen”. Maksatuspäätös on hakemuksen mukainen.

                     Hyväksytyt kustannukset 38 420 euroa ja tuki 35 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä maksatuspäätöksen tiedokseen ja

2.      ettei maksatuspäätökseen haeta muutosta

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Markku Kujala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

 

 

261 §           JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA –HANKE

 

 

Jämijärven kunnan ja Jämin toimijoiden kanssa on valmistettu Leader-hanke ”Jämin toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla”. Hankesuunnitelmaan on kerätty neljä erillistä investointikohdetta, jotka ovat pitkään olleet keskustelun alla, mutta eivät ole edistyneet aiemmin hankkeeksi asti.

 

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa jo tehtyjen investointien ja kehittämishankkeiden luomaa palvelutarjontaa Jämillä. Samalla lisätään mahdollisuuksia järjestää uudenlaisia tapahtumia alueella sekä monipuolistaa erilaisten leirien ja TYKY-toiminnan tarjontaa.

 

                                          Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 261.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteenmukaisen hankehakemuksen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.00.                   

                                          _____

 

 

262 §           OSALLISTUMINEN LOUKKUOJAN SILLAN PARANTAMISEEN

 

 

Turun tiepiirissä on valmistunut 6.11.2006 toimenpideselvitys Loukkuojan sillan parantamisesta. Selvityksessä esitetään uuden pyöreän teräsputken, halkaisijaltaan vähintään 3,20 m rakentamista vanhan sillan paikalle.

 

Tiepiiri pyysi asiasta aikanaan kunnan lausunnon, mutta lausunnon sijaan asiasta käytiin neuvottelu, jossa kunnan edustajat toivat esiin mahdollisen kevyenliikenteenväylän huomioimisen sillan rakentamisessa. Em. neuvottelun perusteella Turun tiepiiri on toimenpäätöksellään edellyttänyt, että kunnan tulee osallistua siltahankkeen kustannuksiin kevyen liikenteen väylän aiheuttaman putken pidentämisen osalta. Kevyenliikenteenväylän (3,5 m) aiheuttama lisäkustannus on 10 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 80 000 euroa. Hanke toteutetaan joko v. 2008 tai v. 2009.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Loukkuojan sillan parantamiseen kevyenliikenteenväylän edellyttämällä rahasummalla eli 10 000 eurolla.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

263 §           LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOLUONNOKSESTA V. 2008

 

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 24.9.2007 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2008 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2008 – 2010.

 

Luonnoksesta on pyydetty perussopimuksen 22 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto. Lausunto tulee toimittaa Satakuntaliittoon 2.11.2007 mennessä. Talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet nousevat 4 %. Jämijärven kunnan maksuosuus kasvaa 782 euroa.

 

Talousarvioluonnos on esityslistan liitteenä nro 263.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarvioluonnoksesta v. 2008 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta v. 2008 – 2010.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

264 §           TALOUS- JA TOIMINTATILASTOA 2006 KOSKEVA TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

 

 

                                          Kuntalain 73 §:n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. Kuntien valtionosuuksien laskennan perusteina käytetään Taloustilastossa kunnilta kerättyjä tietoja.

 

                                          Tilintarkastaja Hanna Kuhanen Audiator Oy:stä on tarkastanut 20.9.2007 Jämijärven kunnan talous- ja toimintatilaston vuodelta 2006.

 

                                          Tarkastuksessa ei ilmennyt huomautettavaa. Pöytäkirja on liitteenä nro 264.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 


 

265 §           LAUSUNTO AUTO- JA VARAOSAMYYNTI T. HINTUN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

 

                                         

                                          Auto- ja varaosamyynti T. Hinttu on hakenut ympäristölupaa autopurkaamo toimintaan. Yhtiö hakee myös lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemus sisältää selvityksen toiminnan mahdollisista ympäristövaikutuksista. Toiminta ilmenee tarkemmin esityslistan liitteestä nro 265.1. Asiakirjat on nähtävillä kokouksessa.

                                          Hakemuksesta on pyydetty kunnan lausunto.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ette sillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

266 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2007

 

                    

                                          Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla

                                           1.1.-31.8.2007. Liite nro 266.1.

 

                                          Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

267 §           VASTASELITYKSEN ANTAMINEN JÄMIN YMPÄRISTÖLUVISTA

 

 

                                          Lounais-Suomen ympäristökeskus on 11.1.2007 antanut julkipanon jälkeen ympäristölupapäätökset koskien Jämin lentopaikkaa ja ns. jokamiesluokan rataa.

 

                                          Kankaanpään UA:n hakemuksen osalta päätös oli kielteinen ja Jämin lentopaikan osalta päätöksessä oli ehtoja, jotka estävät mm. lentokenttäalueen käytön mm. ajoturvallisuus harjoittelussa.

 

                                          Em. syystä johtuen Jämijärven kunta valitti molemmista päätöksistä.

                                          Valituksista on annettu vastineita ja lausuntoja, jotka ilmenevät liitteistä nro 267.1 ja 267.2.

 

                                          Kunnanhallitukselle on annettu mahdollisuus antaa vastineista ja lausunnoista vastaselitykset.

 

Ehdotus.                           Kunnanhallitus päättää antaa oheisen liitteen nro 267.3 mukaiset vastaselitykset Jämin ympäristölupa-asiasta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

 

268 §         POIKKEAMISPÄÄTÖS / SEPPO JA MARJA KAARNIJÄRVI

 

Seppo ja Marja Kaarnijärvi ovat hakeneet poikkeamislupaa vapaa-ajanasunnon muuttamiseksi vaki­tuiseksi asunnoksi.

 

Kohde sijaitsee ns. Perhepuiston alueella (Jämi asemakaava II vaihe); korttelin 203 tontilla nro 4.

 

Rakennuspaikka on kaavassa merkitty loma-asuntojen korttelialueeseen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka, joten se soveltuu myös hyvin vakituiseen asumiseen.

  Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus päättää myöntää Seppo ja Marja Kaarnijärvelle poikkeamisluvan vapaa-ajanasun­non muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi, koskien Jämin asemakaavan II vaiheen korttelia 203 nro 4.

 

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuu­desta lukien.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                           _____

 

 

269 §        SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ

 

 

Kunnalle on tilitetty Seppo Rajakorven perintövaroja 36.260,88 euroa. Tältä vuodelta saadaan vielä maanvuokratuloja 3.276,00 euroa. Kunta joutuu lisäksi maksamaan kiinteistöveron 55,85 euroa eli käytettävissä on 39.481,03 euroa.

 

Valtionkonttorin päätöksen mukaan saadut varat tulee käyttää nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin.

 

Varojen käytöstä on saatu esitykset perusturvajohtajalta sekä rehtorilta.

 

Taloustyöryhmä on käsitellyt asiaa 18.9.2007 § 17 ja päättänyt esittää, että varoista myönnetään vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin 10.000,00 euroa, Green Card tilille 2.000,00 euroa, Palokosken koululle 1.000,00 euroa, Tykköön koululle 1.000,00 euroa, Suurimaan koululle 1.000,00 euroa, keskuskoululle 1.000,00 euroa sekä nuorisotoimelle 6.000,00 euroa eli yhteensä jaetaan 22.000,00 euroa. Loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

1.      että Seppo Rajakorven perintövarojen jakaminen suoritetaan taloustyöryhmän esittämällä tavalla ja loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset

2.      että loppuvarojen sijoittaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

270 §        MUUT ASIAT

 

 

1.      Kunnanhallitus päätti yksimielisesti järjestää pienimuotoisen vihkiäistilaisuuden Mutkalan teollisuusalueen kahden kehittämishankkeen valmistumisen johdosta

 

 

2.      Kunnanhallituksen seuraava kokous päätettiin siirtää päällekkäisyyksistä johtuen pidettäväksi ma 29.10.2007 klo 18.30 (aik. 30.10). Seuraava valtuusto on 6.11.2007

 

_____