Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2007

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.9.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.9.2007 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

234 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  248

235 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  248

236 §        TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.7.2007  249

237 §        PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  250

238 §        TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  251

239 §        KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.8.2007 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   252

240 §        LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN  253

241 §        VÄLIRAPORTTI 30.6.2007  254

242 §        AIHKI 2008 –PARTIOLEIRIN JÄRJESTELYT  255

243 §        KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VAIHTAMINEN
ERÄISIIn TALOYHTIÖIHIN  256

244 §        NIIINISALON VARUSKUNNAN JA AMPUMA- JA HARJOITUSALUEIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN  257

245 §        TALOUSARVION VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE
2008 -2010 LAADINTA  258

246 §        SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N

                PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  259

247 §        PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA VUONNA 2007  261

248 §        LAUSUNTO YHTEISÖJEN TULOVEROTUKSEN
KEHITTÄMISESTÄ  262

249 §        PÄÄTÖS KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMISESTA  263

250 §        LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN VUOSIEN
2008-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA  264

251 §        FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUKSEEN  266

252 §        TEOLLISUUSTIEN LIITTYMÄN PARANTAMINEN MAANTIELLÄ 2613  268

253 §        YSTÄVYYSKUNTAVIERAILUN TOTEUTTAMINEN GEISENFELDIIN  269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

18.9.2007 kello 18.30 –  20.17

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja  klo 18.30-19.53

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  234-253

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   25.9.2007

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                                     Tuija Ranta 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    25.9.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 


 

 

 

 

234 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

235 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Päivi Leponiemi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

236 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.7.2007

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.7.2007. Liite nro 236.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

 

Ehdotus:                  Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

                                

Päätös:                    Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                 _____

 

                                                  

237 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tekninen lautakunta                               14.8.2007

                                            Tarkastuslautakunta                               16.8.2007

                                            Maaseutulautakunta                               28.8.2007

                                            Taloustyöryhmä                                      5.9.2007

 

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

238 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2007

-          Ennuste kuntalaskutuksesta 2007 / Sairaanhoitopiiri

-          todistus annetusta lainhuudosta / kaupan purku

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200708

-          Opetusministeriö, Suomi 90 Finland-juhlavuosi

-          Satakylät ry, jäsentiedote/4

-          Kuntaliitto, kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskeva sääntely kuntalaissa 15.5.2007 alkaen

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, päätös taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen Satakunnassa

-          Lääkelaitos, apteekkilupa

-          Lounais-Suomen verovirasto, Satakunnan verotoimisto

-          Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Pohjois-Satakunnan leader-alueen kunnat ja kaupungit

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa

-          Kuntaliitto, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2006 mukaiset kuntien maksuosuudet

-          irtisanoutumisilmoitus/Juha Rantanen

-          Tarjousten avaamispöytäkirja/käytöstä poistetut kattopellit

-          kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Kauppila, Metsäpinkkala

o       Kauppila, Villa-Anna

o       Sydänmaa, Ylikoski

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

239 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.8.2007 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.8.2007

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            46 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            47 § Erityislastentarhanopettajan palvelun järjestäminen

                                            48 § Perushoitajien virkojen muuttaminen lähihoitajien työsuhteiksi

                                            49 § Suomenmestaruushiihtojen lupamaksun takaus

                                            50 § Kanslisti Kati Mansikkamäen irtisanoutuminen

                                            51 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

                                            52 § Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaisen selvityksen ja

                                            toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

                                            53 § Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen

                                            vuodelle 2007 ja talouden tasapainotussuunnitelma

                      54 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2007

                                            55 § Kankaanpään kaupunginvaltuuston tiedustelu

                                            kuntien yhdistymismahdollisuuksien selvittämiseksi

                                            56 § Tarjous osakassopimuksen mahdolliseen irtisanomiseen

                                            57 § Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Krista Antila

                                            58 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                                                                                                                                                        

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 28.8.2007 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

240 §           LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

                    

                     Kunnanhallituksen kokoukseen mennessä saadaan yhdistelmä lainatarjouksista, jotka on pyydetty kunnan loppuvuoden rahoitustarpeen kattamiseksi.

 

                     Pyydetty lainamäärä on 211.000 euroa ja laina-aika 7 vuotta. Tarjoukset on pyydetty sekä kiinteällä että vaihtuvalla korolla.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nordean lainatarjouksen; korko Nordea Prime + 0,039%, laina-aika 7 vuotta ja

                                          takaisinmaksu puolivuosittain. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 240.1.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Hilkka Lahdensivu ja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                           

                                          _____

 

 

241 §           VÄLIRAPORTTI 30.6.2007

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.6.2007. Vuoden 2007

tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

                                          Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 241.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2007 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja

                                          valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

 

242 §        AIHKI 2008 –PARTIOLEIRIN JÄRJESTELYT

 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry järjestää pääkaupunkiseudun partiolaisten Aihki 2008 piirileirin Hämeenkankaan alueella 30.7.-7.8.2008 välisenä aikana. He anovat kunnalta lupaa käyttää kunnan uimarantaa (Mielalahti) 23.7.-11.8.2008. Uimisen lisäksi rannalla tultaisiin järjestämään myös leiriohjelman vesi-teema. Lisäksi he anovat lupaa saada pystyttää rantaan muutamia telttasaunoja.

 

                                          Anomus sekä tietoa leiristä on esityslistan liitteenä nro 242.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n piirileirin 2008 tiedokseen

2.      hyväksyä Mielahden uimaranta-alueen käytön myöhemmin tarkentuvan rajauksen mukaisesti

3.      nimetä kunnan yhdyshenkilön piirileirin järjestelyä varten

                 

Päätös:                             Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että yhdyshenkilöksi nimettiin Pentti Virtanen.

                                                                  

                                          _____

 

243 §        KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VAIHTAMINEN ERÄISIIN TALOYHTIÖIHIN

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.1.2007 § 34 valinnut edustajansa lautakuntiin ja eri yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2007.

 

Kati Mansikkamäki on valittu kunnan edustajaksi Kiinteistö Oy Jäminkeitaaseen ja Asunto Oy Jämijärven Avennonmäkeen.

 

Irtisanouduttuaan kunnanviraston teknisen toimen kanslistin tehtävistä hän on pyytänyt, että hänen tilalleen valittaisiin uusi henkilö myös ko. yhtiöihin.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää Kati Mansikkamäen tilalle edustajan Kiinteistö Oy Jäminkeitaan ja Asunto Oy Avennonmäen kokouksiin vuodeksi 2007.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Kati Mansikkamäen tilalle edustajakseen Kiinteistö Oy Jäminkeitaan ja Asunto Oy Avennonmäen kokouksiin vuodeksi 2007 Tapio Rajalahden.

 

                                          _____

 

 

244 §           NIIINISALON VARUSKUNNAN JA AMPUMA- JA HARJOITUSALUEIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

 

 

Läntisen maanpuolustusalueen esikunta on kutsunut oheisen liitteen nro 244.1 mukaisista organisaatioista ja yhteisöistä edustajan(t) Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistyöryhmän perustamiskokoukseen Niinisaloon.

 

Perustamiskokous pidetään 26.9.2007 klo 10.00 alkaen Niinisalon varuskuntakerhossa ja tilaisuuteen on pyydetty varaamaan koko päivä.

 

Yhteistyöryhmän tavoitteena on alueen pitkäjänteistä kehittämistä tukevan yhteistyöverkoston luominen sekä tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittäminen.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajan / edustajat yhteistyöryhmään.

 

Päätös:                          Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhteistyöryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtasen.

 

                                       ____


 

 

245 §           TALOUSARVION VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2008 -2010 LAADINTA

 

Vuoden 2008 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2008 -2010 laadintaohjeiden valmistelu on käynnissä. ohjeiden valmistelua on hidastanut epäselvyys tulevan / tulevien vuosien palkkakehityksestä.

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi laaditaan henkilöstösuunnitelma ja investointisuunnitelma viisivuotiskaudeksi 2008 – 2012.

 

Talousarvion laadinnanperusteena on, ettei toiminnallista kasvua synny.

 

Tarkemmat talousarvion laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille heti kun Suomen Kuntaliiton ohjeet ovat saapuneet ja kunnallinen palkkaratkaisu on selvinnyt.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokunnilta vuoden 2008 talousarvio- ja vuosien 2008 – 2010 taloussuunnitelmaehdotukset 19.10.2007 mennessä.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                       _____
                          

 

                           Perusturvalautakunta                              § 62        8.5.2007     

                           Kunnanhallitus                                         § 147      15.5.2007

 

                          

246 §           SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN

                     MUUTTAMINEN                                                                                                      

 

 

Perusturvaltk 41 §    Satakunnan Erityishuoltopiirin ky. pyytää kuntien päätöstä kuntayhtymän perussopimuksen

                                   muuttamisesta. Perussopimuksen muutos koskee 2,3 ja 17 §:ien muutosta sekä 5 ja 4 §:n poistamista.

 

                     Perussopimuksen suurin muutos koskee 17 §:n sisältyvää eläkemenoperusteisten maksujen uutta jakomallia. Kuntayhtymän hallitus esittää, että eläkemenoperusteiset maksut rahoitettaisiin jäsenkuntien maksuosuudella peruspääoman suhteessa. Uudesta laskentamallista on tehty erillinen laskelma.

 

                     Kuntayhtymä järjestää perussopimuksen muutoksesta neuvottelutilaisuuden 17.4.2007.                                                                                                                   

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tässä vaiheessa muutetun perussopimusluonnoksen tietoon saatetuksi.

 

                                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

 

Perusturvaltk 62§      Kuntien kesken on neuvoteltu lausunnon sisällöstä, jonka mukaan yhteisenä lausuntona esitettäisiin, että perussopimuksen 17 § pidettäisiin entisellään. Muihin muutoksiin ei huomauttamista.

 

                                    Perussopimus luonnos liitteenä 62.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan esittäisi perussopimuksen 17 §:n pitämistä nykyisessä muodossa. Edelleen lautakunta esittää, ettei esitettyihin perussopimuksen muihin muutoksiin sillä ole huomauttamista.

 

                                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                    -----------------

 

 

KH 147 §                    Luonnos perussopimukseksi on liitteenä nro 147.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    -----

 

KH 246 §                    Erityishuoltopiiristä ollaan oltu yhteydessä kunnanjohtajaan ja ilmoitettu, että asiasta halutaan kuntien valtuustojen päätös. Kyse ei ollutkaan lausunnonantamisesta, vaan lopullisesta päätöksestä. Asia tulee näin saattaa valtuuston käsittelyyn.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan Erityishuoltopiirin perussopimuksen muutoksen esitetyllä tavalla lukuun ottamatta perussopimuksen 17 §:ää, joka tulee säilyttää nykyisessä muodossa.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                    _____

 

 

247 §           PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA VUONNA 2007

 

 

Sisäasiainministeriön asetus (1136/2006) holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta tuli voimaan 1.1.2007. Palvelun tuottajalle maksetaan korvausta enintään puolet tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista. Korvauksena maksetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 € ja enintään 240 € edunvalvontaa kohti.

 

Satakunnan maistraatti on kerännyt alueensa kaupungeista/kunnista tiedot tilinpäätöksistä vuodelta 2006 koskien edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuneita menoja ja tuloja.

 

Lääninhallituksista saatujen yhteenvetotietojen perusteella voidaan vuoden 2007 talousarvioon myönnetty määrärahan rajoissa edunvalvontapalvelujen tuottajille maksaa korvausta päämiestä kohti vähintään 70 euroa ja enintään 210 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että 140 euron nettokustannuksiin asti korvausta maksetaan aina 70 euroa päämiestä kohti. Jos nettokustannukset ovat olleet yli 140 euroa, suoritetaan korvausta puolet nettokustannuksista, kuitenkin enintään 210 euroa. Jos kustannukset ovat olleet yli 480 euroa, korvaus on enintään 210 euroa. Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja muulla palveluntuottajalla 1.3.2007 olleet edunvalvonnat.

 

                                    Jämijärven kunnan saama korvaus ilmenee liitteestä nro 247.1.

                                    Se vastaa kunnassa tehtyä laskelmaa.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä tiedokseen päätöksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta maksettavasta korvauksesta v. 2007

2.      ettei päätökseen haeta muutosta

 

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                    _____

 

 


 

 

248 §           LAUSUNTO YHTEISÖJEN TULOVEROTUKSEN KEHITTÄMISESTÄ

 

 

Verohallinnon valtakunnallisena tavoitteena on koota yhteisöjen verotus verovirastoissa yritysverotoimistoihin ja lisätä näin verotuksen yhdenmukaisuutta ja varmistaa tarvittavan asiantuntemuksen ja palvelun riittävyys.

 

Tähän mennessä yhteisöjen tuloverotus on keskitetty Turussa toimivaan Lounais-Suomen yritysverotoimiston toimipisteeseen Turun ja Raision verotoimistojen toiminta-alueiden osalta.

 

Lounais-Suomen veroviraston tavoitteena on keskittää 1.1.2008 alkaen Salon, Turunmaan, Loimaan ja Uudenkaupungin verotoimistojen toimialueiden kuntien yhteisöjen tuloverotus yritysverotoimiston Turun toimipisteeseen.

 

Satakunnan verotoimistojen toimialueiden verotoimistojen, Porin, Rauman, Kankaanpään ja Kokemäen verotoimistojen toimialueiden kunnat, yhteisöjen tuloverotus on tarkoitus keskittää yritysverotoimiston Porin toimipisteeseen 1.1.2008 alkaen.

 

Verovirasto pyytää kuntien lausuntoa asiasta 1.10.2007 mennessä.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa em. keskittämiseen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                    _____


 

 

249 §           PÄÄTÖS KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMISESTA

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.8.2007 tarkistanut aikaisemmin kunnille myönnettyä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten vuoden 2007 valtionosuutta.  Jämijärven sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus on päätöksen mukaan 2.513.142,00 euroa, verotuloihin perustuva tasaus 989.286,00 euroa sekä maksettava valtionosuus yhteensä 3.502.428,00 euroa.

 

                                    Valtuuston hyväksymässä talousarviossa summa oli 3.535.300 euroa.

 

Valtionosuutta on korjattu jonkin verran ylöspäin, mutta kunnan tunnusluvut ovat sitä alentaneet.

 

Valtionosuutta koskeva sosiaali- ka terveysministeriön kirje liitteenä nro 249.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedokseen ja ettei päätökseen haeta muutosta.

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                    _____

 

 


                                            Perusturvalautakunta        § 119            11.9.2007

 

 

250 §           LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN VUOSIEN 2008-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

 

 

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pyytää 19.6.2007 jä-  senkunnilta lausuntoa  vuosien 2008-2011 toiminta- ja taloussuunnitelmasta 21.9.2007 mennessä.

 

Erityishuoltopiirin perussopimuksen mukaan jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Liite 119.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle pyydetystä lausunnosta seuraavaa:

 

                                            1. Jämijärven kunta katsoo, että kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuu tulevaisuudessa saa muuttua, kunhan asiakasnäkökulma säilyy ja palvelu ei heikkene.

                                           

                                            2. Erityishuoltopiirin nykyisin tuottamien palveluiden käyttöön tarpeen mukaisella määrällä riippuen asiakkaiden kysynnästä ellei seudullisesti järjestetä tulevaisuudessa palveluja muulla tavoin.

                                           

                                            3. Kunta haluaa järjestää tulevaisuudessa kehitysvammaisten työhön valmennuksen omana tai seudullisena palveluna sekä muun avohuollon (päivätoiminta, asuminen) omana toimintana tai ostopalveluna.

                                           

                                            4. Jämijärven kunnan näkemyksen mukaan jatkossa erityishuoltopiirin toimintaan kuuluvien työllistämispalvelujen (sosiaalinen yritys Tyke Oy, Satakunnan työklinikka) hallinnollinen asema voi olla itsenäinen tai siirtyä esim. sijaintikunnan tai suurimman käyttäjäkunnan vastuulle.

                                           

                                            5. Jämijärven kunta esittää, että erityishuoltopiin ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymät yhdistetään hallinnollisesti perustamalla uusi yhteinen kuntayhtymä 1.1.2009 lukien ja kuntayhtymän tehtäviin kuuluu lisäksi jäsenkuntien erikseen antamat muut tehtävät

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------


 

 

KH 250 §    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa asiasta perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                          _____           

 


                                            Perusturvalautakunta        § 122            11.9.2007

                     

                                            _____

 

 

251 §           FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUKSEEN

 

 

Perusturvaltk 79                Satakunnan sairaanhoitopiirin ky ja Fujitsu Services Oy ovat sopineet Fiale aluetietojärjestelmä palvelusta 30.6.2007 saakka.

                    

                     Fujitsu Services Oy on toimittanut aluetietojärjestelmän palvelut. Järjestelmän käyttö perustuu erilliseen kokeilulainsäädäntöön. Aluetietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaan suostumuksella hänen erikoissairaanhoidon tietojensa katselun terveyskeskuksissa ja perusturvakeskuksissa. Aluetietojärjestelmän kehittämistä on jatkettu Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n toimesta. Fiale-palvelun avulla käyttöyhteys saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen välille asiakkaan luvalla hoitosuhteen ajalle tarpeen mukaisiin tiedostoihin Tieto ja voimassaolevat hoito-ohjeet siirtyy toimijoiden välillä sähköisesti ja reaaliajassa asiakkaan siirtyessä palvelusta toiseen.

 

                     Fiale-palvelu laskutetaan v. 2007 kunnilta erityisvelvoitemaksuna a`3,69 euroa/asukas. V. 2008 aluetiedon käyttömaksu sisällytetään hoitopalveluiden hintoihin.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyy Fiale aluetietojärjestelmäpalvelun puitesopimuksen jatkamisen 1.7.2007-31.12.2009 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Fujitsu Services Oy:n kanssa sekä liittymisen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sopimukseen.

 

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

Perusturvaltk 122 §          Kunnanhallitus on 19.6.2007/186 § päättänyt yksimielisesti jättää asia pöydälle ja pyytää perusturvalautakunnalta selvityksen käytön määrästä suhteessa kustannuksiin.

 

                     ------------------

 

                     Satakunnan sairaanhoitopiiri maksaa Fujitsulle kiinteän kuukausikohtaisen palvelumaksun, joka on veloitettu kunnilta terveydenhuollon erityisvelvoitemaksuina, suhteutettuna väestöpohjaan vuosina 2006 ja 2007. Näin ollen palvelumaksua ei veloiteta sosiaalitoimelta erikseen, eikä liittymisestä ole aiheutunut tältä osin lisäkustannuksia. Maksu on ollut tänä vuonna 3,69 euroa/asukas

 

 

                     eli Jämijärvi maksaa sairaanhoitopiirille 7.974 euroa erityisvelvoitemaksuun sisältyvänä summana, vaikka aluetietojärjestelmää ei kunnassa olisikaan käytössä. Vuoden 2008 aluetiedon käyttömaksu sisällytetään hoitopalveluiden hintoihin.

 

                     Jämijärven kunnassa Fiale-palvelua hyödynnetään vanhustenhuollossa. Henkilöstö on saanut koulutusta ja he ovat olleet innostuneita uudesta mahdollisuudesta saada asiakaskohtaisia tietoja heidän luvallaan erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhoidosta.

 

                     Salpahankeen kautta aluetietojärjestelmästä on saatu muutakin hyödyllistä tietoa kuin asiakastietoja.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle edellä esitetyn selvityksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

KH 251 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan selvityksen

 

2.      hyväksyä Fiale aluetietojärjestelmäpalvelun puitesopimuksen jatkamisen 1.7.2007 – 31.12.2009 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Fujitsu Services Oy:n kanssa sekä liittymisen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sopimukseen.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                             _____


 

 

252 §            TEOLLISUUSTIEN LIITTYMÄN PARANTAMINEN MAANTIELLÄ 2613

 

 

Univisiolle ja Jämin Rahtipalville menevä liittymä Jämintieltä on aiheuttanut jatkuvia ongelmia, varsinkin rekkaliikenteelle. Liittymä on notkelmassa, jossa näkyvyys ja maantielle nro 2613 siirtyminen on varsinkin talvikelillä vaikeaa.

Liittymän parantamisesta on neuvoteltu Tiepiirin kanssa jo edellisen valtuustokauden aikana.

Hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että Pauli Laivo Tiepiiristä on laatinut suunnitelman liittymän tilanteen parantamiseksi. Liite nro 252.1.

 

Suunnitelmassa on huomioitu mahdollinen tuleva kevyenliikenteenväylä kirkonkylästä Jämille.

 

Liittymän parantamisen kustannusarvio on n. 10 000 euroa.

Parantaminen aloitettaisiin jo tänä syksynä pohjatöiden osalta ja asfaltointi tehtäisiin ensi kesänä.

 

Hanke rahoitettaisiin muista investoinneista (Mutkalan teollisuusalue, vanhainkodin piha) syntyneillä säästöillä.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      toteuttaa Teollisuustien liittymän parantamishankkeen; kustannusarvio 10 000 euroa ja

2.      että syntyvät kustannukset katetaan muista investoinneista syntyvillä säästöillä

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            _____


 

 

253 §            YSTÄVYYSKUNTAVIERAILUN TOTEUTTAMINEN GEISENFELDIIN

 

                     

Jämijärven kunnan Saksalaisen ystävyyskunnan Geisenfeldin edustajien vieraillessa Jämijärvellä viime vuonna sovittiin, että yhteistyö virallistettaisiin ystävyyskuntasopimuksella.

 

Geisenfeldistä on toivottu vastavierailua vielä tämän vuoden aikana, jonka yhteydessä ko sopimus allekirjoitettaisiin. He ovat tiedustelleet Jämijärven kunnanhallitukselle parhaiten soveltuvaa ajankohtaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee vastavierailun ajankohdasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa vastavierailun ajankohdaksi 22.11.- 25.11 välistä aikaa.

 

 

                                            _____