JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa keskiviikkona 27.6.2007 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      35 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      36 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      37 §              Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2007

                      38 §              Pääskyn päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkoseinien maalaus

                      39 §              Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 3                                         

                                            §:n muuttaminen

                      40 §              Jämijärven kunnan kannanotto Pohjois-Satakunnan kunta- ja

                                            palvelurakennehankkeeseen

                      41 §              Toiminta-avustuksen myöntäminen / Jämin Hiihtotunneli Oy

                      42 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                      43 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

                     

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 29.6.2007 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 21.6.2007

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2007

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä  20.6.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

27.6.2007 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

35 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS             38

36 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA                                38

37 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2007             39

38 §    PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA

           ULKOSEINIEN MAALAUS                                                          40

39 §    SATAKUNNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

           PERUSSOPIMUKSEN 3 §:N MUUTTAMINEN                           42

40 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KANNANOTTO POHJOIS-
SATAKUNNAN KUNTA- JA PALVELURAKENNE-
HANKKEESEEN                   
43

41 §    TOIMINTA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN

           HIIHTOTUNNELI OY                                                                  45

42 §     ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ

           KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT                                    47

43 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT                  48

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA  4/2007                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

27.6.2007 kello 19.00 – 19.23

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Pitkänen Anneli                        varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antila Krista

Lax Anne

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§ 35 – 43

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala          Rainen Rajamäki       Esa Ala-Karvia            

                              § 41 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   29.6.2007

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski                     Anneli Pitkänen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   29.6.2007

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

35 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 20.6.2007 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 21.6.2007 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 21.6.2007. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.6.2007. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _______

 

 

 

36 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Pitkänen ja Sirpa Kuusikoski.

                                            _______

                                           

                     


                                            Kunnanhallitus                   165 §            5.6.2007

 

37 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2007

 

                       

KH 165                       Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2007. Liite nro 165.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    -----

 

KV 37 §

 

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    ____

 

 


Perusturvalautakunta               63 §              8.5.2007

                                    Kunnanhallitus                          148 §            15.5.2007

                                    Kunnanhallitus                          167 §            5.6.2007

 

38 §             PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA ULKOSEINIEN MAALAUS

 

 

               Pääskyn päiväkodin vesikatto on melko huonokuntoinen, sillä jään poiston seurauksena päällyste on vaurioitunut laajalta alalta. Lisäksi räystäiden aluslaudoitus on pahasti lahonnut.

 

               Ulkoseinien maalipinta, joka on alkuperäinen, on hyvin kulunut.

 

               Kunnostustoimenpiteet olisi hyvä toteuttaa tämän kesän aikana.

 

                       Katon uusimisen kustannusarvio on 11.250 euroa sekä ulkomaalauksen 1.441 euroa eli yhteensä 12.691 euroa.

 

                       Tämän vuoden talousarviossa on määräraha lähinnä ulkomaalausta varten yhteensä 4000 euroa. Käyttötalouspuolella rakennusten kunnossapitoa varten on varattu 3.500 euron määräraha. Suunnitelmavuodelle 2008 on alustavasti merkitty 40.000 euron määräraha. Ensi vuoden määrärahan käyttötarkoituksena on lämmitysjärjestelmän uusiminen ja katon uusiminen.

 

               Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      anoa kunnanhallitukselta lupaa saada toteuttaa päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkomaalaus tänä kesänä

2.      ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle 7.000

euron määrärahan myöntämiseksi päiväkodin peruskorjaukseen.

 

                                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                    ------------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Satu Jokela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo16.15.

 

KH 148 §                          

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle todellisten kustannusten selvittämiseksi.

                                    Asia otetaan uudelleenkäsittelyyn, kun hanketta koskevat tarjoukset on saatu.

 

                                             -----

 

 

KH 167 §                    Hankkeesta on saatu kaksi hintatarjousta, jotka ovat yhtäsuuret. Liite nro 167.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää

                                   

1.      hyväksyä JPS Koskela Oy:n tarjouksen (Pural) kattomateriaaleista

2.      että päiväkodin ulkomaalaus siirretään seuraavaan vuoteen ovien uusimisen yhteyteen

3.      ehdottaa valtuustolle 7 000 euron lisämäärärahaa päiväkodin katon korjaukseen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    -----

 

KV 38 §

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    ____

 

 


                                    Kunnanhallitus           183 §     19.6.2007

 

39 §                SATAKUNNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN

                        3 §:N MUUTTAMINEN

 

                       

Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin välisissä kumppanuusneuvotteluissa kevään 2007 aikana jäsenkunnat ovat hyväksyneet ajatuksen Kiikoisten kunnan liittämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunnaksi.

Jäsenyys edellyttää sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista siten, että sopimuksen 3 §:ään lisätään Kiikoisten kunta. Muutos astuu voimaan 1.1.2008 alkaen. Liite nro 183.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KV 39 §

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


                                    Kunnanhallitus           184 §                           19.6.2007

 

                       

40 §          JÄMIJÄRVEN KUNNAN KANNANOTTO POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTA- JA PALVELURAKENNEHANKKEESEEN

 

                 

                  Pohjois-Satakunnan seutukunnan kuntien asettama ohjausryhmä ja sen asettamat työryhmät ovat valmistelleet kunta- ja palvelurakennehankkeen toteuttamista Pohjois-Satakunnassa.

                                   

                  Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti kuntajohtajatyöryhmä on valmistellut seuraavat kysymykset kuntien valtuustoille, joihin on otettava kantaa kesäkuun loppuun mennessä:

 

Onko kunta valmis osallistumaan jatkoneuvotteluihin, joiden tavoitteena on käynnistää vuoden 2009 alusta seuraavat yhteistoimintahankkeet:

 

1.      SOTE-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä, samalla lakkautetaan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä.

 

2.      Seudullinen lupaviraston perustaminen isäntäkuntamallilla (Kankaanpää)

 

3.      Seudullisen kansalaisopiston perustaminen isäntäkuntamallilla (Kankaanpää)

 

4.      Taloushallintopalveluyksikön perustaminen Pohjois-Satakuntaan

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus käy asiasta lähetekeskustelun ja päättää lausuntojen pyytämisestä.

 

 

Päätös:                       Kunnanhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun ja päätti, ettei asiasta tässä vaiheessa

                                    pyydetä lausuntoja.

 

 

                                    -----

 

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa kysymyksiin seuraavan sisältöisen kannanoton:

                       

Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.

 

Seudulliseen lupavirastoon osallistumista ei kunnassa pidetä tarpeellisena, koska pieni kunta pystyy tuottamaan teknisen toimen palvelut nopeasti ja joustavasti. Lupavirasto ei tuo myöskään merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Kuntien välistä yhteistyötä tulee kuitenkin lisätä mm. sijaisuuksien osalta.

 

Seudullisen kansalaisopiston mahdollisuus on syytä tutkia osana muun alueellisen koulutuksen kehittämisen kanssa. Seudullinen kansalaisopisto voi osaltaan vahvistaa ja tukea myös alueellista toisen asteen koulutusta.

 

Taloushallintopalveluiden osalta kunta ei tässä vaiheessa osallistu asian jatkovalmisteluun. Perusteena on se, että kunnassa on juuri tehty taloushallinnon atk. ja henkilöstöjärjestelyjä sekä koulutettu henkilöstöä uusiin tehtäviin tavoitteena taloushallinnon oman osaamisen vahvistaminen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    -----

KV 40 §

 

Päätös:                       Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Olli Seppälä esitti, että kunta lähtisi mukaan yhteiseen taloushallintopalveluyksikön jatkoselvittämiseen. Perusteluna hän esitti, että kunnassa on pieni organisaatio, joka on helposti haavoittuvainen ja jatkoneuvottelut eivät sido lopullisesti hankkeeseen menoa. Olli Seppälän esitystä kannatti Helena Lehtiö. Valtuutettu Päivi Leponiemi kannatti kunnanhallituksen esitystä perustellen sitä, että kunnanhallituksen esitys ei sulje pois hankkeeseen myöhemmin liittymistä.

 

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tulee suorittaa äänestys. Hän teki äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää esitystä äänestävät ”Ei”.

 

Suoritetussa nimenhuuto äänestyksessä annettiin 12 Jaa-ääntä ja 8 Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen esitys. Multa osin kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    Äänestystulos on liitteenä nro 40.1.

                                    _____

 

 

                                        Kunnanhallitus                       187 §            19.6.2007

 

 

41 §                TOIMINTA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY

 

 

Jämin hiihtotunnelin tulot eivät riitä lisääntyvien menojen (sähkön) maksamiseen. Kulurakennetta on yhtiön toimesta karsittu minimiin, mutta varsinkin kesäkaudella sähkönkulutus / -hinta ajavat hiihtotunnelin rahoitusvaikeuksiin. Kesäkaudeksi sulattamalla tunneli ja taas alkusyksystä jäähdyttämällä saataisiin noin 20 000 euron säästö. Ongelmana on lumen varastointi, varsinkin jo lumikausi jää talvella lyhyeksi. Sulatuspäätös, mikäli sellaiseen päädytään, tulee tehdä yli vuotta aikaisemmin, koska mm. leirit varataan pitkälle eteenpäin.

 

Hiihtotunnelin, kunnan ja Leppäkosken sähkön edustajat ovat käyneet neuvotteluja vaikeasta tilanteesta ja ainoaksi nopeaksi keinoksi on jäänyt kunnan toiminta-avustuksen myöntäminen hiihtotunnelille. Hiihtotunneli Oy lyhentää em. avustuksella rästissä olevaa sähkölaskuaan.

 

Asia on ollut esillä epävirallisesti useammassa kunnanhallituksessa ja viimeksi valtuuston iltakoulussa 29.5.2007. Avustuksen myöntämiseen on saatu myös valtuustoryhmin myönteinen kanta.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron toiminta-avustuksen

2.      edellyttää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle laadittavan tervehdyttämissuunnitelman, joka on tuotava valtuuston käsittelyyn syyskuun loppuun mennessä

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                   

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta poistui kokouksesta  tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                   

                                    -----

 

KV 41 §

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen ja

 

 

valtuutettu Tuija Ranta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Valtuutettu Ari Uusi-Rasin esityksestä puheenjohtajaksi tämän asian osalta valittiin yksimielisesti Rainer Rajamäki.

 

                                    ____

 

 

 

 

                                        


                                        

 

42 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                      Ei ollut.

 

                     _____

 

43 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                      Ei ollut.

 

                      _____