JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina, 29.5.2007 alkaen kello 18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      24 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      25 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      26 §              Jämi-Infon toiminnan jatkaminen

                      27 §              Vuoden 2006 tilinpäätös ja toimintakertomus

                      28 §              Vuoden 2006 arviointikertomus

                      29 §              Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2007

                      30 §              Kaupan purkusopimus / Kristiina ja Jukka Heikkilä

                      31 §              PS Liiku Oy:n perustamien

                      32 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                      33 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 1.6.2007 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 21.5.2007

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2007

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 20.5.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

29.5.2007 kello 18.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

24 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  24

25 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA                     24

26 §        JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN                        26

27 §        VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖS JA
                TOIMINTAKERTOMUS                                                   
28

28 §        VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS                          30

29 §        TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-

                31.3.2007                                                                          31

30 §        KAUPAN PURKUSOPIMUS / KRISTIINA JA JUKKA

                HEIKKILÄ                                                                          32

31 §        PS LIIKU OY:N PERUSTAMINEN                                    33

32 §        ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ

                KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT                           35

33 §        MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT         36

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2007                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

29.5.2007 kello 18.00-18.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Antila Krista

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Koivumäki Harri                       varajäsen

Pekka Lanne                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kujala Markku

Salminen Mikko

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 24-33

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   1.6.2007

Allekirjoitukset

 

 

Yrjö Alarotu                               Anne Lax

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   1.6.2007

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

24 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.5.2007 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 22.5.2007 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 21.5.2007. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.5.2007. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _______

 

 

 

25 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Yrjö Alarotu ja Anne Lax.

 

                                            _______     

                     


                                            Kunnanhallitus                   61 §              30.1.2007   

                                            Kunnanhallitus                   68 §              20.2.2007

                                            Kunnanhallitus                   129 §            24.4.2007

 

 

26 §             JÄMI-INFON TOIMINNAN JATKAMINEN

 

 

KH 61 §                            Jämi-Infon toiminta päättyy 28.2.2007.

                                          Vuoden alusta kunta on ostanut palvelun Sirpa Soinilta / Lomahotelli Jämiltä.

                                          Jämi-Infolle on vakiintunut rooli Jämin alueen toiminnoissa ja sen jatkuvuus on turvattava.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan

                                          Jämi-Infon toiminnan jatkumista.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti valmistelutyöryhmään Tuija Rannan, Olli Seppälän ja Esa Ala-Karvian.

 

                                          -----

 

KH 68 §                            Valmistelutyöryhmä on kokoontunut 7.2.2007 ja päättänyt esittää Jämi-Infon jatkamista vielä kahdella kuukaudella ostopalveluna Sirpa Soinilta/Lomahotelli Jämiltä.

                                          Ko. aikana valmistellaan asia siten, että 1.5. alkaen Jämi-Infon toiminta vakinaistetaan.

 

                                          Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Sirpa Soini on hyväksynyt Jämi-Infon jatkumisen ostopalveluna vanhoin ehdoin 1.3.-30.4.2007.

                    

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa Jämi-Infon toimintaa ostopalveluna Sirpa Soinilta 1.3.-30.4.2007 välisen ajan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50.

                                           

 

                                            -----

 

KH 129 §                           Yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty siihen, että Jämi-Infon toiminta siirrettäisiin kunnan vastattavaksi.

 

Kunta ja kuntakonsernin osapuolet (hiihtotunneli, säätiö) vastaisivat 60 % kustannuksista ja loput kerätään alueen toimijoilta ja yrittäjiltä.

Toiminta aloitettaisiin kokeiluna, joka kestäisi vuoden loppuun.

Tänä aikana laaditaan tarkemmat pelisäännöt kustannusten jaoksi. Jämi-Infon budjettiehdotus 1.5.-31.12.2007 on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Yritysten välinen kustannusten jako-osuus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      ottaa Jämi-Infon toiminnan vastattavakseen 1.5.2007 alkaen vuoden 2007 loppuun.

 

2.      hyväksyä oheisen liitteen mukaisen budjetin

 

 

3.      että Jämi-Infon hoitajaksi 1.5.-31.12.2007 väliseksi ajaksi palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen tehtävää nykyisin hoitava Päivi Hietapakka.

Hänen tehtävänimikkeensä on matkailuneuvoja ja palkkaus 1700 euroa/kk.

 

4.      saattaa asian tiedoksi valtuustolle

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            ------

 

KV 26 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   109 §            27.3.2007

                                            Tilintarkastuslautakunta       7 §            7.5.2007

 

 

27 §             VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 109.1

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2006 oli – 180 102,13 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 141 366,22 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät hieman vuoden aikana 1379 euroon/asukas (v. 2005 1347 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 250.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa 350.000 euroa).

 

                                                                

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2006. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 141 366,22 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Taseessa oleva alijäämän tasapainottaminen tehdään seuraavan taloussuunnitelman yhteydessä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

Tarkastusltk

7 §                               KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus.

 

                                    Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2006.

 

Päätös:                       Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2006

 

                                    ------                                                                                      

 

                                                                                                            

 

KV 27 §                      Vuoden 2006 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 27.1.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Matti Leppihalme, Päivi Leponiemi, Tapio Rajalahti; Olli Seppälä, Hilkka Lahdensivu, Tuija Ranta ja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

____

 

                                           


                                            Tarkastuslautakunta         § 8                7.5.2007

 

 

28 §              VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

 

 

Tarkastusltk 8 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2006 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjan seurannan, vuoden 2006 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2006.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2006 arviointikertomuksen ja päätti saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                               

                                            ------

 

 

 

KV 28 §                             Vuoden 2006 arviointikertomus liitteenä nro 28.1.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

                     


                                            Kunnanhallitus                   138 §            15.5.2007

 

 

29  §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2007

 

Esityslistan liitteenä nro 138.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2007.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 29 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

                                           
Kunnanhallitus                   128 §            24.4.2007

                                            Kunnanhallitus                  151 §            15.5.2007                         

 

30 §              KAUPAN PURKUSOPIMUS / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ

 

 

Jämijärven kunnan ja Kristiina ja Jukka Heikkilän välillä on allekirjoitettu kauppakirja 24.10.2006.

 

Jämijärven kunta myi kauppakirjalla Heikkilöille n. 10 200 m2:n määräalan Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevasta Heponiemi 1:368 tilasta.

 

Myöhemmin on ilmennyt, että vesiliittymän rakentaminen alueelle tulee ostajille kohtuuttoman kalliiksi ja käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty kaupan purkuun.

 

Kaupanpurkamisen ensi vaiheena on tehty esisopimus kaupan purkamisesta. Liite nro 128.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kaupan purkusopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

 

KH 151 §                           Esisopimuksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen kaupan purkukirja. Liite nro 151.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kristiina ja Jukka Heikkilän välisen kaupan purkamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 30 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                    Kunnanhallitus              153 §        15.5.2007

 

 

31 §          PS LIIKU OY:N PERUSTAMINEN

 

 

Jämijärven kunta on ollut mukana neuvottelemassa PS Liiku Oy:n perustamisesta. Yhtiön toimialana on liikuntaan, urheiluun ja hyvinvointiin liittyvät valmennus-, ohjaus- ja koulutuspalvelut. Yritys voi omistaa kiinteistö- ja asunto-osakkeita sekä muita arvopapereita ja harjoittaa niillä vuokraustoimintaa ja kauppaa.

 

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille liikunta-, urheilu- ja hyvinvointipalveluja, valmennus-, koulutus- ja leirityssektoreilla.

 

      Yhtiön osakepääoma jakaantuisi seuraavasti:

 

      Kuntoutuskeskus Kankaanpää              1500 € / 10 osaketta

      Kankaanpään Opisto                              1500 € / 10 osaketta

      Reima Country Matkailuyhdistys ry.       1500 € / 10 osaketta

      Kankaanpään kaupunki                          1500 € / 10 osaketta

      Jämijärven kunta                                      1500 € / 10 osaketta

      Antti Hagqvist                                           1500 € / 10 osaketta

      Yhteensä                                                   9 000 € / 60 osaketta

 

Päätöksentekoa säädellään yhtiöjärjestyksellä. Sen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä seitsemään varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

 

Esityslistan liitteenä on liiketoimintasuunnitelma, perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys. Liitteet nrot  153.1, 153.2, 153.3.

 

   Marko Rajamäki tulee Antti Hagqvistin ollessa estynyt kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään hanketta.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä PS Liiku Oy:n osakkeita 1500 eurolla (10 kpl, á 150 euroa)

2.      esittää valtuustolle 1500:n euron lisämäärärahaa kohtaan 8140 arvopaperit.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Yritysneuvoja Marko Rajamäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.                 

                                   

                                            -----

 

 

KV 31 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

 

32 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                            - Yhteistyö pohjapadon rakentamisesta / Lounais-Suomen ympäristökeskus

 

                     1. Merkitään tiedoksi Jämijärven kunnan ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen välinen kustannustenjako pohjapadon rakentamista ylimenevien kustannusten osalta ( 50% / 50%)

 

                                            _____

 

33 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.