Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta     3/2007    Laatimispäivämäärä: 10.10.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikko 17.10.2007 klo 13:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 16

§ 14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 17

§ 15  V. 2008 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA.. 18

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 3/2007

 

 

KOKOUSAIKA

 

Keskiviikko 17.10.2007 klo 13:00 – 13:25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali    pj

Sirpa Alkkiomäki

Jarkko Harri

Pirjo Salmi

Mika Viikeri

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Outi Hoikkala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tuomo Leikkola     maaseutusihteeri

ASIAT

 

 

§§ 13 - 15

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                          Tuomo Leikkola                               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                   Mika Viikeri                 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                __________________________________________

 

 

§ 14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Mika Viikeri.

                                       _____________________________________________________

 

 

 


 

 

 

§ 15  V. 2008 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

 

Hallintokuntien tulee toimittaa kunnanhallitukselle talousarvioehdotuksensa 19.10.2007 mennessä. Liitteenä olevien laadintaohjeiden mukaan toiminnallista kasvua ei saisi syntyä.

Suurin muutos maaseutuelinkeinopalveluissa on osa-aikaisen kanslistin jääminen eläkkeelle maaliskuun lopussa. Säästövapaiden ja lomien vuoksi hän jää käytännössä pois jo tammikuun lopussa. Viran täyttämiseen ei ole lupaa saatu, joten tarvittava työpanos on hoidettava työllistämisvaroin. Vähintään kahden henkilön käyttäminen tallennuksissa on pakollista, sillä toisen henkilön on tarkastettava kaikki hakemusten tallennukset. Yksin ei tallennusruuhkasta voisi määräajassa muutoinkaan selvitä. Kankaanpään maataloussihteerin kanssa on sovittu sijaisavusta puolin ja toisin, milloin sitä tarvitaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja hyväksytettävä kunnan-/kaupunginhallituksilla.

Liitteenä on myös vuosien 2008-2010 taloussuunnitelma, tulostavoitteet  sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2008-2012.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvion, taloussuunnitelman, tulostavoitteet ja henkilöstösuunnitelman.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       ___________________________________________________________

 

 

 

 

                                          


MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2007                                                                                                                                                              2008

- tukijärjestelmän uudistuksia esitelty                            - tukijärjestelmän uudistuksia esitelty     

kahdessa viljelijätilaisuudessa                                       kahdessa viljelijätilaisuudessa

- 20 hukkakauratarkastusta tehty                                   - 20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

 

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Lomituspalveluiden hallinnosta on vastannut Honkajoen kunta 1.1.2004 lähtien.