Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 17/2003

Laatimispäivämäärä: 24.09.2003

KokoustiedotAika 30.09.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 270 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 288

271 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 288

272 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINENSivu 289

273 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 290

274 § TALOUSARVIOEHDOTUKSET V. 2004 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET V. 2004 - 2006 Sivu 291

275 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2003 Sivu 292

276 § KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN VUODEN 2003 LOPULLA Sivu 293

277 § LIIKENNETURVALLISUUS TYÖRYHMÄN VALINTA Sivu 294

278 § JOUKKOLIIKENNEVASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN Sivu 295

279 § TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI Sivu 296

280 § LAUSUNTO SATAKUNTALIITON VUODEN 2004 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA VUOSIEN 2004 - 2006 TALOUSSUUNNITELMASTA Sivu 299

281 § LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 300

282 § KUNNANVIRASTON KOPIOKONEEN VAIHTO Sivu 301

283 § UUDELLE MAAKUNTAKAAVALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA SATAKUNNAN SEUTUKAAVAN 5 MUUTOSTARPEET Sivu 303

284 § POIKKEUSLUPAHAKEMUS/ KIINTEISTÖYHTYMÄ HAKALAT, KOIVISTO,SKAFFARI Sivu 304

285 § KUNNAN MATKAPUHELUT Sivu 305

287 § VERO- JA VALTIONOSUUSTILITYSTEN SIIRTÄMINEN JÄMIJÄRVEN OSUUSPANKKIIN Sivu 307

288 § KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODELLE 2003
Sivu 307
289 § ALUEARKKITEHTITOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 308

290 § SUOMEN MESTARUUSHIIHDOT 2005 JÄMILLÄ Sivu 309

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2003
KOKOUSAIKA 30.09.2003 klo 19.00 - 21.15
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Asko Uurasjärvi klo 20.15 - 20.33

ASIAT §§ 270 - 291

270 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

271 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

272 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 19.08.200323.09.2003

- Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti 21.08.2003

- Pohjois-Satakunnan elinkeino-organisaation perustaminen, neuvottelumuistio 08.09.2003

- Perusturvalautakunta 02.09.2003

Päätös: Kunnanhallitus merkitsi pöytäkirjat yksimielisesti tiedokseen muilta osin paitsi teknisen lautakunnan 23.09.2003 § 188 osalta kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi halvemman vaihtoehdon löytämiseksi asiassa.

________

273 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Tiehallinto: Valtatien 23 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Sydänmaa-Jämijärvi maantie (mt 2603) -seurantalon liittymä, hyväksyminen, työlupa ja kustannusjako, Jämijärvi

- Kuntien eläkevakuutus: Maksuosuudet vuosina 2002 - 2004

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto: Kutsu tarkastukseen: Pohjapadon rakentaminen Jyllinjoen yläosalle Jämijärven vedenkorkeuksien nostamiseksi, Jämijärvi

- Verohallinto: Ennakkotieto verovuoden veroista 2002

- Kankaanpää kaupunki: Ote pöytäkirjasta, sopimus maatalouslomituksen hoitamisesta

- Tykistöprikaati, lausunto Satakunnan maakuntaohjelman 2003 - 2006 luonnoksesta

- Kiinteistöveron maksuunpanotietoja vuodelle 2003

- Nordea rahoitus: Kopiokoneen leasingsopimuksen päättyminen

- Länsi-suomen lääninhallitus, pelastusosasto: Hätäkeskusten sijaintipaikkakunnat

- Suomen Kuntaliitto: Järjestyslaki

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2003

- Satakuntaliitto: Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Tiedustelu rakennusoikeudesta kiinteistölle Lehtimäki 181-417-3-45, Jämijärvi

- Verohallinto: Maksatuserittely elokuu 2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

274 § TALOUSARVIOEHDOTUKSET V. 2004 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET V. 2004 - 2006

KH 274 § 

Kuntaliiton talousarvio-ohjeet tulevat kuntiin lähiviikkoina. Niiden pohjalta laaditaan kunnan omat talousarvion laadintaohjeet, jotka toimitetaan välittömästi hallintokunnille.

Taloussuunnitelma laaditaan 3 vuodelle, mutta investointi- ja henkilöstösuunnitelmat 5 vuodelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien talousarvioehdotukset v. 2004 ja taloussuunnitelmaehdotukset v. 2004- 2006 22.10.2003 mennessä. Hallintokunnille lähetetään laadintaohjeet välittömästi kun kuntaliiton ohjeet ovat saapuneet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

275 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2003

KH 275 § 

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2003 tulostavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2003 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti 1.1.-30.6.2003 on esityslistan liitteenä nro 275.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2003 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

276 § KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN VUODEN 2003 LOPULLA

Kunnanviraston henkilökunnan kanssa on käyty keskusteluja kunnanviraston suljettuna pitämisestä joulua ennen. Suurin osa henkilöstöstä pitää ko. ajankohtana vuosilomia ja näin ollen on selkeintä sulkea virasto kokonaan. Välttämättömistä toiminnoista huolehditaan joka tapauksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22. - 23.12.2002 välisen ajan. Henkilökunta pitää tällöin vuosilomiaan tai ylityövapaitaan. Välttämättömät tehtävät hoidetaan joka tapauksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

277 § LIIKENNETURVALLISUUS TYÖRYHMÄN VALINTA

Pohjois-Satakunnan seutukunnan kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen etenee.

Liikenneturvallisuustyön parhaita kehittäjiä ovat ne, jotka sitä konkreettisesti tekevät. Käytännössä heidän osallistumisensa toteutetaan projektissa ideaseminaarin ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Ideaseminaareja varten tulisi valita kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä.

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävinä on mm. liikenneturvallisuuden tavoitteiden luominen ja eri hallinnon alojen roolin ja osallistumisen määrittäminen liikenneturvallisuustyössä.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan liikenneturvallisuustyöryhmään seuraavat henkilöt:

Tuija Ranta, Ritva Mäkinen, Marianne Sairio, Auli Ranta, Miia Molkkari, Kyösti Niemi, Kirsti Yli-Rämi, Kimmo Vaani, Anja Tunturi, Kati Mansikkamäki, Timo Ranta, Heikki Rantasalo ja Aija Pihlajamäki.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

278 § JOUKKOLIIKENNEVASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN

Rehtori Lasse Särkimäki toimi kunnan joukkoliikenteen vastuuhenkilönä. Hänen irtisanouduttuaan kunnan palveluksesta, tulee hänen tilalleen valita uusi vastuuhenkilö.

Joukkoliikenteen vastuuhenkilön tehtäviin on kuulunut koululaiskuljetusten lisäksi mm. asiointiliikenne ja seutulippuasiat.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä rehtori Rolf Björkmanin kunnan joukkoliikenteen vastuuhenkilöksi 1.11.2003 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Yhteistyötoimikunta 3 § 08.09.2003

Kunnanhallitus 266 § 08.09.2003

279 § TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Yhteistyötmk 3 § 

KVTES:n nykyisen sopimuksen 3 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa määrättäessä tai sitä sovittaessa peruspalkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Työn vaativuuden arvioinnissa on keskeisintä se, että tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä käytetään sopimuksessa mainitut vaativuustekijät.

Vaativuustekijät ovat seuraavat:

- työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta)

- työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin)

- yhteistyötaidot (vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot)

- työolosuhteet

Työn vaativuuden arvioinnin tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman oikeudenmukainen palkka, joka vastaisi paremmin tehtävien vaativuustasoa.

Viranhaltijan/työntekijän palkkausta määrättäessä on ensin todettava sovellettava palkkaryhmä, joka määrittelee peruspalkan vähimmäismäärän. Peruspalkan tasoon vaikuttaa tehtävien vaativuuden lisäksi mm. paikkakunnan ja ao. ammattialan yleinen palkkataso sekä työnantajan noudattamat palkkapoliittiset periaatteet.

Työn vaativuuden arviointitavat jaetaan yleensä kahteen pääryhmään: kokonaisarviointi ja analyyttinen eli vaativuustekijöittäin erittely arviointi, johon yleensä liittyy pisteytys. Yleensä suositellaan noudatettavaksi kokonaisarviointia käyttämällä apuna edellä määriteltyjä vaativuustekijöitä. Käytännössä tämä tapahtuu samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävien keskinäisenä arviointina ja vertailuna.

Työn vaativuuden arviointia on käyty viime vuoden alusta lähtien. Arviointi perusteena on käytetty KTV:n valmistelemaa lomaketta. Lomakkeen hyödyntäminen on johtanut lähelle analyyttistä arviointia.

Arviointia on edennyt oma arvioinnista esimiesten arviointiin ja lopuksi asiaa on käsitellyt seurantaryhmä, jossa on ollut edustajat ammattiliitoista.

Liitteenä 3.1. käytetty arviointilomake ja liitteenä 3.2 arviointitulokset.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kunnanhallitukselle työn vaativuuden arvioinnista

Päätös: Yhteistyötoimikunta esittää lausuntonaan, että työn vaativuuden arviointi toteutuu parhaimmin seurantaryhmän esittämässä muodossa.

---------

KH 266 §

Esityslistan liitteenä 266.1 on arviointityön pohjana ollut arviointilomake.

Arviointitulokset ovat liitteenä nro 266.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa yhteistyötoimikunnan lausunnon tiedokseen. Asiaan palataan kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

----------

KH 279 § 

Asian valmistelua on jatkettu esimiespalaverissa 22.9. ja 25.9. sekä esimiesten ja seurantaryhmän yhteisessä palaverissa 25.9.2003.

Neuvottelujen tulos esitellään kunnanhallitukselle.

Työn vaativuuden arvioinnissa ei ole päästy yksimielisyyteen paikallisten sopijajärjestöjen edustajien kanssa siitä, että sitä voitaisiin hyödyntää järjestelyerän jakamisessa. Tämän perusteella on päädytty ratkaisuun, että KVTES:n 2003-2004 1.3.2003 maksettavaksi sovittu paikallinen järjestelyvara erä jaetaan korottamalla peruspalkkoja tasasuuruisilla erillä.

KVTES:n 2003-2004 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 1 kohdan 2 momentissa todetaan, että paikallisen järjestelyvaran käyttämisestä neuvotellaan pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jolle asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyvaraerän käytöstä 1.3.2003 lukien siten, että erä käytetään peruspalkkojen ja vastaavien kuukausipalkkojen korotuksiin.

Käytettävissä oleva järjestelyvara on 786,00 euroa kuukaudessa. Järjestelyvara on laskettu 0.6 % suuruisena maksetuista palkoista. Järjestelyvaraerä maksetaan vakituiselle tai vakituisten sijaisena olevalle henkilöstölle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa järjestelyvaraerän 1.3.2003 alkaen tasasuuruisina erinä edellä esitetyn mukaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

280 § LAUSUNTO SATAKUNTALIITON VUODEN 2004 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA VUOSIEN 2004 - 2006 TALOUSSUUNNITELMASTA

Satakuntaliitto pyytää jäsenkuntiensa lausuntoa liiton vuoden 2004 talousarvion luonnoksesta ja vuosien 2004 - 2006 taloussuunnitelmasta 10.10.2003 mennessä.

Kuntien maksuosuuksissa on talousarvioluonnoksen mukaan kasvua 3,5 %. Kasvu johtuu palkkojen ennakoidusta sopimuskorotuksesta ja yleisen kustannustason noususta. Jämijärven kunnan maksuosuus pienenee vuodesta 2003.

Liitteenä on Satakuntaliiton talousarvioesitys v. 2004 ja esitys talousarviosuunnitelmaksi vuosille 2004 - 2006. Liite nro 280.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarvioluonnokseen ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

281 § LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

Rahalaitoksilta on pyydetty lainatarjoukset Jämijärven kunnan vuoden 2003 lopun rahoitustarpeen kattamiseksi.

Pyydetty lainamäärä on 280.000 euroa, laina-aika 7 vuotta.

Tarjoukset tuli toimittaa kuntaan viimeistään 24.9.2003 klo 15.30 mennessä. Lainatarjoukset saatiin kaikilta muilta paitsi Parkanon Säästöpankilta, joka ilmoitti puhelimitse, ettei jätä tarjousta.

Tarjouspyyntö ja kenelle se on lähetetty ilmenee liitteestä nro 281.1. Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä nro 281.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edullisimman lainatarjouksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Kuntien Eläkevakuutuksen Keva-prime pohjaisen tarjouksen.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

____

Toimistoautomaatioryhmä 1 § 13.05.2003

Toimistoautomaatioryhmä 4 § 24.09.2003

282 § KUNNANVIRASTON KOPIOKONEEN VAIHTO

13.05.2003:

§ 1 Kunnanviraston analogisen kopiokoneen leasingsopimus päättyy syksyllä 2003. Koska tarvetta väritulosteisiin ilmenee jatkuvasti, on tarpeen harkita värikopiokoneen hankintaa. Toinen vaihtoehto on mustavalkokopiokone ja lisäksi värilaser. Mustesuihkuväritulostimella useiden sivujen tulostus on liian hidasta ja kallista. Digitaalisen kopiokoneen liittäminen verkkoon mahdollistaa sen käytön myös tulostimena, skannerina ja faxina.

Päätettiin pyytää esittelyt ja tarjoukset eri vaihtoehdoista Canonilta ja Xeroxilta. Kopiomäärä on ollut keskimäärin 16.000 kpl kuukaudessa. Riittävä tulostusnopeus on n. 30 kpl minuutissa. Tuomo ottaa yhteyttä em. merkkien edustajiin. Lisäksi päätettiin kysyä, millä hinnalla vanhan koneen voisi lunastaa yläkerran kopiokoneeksi ja varakoneeksi.


24.09.2003:

§ 4 Tarjoukset on pyydetty ja saatu Canon OY:ltä ja X-Partner Pori OY:ltä sekä mustavalko- että värikoneista. Yhteenveto tarjouksista on pöytäkirjan liitteenä. Tarjoukset on pyydetty vain niistä merkeistä, joista on kunnassa omakohtaista kokemusta ja joita myös seutukunnalla pääsääntöisesti on, koska toimintavarmuus on hankinnan tärkeimpiä kriteereitä.

Canonin etuja ovat suurempi nopeus väritulostamisessa ja mahdollisuus varustaa kone vihkotaitolla/satulanidonnalla. Xeroxin puolesta puhuu huomattavasti edullisempi hinta sekä alhaisemmat käyttökustannukset värikoneella. Myös Canonin myynnin toimintatavat olivat vähintäänkin kummallisia.

Toimistoautomaatioryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvirastolle hankitaan Xerox Work Centre C40 värikopiokone varustettuna skannaustoiminnolla ja Pcounter tulostuslaskurilla. Verkkoon kytkettynä kone toimii myös tulostimena ja skannaustoiminnolla voidaan asiakirjoja siirtää tiedostomuotoon. Värikopiokoneen käyttö väritulostamiseen on huomattavasti edullisempaa ja nopeampaa kuin mustesuihkutulostimen tai värilaserin käyttö. Esimerkiksi karttojen kopiointi ja tulostus helpottuu huomattavasti, samoin väliraporttien ja vuosikertomusten tekeminen, kun saadaan värit käyttöön. Kone ehdotetaan hankittavaksi 60 kk:n leasingsopimuksella, jolloin kk-erä on 367,9 euroa (alv 0%). Hinta sisältää myös Pcounter -ohjelman. Ylläpitosopimuksen hinta on 0,85 snt/kopio mustavalkoisista ja 11 snt/kopio värillisistä kopioista ja tulosteista

Lisäksi esitetään, että vanhan koneen osalta hyväksytään Canon OY:n tarjous ja lunastetaan kone 2000 eurolla (alv 0%) ja jatketaan sen ylläpitosopimusta hintaan 1,3 snt/kopio. Vanha kone tulisi kunnanviraston yläkertaan ja toimisi vara- ja apukoneena.

Liitteet 1 ja 2.

----------------

KH 282 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy toimistoautomaatioryhmän esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 264 § 08.09.2003

283 § UUDELLE MAAKUNTAKAAVALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA SATAKUNNAN SEUTUKAAVAN 5 MUUTOSTARPEET

KH 264 § Satakuntaliitto on pyytänyt jäsenkunnilta muutostarpeet seutukaavan 5 tavoitteisiin ja aluevarauksiin sekä maakuntakaavalle asetettavat tavoitteet.

Asia koskee vireillä olevaa Satakunnan maakuntakaavan laadintaa. Kommentit, muutostarpeet ja esitykset maakuntakaavan laadintaa varten on pyydetty 30.09.2003 mennessä.

Satakuntaliiton asiaa koskeva aineisto on liitteenä nro 264.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan sekä aluearkkitehdin valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KH 283 § 

Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2003. Toimikunnan esitys esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan esityksen. Liite nro 283.1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

284 § POIKKEUSLUPAHAKEMUS/KIINTEISTÖYHTYMÄ HAKALAT, KOIVISTO, SKAFFARI

Kiinteistöyhtymä Hakalat, Koivisto, Skaffari anovat poikkeuslupaa omistamalleen rakennuspaikalle Mielahden ranta-asemakaava-alueen tontille 3 kortteliin 1.

He hakevat poikkeusta omakotitalon rakentamiseksi ranta-asemakaava alueelle.

Rakennuksen koko on 118,6 m² ja talousrakennus 8,9 m².

MRL 171 §:n mukaiset poikkeamiset kunnan osalta ratkaisee kunnanhallitus (Rakennusjärjestys 1.3.)

Naapureita on kuultu asiassa ja heillä ei ole ollut huomautettavaa asiasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää kiinteistöyhtymä Hakalat, Koivisto, Skaffarille poikkeusluvan omakotitalon rakentamiseksi Mielahden ranta-asemakaava-alueen tontille 3 kortteliin 1 hakemuksen mukaisesti.

Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen esityksestä hyväksyttiin työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin § 290, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

_______

Toimistoautomaatiotyöryhmä 5 § 24.09.2003

285 § KUNNAN MATKAPUHELUT

Toimistoautomaatiotyöryhmä 5 § 

Toimistoautomaatioryhmä sai tehtäväkseen kilpailuttaa kunnan matkapuhelut. Matkapuhelinliittymiä on kunnalla tällä hetkellä 20, joista 16 on Radiolinjan ja 4 Soneran liittymiä. Tarjoukset pyydettiin Radiolinja OY:ltä, Satakunnan Puhelin OY:ltä (dna) ja Sonera OY:ltä. Soneraan piti yhteydenottopyynti jättää kahdesti, ennen kuin sieltä soitettiin. Tarjousta ei Soneralta määräaikaan mennessä kuitenkaan ole tullut. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Yhteenvedossa näkyvät tarjousten mukaiset puheluhinnat, alennusprosentit sekä niiden mukaiset puheluhinnat. Lisäksi on kesäkuun puhelinlaskuista selvitetty, minkä tyyppisiin liittymiin on soitettu ja kuinka paljon. Sen mukaisesti on laskettu puhelinkulut kummankin operaattorin hinnoilla sarakkeeseen "esimerkkikk euroa". Vuotuiset kulut on arvioitu kertomalla esimerkkikuukausi kahdellatoista. 3 vuoden puhelukustannukset on saatu tästä kertomalla vuosikulut 3:lla ja vähentämällä ilmaiset puheajat ja kuukausimaksut. Kuukausimaksun suuruus vaikuttaa yllättävän paljon kokonaiskustannuksiin, sillä käytössä on monta liittymää, joista puhutaan hyvin vähän.

Laskelmat osoittavat esimerkkikuukauden puhelukäytännöillä Radiolinjan Tandem Aina -liittymän edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Näin ollen toimistoautomaatioryhmä ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyisi Radiolinjan tarjouksen ja kaikki kunnan matkapuhelinliittymät muutetaan Tandem Aina -liittymiksi. Numerot pidetään ennallaan. Mikäli kuntaan tarvitaan uusia liittymiä, myös ne tulee vastedes liittää sopimukseen.

Lisäksi ehdotetaan harkittavaksi saldorajan käyttöönotto muille paitsi kunnanjohtajalle. Saldorajan käyttöönotto ei maksa Radiolinjalla mitään (tarkistettu). Tällä voitaisiin saavuttaa jopa suurempi säästö kuin operaattoreiden kilpailuttamisella.

-----------

KH 285 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Radiolinjan tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että keinojen selvittämistä puhelinkulujen säästämiseksi jatketaan.

_________

286 § MAANOSTOTARJOUS/TARJA RUOKOLA


Kirkonkylän kaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman.

Kaavamuutoksen mukaisesti on Tarja Ruokola tehnyt ostotarjouksen kaavan mukaisesta lisämaasta. Kartta liite nro 286.1.

Lisäalue on n. 155 m² ja kokonaistarjous alueesta 310 euroa (2euroa/m²).

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee ostotarjouksesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä 500 €:n suuruisen vastatarjouksen.

_________

287 § VERO- JA VALTIONOSUUSTILITYSTEN SIIRTÄMINEN JÄMIJÄRVEN OSUUSPANKKIIN

Useissa yhteyksissä on käyty keskusteluja siitä, että valtiolta kunnalle tulevat suoritukset: valtionosuudet ja verotulot ohjattaisiin paikallispankkiin Jämijärven Osuuspankkiin. Tähän asti ne ovat menneet Sampo-pankkiin.

Asiaa on valmisteltu siten, että 1.9.2003 alkaen rahaliikenne on siirtynyt Jämijärven Osuuspankkiin ja näin tuetaan paikallista yhteistyötä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

288 § KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODELLE 2003

Valtion asuntorahasto on vahvistanut Jämijärven kunnalle korjausavustusten osuudeksi vuodelle 2003 46.888 euroa.

Hakijoita on yhteensä seitsemän.

Kenelläkään hakijoista ei ole edellytyksiä 70 % avustukseen. Asetetut tulorajat eivät estä kenenkään kohdalla avustuksen myöntämistä. Alle 65-vuotiaiden hakijoiden myöntöperusteena ovat terveydelliset syyt.

Ehdotus korjausavustusten myöntämiseksi vuodelle 2003 on liitteenä nro 288.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää korjausavustukset vuodelle 2003 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

289 § ALUEARKKITEHTITOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Aluearkkitehti Ilmari Mattila toimii kuuden kunnan alueella: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia ja Siikainen.

Toiminnan käynnistyessä aikanaan on siitä allekirjoitettu kuntien välillä sopimus.

Aluearkkitehtitoiminnan ohjausryhmässä on useasti keskusteltu alkuperäisen sopimuksen muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi. Tällä järjestelyllä turvattaisiin toiminnan jatkuvuus eikä se olisi "katkolla" vuosittain.

Aluearkkitehtitoiminnasta on laadittu uusi sopimusluonnos, joka on liitteenä 289.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

290 § SUOMEN MESTARUUSHIIHDOT 2005 JÄMILLÄ

Jämin Jänne on tehnyt järjestelysopimuksen Suomen Hiihtoliiton kanssa vuoden 2005 yleisten sarjojen Suomen mestaruushiihtojen järjestämisestä Jämillä.

Tämän hetken tietojen mukaan televisioitava kilpailuviikonloppu olisi tammikuun viimeinen ja kilpailupäiviä olisi kolme. Kilpailulajeina olisi vapaan hiihtotavan 10 ja 15 km:ä, sprintit ja sprinttiviestit.

Jämin Jänne on tehnyt kilpailun johdosta Jämijärven kunnalle oheisen liitteen mukaisen anomuksen. Liite nro 290.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Jämin Jänteen puheenjohtaja Asko Uurasjärvi oli kokouksessa esittelemässä hanketta ja Jänteen nykyistä toimintaa klo 20.15 - 20.33.

________